Πρόγραμμα εκμάθησης: Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 2

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αποσπάσματος:    Στο τέλος της το προηγούμενο πρόγραμμα εκμάθησης, Δημιουργία Καταπληκτικών αναφορών του Power View - μέρος 1, βιβλίο εργασίας του Excel περιείχε τρεις αναφορές του Power View και πολλές απεικονίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδραστικό χάρτη, πίτας, γραφήματα ράβδων και στηλών. Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, θα μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες αλληλεπιδραστικές αναφορές Power View.

Σημειώστε, επίσης, ότι όταν δημοσιεύετε αυτές τις αναφορές και τις καθιστάτε διαθέσιμες στο SharePoint, αυτές οι απεικονίσεις είναι εξίσου αλληλεπιδραστικές με εκείνες στο παρόν πρόγραμμα εκμάθησης, για κάθε άτομο που τις προβάλλει.

Οι ενότητες σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης είναι οι εξής:

Δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών με τη χρήση καρτών και πλακιδίων

Δημιουργία γραφημάτων διασποράς και γραφημάτων φυσαλίδων με απεικονίσεις αναπαραγωγής βάσει χρόνου

Σημείο ελέγχου και κουίζ

Στο τέλος αυτού του προγράμματος εκμάθησης υπάρχει ένα κουίζ που μπορείτε να κάνετε για να ελέγξετε τι έχετε μάθει. Επίσης, μπορείτε να δείτε μια λίστα με βίντεο που παρουσιάζουν πολλές από τις έννοιες και τις δυνατότητες του Power View σε δράση.

Αυτή η σειρά χρησιμοποιεί δεδομένα που περιγράφουν τα Ολυμπιακά μετάλλια, τις διοργανώτριες χώρες και διάφορα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Τα προγράμματα εκμάθησης σε αυτήν τη σειρά είναι τα εξής:

 1. Εισαγωγή δεδομένων στο Excel 2013 και δημιουργία μοντέλου δεδομένων

 2. Επέκταση σχέσεων μοντέλου δεδομένων με χρήση του Excel 2013 Power Pivot και του DAX

 3. Δημιουργία αναφορών του Power View βάσει χάρτη

 4. Ενσωμάτωση δεδομένων από το Internet και ορισμός προεπιλογών του Power View

 5. Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 1

 6. Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 2

Προτείνουμε να τα ακολουθήσετε με τη σειρά.

Αυτά τα προγράμματα εκμάθησης χρησιμοποιούν το Excel 2013 με ενεργοποιημένο το Power Pivot. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Excel 2013, ανατρέξτε στο θέμα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Excel 2013. Για οδηγίες σχετικά με την ενεργοποίηση του Power Pivot, ανατρέξτε στο θέμα Πρόσθετο Power Pivot.

Δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων

Σε αυτήν την ενότητα, θα συνεχίσετε να δημιουργείτε αλληλεπιδραστικές απεικονίσεις με το Power View. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη δημιουργία μερικών διαφορετικών τύπων πολλαπλών γραφημάτων. Τα πολλαπλά γραφήματα μερικές φορές ονομάζονται "Δικτυωτά γραφήματα".

Δημιουργία αλληλεπιδραστικού Κατακόρυφη Πολλαπλά γραφήματα

Για να δημιουργήσετε πολλαπλά γραφήματα, ξεκινάτε με ένα άλλο γράφημα, όπως ένα γράφημα πίτας ή ένα γράφημα γραμμών.

 1. Στο Excel, επιλέξτε το φύλλο εργασίας Γραμμή και Στήλη. Δημιουργήστε μια νέα αναφορά του Power View, επιλέγοντας POWER VIEW > Εισαγωγή > Power View από την κορδέλα. Δημιουργείται ένα κενό φύλλο αναφοράς του Power View. Μετονομάστε την αναφορά σε Πολλαπλά, κάνοντας δεξί κλικ στην καρτέλα στο κάτω μέρος και επιλέγοντας Μετονομασία από το μενού που εμφανίζεται. Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στην καρτέλα για να την μετονομάσετε.

