Πότε να χρησιμοποιήσετε υπολογιζόμενες στήλες και πεδία υπολογισμού

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την πρώτη μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Power Pivot, οι περισσότεροι χρήστες Ανακαλύψτε το πραγματικό power συνάθροιση ή τον υπολογισμό ενός αποτελέσματος με κάποιον τρόπο. Εάν τα δεδομένα σας διαθέτει μια στήλη με αριθμητικές τιμές, μπορείτε εύκολα να την συναθροίσετε επιλέγοντάς το στο Συγκεντρωτικού πίνακα ή λίστα πεδίων του Power View. Από τη φύση, επειδή είναι αριθμητικό, αυτό θα αυτόματα να αθροίζονται, μέσος όρος, καταμέτρηση, ή οποιονδήποτε τύπο συνάθροισης που επιλέγετε. Αυτό είναι γνωστό ως μη ρητή μέτρο. Μη ρητή μετρήσεις είναι ιδανικά για γρήγορη και εύκολη συνάθροιση, αλλά έχουν όρια και αυτά τα όρια σχεδόν πάντα μπορεί να ξεπεραστεί στα ρητή μονάδες μέτρησης και στήλες υπολογισμού.

Ας πρώτα δούμε ένα παράδειγμα όπου χρησιμοποιούμε μια υπολογιζόμενη στήλη για να προσθέσετε μια νέα τιμή κειμένου για κάθε γραμμή σε έναν πίνακα με το όνομα προϊόντος. Κάθε γραμμή του πίνακα προϊόν περιέχει όλα τα είδη των πληροφοριών σχετικά με κάθε προϊόν μας πώληση. Έχουμε στήλες για το όνομα του προϊόντος, χρώμα, μέγεθος, τιμής πωλητή, κλπ... Έχουμε έναν άλλο σχετικό πίνακα με το όνομα κατηγορίας προϊόντος που περιέχει μια στήλη ProductCategoryName. Τι θέλουμε είναι για κάθε προϊόν στον πίνακα προϊόντων για να συμπεριλάβετε το όνομα της κατηγορίας προϊόντος από τον πίνακα κατηγορία προϊόντος. Στον πίνακα μας προϊόντος, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υπολογιζόμενη στήλη με το όνομα κατηγορίας προϊόντος ως εξής:

Υπολογιζόμενη στήλη κατηγορίας προϊόντος

Το νέο τύπο κατηγορίας προϊόντος χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DAX ΣΧΕΤΙΚΉ για τη λήψη τιμών από τη στήλη ProductCategoryName στον σχετικό πίνακα κατηγορία προϊόντος και, στη συνέχεια, την είσοδο, αυτές οι τιμές για κάθε προϊόν (κάθε γραμμή) στον πίνακα Product.

Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα πώς να χρησιμοποιήσουμε μια υπολογιζόμενη στήλη για να προσθέσετε μια σταθερή τιμή για κάθε γραμμή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αργότερα στις ΓΡΑΜΜΈΣ, ΣΤΉΛΕΣ, ή περιοχή του Συγκεντρωτικού πίνακα ή σε μια αναφορά Power View ΦΊΛΤΡΩΝ.

Ας δημιουργήσουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου θέλουμε να υπολογιστεί περιθώριο κέρδους για μας κατηγορίες προϊόντων. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο σενάριο, ακόμη και σε πολλά προγράμματα εκμάθησης. Έχουμε έναν πίνακα πωλήσεων σε μας μοντέλο δεδομένων που περιέχει δεδομένα συναλλαγής και δεν υπάρχει μια σχέση μεταξύ του πίνακα πωλήσεις και πίνακα κατηγορία προϊόντος. Στον πίνακα πωλήσεων, έχουμε μια στήλη που έχει ποσά πωλήσεων και μια άλλη στήλη που έχει κόστους.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια υπολογιζόμενη στήλη που υπολογίζει ένα ποσό κέρδους για κάθε γραμμή, αφαιρώντας τιμές στη στήλη κόστος ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ από τις τιμές στη στήλη Ποσό_πωλήσεων, ως εξής:

Στήλη "Κέρδος" σε πίνακα του Power Pivot

Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα και σύρετε το πεδίο κατηγορίας προϊόντος σε ΣΤΉΛΕΣ και το νέο πεδίο Κέρδος μέσα στην περιοχή ΤΙΜΈΣ (μια στήλη σε έναν πίνακα στο PowerPivot είναι ένα πεδίο στη λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα). Το αποτέλεσμα είναι μια μέτρηση έμμεσα με το όνομα Sum of Profit. Είναι μια συγκεντρωτική ποσότητα τιμές από τη στήλη κέρδος για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων διαφορετικό. Το αποτέλεσμα μοιάζει κάπως έτσι:

Απλός Συγκεντρωτικός Πίνακας

Σε αυτήν την περίπτωση, κέρδους έχει νόημα μόνο ως πεδίου σε ΤΙΜΈΣ. Εάν ήταν για να τοποθετήσετε κέρδους στην περιοχή ΣΤΉΛΕΣ, μας Συγκεντρωτικού πίνακα θα είναι κάπως έτσι:

Συγκεντρωτικός Πίνακας χωρίς χρήσιμες τιμές

Το πεδίο "Κέρδος" δεν παρέχει τις χρήσιμες πληροφορίες όταν τοποθετείται σε ΣΤΉΛΕΣ, ΓΡΑΜΜΈΣ ή ΦΊΛΤΡΑ περιοχές. Μόνο έχει νόημα ως μια συγκεντρωτική τιμή στην περιοχή ΤΙΜΏΝ.

Τι θα σας να το κάνει είναι μια στήλη με το όνομα κέρδους που υπολογίζει ένα περιθώριο κέρδους για κάθε γραμμή του πίνακα πωλήσεις. Στη συνέχεια, Προσθέσαμε κέρδους στην περιοχή ΤΙΜΈΣ μας Συγκεντρωτικού πίνακα, αυτόματη δημιουργία μέτρηση έμμεσα, όπου υπολογίζεται ένα αποτέλεσμα για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων. Εάν σκέφτεστε μας πραγματικά υπολογισμού κέρδους για μας κατηγορίες προϊόντων δύο φορές, που είναι σωστά. Θα σας υπολογίζεται πρώτα κέρδους για κάθε γραμμή του πίνακα πωλήσεις και Προσθέσαμε κέρδους, στη συνέχεια, στην περιοχή ΤΙΜΈΣ όπου έχει αθροίζεται για κάθε μία από τις κατηγορίες προϊόντων. Εάν σκέφτεστε επίσης πραγματικά δεν πρέπει να δημιουργήσετε την υπολογιζόμενη στήλη κέρδος, που είναι επίσης σωστά. Όμως, με ποιον τρόπο θα σας να υπολογίσετε το κέρδος χωρίς να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη κέρδος;

Το κέρδος, θα πραγματικά καλύτερα υπολογίζεται ως μέτρηση ρητή.

Προς το παρόν, θα κάνουμε για να αφήσετε μας υπολογιζόμενη στήλη κέρδος του πίνακα πωλήσεις και κατηγορία προϊόντος σε ΣΤΉΛΕΣ και κέρδους στο ΤΙΜΏΝ του Συγκεντρωτικού πίνακα, για να συγκρίνετε τα αποτελέσματα.

Στην περιοχή υπολογισμού του μας πίνακας πωλήσεων, θα κάνουμε για να δημιουργήσετε μια μέτρηση που ονομάζεται Συνολικό κέρδος(για να αποφύγετε διενέξεις ονομασίας). Στο τέλος, αυτό θα παράγει τα ίδια αποτελέσματα ως τι κάναμε πριν, αλλά χωρίς μια υπολογιζόμενη στήλη κέρδος.

Πρώτα, στον πίνακα πωλήσεων, θα σας επιλέξτε τη στήλη Ποσό_πωλήσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση για να δημιουργήσετε μια ρητή Άθροισμα του ποσού πωλήσεωνμονάδα μέτρησης. Να θυμάστε, μέτρηση ρητή είναι μία δημιουργούμε στην περιοχή υπολογισμού ενός πίνακα στο Power Pivot. Κάνουμε το ίδιο για τη στήλη κόστους ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ. Θα σας θα Μετονομασία αυτές τις συνολικό SalesAmount και το συνολικό κόστος ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ ώστε να είναι πιο εύκολη για τον προσδιορισμό.

Κουμπί "Αυτόματη Άθροιση" στο Power Pivot

Στη συνέχεια, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άλλη μέτρηση με αυτόν τον τύπο:

Συνολικό κέρδος: = [ συνολική SalesAmount]-[Total κόστους ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ]

Σημείωση: Θα σας, επίσης, να συντάξετε μας τύπο ως σύνολο Profit:=SUM([SalesAmount]) - SUM([COGS]), αλλά με τη δημιουργία ξεχωριστό σύνολο ποσού πωλήσεων και του κόστους ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ συνολικό μετρήσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μας Συγκεντρωτικού πίνακα πολύ και θα σας να τις χρησιμοποιήσετε ως ορίσματα σε όλα τα είδη των άλλων τύπων μέτρησης.

