Πρόσκληση ατόμων σε χώρο εργασίας στο SharePoint Workspace 2010

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να προσκαλέσετε άλλους ως νέα μέλη στους χώρους εργασίας του Groove, στείλτε προσκλήσεις χώρου εργασίας.

Σε αυτό το θέμα

Δημιουργία πρόσκλησης σε χώρο εργασίας

Σχετικά με τις ειδοποιήσεις προσκλήσεων

Επιβεβαίωση αποδοχής πρόσκλησης

Δημιουργία πρόσκλησης χώρου εργασίας

Για να προσκαλέσετε ένα χρήστη σε χώρο εργασίας του Groove:

 1. Μεταβείτε στο χώρο εργασίας.

 2. Στο παράθυρο " μέλη ", πληκτρολογήστε το όνομα ή διεύθυνση του παραλήπτη στο πλαίσιο πρόσκληση σε χώρο εργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Λεπτομέρειες διευθύνσεων πρόσκλησης

  Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα, το SharePoint Workspace αναζητά μια επαφή που να ταιριάζει με τα γράμματα που πληκτρολογείτε. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή από ένα αναπτυσσόμενο μενού, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις επαφές που αναγνωρίζονται από τον λογαριασμό σας. Σε αυτές περιλαμβάνονται επαφές που έχετε προσθέσει στην προσωπική λίστα σας στη γραμμή εκκίνησης, καθώς και επαφές που είναι μέλη άλλων χώρων εργασίας.

  Εάν το SharePoint Workspace δεν μπορεί να βρει μια αντιστοιχία για το όνομα που πληκτρολογείτε, σας ζητείται να αναζητήσετε την επαφή.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα για να δείτε περισσότερες επιλογές για την προσθήκη ή την εύρεση παραληπτών στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη παραληπτών.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Αποστολή πρόσκλησης.

 4. Αναθέστε ένα ρόλο στον παραλήπτη από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  Λεπτομέρειες

  Εάν προσκαλείτε πολλές επαφές και θέλετε να αναθέσετε διαφορετικούς ρόλους, πρέπει να αποστείλετε ξεχωριστές προσκλήσεις ανά ρόλο.

  Επίσης, εκτός εάν είστε διαχειριστής στο χώρο εργασίας, μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο οι προσκεκλημένοι τον ίδιο ρόλο στους οποίους έχουν ανατεθεί σε εσάς (οι συμμετέχοντες να αναθέσει το ρόλο του συμμετέχοντα"" και επισκέπτες να αναθέσει το ρόλο του "Επισκέπτες"). Ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με τους ρόλους και τα δικαιώματα για περισσότερες πληροφορίες.

 5. Εάν θέλετε να επιβεβαιώσετε την αποδοχή πρόσκλησης των προσκεκλημένων, επιλέξτε Απαιτείται επιβεβαίωση αποδοχής.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται αυτόματα για όλες τις προσκλήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 6. Προσθέστε κείμενο μηνύματος, εάν θέλετε.

 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση για να στείλετε την πρόσκληση.

  Ανάλογα με τον τύπο παραλήπτη που έχετε επιλέξει, το SharePoint Workspace κάνει τα εξής:

  • Για επαφές του SharePoint Workspace, το SharePoint Workspace στέλνει την πρόσκληση ως μήνυμα του SharePoint Workspace.

  • Για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το SharePoint Workspace στέλνει την πρόσκληση μέσω του Microsoft Outlook ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο.

   Το μήνυμα περιέχει οδηγίες τόσο για όσους διαθέτουν ήδη το SharePoint Workspace όσο και για όσους δεν το έχουν. Όσοι έχουν ήδη το SharePoint Workspace κάνουν κλικ σε μια σύνδεση στο μήνυμα που ανοίγει την πρόσκληση. Τα άτομα που δεν διαθέτουν το SharePoint Workspace κάνουν κλικ σε μια διαφορετική σύνδεση που οδηγεί στη σελίδα λήψης του SharePoint Workspace. Εφόσον ένας παραλήπτης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγκαταστήσει και εκκινήσει το SharePoint Workspace, η πρόσκληση χώρου εργασίας ανοίγει αυτόματα. Εάν η πρόσκληση δεν ανοίξει αυτόματα, ο παραλήπτης μπορεί να επιστρέψει στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ανοίξει το συνημμένο προκειμένου να απαντήσει στην πρόσκληση.

   Όλες οι προσκλήσεις που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απαιτούν από τον αποστολέα να επιβεβαιώσει την αποδοχή, πριν από το χώρο εργασίας αποστέλλεται στον υπολογιστή του παραλήπτη.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν δεν διαθέτετε πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να στείλετε την πρόσκληση. Το μήνυμα περιγράφει μια εναλλακτική διεργασία πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως η αντιγραφή της πρόσκλησης στο πρόχειρο και, στη συνέχεια, η επικόλλησή της σε άλλο πρόγραμμα-πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανταλλαγής μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για ειδοποιήσεις πρόσκλησης

Όταν στέλνετε μια πρόσκληση, το SharePoint Workspace σας ενημερώνει σχετικά με την πρόοδό του δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσον αφορά τους παραλήπτες μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν βλέπουν ειδοποιήσεις προόδου έως ότου ανοίξουν το συνημμένο. Στον παρακάτω πίνακα, η πρώτη ειδοποίηση που ενδεχομένως θα δείτε είναι "Πρόσκληση προσκεκλημένου: Άνοιξε, αναμονή για απάντηση..."