 2. Αναπτύξτε τον πίνακα Medals στο παράθυρο Πεδία Power View και επιλέξτε τα πεδία Gender και Event. Από την περιοχή ΠΕΔΙΑ, επιλέξτε το κουμπί με το βέλος δίπλα στο Event και επιλέξτε Πλήθος (των μη κενών). Ο πίνακας που δημιουργεί το Power View μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  Απεικόνιση πίνακα του Power View

 3. Από την κορδέλα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Άλλο γράφημα > Γράφημα πίτας. Τώρα, η αναφορά σας μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  Γράφημα πίτας του Power View

 4. Αποφασίζετε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να προβάλετε τον αριθμό των αγωνισμάτων, ανά φύλο σε σχέση με το χρόνο. Ένας τρόπος για να προβάλετε τις πληροφορίες αυτές είναι να χρησιμοποιήσετε πολλαπλά γραφήματα. Από τον πίνακα Medal, σύρετε το στοιχείο Year στο πεδίο ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Για να προβάλετε περισσότερα πολλαπλά γραφήματα, καταργήστε το υπόμνημα από την αναφορά, επιλέγοντας ΔΙΑΤΑΞΗ > Υπόμνημα > Κανένα από την κορδέλα.

 5. Αλλάξτε τη διάταξη έτσι ώστε το πλέγμα πολλαπλών γραφημάτων να εμφανίζει έξι γραφήματα κατά πλάτος και έξι κατά ύψος. Με το γράφημα επιλεγμένο, επιλέξτε ΔΙΑΤΑΞΗ > Ύψος πλέγματος > 6 και, στη συνέχεια, ΔΙΑΤΑΞΗ > Πλάτος πλέγματος > 6. Η οθόνη σας τώρα μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  Γράφημα πολλαπλών γραφημάτων πίτας του Power View

 6. Ο τύπος πολλαπλών γραφημάτων είναι επίσης αλληλεπιδραστικός. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε οποιοδήποτε γράφημα πίτας και θα εμφανιστούν πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη φέτα. Κάντε κλικ σε οποιαδήποτε φέτα του πλέγματος και αυτή η επιλογή θα επισημανθεί για κάθε γράφημα των πολλαπλών γραφημάτων. Στην οθόνη είναι επιλεγμένη η κίτρινη φέτα (γυναίκες) για το έτος 1952, ενώ όλες οι άλλες κίτρινες φέτες εμφανίζονται με επισήμανση. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα γραφήματα από όσα μπορεί να εμφανίσει στην οθόνη το Power View, εμφανίζεται μια κατακόρυφη γραμμή κύλισης κατά μήκος του δεξιού άκρου της απεικόνισης.

  αλληλεπίδραση με πολλαπλά γραφήματα στο Power View

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών οριζόντιων πολλαπλών γραφημάτων

Τα οριζόντια γραφήματα συμπεριφέρονται παρόμοια με τα κατακόρυφα πολλαπλά γραφήματα.

 1. Θέλετε να αλλάξετε τα κατακόρυφα πολλαπλά γραφήματα σε οριζόντια πολλαπλά γραφήματα. Για να το κάνετε αυτό, σύρετε το πεδίο Year από την περιοχή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΙΜΕΣ στην περιοχή ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.


  αλλαγή απεικόνισης του Power View από το παράθυρο "Πεδία Power View"

 2. Η απεικόνιση της αναφοράς του Power View αλλάζει σε οριζόντιο πολλαπλό γράφημα. Παρατηρήστε τη γραμμή κύλισης στο κάτω μέρος της απεικόνισης, που εμφανίζεται στην παρακάτω οθόνη.

  οριζόντια πολλαπλά στοιχεία στο Power View

Δημιουργία πολλαπλών γραφημάτων γραμμών

Η δημιουργία γραφημάτων γραμμών με τη μορφή πολλαπλών γραφημάτων είναι εξίσου εύκολη. Τα ακόλουθα βήματα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε πολλαπλά γραφήματα γραμμών βάσει του πλήθος των μεταλλίων για κάθε έτος.

