Πρόσθετο Functions Translator του Excel

Αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει στη ρύθμιση και τη χρήση του πρόσθετου Functions Translator του Excel. Το Functions Translator απευθύνεται σε άτομα που χρησιμοποιούν εκδόσεις του Excel σε διαφορετικές γλώσσες και χρειάζονται βοήθεια για να βρουν τη σωστή συνάρτηση στη σωστή γλώσσα, ή ακόμη και για να μεταφράσουν ολόκληρους τύπους από μία γλώσσα σε μια άλλη.

Το Functions Translator:

 • Επιτρέπει στους χρήστες που γνωρίζουν τις αγγλικές συναρτήσεις του Excel να γίνουν παραγωγικοί σε τοπικά προσαρμοσμένες εκδόσεις του Excel.

 • Επιτρέπει στους χρήστες να μεταφράζουν εύκολα πλήρεις τύπους στη μητρική τους γλώσσα.

 • Υποστηρίζει όλες τις γλώσσες και τις συναρτήσεις στις οποίες έχει μεταφραστεί το Excel, με 80 γλώσσες και 800 συναρτήσεις.

 • Παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο αναζήτησης για οποιοδήποτε τμήμα του ονόματος μιας συνάρτησης και στις δύο επιλεγμένες γλώσσες.

 • Εμφανίζει μια κατηγοριοποιημένη λίστα με δυνατότητα κύλισης των συναρτήσεων στα Αγγλικά και τις αντίστοιχες μεταφρασμένες συναρτήσεις.

 • Σας προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων στη Microsoft σχετικά με την ποιότητα μετάφρασης της συνάρτησης. Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας σχετικά με μια συγκεκριμένη συνάρτηση σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

 • Έχει γίνει τοπική προσαρμογή για Αγγλικά, Δανικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά Βραζιλίας, Ρωσικά, Σουηδικά, Τουρκικά, Παραδοσιακά Κινεζικά και Κινεζικά σύνθετης γραφής.

Εγκατάσταση του προσθέτου Functions Translator

Το Functions Translator είναι διαθέσιμο δωρεάν από το Microsoft Store και μπορεί να εγκατασταθεί, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Κάντε έναρξη του Microsoft Excel

 2. Μεταβείτε στην καρτέλα Εισαγωγή

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Store στην Κορδέλα.

 4. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου "Πρόσθετα του Office". Βεβαιωθείτε ότι το Store είναι επιλεγμένο στο επάνω μέρος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Παραγωγικότητα στην αριστερή πλευρά.

 5. Κάντε αναζήτηση για "Functions Translator" στο πλαίσιο αναζήτησης πάνω αριστερά.

 6. Όταν το βρείτε, κάντε κλικ στο πράσινο κουμπί Προσθήκη στα δεξιά, και ο μεταφραστής θα εγκατασταθεί

Ρύθμιση παραμέτρων του Functions Translator

Όταν το Functions Translator εγκαθίσταται, δημιουργεί δύο κουμπιά στην Κεντρική καρτέλα στο δεξιό άκρο.

Τα κουμπιά θα σας μεταφέρουν στα τμήματα παραθύρου Αναφορά και Μεταφραστής αντίστοιχα, στο παράθυρο διαλόγου του Functions Translator. Η εξαίρεση σε αυτό είναι ότι την πρώτη φορά που θα εκτελεστεί το Functions Translator, θα σας μεταφέρει στο τμήμα παραθύρου Καλωσορίσατε:

Τμήμα παραθύρου "Καλωσορίσατε" του Functions Translator του Excel

Το τμήμα παραθύρου ανοίγει στη δεξιά πλευρά του Excel, όπου και θα παραμείνει αγκυρωμένο για όλες τις εργασίες.

Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στις μεταφράσεις κάνοντας κλικ στη σύνδεση Παράλειψη > στη δεξιά πλευρά στο επάνω μέρος του πλαισίου, αλλά συνιστάται να επιλέξετε Γρήγορα αποτελέσματα, για να μεταβείτε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις γλώσσας. Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε τις προεπιλεγμένες γλώσσες Από και Προς, αν και μπορείτε να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή.