Μετά την αλλαγή της μορφής μας νέα μέτρηση συνολικό κέρδος νομισματική μονάδα, θα σας να την προσθέσετε μας Συγκεντρωτικού πίνακα.

Συγκεντρωτικός Πίνακας

Μπορείτε να δείτε τα νέα μέτρηση συνολικό κέρδος επιστρέφει τα ίδια αποτελέσματα με τη δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης κέρδους και, στη συνέχεια, τοποθετώντας το στις ΤΙΜΈΣ. Η διαφορά είναι το συνολικό κέρδος μέτρηση είναι πολύ πιο αποτελεσματική και καθιστά το μοντέλο δεδομένων πιο καθαρή και προσαρμόσιμο, επειδή θα σας να υπολογίσετε την ώρα και μόνο για τα πεδία επιλέξτε για το Συγκεντρωτικό πίνακα. Δεν πραγματικά χρειαζόμαστε αυτήν τη στήλη υπολογισμού κέρδους τελικά.

Γιατί είναι σημαντικό αυτό το τελευταίο τμήμα; Υπολογιζόμενες στήλες Προσθήκη δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων και δεδομένα καταλαμβάνει μνήμης. Εάν ανανέωση του μοντέλου δεδομένων, πόρους επεξεργασίας είναι επίσης που απαιτούνται για να επαναλάβετε τον υπολογισμό όλων των τιμών στη στήλη κέρδος. Πραγματικά δεν πρέπει να χρειαστεί έως πόρους, όπως αυτό επειδή θέλουμε πραγματικά να υπολογίσει το κέρδος όταν θα σας επιλέξτε τα πεδία που θέλουμε κέρδος για στον Συγκεντρωτικό πίνακα, όπως κατηγορίες προϊόντων, περιοχή, ή με ημερομηνίες.

Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα. Μία όπου μια υπολογιζόμενη στήλη δημιουργεί αποτελέσματα που με την πρώτη ματιά φαίνεται σωστή, αλλά...

Σε αυτό το παράδειγμα, θέλουμε να υπολογίσετε ποσά πωλήσεων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. Δημιουργούμε μια υπολογιζόμενη στήλη με το όνομα % των πωλήσεων στον πίνακα μας πωλήσεων, ως εξής:

Υπολογιζόμενη στήλη ποσοστού πωλήσεων

Μας τύπου Πολιτείες: για κάθε γραμμή του πίνακα πωλήσεις, διαιρέστε το ποσό της στήλης SalesAmount με το σύνολο των όλα τα ποσά στη στήλη Ποσό_πωλήσεων.

Εάν δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα και Προσθήκη κατηγορίας προϊόντος σε ΣΤΉΛΕΣ και επιλέξτε νέα μας στήλη % των πωλήσεων , για να το τοποθετήσετε σε ΤΙΜΈΣ, λαμβάνουμε άθροισμα σύνολο των ποσοστών πωλήσεων για κάθε έναν από τους κατηγορίες προϊόντων.

Συγκεντρωτικός Πίνακας που εμφανίζει το άθροισμα των ποσοστών πωλήσεων για κατηγορίες προϊόντων

Ok. Αυτό σας αρέσει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, ας προσθέσουμε έναν αναλυτή. Εργαζόμαστε Προσθήκη ημερολογιακό έτος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα έτος. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε 2007. Αυτό είναι τι λαμβάνουμε.

Εσφαλμένο αποτέλεσμα αθροίσματος των ποσοστών των πωλήσεων στον Συγκεντρωτικό Πίνακα

Με την πρώτη ματιά, αυτό μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται σωστά. Ωστόσο, μας ποσοστά πραγματικά πρέπει να συνολική τιμή 100%, επειδή θέλουμε να γνωρίζετε ποσοστό των συνολικών πωλήσεων για κάθε έναν από τους κατηγορίες προϊόντων για το 2007. Επομένως, τι δεν πήγε καλά;

Μας % των πωλήσεων στήλη υπολογισμού ένα ποσοστό για κάθε γραμμή που είναι η τιμή στη στήλη Ποσό_πωλήσεων διαιρείται με το συνολικό άθροισμα όλων των τιμών στη στήλη Ποσό_πωλήσεων. Είναι σταθερές τιμές σε μια υπολογιζόμενη στήλη. Είναι ένα αποτέλεσμα αμετάβλητες για κάθε γραμμή του πίνακα. Όταν προστέθηκε % των πωλήσεων για να μας Συγκεντρωτικού πίνακα ήταν αθροίζεται ως άθροισμα όλων των τιμών στη στήλη Ποσό_πωλήσεων. Αυτό το άθροισμα όλων των τιμών στα πεδία % των στήλη "Πωλήσεις" θα είναι πάντα 100%.

