Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των υπηρεσιών IIS για μετάδοση με το Office 365

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν ορίζετε μια συσκευή πολλών λειτουργιών ή σε εφαρμογή η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω Office 365, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να συνδεθεί στη συσκευή ή εφαρμογή απευθείας στο Office 365. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να ορίσετε του Internet Information Services (IIS) ώστε να λειτουργεί ως ενδιάμεσο.

Ενδέχεται να θέλετε να το κάνετε αυτό στα ακόλουθα σενάρια:

 • Δεν έχετε μια εσωτερική πλέον μηνυμάτων συστήματος

 • Έχετε γραμμής εταιρικά προγράμματα (LOB) ή συσκευές σε ένα περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης

 • Το LOB προγράμματα και τις συσκευές που έχετε για να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε απομακρυσμένους τομείς και για τα γραμματοκιβώτια του Exchange Online

Πριν να συνεχίσετε, διαβάστε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε μια συσκευή πολλών λειτουργιών ή μια εφαρμογή για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Office 365 , καθώς ενδέχεται να υπάρχει διαθέσιμη επιλογή που δεν απαιτεί ρύθμιση ενός πρόσθετου διακομιστή για μετάδοση.

Σημείωση: Μπορεί να είναι δυνατή η τροποποίηση αυτές τις οδηγίες για άλλα SMTP αναμεταδίδει ότι ενδέχεται να έχετε στην εταιρεία σας.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού ξεκινήσετε

 • Εκτιμώμενη χρόνο για να ολοκληρωθεί: 15 λεπτά

 • Τον τομέα εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να προστεθεί ως μια αποδεκτή τομέα στο Office 365. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός που μετεγκατάσταση από είναι bob@tailspintoys.com, πρέπει να προσθέσετε tailspintoys.com ως μια αποδεκτή τομέα στο Office 365.

 • Ο λογαριασμός σας εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να είναι είτε έναν χρήστη Exchange Online με άδεια χρήσης σε Office 365 ή μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εναλλακτικές ένας χρήστης του Exchange Online με άδεια χρήσης. Για παράδειγμα, εάν ο λογαριασμός που μετεγκατάσταση από είναι printer@tailspintoys.com και που θέλετε να αναμετάδοσης μέσω bob@contoso.com (χρήστης Office 365 ), πρέπει να προσθέσετε printer@tailspintoys.com ως μια εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να bob@contoso.com.

Ρύθμιση του Exchange Online ως ένα SMTP μετάδοση χρησιμοποιώντας Windows Server 2012

 1. Εγκατάσταση υπηρεσιών Internet Information Services (IIS)

  1. Στη Διαχείριση διακομιστών, επιλέξτε Προσθήκη ρόλων.

  2. Στην πριν ξεκινήσετε σελίδα στον Οδηγό προσθήκης ρόλων, επιλέξτε Επόμενο.

  3. Στη σελίδα επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης, επιλέξτε εγκατάσταση βάσει ρόλων ή βασίζεται σε δυνατότητες.

  4. Στη σελίδα επιλέξτε τον προορισμό διακομιστή, επιλέξτε Επιλέξτε ένα διακομιστή από το χώρο συγκέντρωσης διακομιστή και επιλέξτε ο διακομιστής στον οποίο πρόκειται να εκτελεί τις υπηρεσίες SMTP. Επιλέξτε Επόμενο.

  5. Στη σελίδα επιλέξτε τους ρόλους διακομιστή, επιλέξτε Διακομιστή Web (IIS) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο. Εάν εμφανίζεται μια σελίδα που ζητά πρόσθετες δυνατότητες, επιλέξτε Προσθήκη δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  6. Στη σελίδα επιλογή ρόλου για τις υπηρεσίες, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το βασικό έλεγχο ταυτότητας στην περιοχή ασφάλεια και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  7. Στη σελίδα επιβεβαίωση βήματα εγκατάστασης, επιλέξτε εγκατάσταση.

 2. Εγκατάσταση SMTP

  1. Ανοίξτε τη Διαχείριση διακομιστή και επιλέξτε Προσθήκη ρόλων και δυνατότητες.

  2. Επιλέξτε Επιλογή διακομιστή και βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής στον οποίο πρόκειται να εκτελεί ο διακομιστής SMTP είναι επιλεγμένο και, στη συνέχεια, επιλέξτε δυνατότητες.

