Πρόσβαση σε τροφοδοσίες OData από το Power Query

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το Power Query είναι γνωστό ως Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ ισχύουν και για τα δύο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Λήψη και μετασχηματισμός στο Excel 2016.

Με το Power Query, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τροφοδοσίες OData που εκτίθενται στο Power BI για Office 365 Admin Center, χρησιμοποιώντας το Power Query για Excel, χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας Αναγνωριστικό Microsoft Online Services ή έλεγχο ταυτότητας των Windows.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Το πρόγραμμα-πελάτης του Power Query πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο corpnet με το μηχάνημα που φιλοξενεί την Πύλη διαχείρισης δεδομένων. Διαφορετικά, το πρόγραμμα-πελάτης του Power Query δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην τροφοδοσία OData.

Μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας OData για μια προέλευση δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης, ο διαχειριστής μπορεί να δει τη διεύθυνση URL για την τροφοδοσία OData στο Κέντρο διαχείρισης. Ο διαχειριστής μπορεί να παρέχει τη διεύθυνση URL σε ένα χρήστη, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην τροφοδοσία OData από το Power Query για Excel χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ταυτότητας του αναγνωριστικού των υπηρεσιών Microsoft Online Services ή τον έλεγχο ταυτότητας των Windows (μόνο εάν αυτή η επιλογή έχει ενεργοποιηθεί ξεχωριστά).

Όταν ενεργοποιείτε την τροφοδοσία, δημιουργείται αυτόματα ένα ευρετήριο των μετα-δεδομένων της τροφοδοσίας στον "Κατάλογο δεδομένων", ένα στοιχείο της δυνατότητας διαχείρισης πληροφοριών από το χρήστη (SSIM) του Power BI για το Office 365. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση και να εντοπίζουν την τροφοδοσία χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Αναζήτηση στο Internet" του Power Query για το Excel.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν και τους δύο τρόπους - τη χρήση της διεύθυνσης URL και της επιλογής "Αναζήτηση στο Internet" του Power Query για το Excel - για την εκμετάλλευση της τροφοδοσίας OData που εκτίθεται από την προέλευση δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κάντε λήψη του Microsoft Power Query για Excel από εδώ Εάν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας ή δεν βλέπετε ενότητα εταιρείας στην κορδέλα POWERQUERY στο Excel, το οποίο δεν είναι διαθέσιμη στην προηγούμενη έκδοση του Power Query.

Χρήση διεύθυνσης URL για πρόσβαση στην τροφοδοσία OData

Ως διαχειριστής IT, ίσως θέλετε να ελέγξετε την πρόσβαση στη διεύθυνση URL πριν από την παράδοσή της στον υπεύθυνο διαχείρισης δεδομένων. Οι παρακάτω διαδικασίες παρέχουν οδηγίες σχετικά με τη λήψη της διεύθυνσης URL για την τροφοδοσία OData και, στη συνέχεια, για τη χρήση της διεύθυνσης URL προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην τροφοδοσία.

Λήψη διεύθυνσης URL για την τροφοδοσία OData από το Κέντρο διαχείρισης του Power BI

 1. Στο Κέντρο διαχείρισης του Power BI, κάντε κλικ στην επιλογή προελεύσεις δεδομένων στο μενού στα αριστερά.

 2. Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά δίπλα στην προέλευση δεδομένων για να δείτε ένα αναδυόμενο παράθυρο.

 3. Αντιγράψτε τη Διεύθυνση URL τροφοδοσίας OData στο πρόχειρο, επιλέγοντας όλο το κείμενο και πατώντας το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl + C ή κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας το στοιχείο Αντιγραφή.

Αυτή η διεύθυνση URL είναι η διεύθυνση URL που βασίζεται στο cloud, η οποία χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTPS και θα επιλυθεί σε μια διεύθυνση URL εσωτερικής εγκατάστασης που βασίζεται σε HTTP/HTTPS. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι της τροφοδοσίας OData για την απόκτηση πρόσβασης (HTTP/HTTPS), ο χρήστης χρησιμοποιεί την ίδια διεύθυνση URL.

Για παράδειγμα: https:/ /.hybridproxy.clouddatahub.net/ODataService/v1.0/TestDB < όνομα τομέα > λαμβάνει επιλύεται σε http:/ / < όνομα υπολογιστή >. < όνομα τομέα εσωτερικής εγκατάστασης >.corp.microsoft.com:8000/TestDBή https:/ / < όνομα υπολογιστή >. < όνομα τομέα εσωτερικής εγκατάστασης >.corp.microsoft.com:8000/TestDB.

Πρόσβαση στην τροφοδοσία OData από το Power Query για το Excel

Το Microsoft Power Query για Excel είναι ένα πρόσθετο του Excel που βελτιώνει την εμπειρία επιχειρηματική ευφυΐα από το χρήστη στο Excel, απλοποίηση εντοπισμό και την πρόσβαση. Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Power Query, το εγκαταστήσετε από εδώ.