Συμβουλή: Φροντίστε να διαβάσετε περιβάλλον σε τύπους DAX. Παρέχει μια καλή Κατανόηση των επιπέδων περιβάλλον γραμμής και περιβάλλον φίλτρου, το οποίο είναι τι θα σας που περιγράφει εδώ.

Επειδή δεν πρόκειται για να μας βοηθήσετε να διαγράφεται μας % των πωλήσεων υπολογιζόμενη στήλη. Αντί για αυτό, θα κάνουμε για να δημιουργήσετε μια μέτρηση που σωστά υπολογίζει το ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε φίλτρα ή αναλυτές που έχουν εφαρμοστεί.

Να θυμάστε η μέτρηση TotalSalesAmount που δημιουργήσαμε νωρίτερα, αυτό που αθροίζει απλώς τη στήλη Ποσό_πωλήσεων; Χρησιμοποιήσαμε ως όρισμα σε μας μέτρηση συνολικό κέρδος και θα σας πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ξανά ως όρισμα σε μας νέο υπολογιζόμενο πεδίο.

Συμβουλή: Δημιουργία ρητή μέτρα όπως συνολικό SalesAmount και το συνολικό κόστος ΠΩΛΗΘΈΝΤΩΝ δεν είναι μόνο χρήσιμες τον εαυτό τους σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή, αλλά αυτές είναι επίσης χρήσιμα ως ορίσματα στα άλλα μέτρα όταν χρειάζεστε το αποτέλεσμα ως όρισμα. Με αυτόν τον τρόπο τους τύπους σας πιο αποτελεσματικές και πιο ευανάγνωστο. Αυτό είναι καλή μοντελοποίηση πρακτικής εξάσκησης δεδομένων.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια νέα μέτρηση με τον παρακάτω τύπο:

% του σύνολο πωλήσεων: =([Total SalesAmount]) / CALCULATE ([Total SalesAmount], ALLSELECTED())

Αυτός ο τύπος καταστάσεις: διαιρέστε το αποτέλεσμα από το συνολικό SalesAmount με το συνολικό άθροισμα του ποσού πωλήσεων χωρίς φίλτρα στήλης ή γραμμής εκτός από αυτές που ορίζονται στον Συγκεντρωτικό πίνακα.

Συμβουλή: Φροντίστε να διαβάσετε σχετικά με τις συναρτήσεις ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ και ALLSELECTED στην αναφορά DAX.

Τώρα, εάν προσθέσουμε μας νέα % των συνολικών πωλήσεων στον Συγκεντρωτικό πίνακα, λαμβάνουμε:

Ορθό αποτέλεσμα αθροίσματος του ποσοστού των πωλήσεων στον Συγκεντρωτικό Πίνακα

Που είναι καλύτερη. Τώρα μας % του συνόλου πωλήσεων για κάθε κατηγορία προϊόντων υπολογίζεται ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων για το έτος 2007. Εάν θα σας να επιλέξετε ένα διαφορετικό έτος ή περισσότερο από ένα έτος στον αναλυτή CalendarYear, λαμβάνουμε νέα ποσοστών για μας κατηγορίες προϊόντων, αλλά το γενικό σύνολο εξακολουθεί να είναι 100%. Να προσθέσουμε άλλες αναλυτές και τα φίλτρα πολύ. Μας % Total Sales μέτρησης πάντα θα δημιουργήσουν ένα ποσοστό των συνολικών πωλήσεων ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αναλυτές ή τα φίλτρα που έχουν εφαρμοστεί. Με μετρήσεις, το αποτέλεσμα υπολογίζεται πάντα σύμφωνα με το περιβάλλον καθορίζεται από τα πεδία σε ΣΤΉΛΕΣ και ΓΡΑΜΜΈΣ και από οποιαδήποτε φίλτρα ή οι αναλυτές που έχουν εφαρμοστεί. Αυτό είναι στη δύναμη του μέτρα.

