Πρόσβαση επισκέπτη στις ομάδες του Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ενημερώθηκε: Ιούλιος 2017

Πρόσβαση επισκέπτη σε Ομάδες του Office 365 επιτρέπει και την ομάδα σας να συνεργαστείτε με άτομα εκτός της εταιρείας σας με τους εκχώρηση πρόσβασης ομαδικές συνομιλίες, αρχεία, προσκλήσεις ημερολογίου και το Σημειωματάριο της ομάδας. Μπορεί να χορηγηθεί πρόσβαση σε επισκέπτης — όπως συνεργάτες, προμηθευτές, προμηθευτές ή συμβούλους — από οποιαδήποτε κάτοχο της ομάδας.

Πώς λειτουργεί

Χρήστες του Office 365 να χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε και να διαχειριστείτε επισκέπτες σε ομάδες τους Office 365Το Outlook στο Web ή Outlook 2016. Επισκέπτες μπορούν να έχουν οποιαδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να είναι μια εργασία, για προσωπική χρήση ή σχολικό λογαριασμό.

Η access επισκέπτη είναι μια ρύθμιση σε επίπεδο μισθωτή και είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Ένας διαχειριστής μισθωτή να διαχειριστείτε το επισκέπτες και την πρόσβασή τους στο Office 365 ομαδοποίηση πόρων με χρήση του PowerShell. Βλέπετε την καρτέλα "Διαχείριση" για οδηγίες.

Όταν επισκέπτης προσκαλείται για να συμμετάσχετε σε μια ομάδα, λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής που περιλαμβάνει μια μικρή πληροφορίες σχετικά με την ομάδα και τι θα πρέπει να περιμένουν τώρα, ώστε να είναι μέλος.

Επισκέπτες λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής

Όλες τις αλληλεπιδράσεις του μέλους επισκέπτη προκύψει έως τα Εισερχόμενά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία ομάδας, αλλά μπορούν να λαμβάνουν προσκλήσεις ημερολογίου, συμμετοχή σε συνομιλίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και, εάν ο διαχειριστής του μισθωτή έχει ενεργοποιήσει, Άνοιγμα κοινόχρηστων αρχείων με χρήση μιας σύνδεσης ή μέσω συνημμένου.

Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσκλήσεις ημερολογίου που λαμβάνει το επισκέπτη θα περιλαμβάνει μια υπενθύμιση για να χρησιμοποιήσετε "απάντηση σε όλους" στις απαντήσεις στην ομάδα, μαζί με συνδέσεις για Προβολή αρχείων ομάδας και να αφήσετε την ομάδα. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνει το επισκέπτη από τα μέλη της ομάδας θα έχει ένα υποσέλιδο με συνδέσεις και οδηγίες

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τι επισκέπτες και δεν μπορείτε να κάνετε.

Δυνατότητα

Ο χρήστης επισκέπτη επιτρέπεται;

Δημιουργία ομάδας

Όχι

Προσθήκη/κατάργηση τα μέλη της ομάδας

Όχι

Διαγραφή ομάδας

Όχι

Συμμετοχή σε ομάδα

Ναι, με πρόσκληση

Έναρξη συνομιλίας

Ναι

Απάντηση σε μια συνομιλία

Ναι

Αναζήτηση για μια συνομιλία

Ναι

@mention κάποιο άτομο στην ομάδα

Όχι

Καρφίτσωμα/αγαπημένων σε ομάδα

Όχι

Διαγραφή συνομιλίας

Ναι

"Σήμανση μου αρέσει" μηνύματα

Όχι

Διαχείριση συσκέψεων

Όχι

Προβολή ημερολογίου ομάδας

Όχι

Τροποποίηση συμβάντα ημερολογίου

Όχι

Προσθέσετε ένα ημερολόγιο ομάδας σε ένα προσωπικό ημερολόγιο

Όχι

Προβολή και επεξεργασία αρχείων ομάδας

Ναι, εάν ενεργοποιηθούν από διαχειριστή μισθωτή

Πρόσβαση στο σημειωματάριο του OneNote της ομάδας

Ναι, μέσω σύνδεσης από το μέλος της ομάδας

Αναζήτηση σε ομάδες

Όχι

Από προεπιλογή, πρόσβαση επισκέπτη είναι ενεργοποιημένη για την εταιρεία σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη, όλα τα άτομα στην εταιρεία σας να προσθέσετε χρήστες επισκέπτη σε ομάδας του Office 365. Το επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες ομάδα του Office 365.