Για πρόσβαση στην τροφοδοσία OData από το Power Query:

 1. Ξεκινήστε το Excel και μεταβείτε στην καρτέλα POWER QUERY.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Από άλλες προελεύσεις της κορδέλας, και κάντε κλικ στην επιλογή Από τροφοδοσία OData.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Τροφοδοσία δεδομένων OData, επικολλήστε τη Διεύθυνση URL που αντιγράψατε προηγουμένως στο πρόχειρο και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 4. Επιλέξτε Αναγνωριστικό Microsoft Online Servicesή για τον έλεγχο ταυτότητας των Windows . Εάν επιλέξετε Αναγνωριστικό Microsoft Online Services και δεν έχετε ήδη εισέλθει σε Υπηρεσίες Microsoft Online Services, θα πρέπει να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό που έχει πρόσβαση στην τροφοδοσία OData. Που θα έχουν πρόσβαση στην τροφοδοσία με χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows, μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η access με χρήση του ελέγχου ταυτότητας από ένα διαχειριστή χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Power BI.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Όταν ένας διαχειριστής ενεργοποιεί μια τροφοδοσία OData για μια προέλευση δεδομένων, από προεπιλογή, υποστηρίζεται μόνο ο έλεγχος ταυτότητας αναγνωριστικού των υπηρεσιών Microsoft Online Services, προκειμένου οι πελάτες να αποκτήσουν πρόσβαση στην τροφοδοσία. Ο διαχειριστής χρησιμοποιεί τη σελίδα γενικά της καρτέλας ρυθμίσεις στο Κέντρο διαχείρισης για την ενεργοποίηση της πρόσβασης στις τροφοδοσίες OData με χρήση του ελέγχου ταυτότητας των Windows. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων για τις γενικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

 5. Στο παράθυρο Πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να βλέπετε τις τροφοδοσίες που εκτίθενται από την προέλευση δεδομένων.

 6. Επιλέξτε ένα σύνολο δεδομένων από την τροφοδοσία και κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκληρώθηκε.

Αναζήτηση και εντοπισμός τροφοδοσιών στο Power Query για το Excel

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο αναζήτησης, εντοπισμού και εκμετάλλευσης των τροφοδοσιών OData στο Power Query για το Excel. Όταν η τροφοδοσία OData είναι ενεργοποιημένη για μια προέλευση δεδομένων, τα μετα-δεδομένα για την τροφοδοσία είναι καταχωρημένα στο ευρετήριο στον κατάλογο δεδομένων στο cloud. Επομένως, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει την τροφοδοσία χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά από τα εξής:

 • Όνομα της προέλευσης δεδομένων στο Κέντρο διαχείρισης

 • Περιγραφή της προέλευσης δεδομένων στο Κέντρο διαχείρισης

 • Ονόματα πινάκων και προβολών

 • Ονόματα στηλών σε πίνακες

 • Εκδότης της τροφοδοσίας OData

Εάν επιλέξετε την καρτέλα εύρυθμη λειτουργία συστήματος στο Κέντρο διαχείρισης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη σελίδα αρχεία καταγραφής, θα πρέπει να δείτε ένα μήνυμα που υποδεικνύει την κατάσταση της λειτουργίας για τη δημιουργία ευρετηρίου μετα-δεδομένων. Περιμένετε μέχρι να δείτε ένα μήνυμα επιτυχημένης ολοκλήρωσης από τη λειτουργία δημιουργίας ευρετηρίου μετα-δεδομένων στο αρχείο καταγραφής.

 1. Ξεκινήστε το Excel και μεταβείτε στην καρτέλα POWER QUERY.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση στο Internet στην κορδέλα. Θα πρέπει να εμφανιστεί το παράθυρο Αναζήτηση στο Internet με ένα πλαίσιο κειμένου για να πληκτρολογήσετε τις λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση.

 3. Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για την τροφοδοσία. Ορίστε το εύρος για την εταιρείαμετην αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο κουμπί Αναζήτηση. Πατήστε το πλήκτρο ENTER ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρη ή μερική ονόματα πινάκων ή στηλών του αρχικού πίνακα από τη βάση δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση. Για παράδειγμα, εάν το όνομα του πίνακα είναι SPCustomer και τα ονόματα των στηλών είναι SPCustomerID και SPCustomerName, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με τις λέξεις-κλειδιά: SPCustomer SPCustomerID, SPCustomerName, SP, SPC, SPCu κλπ...

 4. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω στο αποτέλεσμα για να δείτε σε προεπισκόπηση τα δεδομένα στην τροφοδοσία.

 5. Κάντε κλικ στο αποτέλεσμα για να ξεκινήσετε την εισαγωγή των δεδομένων από την τροφοδοσία OData στο Excel.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Πρόσβαση σε τροφοδοσία OData, επιλέξτε τον έλεγχο ταυτότητας για το Αναγνωριστικό Microsoft Online Services. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το εταιρικό αναγνωριστικό που διαθέτει τη δυνατότητα πρόσβασης στην τροφοδοσία.

Δείτε επίσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×