  3. Στην οθόνη Επιλογή δυνατοτήτων, επιλέξτε Διακομιστή SMTP. Ίσως σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε πρόσθετα στοιχεία. Στην περίπτωση που πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, επιλέξτε Προσθήκη δυνατοτήτων απαιτείται και επιλέξτε Επόμενο.

  4. Επιλέξτε εγκατάσταση. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε την υπηρεσία SMTP με τη χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Υπηρεσίες για την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC).

 3. Ρύθμιση SMTP

  1. Ανοίξτε τη Διαχείριση διακομιστή, επιλέξτε Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε ναnternet Information Services (IIS) 6.0.

  2. Αναπτύξτε τον τρέχοντα διακομιστή, κάντε δεξί κλικ στο Εικονικού διακομιστή SMTP και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες.

  3. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε για προχωρημένους > Προσθήκη.

  4. Στο πλαίσιο διεύθυνση IP, καθορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή που φιλοξενεί το διακομιστή SMTP.

  5. Στο πλαίσιο θύρα, πληκτρολογήστε 587 και επιλέξτε OK.

  6. Στην καρτέλα Access, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε τον έλεγχο ταυτότητας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Ανώνυμη πρόσβαση.

   2. Επιλέξτε σύνδεση > Μόνο τη λίστα κάτω από το στοιχείο, και, στη συνέχεια, καθορίστε τις διευθύνσεις IP των συσκευών που θα συνδεθούν στο διακομιστή SMTP, όπως εκτυπωτές.

   3. Επιλέξτε μεταγωγή > Μόνο τη λίστα κάτω από το στοιχείο, και, στη συνέχεια, καθορίστε τη διεύθυνση IP του συσκευές μεταβίβαση μέσω αυτού του διακομιστή SMTP

  7. Στην καρτέλα παράδοσης, επιλέξτε Εξερχομένων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε βασικό έλεγχο ταυτότητας.

   2. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του χρήστη Office 365 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετάδοση SMTP αλληλογραφίας.

   3. Επιλέξτε κρυπτογράφηση TLS.

   4. Επιλέξτε Εξερχόμενες συνδέσεις, και στο πλαίσιο θύρα TCP, εισαγάγετε 587 και επιλέξτε OK.

   5. Επιλέξτε για προχωρημένους και καθορίστε SMTP.office365.com ως τον έξυπνο κεντρικό υπολογιστή.

 4. Επανεκκινήστε την υπηρεσία των υπηρεσιών IIS και την υπηρεσία SMTP.

Ρύθμιση του Exchange Online ως ένα SMTP μεταγωγής χρήση του Windows Server 2008

 1. Εγκατάσταση υπηρεσιών Internet Information Services (IIS)

  1. Στη Διαχείριση διακομιστών, επιλέξτε Προσθήκη ρόλων.

  2. Στην πριν ξεκινήσετε σελίδα στον Οδηγό προσθήκης ρόλων, επιλέξτε Επόμενο.

  3. Στη σελίδα επιλέξτε τους ρόλους διακομιστή, επιλέξτε Διακομιστή Web (IIS) και επιλέξτε εγκατάσταση.

  4. Επιλέξτε "Επόμενο" μέχρι να φτάσετε στη σελίδα επιλογή ρόλου για τις υπηρεσίες.

  5. Εκτός από το τι είναι ήδη επιλεγμένο, βεβαιωθείτε ότι καταγραφής ODBC, συμβατότητας μετα-βάσης των υπηρεσιών IIS, και των υπηρεσιών IIS 6 Management Console είναι επιλεγμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  6. Όταν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τις υπηρεσίες IIS, επιλέξτε εγκατάσταση. Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του διακομιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

 2. Εγκατάσταση SMTP

  1. Ανοίξτε τη Διαχείριση διακομιστή και επιλέξτε Προσθήκη ρόλων και δυνατότητες.

  2. Στην οθόνη Επιλογή δυνατοτήτων, επιλέξτε Διακομιστή SMTP. Ίσως σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε πρόσθετα στοιχεία. Στην περίπτωση που πεζών και κεφαλαίων γραμμάτων, επιλέξτε Προσθήκη δυνατοτήτων απαιτείται και επιλέξτε Επόμενο.