 1. Δημιουργήστε ένα νέο φύλο του Power View και μετονομάστε το σε Πολλαπλές γραμμές. Από το παράθυρο Πεδία Power View, επιλέξτε Medal Count και Year από τον πίνακα Medals. Αλλάξτε το γράφημα απεικόνισης σε γράφημα γραμμών, επιλέγοντας ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Άλλο γράφημα > Γραμμή. Τώρα σύρετε το στοιχείο Year στην περιοχή ΑΞΟΝΑΣ. Τώρα, το γράφημά σας μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.
  Γράφημα γραμμών του Power View

 2. Ας εστιάσουμε στα μετάλλια των χειμερινών αγώνων. Στο παράθυρο Φίλτρα, επιλέξτε ΓΡΑΦΗΜΑ και, στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο Season από τον πίνακα Medals στο παράθυρο "Φίλτρα". Επιλέξτε Winter, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  φιλτράρισμα γραφήματος στο Power View

 3. Για να δημιουργήσετε πολλαπλά γραφήματα γραμμών, σύρετε το στοιχείο NOC_CountryRegion από τον πίνακα Medals στην περιοχή ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η αναφορά σας μοιάζει τώρα με την ακόλουθη οθόνη.
  πολλαπλά γραφήματα γραμμών στο Power View

 4. Μπορείτε να επιλέξετε να τακτοποιήσετε τα πολλαπλά γραφήματα βάσει διαφορετικών πεδίων, και με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάνοντας κλικ στις επιλογές στην επάνω αριστερή γωνία της απεικόνισης.

Δημιουργία αλληλεπιδραστικών αναφορών με τη χρήση καρτών και πλακιδίων

Τα πλακίδια και οι κάρτες μετατρέπουν τους πίνακες σε μια σειρά από στιγμιότυπα που απεικονίζουν τα δεδομένα σε μορφή κάρτας, όπως οι κάρτες ευρετηρίου. Στα παρακάτω βήματα, θα χρησιμοποιήσετε κάρτες για να απεικονίσετε τον αριθμό των μεταλλίων που απονεμήθηκαν σε διάφορες κατηγορίες αθλημάτων και, στη συνέχεια, θα περιορίσετε αυτήν την απεικόνιση, παραθέτοντας τα αποτελέσματα βάσει του πεδίου Edition.

Δημιουργία απεικονίσεων καρτών

 1. Δημιουργήστε μια νέα αναφορά του Power View και μετονομάστε την σε Κάρτες. Από το παράθυρο Πεδία Power View, από τον πίνακα Disciplines, επιλέξτε Discipline. Από τον πίνακα Medals, επιλέξτε Διακριτό πλήθος από Edition, Medal Count και NOC_CountryRegion. Από την περιοχή ΠΕΔΙΑ, του παραθύρου Πεδία Power View, κάντε κλικ στο κουμπί με το βέλος δίπλα στο στοιχείο NOC_CountryRegion και επιλέξτε Πλήθος (διακριτό).

 2. Στην κορδέλα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Πίνακας > Κάρτα. Ο πίνακάς σας μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.
  απεικόνιση κάρτας στο Power View

 3. Με επιλεγμένη την απεικόνιση κάρτας, επιλέξτε DiscImage από τον πίνακα DiscImage. Για να μπορέσετε να εμφανίσετε τις εικόνες, ενδέχεται να λάβετε μια προειδοποίηση ασφαλείας που σας ζητά να κάνετε κλικ στο κουμπί "Ενεργοποίηση περιεχόμενου", όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  Προειδοποίηση συνδέσεων εξωτερικών δεδομένων στο Excel