Τμήμα παραθύρου "Ρυθμίσεις γλώσσας" του Functions Translator

Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους για τον συνδυασμό γλωσσών σας. Ενώ το Functions Translator υποστηρίζει όλες τις γλώσσες στις οποίες η Microsoft έχει μεταφράσει τις συναρτήσεις του Excel, λειτουργεί μόνο με ένα ζεύγος κάθε φορά. Οποιοσδήποτε συνδυασμός γλωσσών είναι δυνατός, και το Excel θα θυμάται την επιλογή σας. Το ζεύγος γλωσσών μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή από το τμήμα παραθύρου Προτιμήσεις, το οποίο είναι προσβάσιμο από οποιοδήποτε κεντρικό παράθυρο του πρόσθετου. 

Από προεπιλογή, οι γλώσσες Από και Προς θα είναι συμπληρωμένες με τα Αγγλικά στη γλώσσα Από και τη γλώσσα εγκατάστασης του Excel στη γλώσσα Προς. Εάν η γλώσσα εγκατάστασης είναι μία από τις γλώσσες για τις οποίες έχει γίνει τοπική προσαρμογή του Functions Translator, το περιβάλλον εργασίας χρήστη θα εμφανίζεται στην τοπική γλώσσα προσαρμογής. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εργασίας, αφού επιλέξετε το ζεύγος γλωσσών.

Ο μεταφραστής χρησιμοποιεί τη δομή Από και Προς. Το Προς είναι η γλώσσα που γνωρίζετε, το Από είναι η γλώσσα που θέλετε να βρείτε. Έτσι, εάν ψάχνετε συναρτήσεις αναζήτησης στα Αγγλικά, αλλά χρειάζεστε τα γαλλικά ονόματα των συναρτήσεων, θα πρέπει να ορίσετε τη γλώσσα Από σε Αγγλικά, και τη γλώσσα Προς σε Γαλλικά.

Το πράσινο κουμπί Επάνω βέλος/Κάτω βέλος ανάμεσα στις γλώσσες Από/Προς έχει προστεθεί για να μπορείτε να εναλλάσσετε εύκολα τις γλώσσες Από και Προς.

Προτιμήσεις

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τμήμα παραθύρου Προτιμήσεις, κάνοντας κλικ στον τροχό ρυθμίσεων στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα τρία κύρια τμήματα παραθύρου.

Εκτός από την παροχή διάφορων συνδέσεων που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις γλώσσες Προς και Από από αυτό το σημείο, ανά πάσα στιγμή. Κάνοντας κλικ στο Αριστερό βέλος στο επάνω μέρος του τμήματος παραθύρου θα επιστρέψετε πίσω στο κυρίως παράθυρο.

Τμήμα παραθύρου "Προτιμήσεις" του Functions Translator

Το τμήμα παραθύρου "Αναφορά"

Το τμήμα παραθύρου "Αναφορά" έχει μια αναπτυσσόμενη λίστα για την Κατηγορία συνάρτησης, που εμφανίζει όλες τις συναρτήσεις σε κάθε ομάδα που έχει επιλεγεί με τη γλώσσα Από στα αριστερά, και τη γλώσσα Προς στα δεξιά. Εάν δεν είστε βέβαιοι σε ποια κατηγορία ανήκει μια συνάρτηση, μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές Όλες.

Από προεπιλογή, οι συναρτήσεις ταξινομούνται με αλφαβητική σειρά στη Στήλη Από, σε αυτή την περίπτωση είναι τα Αγγλικά, και εμφανίζονται εδώ με ένα μικρό κάτω βέλος δίπλα από τη λέξη "Αγγλικά". Μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση με αλφαβητική σειρά, με αντίστροφη αλφαβητική σειρά, και μπορείτε να επιλέξετε ταξινόμηση με βάση τη γλώσσα Από ή Προς. Απλώς κάντε κλικ στη γλώσσα με βάση την οποία θέλετε να γίνει η ταξινόμηση, και κάντε ξανά κλικ στο όνομα για να αντιστρέψετε την ταξινόμηση. Το βέλος υποδεικνύει την κατεύθυνση της ταξινόμησης.