Ως διαχειριστής, μπορείτε να ελέγχετε εάν θα επιτρέπεται η πρόσβαση επισκέπτη σε ομάδες του Office 365 για ολόκληρη την εταιρεία σας ή για μεμονωμένες ομάδες του Office 365. Και μπορείτε να ελέγξετε ποιος μπορεί να επιτρέψετε επισκέπτες να προστεθούν σε ομάδες.

Διαχείριση της πρόσβασης επισκέπτη στην πύλη διαχείρισης του

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο με το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή του Office 365 που έχετε στη διεύθυνση https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Επιλέξτε Χρήστες > Επισκέπτες.

  Αναπτύξτε την ενότητα χρήστες στο παράθυρο περιήγησης για να διαχειριστείτε τους χρήστες σας επισκέπτη

Εάν υπάρχει ήδη το επισκέπτη στον κατάλογό σας (δείτε παραπάνω) μπορείτε να τους προσθέσετε σε ομάδες σας από το Κέντρο διαχείρισης του Office ή το Κέντρο διαχείρισης του Exchange.

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο με το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή του Office 365 που έχετε στη διεύθυνση https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Επιλέξτε Χρήστες > Επισκέπτες.

  Αναπτύξτε την ενότητα ομάδες στο παράθυρο περιήγησης για να διαχειριστείτε τις ομάδες σας

 3. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να προσθέσετε το επισκέπτη να και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στην ενότητα μέλη.

  Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία για να Διαχείριση μελών της ομάδας σας

 4. Επιλέξτε το όνομα του επισκέπτης που θέλετε να προσθέσετε.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

Δεν μπορείτε να προσκαλέσετε επισκέπτες από το Κέντρο διαχείρισης του Office ή το Κέντρο διαχείρισης του Exchange αυτήν τη στιγμή. Για να προσκαλέσετε κεντρικά επισκέπτες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπισκόπηση συνεργασίας Azure Active Directory B2B. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με το AD B2B Azure συνεργασίας προεπισκόπηση.

Προς το παρόν δεν είναι δυνατό να προσθέτετε ή επεξεργάζεστε επισκέπτες από το Κέντρο διαχείρισης του Office ή το Κέντρο διαχείρισης του Exchange. Για να επεξεργαστείτε τους λογαριασμούς επισκέπτη (όπως το όνομα ή προφίλ φωτογραφία) μεταβείτε στην πύλη Azure Active Directory. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση της ταυτότητας Office 365 και Azure Active Directory.

Έλεγχος της πρόσβασης επισκέπτη στις ομάδες του Office 365

Από προεπιλογή, οι επισκέπτες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αρχεία ομάδας και στο OneNote. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση εξωτερικής κοινής χρήσης του SharePoint σε επίπεδο εταιρείας. Για τα βήματα, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση εξωτερικής κοινής χρήσης για το SharePoint Online, "Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για συλλογές τοποθεσιών ομάδας του Office 365".

Ωστόσο, ακόμη και εάν η ρύθμιση εξωτερικής κοινής χρήσης είναι απενεργοποιημένη, τα αρχεία από τις τοποθεσίες του SharePoint εξακολουθούν να μπορούν να τεθούν σε κοινή χρήση με τους νέους χρήστες-επισκέπτες, με βάση τις ρυθμίσεις του SharePoint. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση εξωτερικής κοινής χρήσης για το περιβάλλον του SharePoint Online.

