Πόροι για να μάθετε σχετικά με τις φόρμες της Access

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι φόρμες είναι βασικά αντικείμενα σε μια βάση δεδομένων και χρησιμοποιηθεί ως των windows μέσω του οποίου δείτε και να φτάσετε τα δεδομένα σας. Εάν έχετε ποτέ θέλατε να επισημανθεί για να λάβετε μια ολοκληρωμένη Κατανόηση σχετικά με τα βασικά στοιχεία για φόρμες της Microsoft Access, όπως ποιοι τύποι φορμών του είναι διαθέσιμο, πώς μπορείτε να δημιουργήσετε, να προσαρμόσετε και να διαχειριστείτε τους, σε αυτό το άρθρο παρέχει μια roundup των πόρων που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε αυτήν την εικόνα.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Τύποι φορμών του

Πρόσθετοι τρόποι για να δημιουργήσετε μια φόρμα

Χρήση διαφορετικών προβολών για φόρμες

Εάν το κάνετε περισσότερα με φόρμες

Εργασία με φόρμες σε μια βάση δεδομένων Web

Ορισμένα επόμενα βήματα

Επισκόπηση

Μια φόρμα είναι ένα αντικείμενο βάσης δεδομένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη που επιτρέπει στους χρήστες για να εισαγάγετε και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας. Φόρμες συχνά περιέχουν στοιχεία ελέγχου που εκτελεί διάφορες εργασίες. Αν και μπορείτε να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων χωρίς τη χρήση φορμών με την επεξεργασία απλώς τα δεδομένα σας στον πίνακα οι περισσότεροι χρήστες προτιμούν να χρησιμοποιήσετε φόρμες για προβολή, εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων που περιέχονται στους πίνακες. Φόρμες επίσης σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τον τρόπο άλλοι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα δεδομένα στη βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα που εμφανίζει μόνο ορισμένα πεδία και επιτρέπει μόνο ορισμένες λειτουργίες θα εκτελείται. Αυτό σας βοηθά να προστατέψετε τα δεδομένα σας και να μειώσετε πιθανά σφάλματα κατά την εισαγωγή δεδομένων. Σε αυτό το άρθρο παρέχει μια roundup πόρων διαβάθμιση από τα βασικά στοιχεία της Access φόρμες για τη δημιουργία και προσαρμογή των φορμών.

Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να κατανοήσετε το ρόλο και τη συνάρτηση φορμών στη βάση δεδομένων της Microsoft Access για να ξεκινήσετε με μια επισκόπηση των τα διάφορα τμήματα μιας βάσης δεδομένων και του ρόλου των φορμών σε μια βάση δεδομένων για να μάθετε περισσότερα, ξεκινήστε από μια προβολή από τα βασικά στοιχεία της βάσης δεδομένων...

Επόμενο, ας εστίαση σε φόρμες με Εισαγωγή στις φόρμες.

Πριν να δημιουργήσετε μια φόρμα, Ρίξτε μια ματιά στην στοιχεία ελέγχου, ένα βασικό χαρακτηριστικό περισσότερες φόρμες. Στοιχεία ελέγχου επιτρέπουν στους χρήστες να εισαγάγετε, να επεξεργαστείτε ή να εμφανίζουν δεδομένα από τη βάση δεδομένων. Μάθετε σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους στοιχείων ελέγχου που είναι διαθέσιμες στην Access μπορεί να είναι χρήσιμες κατά την προσαρμογή των φορμών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου.

Τύποι φορμών του

Η Access σάς προσφέρει διάφορους τρόπους για να δημιουργήσετε φόρμες ανάλογα με τον τύπο της φόρμας που θέλετε να δημιουργήσετε. Μάθετε σχετικά με ορισμένες συνήθεις τύπους φορμών και τον τρόπο δημιουργίας τους:

Τι τύπο της φόρμας χρειάζεστε;

Μάθετε περισσότερα

Φόρμα λεπτομερειών: μια κενή φόρμα της Access που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με μία εγγραφή κάθε φορά.

