Πόσοι αριθμοί τηλεφώνου να λαμβάνετε;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν αναζητάτε και γρήγορα αριθμούς τηλεφώνου για την εταιρεία σας, μπορείτε να λάβετε περισσότερα αριθμών τηλεφώνου από αυτές που έχετε εκχωρήσει άδειες. Αλλά αυτό εξαρτάται από τους τύπους των αριθμών τηλεφώνου και τους τύπους των αδειών χρήσης που έχετε αγοράσει και στους οποίους έχουν ανατεθεί.

Μπορείτε να δείτε τον αριθμό των αριθμών τηλεφώνου να μπορούν να μεταβούν στη σελίδα οι αριθμοί τηλεφώνου στο Skype για επιχειρήσεις Κέντρο διαχείρισης ή μπορείτε να εκτελέσετε το cmdlet Get-CsOnlineTelephoneNumberAvailableCount .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τα παρακάτω όρια δεν περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου έχετε μεταφερθούν ή μεταφέρονται στη Microsoft.

Πόσοι αριθμοί τηλεφώνου μπορείτε να λάβετε;

Εδώ είναι ο τύπος του αριθμού τηλεφώνου

Πώς θα αρχίσει η τους αριθμούς τηλεφώνου συνολικό;

Ακολουθεί ένα παράδειγμα

Αριθμός χρηστών (συνδρομητή)

Ο αριθμός των αριθμών τηλεφώνου είναι ίση με τον συνολικό αριθμό εσωτερικού + εσωτερικές και διεθνείς φωνητική κλήση πρόγραμμα παρέχονται άδειες χρήσης πολλαπλασιασμένη επί 1.1 + 10 πρόσθετους αριθμούς τηλεφώνου.

Εάν έχω 50 χρήστες στο σύνολο με είτε εσωτερικού και εσωτερικού και διεθνούς φωνητική κλήση προγράμματος, μπορείτε να αποκτήσετε αριθμού τηλεφώνου 65(50 x 1.1 + 10).

Αριθμός με χρέωση υπηρεσίας

Ο αριθμός των αριθμών τηλεφώνου είναι ίση με τον συνολικό αριθμό των αδειών χρήσης Cloud PBX + διάσκεψη PSTN και χρησιμοποιεί τα εξής:

 • Εάν υπάρχουν άδειες χρήσης 1 έως 25 δίνονται 5 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 26-49 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 10 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 50-99 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 20 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 100 149 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 30 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 150-199 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 40 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 200 499 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 65 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 500 749 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 90 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 750-999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 110 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 1.000 1,249 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 125 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 1,250 1,499 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 135 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 1.500 1,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 160 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 2.000 2,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 210 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 3.000 6,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 420 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 7,000 9.999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 500 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 10.000 14,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 600 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 15.000 19,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 700 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 20.000 49,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 1000 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 50.000 + άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 1500 τηλεφωνικούς αριθμούς.

Εάν έχετε ένα σύνολο 51 Cloud PBX και διάσκεψη PSTN αδειών χρήσης, μπορείτε να λάβετε 20 αριθμούς υπηρεσίας με χρέωση.

Αριθμός χωρίς χρέωση υπηρεσίας

Ο αριθμός των αριθμών τηλεφώνου είναι ίση με τον συνολικό αριθμό των αδειών χρήσης Cloud PBX + διάσκεψη PSTN και χρησιμοποιεί τα εξής:

 • Εάν υπάρχουν άδειες χρήσης 1 έως 25 δίνονται 5 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 26-49 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 10 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 50-99 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 20 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 100 149 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 30 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 150-199 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 40 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 200 499 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 65 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 500 749 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 90 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 750-999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 110 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 1.000 1,249 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 125 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 1,250 1,499 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 135 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 1.500 1,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 160 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 2.000 2,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 210 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 3.000 6,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 420 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 7,000 9.999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 500 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 10.000 14,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 600 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 15.000 19,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 700 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 20.000 49,999 άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 1000 τηλεφωνικούς αριθμούς.

 • Εάν υπάρχουν 50.000 + άδειες χρήσης , στη συνέχεια, δίνεται 1500 τηλεφωνικούς αριθμούς.

Εάν έχετε ένα σύνολο 1001 Cloud PBX και διάσκεψη PSTN αδειών χρήσης, μπορείτε να λάβετε αριθμούς χωρίς χρέωση υπηρεσία 125 .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρέωση κατανάλωση PSTN απαιτείται να δεσμεύσετε και να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς τηλεφώνου χωρίς χρέωση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν πρέπει να λάβετε περισσότερες τηλεφωνικούς αριθμούς από αυτό, επικοινωνήστε με επαφών στο Office 365 για υποστήριξη για επιχειρήσεις - Βοήθεια για διαχειριστές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×