Τμήμα παραθύρου "Αναφορά" του Functions Translator

Κάνοντας κλικ στο όνομα μιας συνάρτησης σε οποιαδήποτε στήλη, θα εμφανιστεί το τμήμα παραθύρου Λεξικό, το οποίο θα περιέχει τη συνάρτηση με μια σύντομη περιγραφή.

Τμήμα παραθύρου "Λεξικό"

Το τμήμα παραθύρου Λεξικό σάς επιτρέπει να αναζητήσετε οποιοδήποτε τμήμα ενός ονόματος συνάρτησης, εμφανίζοντας όλες τις συναρτήσεις που περιέχουν τα γράμματα που πληκτρολογήσατε. Για λόγους απόδοσης, η αναζήτηση δεν επιστρέφει αποτελέσματα, μέχρι να εισαγάγετε τουλάχιστον δύο γράμματα. Η αναζήτηση θα είναι στο γλωσσικό ζεύγος που έχετε επιλέξει και επιστρέφει αποτελέσματα και για τις δύο γλώσσες.

Τμήμα παραθύρου "Λεξικό" του Functions Translator

Μόλις η αναζήτηση επιστρέψει το όνομα της συνάρτησης που θέλετε, μπορείτε να κάνετε κλικ πάνω του και θα εμφανιστεί το γλωσσικό ζεύγος και ο ορισμός της συνάρτησης. Εάν κάνετε κλικ στο όνομα μιας συνάρτησης στο τμήμα παραθύρου Αναφορά, θα μεταφερθείτε και πάλι στο Λεξικό, όπου θα εμφανίζεται το γλωσσικό ζεύγος και η περιγραφή της συνάρτησης.

Σημειώσεις: 

 • Δεν έχουν όλες οι συναρτήσεις περιγραφές, πολύ λίγες αλλά λείπουν.

 • Οι περιγραφές συναρτήσεων είναι μόνο στα Αγγλικά.

 • Εάν θέλετε να δείτε μια περιγραφή μεταφρασμένη, μεταβείτε στην καρτέλα "Τύποι", κάντε κλικ στη σχετική κατηγορία συνάρτησης και τοποθετήστε τον δείκτη επάνω από τη συγκεκριμένη συνάρτηση. Το Excel θα εμφανίσει μια περιγραφή της συνάρτησης στη γλώσσα εγκατάστασης.

Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο λάμπας στο τμήμα παραθύρου Λεξικό, θα μεταβείτε στο τμήμα παραθύρου Σχόλια για τη μετάφραση, όπου μπορείτε να μας παρέχετε τα σχόλιά σας σχετικά με μια συγκεκριμένη μετάφραση.

Τμήμα παραθύρου "Σχολιασμός" του Functions Translator

Το τμήμα παραθύρου "Μεταφραστής"

Το τμήμα παραθύρου Μεταφραστής μπορεί να μεταφράσει έναν πλήρη τύπο από μια γλώσσα σε μια άλλη. Ακολουθεί ένα παράδειγμα από το τμήμα παραθύρου Μεταφραστής όπου ένας τύπος έχει μεταφραστεί από τα Αγγλικά στα Γαλλικά:

Τμήμα παραθύρου "Μεταφραστής" του Functions Translator με μια συνάρτηση που έχει μετατραπεί από τα Αγγλικά στα Γαλλικά

Το επάνω πλαίσιο είναι για τη γλώσσα Από, και το κάτω για τη γλώσσα Προς. Τα δύο κουμπιά πράσινου βέλους στη μέση μεταφράζουν προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται. Σε αυτήν την περίπτωση, επικολλήσαμε έναν τύπο στο πλαίσιο Από και κάναμε κλικ στο κάτω βέλος για να μεταφραστεί στα Γαλλικά.