 4. Στην περιοχή ΠΕΔΙΑ, τακτοποιήστε τα πεδία με την εξής σειρά: DiscImage, Discipline, Medal Count, Πλήθος του NOC_CountryRegion και, τέλος, Διακριτό πλήθος από Edition. Οι κάρτες σας μοιάζουν τώρα με την παρακάτω οθόνη.
  Απεικόνιση κάρτας με αναδιατεταγμένα πεδία

Χρήση πλακιδίων με απεικονίσεις κάρτας

 1. Η προβολή αυτών των καρτών βάσει του έτους απονομής των μεταλλίων είναι εύκολη. Στο παράθυρο Πεδία Power View, από τον πίνακα Medals, σύρετε το πεδίο Έτος στην περιοχή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ. Η απεικόνισή σας μοιάζει τώρα με την παρακάτω οθόνη.
  χρήση της δυνατότητας ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ στο Power View

 2. Τώρα οι κάρτες παρατίθενται κατά έτος, όμως, συνέβη επίσης και κάτι άλλο. Το πεδίο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ έγινε κοντέινερ, το οποίο, σε αυτό το σημείο, περιέχει μόνο τις κάρτες που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα. Μπορούμε, ωστόσο, να κάνουμε προσθήκες σε αυτό το κοντέινερ και να δούμε πώς η χρήση της δυνατότητας ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ, μπορεί να δημιουργήσει αλληλεπιδραστικές αναφορές που συντονίζουν την προβολή των δεδομένων σας.

 3. Κάντε κλικ στην περιοχή δίπλα από την απεικόνιση καρτών, αλλά μέσα στο κοντέινερ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ. Το παράθυρο Πεδία Power View αλλάζει, για να δείξει ότι βρίσκεστε ακόμη μέσα στο κοντέινερ, αλλά όχι στην απεικόνιση καρτών. Η παρακάτω οθόνη σάς δείχνει πώς αυτή η αλλαγή εμφανίζεται στο παράθυρο "Πεδία Power View".
  το κοντέινερ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ σε μια αναφορά του Power View

 4. Στο παράθυρο Πεδία Power View, επιλέξτε ΟΛΑ για να εμφανίσετε όλους τους διαθέσιμους πίνακες. Από τον πίνακα Hosts, επιλέξτε City, Season, NOC_CountryRegion και FlagURL. Στη συνέχεια, από την κορδέλα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Πίνακας > Κάρτα. Ο πίνακας που μόλις δημιουργήσατε θέλετε να καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χώρου της αναφοράς, οπότε, αποφασίζετε να αλλάξετε τον τύπο απεικόνισης της κάρτας. Επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Επιλογές > Στυλ κάρτας > Επεξήγηση. Καλύτερα τώρα. Η αναφορά σας μοιάζει τώρα με την παρακάτω οθόνη.
  προσθήκη μιας άλλης απεικόνισης στο κοντέινερ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ στο Power View

 5. Όταν επιλέγετε ένα διαφορετικό έτος από τα πλακίδια κατά μήκος του επάνω μέρους του κοντέινερ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ, παρατηρήστε πώς η κάρτα επεξήγησης που μόλις δημιουργήσατε συγχρονίζεται επίσης με την επιλογή σας. Αυτό συμβαίνει επειδή και οι δύο απεικονίσεις κάρτας βρίσκονται μέσα στο κοντέινερ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ που έχετε δημιουργήσει. Όταν, για παράδειγμα, πραγματοποιήσετε κύλιση στην επιλογή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ και επιλέξετε 2002, η αναφορά θα μοιάζει με την παρακάτω οθόνη.

  αλληλεπίδραση με ΠΛΑΚΙΔΙΑ στο Power View

 6. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τρόπο παράθεσης των πληροφοριών από το Power View. Από την κορδέλα, επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Πλακίδια > Τύπος πλακιδίου > Ροή πλακιδίων. Οι απεικονίσεις των πλακιδίων αλλάζουν και το Power View μετακινεί τα εικονίδια στο κάτω μέρος του κοντέινερ πλακιδίων, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.
  χρήση ΡΟΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ στο Power View

Όπως προαναφέρθηκε, όταν δημοσιεύετε αυτές τις αναφορές και τις καθιστάτε διαθέσιμες στο SharePoint, αυτές οι απεικονίσεις είναι εξίσου αλληλεπιδραστικές με εκείνες της παρούσας εκμάθησης, για κάθε άτομο που τις προβάλλει.