Από προεπιλογή, η επιλογή "Κοινή χρήση" είναι ενεργοποιημένη στην εταιρεία σας. Αυτή η επιλογή επιτρέπει την προσθήκη χρηστών στην εταιρεία σας. Για να την απενεργοποιήσετε:

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο με το λογαριασμό καθολικού διαχειριστή του Office 365 που έχετε στη διεύθυνση https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Στο μενού περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ασφάλεια και προστασία προσωπικών δεδομένων

 3. Ορίστε το διακόπτη εναλλαγής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για την επιλογή Να επιτρέπεται η προσθήκη νέων επισκεπτών στον οργανισμό μου.

  Να επιτρέπεται η προσθήκη νέων επισκεπτών στον οργανισμό μου

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο με το λογαριασμό διαχειριστή του Office 365 που έχετε στη διεύθυνση https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Στο μενού περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Υπηρεσίες και πρόσθετα.

 3. Επιλέξτε Ομάδες του Office 365.

  Ομάδες του Office 365

 4. Στη σελίδα Ομάδες του Office 365, ορίστε το διακόπτη εναλλαγής σε Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση, ανάλογα με το εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες εκτός της εταιρείας να αποκτούν πρόσβαση στους πόρους της ομάδας του Office 365.

  Εάν θέσετε αυτή τη ρύθμιση στη θέση Ενεργοποίηση, θα δείτε μια άλλη επιλογή για να ελέγξετε αν θέλετε να επιτρέψετε στους κατόχους ομάδας να προσθέτουν άτομα εκτός της εταιρείας σας σε ομάδες του Office 365. Ορίστε αυτόν το διακόπτη εναλλαγής στη θέση Ενεργοποίηση εάν θέλετε να επιτρέψετε στους κατόχους ομάδων να προσθέτουν χρήστες-επισκέπτες.

  Να επιτρέπεται σε άτομα εκτός του οργανισμού μου να αποκτούν πρόσβαση σε ομάδες και πόρους του Office 365

Χρήση του PowerShell για τον έλεγχο της πρόσβασης επισκέπτη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι διαδικασίες σε αυτό το άρθρο απαιτούν την έκδοση ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ του Λειτουργική μονάδα Azure Active Directory για Windows PowerShell και, πιο συγκεκριμένα, τη λειτουργική μονάδα του AzureADPreview στην έκδοση 2.0.0.137 or later..

Ως βέλτιστη πρακτική, συνιστάται να έχετε πάντα την τελευταία ενημέρωση: καταργήστε την παλιά έκδοση AzureADPreview και λάβετε την πιο πρόσφατη, πριν να εκτελέσετε τις εντολές του PowerShell.

 1. Ανοίξτε το Windows PowerShell ως διαχειριστής:

  1. Στη γραμμή αναζήτησης, πληκτρολογήστε Windows PowerShell.

  2. Κάντε δεξί κλικ στο Windows PowerShell και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

   Ανοίξτε το PowerShell με την επιλογή "Εκτέλεση ως διαχειριστής".

  Θα ανοίξει το παράθυρο Windows PowerShell. Το μήνυμα C:\Windows\system32 σημαίνει ότι το ανοίξατε ως διαχειριστής.

  Πώς φαίνεται το PowerShell όταν το ανοίγετε για πρώτη φορά.

 2. Για να καταργήσετε μια προηγούμενη έκδοση του AzureADPreview, εκτελέστε αυτήν την εντολή:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του AzureADPreview, εκτελέστε αυτήν την εντολή:

  Install-Module AzureADPreview

  Στο μήνυμα σχετικά με ένα αξιόπιστο αποθετήριο, πληκτρολογήστε Y. Η εγκατάσταση της νέας λειτουργικής μονάδας θα διαρκέσει περίπου ένα λεπτό.

 1. Εγκαταστήσατε τη λειτουργική μονάδα AzureADPreview σύμφωνα με τις οδηγίες στην παραπάνω ενότητα "Εγκατάσταση της έκδοσης προεπισκόπησης της λειτουργικής μονάδας Azure Active Directory για Windows PowerShell"; Η απουσία της πιο πρόσφατης έκδοσης προεπισκόπησης είναι ο νούμερο 1 λόγος για τον οποίο αυτά τα βήματα μπορεί να μη λειτουργούν για τους χρήστες.