Ρύθμιση οριοθετών με μη αυτόματο τρόπο

Οι συναρτήσεις του Excel βασίζονται σε οριοθέτες για να διαχωρίζουν τις περιοχές και τα ορίσματα μεταξύ τους. Οι διαφορετικές γλώσσες χρησιμοποιούν διαφορετικά διαχωριστικά, οπότε, ενώ το Functions Translator θα προσπαθήσει να κάνει τις σωστές επιλογές, κάποιες φορές ίσως να είναι απαραίτητο να ορίσετε ορισμένες από αυτές με μη αυτόματο τρόπο.

Εικόνα που εμφανίζει τη λίστα των κουμπιών κάτω από τα πλαίσια "Από" και "Προς"

Κάτω από κάθε πλαίσιο Από/Προς πλαίσιο υπάρχει μια ομάδα κουμπιών, που εμφανίζεται παραπάνω. Το πρώτο κουμπί θα πάρει οτιδήποτε περιέχει το από πάνω πλαίσιο κειμένου και θα το επικολλήσει στο ενεργό κελί στο Excel. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επικολλήσετε έναν μεταφρασμένο τύπο στο κελί της επιλογής σας.

Τα άλλα κουμπιά ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις αντίστοιχες λειτουργίες: το διαχωριστικό δεκαδικών, το διαχωριστικό πίνακα και το διαχωριστικό λίστας.

 • Διαχωριστικό δεκαδικών

  • Το διαχωριστικό δεκαδικών μπορεί να είναι τελεία ή κόμμα.

 • Διαχωριστικό πίνακα

  • Αυτό το διαχωριστικό προορίζεται ειδικά για τους τύπους πίνακα.

 • Διαχωριστικό λίστας

  • Στα Αγγλικά, το διαχωριστικό δεκαδικών είναι συνήθως η τελεία και ο οριοθέτης λίστας είναι το κόμμα. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες, το διαχωριστικό δεκαδικών είναι το κόμμα και επομένως, το διαχωριστικό λίστας πρέπει να είναι σε κάτι άλλο, όπως ένα ελληνικό ερωτηματικό.

Άμεση μετάφραση επιλεγμένου κελιού

Η επιλογή Άμεση μετάφραση επιλεγμένου κελιού στην καρτέλα Μεταφραστής θα επιχειρήσει να μεταφράσει τον τύπο σε οποιοδήποτε κελί επιλέξετε. Θα εισαγάγει τον τύπο από το επιλεγμένο κελί, στο πλαίσιο γλώσσας Προς στο κάτω μέρος, και θα επικολλήσει αμέσως μια μετάφραση στο πλαίσιο γλώσσας Από.

Σημειώσεις: 

 • Η δυνατότητα Άμεση μετάφραση επιλεγμένου κελιού δεν υποστηρίζεται στο Microsoft Excel 2013 ή σε παλαιότερη έκδοση.

 • Η δυνατότητα Άμεση μετάφραση επιλεγμένου κελιού δεν λειτουργεί, εάν βρίσκεστε σε λειτουργία επεξεργασίας σε ένα κελί. Μόλις βγείτε από τη λειτουργία επεξεργασίας, η άμεση μετάφραση θα λειτουργήσει ξανά.

Σχόλια

Ελπίζουμε το πρόσθετο Functions Translator να σας βοηθήσει να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας χρησιμοποιώντας με μεταφρασμένες εκδόσεις του Excel, και πραγματικά θα θέλαμε να λάβουμε τα σχόλιά σας. Μη διστάσετε να μας στείλτε σχόλια τόσο σχετικά με συναρτήσεις όπου η μετάφραση ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη δυνατή, αλλά και για το ίδιο το πρόσθετο.

Εάν έχετε κάποια γνώμη σχετικά με τον γενικό τρόπο μετάφρασης των συναρτήσεων, και πώς θα θέλατε να λειτουργεί το πρόσθετο, θα θέλαμε πολύ να την ακούσουμε!

Η ομάδα του Functions Translator, Martin και Vadym

fxlator@Microsoft.com

Σημείωση: Θα διαβάσουμε προσωπικά κάθε σχόλιο που μας στέλνετε, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα απαντήσουμε. Παρακαλείσθε να μην συμπεριλαμβάνετε αρχεία που περιέχουν προσωπικές πληροφορίες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×