Πρόταση TRANSFORM

Δημιουργεί ένα ερώτημα διασταύρωσης.

Σύνταξη

TRANSFORM συνάρτηση_συγκεντρωτικών_αποτελεσμάτων
πρόταση_select
PIVOT συγκεντρωτικό_πεδίο [IN (τιμή1[, τιμή2[, ...]])]

Η πρόταση TRANSFORM έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

συνάρτηση_συγκεντρωτικών_αποτελεσμάτων

Μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων SQL που χρησιμοποιεί τα επιλεγμένα δεδομένα.

πρόταση_select

Μια πρόταση SELECT.

συγκεντρωτικό_πεδίο

Το πεδίο ή η παράσταση που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία επικεφαλίδων στηλών στο σύνολο αποτελεσμάτων του ερωτήματος.

τιμή1, τιμή2

Σταθερές τιμές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία κεφαλίδων στηλών.


Παρατηρήσεις

Όταν συνοψίζετε δεδομένα χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα διασταύρωσης, επιλέγετε τιμές από καθορισμένα πεδία ή παραστάσεις ως κεφαλίδες στηλών, ώστε να μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα σε μια πιο συμπυκνωμένη μορφή από ότι με ένα ερώτημα επιλογής.

Η πρόταση TRANSFORM είναι προαιρετική, αλλά, όταν περιλαμβάνεται, είναι η πρώτη πρόταση σε μια συμβολοσειρά SQL. Προηγείται μιας πρότασης SELECT που καθορίζει τα πεδία που χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες γραμμών και ενός όρου GROUP BY που καθορίζει την ομαδοποίηση των γραμμών. Προαιρετικά, μπορείτε να συμπεριλάβετε άλλους όρους, όπως τον όρο WHERE, που καθορίζουν επιπλέον κριτήρια επιλογής ή ταξινόμησης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δευτερεύοντα ερωτήματα ως κατηγορήματα — πιο συγκεκριμένα, αυτά του όρου WHERE — σε ένα ερώτημα διασταύρωσης.

Οι τιμές που επιστρέφονται στο συγκεντρωτικό_πεδίο χρησιμοποιούνται ως επικεφαλίδες στηλών στο σύνολο αποτελεσμάτων του ερωτήματος. Για παράδειγμα, η συγκέντρωση των στοιχείων πωλήσεων ανά μήνα σε ένα ερώτημα διασταύρωσης θα δημιουργήσει 12 στήλες. Μπορείτε να περιορίσετε το συγκεντρωτικό_πεδίο ώστε να δημιουργήσει κεφαλίδες από σταθερές τιμές (τιμή1, τιμή2) που παρατίθενται στον προαιρετικό όρο IN. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε σταθερές τιμές για τις οποίες δεν υπάρχουν δεδομένα για να δημιουργήσετε πρόσθετες στήλες.Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×