 2. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ανοίξτε ένα Windows PowerShell παράθυρο στον υπολογιστή σας (δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για ένα κανονικό παράθυρο Windows PowerShell ή ένα που ανοίξατε επιλέγοντας Εκτέλεση ως διαχειριστής).

 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε Enter μετά από κάθε εντολή.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Στην οθόνη Είσοδος στο λογαριασμό σας που ανοίγει, εισαγάγετε το λογαριασμό διαχειριστή Office 365 και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην υπηρεσία σας και κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

  Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για το Office 365
 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Δείτε εάν έχετε ήδη ένα αντικείμενο AzureADDirectorySetting, και αν Ναι, αποθηκεύστε το αναγνωριστικό αντικειμένου. Εκτέλεση αυτής της εντολής:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  ΕΆΝ και ΜΌΝΟ εάν αυτό το cmdlet εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι δεν υπάρχει στο αντικείμενο, δημιουργήστε ένα χρησιμοποιώντας αυτών των cmdlet:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Αντιγράψτε το αντικείμενο AzureADDirectorySetting πίσω στην τοπική μεταβλητή $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Αυτό είναι απλώς ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ των ρυθμίσεων. Οι αλλαγές δεν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι να τις αντιγράψετε ΞΑΝΑ στο αντικείμενο AzureADDirectorySetting.

 7. Ορίστε την επιλογή για να επιτρέψετε στους επισκέπτες την πρόσβαση σε Ομάδες O365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Τέλος, (όπως προαναφέρθηκε) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές πρέπει να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις ΞΑΝΑ στο αντικείμενο AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Για να επιβεβαιώσετε ότι η αλλαγή εφαρμόστηκε, ανακτήστε την τιμή από το αντικείμενο AzureADDirectorySetting (μην κοιτάξετε απλώς το τοπικό αντίγραφο στο $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Τα αποτελέσματα θα πρέπει να μοιάζουν ως εξής:

  Το στοιχείο AllowGuestsToAccessGroups θα πρέπει να έχει οριστεί σε True

 1. Εγκαταστήσατε τη λειτουργική μονάδα AzureADPreview σύμφωνα με τις οδηγίες στην παραπάνω ενότητα "Εγκατάσταση της έκδοσης προεπισκόπησης της λειτουργικής μονάδας Azure Active Directory για Windows PowerShell"; Η απουσία της πιο πρόσφατης έκδοσης προεπισκόπησης είναι ο νούμερο 1 λόγος για τον οποίο αυτά τα βήματα μπορεί να μη λειτουργούν για τους χρήστες.

 2. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ανοίξτε ένα Windows PowerShell παράθυρο στον υπολογιστή σας (δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για ένα κανονικό παράθυρο Windows PowerShell ή ένα που ανοίξατε επιλέγοντας Εκτέλεση ως διαχειριστής).

 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε Enter μετά από κάθε εντολή.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Στην οθόνη Είσοδος στο λογαριασμό σας που ανοίγει, εισαγάγετε το λογαριασμό διαχειριστή Office 365 και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην υπηρεσία σας και κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

  Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για το Office 365
 4. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Δείτε εάν έχετε ήδη ένα αντικείμενο AzureADDirectorySetting και αν ναι, αποθηκεύστε το αναγνωριστικό αντικειμένου

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  ΕΆΝ και ΜΌΝΟ εάν αυτό το cmdlet εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος που αναφέρει ότι δεν υπάρχει στο αντικείμενο, δημιουργήστε ένα χρησιμοποιώντας αυτές οι εντολές:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Αντιγράψτε το αντικείμενο AzureADDirectorySetting πίσω στην τοπική μεταβλητή $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Αυτό είναι απλώς ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ των ρυθμίσεων. Οι αλλαγές δεν θα τεθούν σε ισχύ μέχρι να τις αντιγράψετε ΞΑΝΑ στο αντικείμενο AzureADDirectorySetting.