Εισαγωγή στις φόρμες

Φόρμα πολλαπλών στοιχείων: γνωστό και ως συνεχόμενη φόρμα εμφανίζει πληροφορίες από περισσότερες από μία εγγραφή κάθε φορά. Μοιάζει με ένα φύλλο δεδομένων, αλλά παρέχει περισσότερο έλεγχο στοιχεία, όπως κείμενο, μορφοποίηση, προσθέτοντας γραφικά, κουμπιά και άλλα στοιχεία ελέγχου

Δημιουργία φόρμας με χρήση του εργαλείου πολλαπλών στοιχείων

Διαιρεμένη φόρμα: Ταυτόχρονη εμφανίζει τα δεδομένα στην προβολή φόρμας και προβολή φύλλου δεδομένων. Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προβάλετε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, αλλά θα πρέπει να αλλάξετε μία εγγραφή κάθε φορά.

Δημιουργία διαιρεμένης φόρμας

Φόρμα περιήγησης: Μια φόρμα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου περιήγησης. Οι φόρμες περιήγησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για περιήγηση στη βάση δεδομένων σας Εάν το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη δημοσίευση της βάσης δεδομένων Web, επειδή το παράθυρο περιήγησης της Access δεν είναι διαθέσιμη σε ένα πρόγραμμα περιήγησης

Δημιουργία φόρμας περιήγησης

Βίντεο: Δημιουργία φόρμας περιήγησης

Πρόσθετοι τρόποι για να δημιουργήσετε μια φόρμα

Χρησιμοποιήστε την καρτέλα Δημιουργία και δοκιμάστε τις επιλογές στην ομάδα φόρμες για να δημιουργήσετε γρήγορα νέα φορμών. Μπορείτε να επίσης να επιλέξετε έναν πίνακα ή ερώτημα στο παράθυρο περιήγησης και να δημιουργήσετε γρήγορα μια νέα φόρμα που βασίζεται σε αυτό το αντικείμενο, χρησιμοποιώντας την εντολή φόρμας.

Ρίξτε μια ματιά στους πόρους στον παρακάτω πίνακα για να μάθετε περισσότερα σχετικά με ορισμένες συνήθεις τρόποι για τη δημιουργία φορμών:

Μέθοδοι για τη δημιουργία φορμών

Μάθετε πώς μπορείτε να

Εργαλείο " φόρμα ": για να δημιουργήσετε γρήγορα μια φόρμα ενός στοιχείου που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με μία εγγραφή κάθε φορά.

Δημιουργία φόρμας χρησιμοποιώντας το εργαλείο φόρμας

Οδηγός φορμών: Χρησιμοποιήστε αυτό το εργαλείο για να δημιουργήσετε μια φόρμα όταν θέλετε να είναι πιο επιλεκτική σχετικά με το ποια πεδία θα εμφανίζονται στη φόρμα. Σας επιτρέπει επίσης να ορίσετε τον τρόπο ομαδοποίησης και ταξινόμησης των δεδομένων.

Δημιουργία φόρμας χρησιμοποιώντας τον Οδηγό φορμών

Κενή φόρμα:εάν το εργαλείο φόρμας ή ο οδηγός δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, η εργαλείο " κενή φόρμα " παρέχει ένα πολύ γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε μια φόρμα, ειδικά εάν σκοπεύετε να προσθέσετε μόνο ορισμένα πεδία στη φόρμα σας

Ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη δημιουργία φόρμας χρησιμοποιώντας το εργαλείο κενή φόρμα στο άρθρο Εισαγωγή στις φόρμες.

Αρχή της σελίδας

Χρήση διαφορετικών προβολών για φόρμες

Όπως μάθατε ήδη από ορισμένα από τα άρθρα που αναφέρονται στις προηγούμενες ενότητες, φόρμες της Access μπορούν να προβληθούν σε τρεις διαφορετικές προβολές, την προβολή φόρμας, προβολή σχεδίασης και η προβολή "Διάταξη". Εάν γνωρίζετε μπορεί να είναι χρήσιμο προβολής που θα χρησιμοποιήσετε για μια συγκεκριμένη εργασία. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σχεδίαση ή διάταξη προβολή για να προσαρμόσετε μια φόρμα. Η προβολή φόρμας είναι η προεπιλεγμένη προβολή για μια φόρμα και χρησιμοποιείται συνήθως για να προβάλετε μια φόρμα με τα δεδομένα ή για να εισαγάγετε δεδομένα. Επειδή οι προβολές διάταξης και σχεδίασης χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση αλλαγών σχεδίασης σε μια φόρμα, ανατρέξτε στους πόρους στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των προβολών:

Τύπος προβολής

Χρησιμοποιείται για

Μάθετε περισσότερα

Προβολή διάταξης

Πραγματοποίηση τους περισσότερους τύπους αλλαγών σε μια φόρμα. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα που μπορείτε να τροποποιήσετε τη σχεδίαση, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά τη ρύθμιση του μεγέθους των στοιχείων ελέγχου ή τυχόν άλλες αλλαγές σχεδίασης που επηρεάζει την εμφάνιση και χρησιμότητα της φόρμας.

Βίντεο: Εισαγωγή στις διατάξεις φορμών και εκθέσεων

Προβολή σχεδίασης

Τις αλλαγές που απαιτούν μια πιο λεπτομερή προβολή της δομής της φόρμας, όπως οι ενότητες κεφαλίδας, λεπτομέρειες και το υποσέλιδο. Δεν μπορείτε να δείτε τα υποκείμενα δεδομένα κατά τη δημιουργία changes.in σχεδίασης στην προβολή σχεδίασης.

Τι είναι η καλή σχετικά με τη χρήση της προβολής σχεδίασης;

  • Δυνατότητα για να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία ελέγχου όπως, συνδεδεμένα πλαίσια αντικειμένου, αλλαγές σελίδας και γραφήματα.

  • Επεξεργαστείτε προελεύσεις στοιχείων ελέγχου πλαισίου κειμένου χωρίς τη χρήση του φύλλου ιδιοτήτων.

  • Αλλαγή μεγέθους ενότητες φόρμας.

Αλλαγή ορισμένων ιδιοτήτων φόρμας που δεν μπορεί να αλλάξει σε προβολή διάταξης

Ποια προβολή πρέπει να χρησιμοποιήσω: προβολή διάταξης ή προβολή σχεδίασης;

Αρχή της σελίδας

Εάν το κάνετε περισσότερα με φόρμες

Τώρα που έχετε σχεδιάσει τη δομή της φόρμας σας, εάν πρόκειται για μια δεσμευμένη φόρμα που θα θέλετε το συνδεδεμένο με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων. Προελεύσεων δεδομένων μπορεί να είναι ένα πίνακα, ερώτημα ή πρόταση SQL που περιέχει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα. Μια "μη δεσμευμένη" φόρμα δεν συνδέεται απευθείας με μια προέλευση δεδομένων, αλλά περιέχει κουμπιά εντολών, ετικέτες ή άλλα στοιχεία ελέγχου που χρειάζεστε για τη λειτουργία της εφαρμογής σας. Για να κατανοήσετε τον τρόπο εργασίας με προελεύσεις εγγραφών, Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο:Ορισμός της προέλευσης εγγραφών για μια φόρμα ή έκθεση.

Μια οπτικά ελκυστική φόρμα κάνει την εργασία με τη βάση δεδομένων περισσότερο ευχάριστη και πιο αποτελεσματική και μπορεί επίσης να βοηθήσει αποτροπή της μη έγκυρα δεδομένα. Όταν θέλετε να πέρα από τη δημιουργία μιας φόρμας βασικές με την προσθήκη ορισμένες προσαρμοσμένες πινελιές και καθιστώντας με μοναδικό τρόπο τη δική σας, η Access προσφέρει διάφορους τρόπους για να επιτύχετε το εξής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να χρειαστούν πρακτικής εξάσκησης πριν λάβετε τη σχεδίαση για να δείτε ακριβώς όπως θα θέλατε, αλλά, εάν δεν σας αρέσει ένα σχέδιο, αλλάζοντας το είναι πάντα δυνατή.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους πόρους για τη λήψη της φόρμας με το επόμενο βήμα της Προσθήκη πεδίων και προσαρμογή του:

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε πώς to

Γρήγορη προσθήκη πεδίων σε μια φόρμα

Προσθήκη πεδίου σε μια φόρμα ή έκθεση

Κάντε φόρμα μου εμφανίζεται πιο οργανωμένη, να μειώσετε την αταξία και να διευκολύνετε την εργασία με.