Δημιουργία γραφημάτων διασποράς και γραφημάτων φυσαλίδων με απεικονίσεις αναπαραγωγής βάσει χρόνου

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αλληλεπιδραστικά γραφήματα που δείχνουν τις αλλαγές στη διάρκεια του χρόνου. Σε αυτήν την ενότητα δημιουργείτε γραφήματα διασποράς και γραφήματα φυσαλίδων και απεικονίζετε τα δεδομένα των Ολυμπιακών Αγώνων με τρόπους που επιτρέπουν στον οποιονδήποτε να προβάλει αναφορές του Power View για να αλληλεπιδράσει μαζί τους με ενδιαφέροντες και συναρπαστικούς τρόπους.

Δημιουργία γραφήματος διασποράς και φυσαλίδας

 1. Δημιουργήστε μια νέα αναφορά του Power View, επιλέγοντας POWER VIEW > Εισαγωγή > Power View από την κορδέλα. Μετονομάστε την αναφορά σε Φυσαλίδες. Από τον πίνακα Medals, επιλέξτε "Πλήθος Medal" και NOC CountryRegion. Στην περιοχή ΠΕΔΙΑ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στις επιλογές NOC_CountryRegion και "Πλήθος (διακριτό)" για να εμφανιστεί ένα πλήθος κωδικών χώρας ή περιοχής, αντί για τους ίδιους τους κωδικούς. Στη συνέχεια, από τον πίνακα Events, επιλέξτε Sport.

 2. Επιλέξτε ΣΧΕΔΙΑΣΗ > Εναλλαγή απεικονίσεων > Άλλο γράφημα > Διασποράς για να αλλάξετε την απεικόνιση σε γράφημα διασποράς. Η αναφορά σας μοιάζει τώρα με την ακόλουθη οθόνη.

  γράφημα διασποράς του Power View

 3. Στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο Event από τον πίνακα Events στην περιοχή ΜΕΓΕΘΟΣ του παραθύρου Πεδία Power View. Η αναφορά σας γίνεται τώρα πολύ πιο ενδιαφέρουσα και μοιάζει με την ακόλουθη οθόνη.

  χρήση του ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε ένα γράφημα φυσαλίδων του Power View

 4. Το γράφημα διασποράς έχει μετατραπεί τώρα σε γράφημα φυσαλίδων, των οποίων το μέγεθος βασίζεται στον αριθμό των μεταλλίων που απονεμήθηκαν σε κάθε άθλημα.

 5. Το γράφημα φυσαλίδας είναι επίσης αλληλεπιδραστικό. Όταν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω στη φυσαλίδα Rowing, το Power View παρουσιάζει πρόσθετα δεδομένα σχετικά με αυτό το άθλημα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  τοποθέτηση του δείκτη του ποντικιού επάνω σε γραφήματα φυσαλίδων του Power View για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών

Δημιουργία απεικονίσεων αναπαραγωγής βάσει χρόνου

Πολλές από τις απεικονίσεις που δημιουργείτε βασίζονται σε γεγονότα που πραγματοποιούνται στη διάρκεια του χρόνου. Στο σύνολο δεδομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι ενδιαφέρον να δείτε πώς έχουν απονεμηθεί τα μετάλλια όλα αυτά τα χρόνια. Τα ακόλουθα βήματα παρουσιάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε απεικονίσεις αναπαραγωγής ή κινούμενων εικόνων βάσει δεδομένων που βασίζονται στο χρόνο.

 1. Στο γράφημα διασποράς που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα, παρατηρήστε την περιοχή ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ των πεδίων του Power View, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη.

