Πρόταση INSERT INTO

Προσθέτει μία ή πολλές εγγραφές σε έναν πίνακα. Αυτό αποκαλείται ερώτημα προσάρτησης.

Σύνταξη

Ερώτημα προσάρτησης πολλών εγγραφών:

INSERT INTO προορισμός [(πεδίο1[, πεδίο2[, ...]])] [IN εξωτερική_βάση δεδομένων]
SELECT [προέλευση.]πεδίο1[, πεδίο2[, ...]
FROM παράσταση_πίνακα

Ερώτημα προσάρτησης μίας εγγραφής:

INSERT INTO προορισμός [(πεδίο1[, πεδίο2[, ...]])]
VALUES (τιμή1[, τιμή2[, ...])

Η πρόταση INSERT INTO έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

προορισμός

Το όνομα του πίνακα ή του ερωτήματος στο οποίο θα προσαρτήσετε εγγραφές.

πεδίο1, πεδίο2

Τα ονόματα των πεδίων στα οποία θα προσαρτήσετε δεδομένα, εάν ακολουθούνται από το όρισμα προορισμός ή τα ονόματα των πεδίων από τα οποία θα λάβετε δεδομένα, εάν ακολουθούνται από το όρισμα προέλευση.

εξωτερική_βάση_δεδομένων

Η διαδρομή προς μία εξωτερική βάση δεδομένων. Για μια περιγραφή της διαδρομής, ανατρέξτε στον όρο IN.

προέλευση

Το όνομα του πίνακα ή του ερωτήματος από τα οποία θα αντιγραφούν εγγραφές.

παράσταση_πίνακα

Το όνομα του πίνακα ή των πινάκων από τους οποίους ανακτώνται εγγραφές. Η παράσταση μπορεί να είναι ένα μόνο όνομα πίνακα ή ένας συνδυασμός που προκύπτει από μια λειτουργία INNER JOIN, LEFT JOIN ή RIGHT JOIN ή από ένα αποθηκευμένο ερώτημα.

τιμή1, τιμή2

Οι τιμές για εισαγωγή στα συγκεκριμένα πεδία της νέας εγγραφής. Κάθε τιμή προστίθεται στο πεδίο που αντιστοιχεί στη θέση της τιμής στη λίστα: η τιμή1 εισάγεται στο πεδίο1 της νέας εγγραφής, η τιμή2 στο πεδίο2και ούτω καθεξής. Πρέπει να διαχωρίσετε τις τιμές με κόμμα και να περικλείσετε τα πεδία κειμένου σε εισαγωγικά (' ').


Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση INSERT INTO για να προσθέσετε μία εγγραφή σε έναν πίνακα, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη του ερωτήματος προσάρτησης μίας εγγραφής, όπως φαίνεται παραπάνω. Σε αυτή την περίπτωση, ο κώδικας καθορίζει το όνομα και την τιμή για κάθε πεδίο της εγγραφής. Πρέπει να καθορίσετε κάθε ένα από τα πεδία της εγγραφής στα οποία θα αντιστοιχιστεί μια τιμή καθώς και μια τιμή για αυτό το πεδίο. Όταν δεν καθορίζετε κάθε ένα από τα πεδία, εισάγεται η προεπιλεγμένη τιμή ή η τιμή Null για τις στήλες που λείπουν. Οι εγγραφές προστίθενται στο τέλος του πίνακα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πρόταση INSERT INTO για να προσαρτήσετε ένα σύνολο εγγραφών από έναν άλλο πίνακα ή ερώτημα, χρησιμοποιώντας τον όρο SELECT ... FROM, όπως φαίνεται παραπάνω στη σύνταξη ερωτήματος προσάρτησης πολλών εγγραφών. Σε αυτή την περίπτωση, ο όρος SELECT καθορίζει τα πεδία για προσάρτηση στον συγκεκριμένο πίνακα προορισμού.

Ο πίνακας προέλευσης ή προορισμού μπορεί να καθορίζει έναν πίνακα ή ένα ερώτημα. Εάν έχει καθοριστεί ένα ερώτημα, ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access προσαρτά εγγραφές σε κάθε έναν ξεχωριστά και σε όλους τους πίνακες που καθορίζονται από το ερώτημα.

Η πρόταση INSERT INTO είναι προαιρετική, αλλά, όταν συμπεριλαμβάνεται, προηγείται της πρότασης SELECT.

Εάν ο πίνακας προορισμού περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να προσαρτήσετε μοναδικές τιμές που δεν είναι Null για το πεδίο ή τα πεδία πρωτεύοντος κλειδιού. Εάν δεν το κάνετε αυτό, ο μηχανισμός βάσεων δεδομένων της Microsoft Access δεν θα προσαρτήσει τις εγγραφές.

Εάν προσαρτάτε εγγραφές σε έναν πίνακα με ένα πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" και θέλετε να αριθμήσετε εκ νέου τις εγγραφές προσάρτησης, μην συμπεριλάβετε το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" στο ερώτημά σας. Συμπεριλάβετε το πεδίο "Αυτόματη αρίθμηση" στο ερώτημα όταν θέλετε να διατηρήσετε τις αρχικές τιμές από το πεδίο.

Χρησιμοποιήστε τον όρο IN για να προσαρτήσετε εγγραφές σε έναν πίνακα μιας άλλης βάσης δεδομένων.

Για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα, χρησιμοποιήστε τον όρο SELECT... INTO αντί να δημιουργήσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα.

Για να μάθετε ποιες εγγραφές θα προστεθούν πριν εκτελέσετε το ερώτημα προσάρτησης, εκτελέστε πρώτα και προβάλετε τα αποτελέσματα από ένα ερώτημα επιλογής που χρησιμοποιεί τα ίδια κριτήρια επιλογής.

Ένα ερώτημα προσάρτησης αντιγράφει εγγραφές από έναν ή περισσότερους πίνακες σε έναν άλλο. Οι πίνακες που περιέχουν τις εγγραφές που προσαρτάτε δεν επηρεάζονται από το ερώτημα προσάρτησης.

Αντί να προσαρτήσετε υπάρχουσες εγγραφές από έναν άλλο πίνακα, μπορείτε να καθορίσετε την τιμή κάθε πεδίου σε μία νέα εγγραφή, χρησιμοποιώντας τον όρο VALUES. Εάν παραλείψετε τη λίστα πεδίων, ο όρος VALUES πρέπει να περιλαμβάνει μια τιμή για κάθε ένα πεδίο στον πίνακα. Διαφορετικά, η λειτουργία INSERT θα αποτύχει. Χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη πρόταση INSERT INTO με έναν όρο VALUES για κάθε πρόσθετη εγγραφή που θέλετε να δημιουργήσετε.Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×