Δημιουργία φόρμας με καρτέλες

Καθορίστε τη σειρά με την οποία τα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα μου απάντηση σε το πλήκτρο TAB. Σε μια φόρμα σωστά σχεδιασμένη, απάντηση σε το πλήκτρο TAB σε λογική σειρά των στοιχείων ελέγχου — για παράδειγμα, από επάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά — ώστε να είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα.

Ορισμός της σειράς tab για στοιχεία ελέγχου

Δημιουργία μιας δευτερεύουσας φόρμας ή φόρμας ένθετες σε μια κύρια φόρμα.

Οι δευτερεύουσες φόρμες είναι χρήσιμο για την προβολή δεδομένων από πολλούς σχετιζόμενους πίνακες ή ερωτήματα μέσα στην ίδια φόρμα.

Δημιουργία φόρμας που περιέχει μια δευτερεύουσα φόρμα

Δημιουργήστε μια επαγγελματική εμφάνιση και αίσθηση σε μου φόρμες και να τα κάνετε πιο συνεπείς με μου άλλα έγγραφα του Office και παρουσιάσεων.

Βίντεο: Τη βελτίωση της εμφάνισης των φόρμες της Access και των αναφορών με θέματα του Office

Κάντε ορισμένα πεδία και τα δεδομένα στη φόρμα μου πιο εμφανείς.

Βίντεο: Επισήμανση δεδομένων σε φόρμες χρησιμοποιώντας μορφοποίηση υπό όρους

Ορισμός επιλογών σχεδίασης για όλες τις φόρμες στη βάση δεδομένων μου.

Προσαρμογή ρυθμίσεων σχεδίασης για αντικείμενα της βάσης δεδομένων

Προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που εμφανίζει μια τιμή από μια άλλη φόρμα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε αποτελέσματα από μια δευτερεύουσα φόρμα που περιέχει ένα πλαίσιο κειμένου υπολογισμού στην κύρια φόρμα.

Δημιουργία στοιχείου ελέγχου που αναφέρεται σε ένα στοιχείο ελέγχου άλλης φόρμας

Προσθήκη, εκ νέου χρήση και ενημέρωση εικόνων (όπως εικόνες φόντου) σε φόρμες.

Βίντεο: Προσθήκη, εκ νέου χρήση και ενημέρωση εικόνες σε φόρμες και εκθέσεις

Αρχή της σελίδας

Εργασία με φόρμες σε μια βάση δεδομένων Web

Επιλογές φόρμας βάσης δεδομένων Web

Μάθετε πώς μπορείτε να

Η φόρμα περιήγησης είναι απλώς μια φόρμα που περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου περιήγησης. Οι φόρμες περιήγησης είναι μια εξαιρετική προσθήκη για κάθε βάση δεδομένων, αλλά η δημιουργία μιας φόρμας περιήγησης είναι ιδιαιτέρως σημαντική εάν σκοπεύετε να δημοσιεύσετε μια βάση δεδομένων στο web, καθώς το παράθυρο περιήγησης της Access δεν εμφανίζεται στο πρόγραμμα περιήγησης.

Δημιουργία φόρμας περιήγησης

Βίντεο: Δημιουργία φόρμας περιήγησης

Access 2010 περιλαμβάνει ένα στοιχείο ελέγχου προγράμματος περιήγησης Web που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εμφανίζετε ιστοσελίδες στη φόρμα

Προσθήκη περιήγησης Web σε μια φόρμα

Πρέπει να μπορείτε να συγχρονίσετε τις αλλαγές στη σχεδίαση της βάσης δεδομένων Web στο διακομιστή για να είναι διαθέσιμα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Βίντεο: Πραγματοποίηση αλλαγών σχεδίασης σε μια τοποθεσία web της βάσης δεδομένων και συγχρονισμός τους

Αρχή της σελίδας

Ορισμένα επόμενα βήματα

Δοκιμάστε ορισμένες από αυτές τις δυνατότητες στις φόρμες σας:

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×