 7. Ορίστε την επιλογή για να επιτρέψετε την προσθήκη επισκεπτών σε όλες τις ομάδες O365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Τέλος, (όπως προαναφέρθηκε) για να εφαρμοστούν οι αλλαγές πρέπει να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις ΞΑΝΑ στο αντικείμενο AzureADDirectorySetting:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Για να επιβεβαιώσετε ότι η αλλαγή εφαρμόστηκε, ανακτήστε την τιμή από το αντικείμενο AzureADDirectorySetting (μην κοιτάξετε απλώς το τοπικό αντίγραφο στο $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Εγκαταστήσατε τη λειτουργική μονάδα AzureADPreview σύμφωνα με τις οδηγίες στην παραπάνω ενότητα "Εγκατάσταση της έκδοσης προεπισκόπησης της λειτουργικής μονάδας Azure Active Directory για Windows PowerShell"; Η απουσία της πιο πρόσφατης έκδοσης προεπισκόπησης είναι ο νούμερο 1 λόγος για τον οποίο αυτά τα βήματα μπορεί να μη λειτουργούν για τους χρήστες.

 2. Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, ανοίξτε ένα Windows PowerShell παράθυρο στον υπολογιστή σας (δεν έχει σημασία εάν πρόκειται για ένα κανονικό παράθυρο Windows PowerShell ή ένα που ανοίξατε επιλέγοντας Εκτέλεση ως διαχειριστής).

 3. Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε Enter μετά από κάθε εντολή.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Στην οθόνη Είσοδος στο λογαριασμό σας που ανοίγει, εισαγάγετε το λογαριασμό διαχειριστή Office 365 και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στην υπηρεσία σας και κάντε κλικ στο κουμπί Είσοδος.

  Εισαγάγετε τα διαπιστευτήρια για το Office 365
 4. Εκτελέστε αυτή την εντολή.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Εκτελέστε αυτή την εντολή.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Εκτελέστε αυτή την εντολή. Ρυθμίστε σε False για να αποκλείσετε την πρόσβαση επισκεπτών σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Ρυθμίστε σε True για να επιτρέψετε την πρόσβαση επισκεπτών σε μια συγκεκριμένη ομάδα.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Εκτελέστε αυτή την εντολή.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Στις περιπτώσεις αντικατάστασης του YourGroupEmailAddress με κάτι σαν Information@contoso.com.

 8. Εκτελέστε αυτή την εντολή.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Χρειάζονται 2-3 λεπτά για να γίνει συγχρονισμός.

 9. Για να επαληθεύσετε τις ρυθμίσεις σας, εκτελέσετε αυτή την εντολή:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Η επαλήθευση μοιάζει κάπως έτσι:

  Επαλήθευση

Μπορείτε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε τους χρήστες-επισκέπτες που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η επιχείρησή σας (Contoso) συνεργάζεται με μια άλλη επιχείρηση (Fabrikam). Μπορείτε να προσθέσετε τη Fabrikam στη λίστα επιτρεπόμενων, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να προσθέτουν αυτούς τους επισκέπτες στις ομάδες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αποδοχή/Αποκλεισμός πρόσβασης επισκεπτών σε ομάδες του Office 365

Για τους τελικούς χρήστες

Επισκέπτης είναι ένα άτομο που δεν είναι μια υπάλληλο, μαθητές ή μέλος του οργανισμού σας. Δεν έχουν ένα σχολείο ή εταιρικός λογαριασμός με την εταιρεία σας.

Όχι. Πρόσβαση επισκέπτη περιλαμβάνεται με όλες τις συνδρομές του Office 365 Premium για επιχειρήσεις και Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις.

Όχι. Μόνο τα άτομα που βρίσκονται εκτός της εταιρείας σας, όπως συνεργάτες ή συμβούλους, μπορούν να προστεθούν ως επισκέπτες. Μπορείτε να προσκαλέσετε άτομα εντός της εταιρείας σας για να συνδεθείτε ως μέλη της ομάδας κανονική.