Εδώ θα βρείτε μερικά οδηγίες θα σας βοηθήσουν να όταν αποφασίζετε εάν ή όχι μια υπολογιζόμενη στήλη ή μια μέτρηση είναι κατάλληλο για ένα συγκεκριμένο υπολογισμό χρειάζεστε:

Χρήση υπολογιζόμενων στηλών

  • Εάν θέλετε τα νέα δεδομένα για να εμφανίζονται σε ΓΡΑΜΜΈΣ, ΣΤΉΛΕΣ, ή από τα ΦΊΛΤΡΑ σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα ή σε έναν ΆΞΟΝΑ, ΥΠΌΜΝΗΜΑ, ή, ΠΛΑΚΙΔΊΟΥ ΑΝΆ σε μια απεικόνιση του Power View, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη. Όπως ακριβώς κανονική στήλες δεδομένων, υπολογιζόμενες στήλες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο σε οποιαδήποτε περιοχή και, εάν είναι αριθμητικά αυτές μπορεί να είναι συναθροίζονται σε ΤΙΜΈΣ πολύ.

  • Εάν θέλετε τα νέα δεδομένα για να είναι μια σταθερή τιμή για τη γραμμή. Για παράδειγμα, έχετε έναν πίνακα ημερομηνιών με μια στήλη με ημερομηνίες και θέλετε μια άλλη στήλη που περιέχει μόνο τον αριθμό του μήνα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπολογιζόμενη στήλη που υπολογίζει μόνο τον αριθμό μηνών από τις ημερομηνίες στη στήλη ημερομηνία. Για παράδειγμα, = MONTH('Date'[Date]).

  • Εάν θέλετε να προσθέσετε μια τιμή κειμένου για κάθε γραμμή σε έναν πίνακα, χρησιμοποιήστε μια υπολογιζόμενη στήλη. Πεδία με τιμές κειμένου μπορεί να είναι συναθροιστεί ποτέ σε ΤΙΜΈΣ. Για παράδειγμα, =FORMAT('Date'[Date],"mmmm") παρέχει μας το όνομα του μήνα για κάθε ημερομηνία στη στήλη "ημερομηνία" στον πίνακα ημερομηνιών.

Χρήση μετρήσεις

  • Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού σας θα είναι πάντα εξαρτάται από τα άλλα πεδία που επιλέγετε σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα.

  • Εάν πρέπει να κάνετε πιο σύνθετων υπολογισμών, όπως τον υπολογισμό μια μέτρηση με βάση ένα φίλτρο κάποια λειτουργία, ή Υπολογισμός επάνω-έτος, ή τη διακύμανση, χρησιμοποιήστε ένα υπολογιζόμενο πεδίο.

  • Εάν θέλετε να διατηρήσετε το μέγεθος του βιβλίου εργασίας σας στο ελάχιστο και μεγιστοποίηση τις επιδόσεις, δημιουργήστε όσα από τους υπολογισμούς σας ως μετρήσεις όσο το δυνατόν πιο. Σε πολλές περιπτώσεις, όλους τους υπολογισμούς σας μπορεί να είναι μέτρα, σημαντικά μείωση του μεγέθους του βιβλίου εργασίας και την επιτάχυνση χρόνο ανανέωσης.

Διατήρηση στο γνώμη, δεν υπάρχει πρόβλημα με τη δημιουργία υπολογιζόμενων στηλών όπως κάναμε με μας στήλη κέρδος και, στη συνέχεια, να το συνάθροιση σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα ή τίποτα. Είναι στην πραγματικότητα ένα πολύ καλό και εύκολο τρόπο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με και δημιουργία των δικών σας υπολογισμών. Καθώς εξελίσσεται την κατανόησή από αυτές τις δύο πολύ ισχυρές δυνατότητες του Power Pivot, που θα θέλετε να δημιουργήσετε το μοντέλο δεδομένων πιο αποτελεσματική και ακριβή μπορείτε να το κάνετε. Ελπίζουμε τι έχετε μάθει βοηθά. Υπάρχουν ορισμένες άλλες πραγματικά εξαιρετικούς πόρους σμίκρυνση εκεί που να σας βοηθήσουμε. Εδώ θα βρείτε μερικά μόνο: περιβάλλον σε τύπους DAX, συναθροίσεις στο Power Pivotκαι Κέντρου πόρων DAX. Και, ενώ έχει λίγο περισσότερο σύνθετη, και κατευθύνεται προς λογιστική και επαγγελματίες οικονομικό, το δείγμα κερδών και ζημιών μοντελοποίηση και ανάλυση δεδομένων με το Microsoft Power Pivot στο Excel έχει φορτωθεί με μοντελοποίηση δεδομένων εξαιρετική και παραδείγματα τύπων.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×