  3. Επιλέξτε εγκατάσταση. Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε την υπηρεσία SMTP με τη χρήση του συμπληρωματικού προγράμματος Υπηρεσίες για την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC).

 3. Ρύθμιση SMTP

  1. Επιλέξτε Έναρξη > Εργαλεία διαχείρισης > υπηρεσιών Internet Information Services (IIS) 6.0.

  2. Αναπτύξτε τον τρέχοντα διακομιστή, κάντε δεξί κλικ στο Εικονικού διακομιστή SMTP και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εντολή Ιδιότητες.

  3. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε για προχωρημένους > Προσθήκη.

  4. Στο πλαίσιο διεύθυνση IP, καθορίστε τη διεύθυνση του διακομιστή που φιλοξενεί το διακομιστή SMTP.

  5. Στο πλαίσιο θύρα, πληκτρολογήστε 587 και επιλέξτε OK.

  6. Στην καρτέλα Access, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε τον έλεγχο ταυτότητας και βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η Ανώνυμη πρόσβαση.

   2. Επιλέξτε σύνδεσης > μόνο τη λίστα κάτω από το, και, στη συνέχεια, καθορίστε τις διευθύνσεις IP των συσκευών που θα συνδεθούν στο διακομιστή SMTP, όπως εκτυπωτές.

   3. Επιλέξτε μετάδοση > μόνο τη λίστα κάτω από το, και, στη συνέχεια, καθορίστε τη διεύθυνση IP του συσκευές μεταβίβαση μέσω αυτού του διακομιστή SMTP

  7. Στην καρτέλα παράδοσης, επιλέξτε Εξερχομένων ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

   1. Επιλέξτε βασικό έλεγχο ταυτότητας.

   2. Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια του χρήστη Office 365 που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μετάδοση SMTP αλληλογραφίας.

   3. Επιλέξτε κρυπτογράφηση TLS.

   4. Επιλέξτε Εξερχόμενες συνδέσεις και στο πλαίσιο θύρα TCP, εισαγάγετε 587 και επιλέξτε OK.

   5. Επιλέξτε για προχωρημένους και καθορίστε SMTP.office365.com ως τον έξυπνο κεντρικό υπολογιστή.

 4. Επανεκκινήστε την υπηρεσία των υπηρεσιών IIS και την υπηρεσία SMTP.

Πώς μπορείτε να γνωρίζετε ότι αυτό είχε αποτέλεσμα;

Μπορείτε να ελέγξετε τις υπηρεσίες μεταγωγής SMTP χωρίς να χρησιμοποιήσετε μια ξεχωριστή εφαρμογή LOB ή συσκευή.

Για να ελέγξετε τις υπηρεσίες μεταγωγής SMTP, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Δημιουργία ενός αρχείου κειμένου με το Σημειωματάριο ή κάποιο άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Το αρχείο πρέπει να περιέχει τον ακόλουθο κώδικα. Αντικαταστήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης και προορισμού με τις διευθύνσεις που θα χρησιμοποιήσετε για τη μετάδοση SMTP.

  FROM: <source email address>
  TO: <destination email address>
  SUBJECT: Test email
  
  This is a test email sent from my SMTP server
  
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο κειμένου ως Email.txt.

 3. Αντιγράψτε το αρχείο Email.txt στον παρακάτω φάκελο: C:\InetPub\MailRoot\Pickup.

 4. Μετά από μια σύντομη ώρα, το αρχείο θα πρέπει να μετακινηθεί αυτόματα στο φάκελο C:\InetPub\MailRoot\Queue. Όταν ο διακομιστής SMTP παραδίδει την αλληλογραφία, το αρχείο διαγράφεται αυτόματα από τον τοπικό φάκελο.

  Προειδοποίηση: Εάν ο διακομιστής SMTP δεν είναι δυνατή η παράδοση του μηνύματος, θα δημιουργηθεί μια αναφορά μη παράδοσης (NDR) στο φάκελο C:\InetPub\MailRoot\BadMail. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την αναφορά NDR για τη διάγνωση θεμάτων παράδοσης.

Σχετικά θέματα

Αντιμετώπιση προβλημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνεται από τους εκτυπωτές και επιχειρηματικές εφαρμογές
πώς μπορείτε να ρυθμίσετε μια συσκευή πολλών λειτουργιών ή μια εφαρμογή για να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση του Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×