Πρόταση ALTER TABLE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τροποποιεί το σχεδιασμό του πίνακα μετά τη δημιουργία του με την πρόταση CREATE TABLE.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το μηχανισμό βάσεων δεδομένων Microsoft Access δεν υποστηρίζει τη χρήση του πρόταση ALTER TABLE ή σε οποιαδήποτε από τις προτάσεις γλώσσας ορισμού δεδομένων, με βάσεις δεδομένων της Microsoft Access. Χρησιμοποιήστε τις μεθόδους DAO Δημιουργία.

Σύνταξη

Πρόταση ALTER TABLE πίνακα {ΠΡΟΣΘΉΚΗ {ΣΤΉΛΗΣ Τύπος πεδίου[(μέγεθος)] [NOT NULL] [ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ ευρετήριο] |
Πρόταση ALTER COLUMN τύπο πεδίου[(μέγεθος)] |
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ multifieldindex} |
ΑΠΌΘΕΣΗ {ΣΤΉΛΗ fπεδίου υπολογισμού να ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎ όνομα_ευρετηρίου}}

Η πρόταση ALTER TABLE αποτελείται από αυτά τα τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

πίνακας

Το όνομα του πίνακα που θα τροποποιηθεί.

πεδίο

Το όνομα του πεδίου που θα προστεθεί ή θα διαγραφεί από τονπίνακα. Εναλλακτικά, το όνομα του πεδίου που θα τροποποιηθεί στον πίνακα.

τύπος

Ο τύπος δεδομένων του πεδίου.

μέγεθος

Το μέγεθος του πεδίου σε χαρακτήρες (Μόνο για πεδία κειμένου και δυαδικά πεδία).

ευρετήριο

Το ευρετήριο για πεδίο.

ευρετήριοπολλαπλώνπεδίων

Ο ορισμός ενός ευρετηρίου πολλαπλών πεδίων που θα οριστούν στον πίνακα.

όνομαευρετηρίου

Το όνομα του ευρετηρίου πολλαπλών πεδίων που θα διαγραφεί.


Σχόλια

Με τη χρήση της πρότασης ALTER TABLE μπορείτε να τροποποιήσετε έναν υπάρχοντα πίνακα με διάφορους τρόπους. Έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Χρησιμοποιήστε την πρόταση ADD COLUMN για να προσθέσετε ένα νέο πεδίο στον πίνακα. Πρέπει να καθορίσετε ένα όνομα πεδίου, τον τύπο δεδομένων και (για τα πεδία κειμένου και τα δυαδικά πεδία) ένα προαιρετικό μέγεθος. Για παράδειγμα, η ακόλουθη πρόταση προσθέτει ένα πεδίου κειμένου μεγέθους 25 χαρακτήρων, με το όνομα "Σημειώσεις" στον πίνακα "Υπάλληλοι":

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Σε αυτό το πεδίο μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα ευρετήριο.

Εάν καθορίσετε έναν περιορισμό NOT NULL για ένα πεδίο τότε οι νέες έγγραφες χρειάζεται να έχουν έγκυρα δεδομένα σε αυτό το πεδίο.

  • Χρησιμοποιήστε την πρόταση ALTER COLUMN για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων σε ένα υπάρχον πεδίο. Πρέπει να καθορίσετε ένα όνομα πεδίου, τον νέο τύπο δεδομένων και ένα προαιρετικό μέγεθος για πεδία κειμένου και δυαδικά πεδία. Για παράδειγμα, η ακόλουθη πρόταση αλλάζει τον τύπο των δεδομένων ενός πεδίου στον πίνακα "Υπάλληλοι" που ονομάζεται "ΤαχΚώδικας" (το οποίο ορίστηκε αρχικά ως ακέραιος) σε ένα πεδίο κειμένου μεγέθους 10 χαρακτήρων:

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

  • Χρησιμοποιήστε την πρόταση ADD CONSTRAINT για να προσθέσετε ένα ευρετήριο πολλαπλών πεδίων.

  • Χρησιμοποιήστε την πρόταση DROP COLUMN για να διαγράψετε ένα πεδίο. Πρέπει να καθορίσετε μόνο το όνομα του πεδίου.

  • Χρησιμοποιήστε την πρόταση DROP CONSTRAINT για να διαγράψετε το ευρετήριο πολλαπλών πεδίων. Πρέπει να καθορίσετε μόνο το όνομα του ευρετηρίου που ακολουθεί τη δεσμευμένη λέξη CONSTRAINT.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

  • Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε περισσότερα από ένα πεδία ή ευρετήρια τη φορά.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πρόταση CREATE INDEX για να προσθέσετε ένα ευρετηρίου μονού πεδίου ή πολλαπλών πεδίων σε έναν πίνακα και μπορείτε να χρησιμοποιήστε την πρόταση ALTER TABLE ή την πρόταση DROP για να διαγράψετε ένα ευρετήριο που δημιουργήθηκε με την πρόταση ALTER TABLE ή CREATE INDEX.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιορισμό NOT NULL σε ένα μονό πεδίο ή εντός ενός ονομασμένου όρου CONSTRAINT που ισχύει για ένα μόνο πεδίο ή σε πολλαπλά πεδία με το όνομα CONSTRAINT. Ωστόσο, μπορείτε να εφαρμόσετε τον περιορισμό NOT NULL μόνο μία φορά σε ένα πεδίο. Αν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε τον περιορισμό πάνω από μία φορές θα έχει ως αποτέλεσμα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης.ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×