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ειδοποιήσεις προόδου της πρόσκλησης:

Ειδοποίηση

Σημασία

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Αναμονή για αποστολή...

Το SharePoint Workspace δεν είναι δυνατό να στείλει την πρόσκληση. Ο υπολογιστής του αποστολέα ενδεχομένως να είναι εκτός σύνδεσης ή να μην έχει ακόμα μια ενεργή σύνδεση στο δίκτυο ή στην υπηρεσία μετάδοσης.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Αποστολή, %1 ολοκληρώθηκε...

Το SharePoint Workspace στέλνει την πρόσκληση είτε στον υπολογιστή προσκεκλημένου είτε στην υπηρεσία μετάδοσης (εάν ο υπολογιστής του προσκεκλημένου είναι εκτός σύνδεσης).

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Εστάλη, αναμονή για παράδοση...

Η πρόσκληση έχει φύγει από τον υπολογιστή του αποστολέα και θα παραδοθεί εάν ο προσκεκλημένος είναι συνδεδεμένος. Εάν ο προσκεκλημένος είναι εκτός σύνδεσης, η πρόσκληση δρομολογείται στην υπηρεσία μετάδοσης.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Παραδόθηκε, αναμονή προσκεκλημένου για άνοιγμα...

Η πρόσκληση έχει φτάσει στον υπολογιστή του προσκεκλημένου.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Άνοιξε, αναμονή για απάντηση...

Ο προσκεκλημένος έχει ανοίξει την πρόσκληση και τώρα πρέπει να αποφασίσει εάν θα την αποδεχτεί ή θα την απορρίψει.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Αποδοχή πρόσκλησης.

Ο προσκεκλημένος έχει αποδεχτεί την πρόσκληση αλλά το SharePoint Workspace δεν στέλνει ακόμη το χώρο εργασίας, επειδή ο προσκαλών και όλα τα άλλα μέλη του χώρου εργασίας είναι εκτός σύνδεσης. Σημειώστε ότι εάν ο προσκαλών αποδεχτεί την πρόσκληση τη στιγμή που ο προσκαλών έχει αποσυνδεθεί, το SharePoint Workspace θα προσπαθήσει να λάβει το χώρο εργασίας από ένα άλλο μέλος που είναι συνδεδεμένο τη δεδομένη στιγμή, προτιμώντας τα μέλη που είναι συνδεδεμένα αλλά ανενεργά.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Αποδοχή πρόσκλησης: Αποστολή χώρου εργασίας, %1 ολοκληρώθηκε...

Ο προσκεκλημένος έχει αποδεχτεί την πρόσκληση και γίνεται αποστολή του χώρου εργασίας.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Χώρος εργασίας εστάλη, αναμονή για παράδοση...

Ο χώρος εργασίας έχει φύγει από τον υπολογιστή του προσκαλούντα, αν και ο προσκεκλημένος δεν την έχει λάβει ακόμη.

Πρόσκληση ’προσκεκλημένου’: Ο χώρος εργασίας παραδόθηκε!

Ο χώρος εργασίας παραδόθηκε με επιτυχία στον προσκεκλημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ο προσκεκλημένος αποσυνδεθεί πριν να λάβει ολόκληρο το χώρο εργασίας, ο χώρος εργασίας αποστέλλεται στην υπηρεσία μετάδοσης. Την επόμενη φορά που θα συνδεθεί ο προσκεκλημένος, ο χώρος εργασίας δρομολογείται από την υπηρεσία μετάδοσης στον υπολογιστή του.

Αρχή της σελίδας

Επιβεβαίωση αποδοχής πρόσκλησης

Η επιβεβαίωση της αποδοχής είναι χρήσιμη για σκοπούς ασφαλείας. Σας δίνει την ευκαιρία να επιβεβαιώσετε την ταυτότητα του παραλήπτη πριν να στείλετε το χώρο εργασίας. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, τότε, όταν ο παραλήπτης του μηνύματος αποδεχτεί την πρόσκλησή σας, το SharePoint Workspace εμφανίζει μια ειδοποίηση που σας ζητάει να επιβεβαιώσετε την πρόσκληση.

Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση αποδοχής, κάντε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιβεβαίωση:

 • Κάντε κλικ στην επιλογή από για να ανοίξετε τον παραλήπτη επαφής για να επαληθεύσετε την ταυτότητα πριν από την αποστολή στο χώρο εργασίας.

 • Συμπεριλάβετε ένα μήνυμα που θα αποσταλεί όταν επιβεβαιώσετε ή απορρίψετε την αποδοχή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×