Ναι, μπορείτε να κάνετε. Εξωτερική αλληλογραφίας επαφές είναι που παρατίθενται σε λίστα καθολικών διευθύνσεων της εταιρείας σας. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου της επαφής είναι μια εταιρεία προμηθευτή που τακτικά παρέχει υπηρεσίες για την εταιρεία σας.

Ο διαχειριστής του μισθωτή πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα επισκέπτη για το μισθωτή, για να προσθέσετε επισκέπτες. Όταν δείτε το μήνυμα η "επικοινωνία με το μήνυμά σας διαχειριστή," είναι πιθανό ότι η δυνατότητα επισκέπτη δεν έχουν ακόμα έχει ενεργοποιηθεί. Βλέπετε την καρτέλα "Διαχείριση" για περισσότερες πληροφορίες.

Τα μέλη επισκέπτη δεν είναι δυνατό να προβάλουν τα μηνύματα που προστατεύονται με τη Διαχείριση δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM).

Μπορεί να λάβετε μια αναφορά μη παράδοσης κατά την απάντηση σε ένα μήνυμα ομάδας με μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι διαφορετικό από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε κατά τη συμμετοχή σε αυτήν ή έχουν προστεθεί στην ομάδα. Για παράδειγμα, εάν συμμετέχετε στην ομάδα ως seanc@contoso.com αλλά δοκιμή απάντηση σε ένα μήνυμα ομάδας στα Εισερχόμενά σας από seanc@service.contoso.com, θα λάβετε μια αναφορά μη παράδοσης.

Όχι. Μπορείτε μόνο να κάνετε κοινή χρήση αρχείων ομάδας του Office 365 με επισκέπτες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχετε στην ομάδα.

Ένα συνημμένο σύγχρονο είναι ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο στο OneDrive για επιχειρήσεις. Μία σύνδεση Μετάβαση σε όλους τους παραλήπτες. Επειδή το αρχείο είναι αποθηκευμένο στο cloud, όλους τους παραλήπτες να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε το αρχείο χωρίς να χρειάζεται να συγκρίνει μεμονωμένα αντίγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα αποδοτικότερα συνημμένα .

Μοντέρνα συνημμένα σε μια ομάδα του Office 365 είναι κοινόχρηστη μόνο με τα μέλη της ομάδας. Όταν ένα μήνυμα με συνημμένο σύγχρονο προωθείται σε ένα μέλος επισκέπτη στην ομάδα, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο συνημμένο κατά την είσοδο με ένα όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν το μήνυμα προωθείται σε ένα χρήστη που δεν είναι μέλος της ομάδας, ο χρήστης δεν θα μπορείτε να ανοίξετε το συνημμένο.

Ναι. Το επισκέπτες δεν θα λαμβάνετε μια υποδοχή αλληλογραφίας, αλλά θα πρέπει όλα τα δικαιώματα των άλλων μελών επισκέπτη. Εάν δεν έχουν ακόμα που έχετε μετεγκατάσταση λίστες διανομής σας, ανατρέξτε στο θέμα λίστες διανομής μετεγκατάσταση σε ομάδες του Office 365 για οδηγίες. Λίστες διανομής που περιλαμβάνουν επισκέπτες δεν είναι δυνατό να μετεγκατασταθούν.

Οι Συνδεδεμένες ομάδες Yammer στο Office 365 δεν υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή την πρόσβαση επισκέπτη, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε μη συνδεδεμένες, εξωτερικές ομάδες στο δίκτυο Yammer. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και διαχείριση εξωτερικών ομάδων στο Yammer

Επισκέπτες δεν μπορεί να λαμβάνουν συνομιλίες ομάδας για διάφορους λόγους. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα επισκέπτη οι χρήστες δεν λαμβάνετε συνομιλία ομάδας .

Για διαχειριστές

 • Κάτοχος ομάδας Office 365 να προσθέσετε χρήστες επισκέπτη, αν αυτή η επιλογή έχει ενεργοποιηθεί για την εταιρεία σας.

 • Οι καθολικοί διαχειριστές μπορούν να προσθέτουν χρήστες-επισκέπτες σε οποιαδήποτε ομάδα του Office 365 στην εταιρεία.

 • Οι κάτοχοι από μια ομάδα του Office 365 και οι καθολικοί διαχειριστές που είναι οι κάτοχοι της ομάδας να προσθέσετε χρήστες επισκέπτη σε ομάδες του Office 365 μέσω του Outlook στο Web.

 • Κοινή χρήση ενός αρχείου με έναν επισκέπτη από μια τοποθεσία του SharePoint ή μια ομάδα του Office 365. Ανατρέξτε στο θέμα Κοινή χρήση αρχείων ομάδας.

 • Προσθήκη επισκεπτών στον οργανισμό σας μέσω της συνεργασίας B2B του Azure Active Directory. Η συνεργασία B2B του Azure Active Directory επιτρέπει σε έναν διαχειριστή εταιρείας να προσκαλεί και να εξουσιοδοτεί ένα σύνολο εξωτερικών χρηστών, μέσω της αποστολής ενός αρχείου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα (CSV) που δεν υπερβαίνει τις 2000 γραμμές στην πύλη συνεργασίας B2B. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Συνεργασία B2B του Azure Active Directory.

Ναι, οι καθολικοί διαχειριστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν cmdlet του Azure Active Directory PowerShell για να απενεργοποιήσουν την ιδιότητα "AllowGuestAccessToGroups" στο αντικείμενο "Company", υπό την προϋπόθεση ότι η εξωτερική κοινή χρήση έχει ρυθμιστεί σε Ενεργοποίηση για τις τοποθεσίες του SharePoint.

Οι ρυθμίσεις επισκέπτη ορίζονται στο Azure active directory. Χρειάζονται 2 έως 24 ώρες για τις αλλαγές να ισχύουν σε ολόκληρη την εταιρεία σας Office 365.

Όχι. Μπορείτε να μοιραστείτε τη βιβλιοθήκη εγγράφων ομάδας Office 365 με επισκέπτες που έχουν προσκληθεί να συμμετάσχετε στην ομάδα. Αλλά μεμονωμένα αρχεία εξακολουθεί να μοιράζεστε με επισκέπτες χρήστες μέσω του αρχείου κοινής χρήσης από το SharePoint Online.

Ναι, διαβάστε το θέμα Διαχείριση τοποθεσίας ομάδας με σύνδεση ομάδας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Όχι, οι μεμονωμένοι χρήστες-επισκέπτες δεν μπορούν να αποκλειστούν.

Όχι, επί του παρόντος δεν είναι δυνατό.

Όχι, οι χρήστες-επισκέπτες που είναι μέλη μιας ομάδας δεν συγχρονίζονται στην εσωτερική εγκατάσταση μαζί με την ομάδα.

Ναι, μπορείτε να κάνετε. Εξωτερική αλληλογραφίας επαφές είναι που παρατίθενται σε λίστα καθολικών διευθύνσεων της εταιρείας σας. Ένα παράδειγμα αυτού του τύπου της επαφής είναι μια εταιρεία προμηθευτή που τακτικά παρέχει υπηρεσίες για την εταιρεία σας.

Οι Συνδεδεμένες ομάδες Yammer στο Office 365 δεν υποστηρίζουν αυτή τη στιγμή την πρόσβαση επισκέπτη, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε μη συνδεδεμένες, εξωτερικές ομάδες στο δίκτυο Yammer. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και διαχείριση εξωτερικών ομάδων στο Yammer

Σχετικά θέματα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες του Office 365
επισκέπτη δεν λαμβάνουν συνομιλίες ομάδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Διαχείριση συμμετοχής σε ομάδα στο Κέντρο διαχείρισης του Office 365
πρόσβαση επισκέπτη Αποδοχή/απόρριψη στο Office 365 ομάδες με βάση τους τομέα
Azure Active Directory access εξετάζει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×