  άξονας ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του Power View

 2. Από τον πίνακα Medals, σύρετε το στοιχείο Year στην περιοχή ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Εδώ αρχίζει η διασκέδαση. Δημιουργείται ένας άξονας κατά μήκος του κάτω μέρους της απεικόνισης γραφήματος διασποράς και δίπλα του εμφανίζεται ένα εικονίδιο αναπαραγωγής, όπως φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. Πατήστε "Αναπαραγωγή".

  το κουμπί "Αναπαραγωγή" σε μια αναφορά του Power View

 3. Παρακολουθήστε τις φυσαλίδες να μετακινούνται, να μεγαλώνουν και να συγκρούονται καθώς μετακινούνται τα έτη κατά μήκος του άξονα αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε μια συγκεκριμένο φυσαλίδα, η οποία σε αυτήν την περίπτωση είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία αθλημάτων, και να δείτε φανερά τον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται καθώς προχωρά ο άξονας αναπαραγωγής. Μια γραμμή ακολουθεί την πορεία της, επισημαίνοντας και παρακολουθώντας οπτικά τα σημεία δεδομένων της καθώς ο άξονας κινείται προς τα εμπρός.

 4. Επιλέξτε Aquatics και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναπαραγωγή". Το στοιχείο Aquatics εμφανίζεται με επισήμανση, ενώ ένα υδατογράφημα στην επάνω δεξιά γωνία της αναφοράς εμφανίζει το έτος (ο άξονας ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) καθώς ο άξονας αναπαραγωγής κινείται προς τα εμπρός. Στο τέλος, η διαδρομή που ακολούθησε το στοιχείο Aquatics εμφανίζεται με επισήμανση στην απεικόνιση, ενώ τα άλλα αθλήματα εμφανίζονται αχνά. Η παρακάτω οθόνη εμφανίζει την αναφορά μετά την ολοκλήρωση του άξονα αναπαραγωγής.

  απεικονίσεις φυσαλίδας βάσει χρόνου στο Power View

 5. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα αθλήματα, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάνοντας πολλαπλές επιλογές. Δοκιμάστε το. Στην επόμενη οθόνη, είναι επιλεγμένες τρεις κατηγορίες αθλημάτων: Wrestling, Athletics και Aquatics.

  επισήμανση πολλαπλών φυσαλίδων σε αναφορές ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του Power View

 6. Τέλος, μπορείτε να φιλτράρετε τα γραφήματα διασποράς όπως οποιαδήποτε άλλη απεικόνιση. Υπάρχουν πολλά χρώματα, επειδή υπάρχουν πολλές κατηγορίες αθλημάτων στο σύνολο δεδομένων. Από τον πίνακα Medals, σύρετε το στοιχείο Season στην περιοχή ΧΡΩΜΑ του παραθύρου Πεδία Power View. Τώρα χρησιμοποιούνται μόνο δύο χρώματα, ένα για κάθε τιμή του Season (Summer ή Winter). Αυτό φαίνεται στην παρακάτω οθόνη, αλλά, για να δείτε πόσο ωραίο δείχνει, παρακολουθήστε το βίντεο στο τέλος αυτής της εκμάθησης.

  χρήση αναλυτών σε αναφορές ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ του Power View

Υπάρχουν όλα τα είδη καταπληκτικών και εντυπωσιακών αναφορών που μπορείτε να δημιουργήσετε με το Power View. Κάθε απεικόνιση παρέχει μια συγκεκριμένη και διακριτή οπτική απόδοση των δεδομένων σας. Για να δημιουργήσετε ακόμη πιο εντυπωσιακές αναφορές, μπορείτε να συνδυάσετε διαφορετικές απεικονίσεις σε μία μόνο σελίδα αναφοράς, ζωντανεύοντας έτσι τα δεδομένα σας.

Σημείο ελέγχου και κουίζ

Επανάληψη αυτών που μάθατε

Σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, μάθετε πώς να δημιουργείτε πολλαπλά γραφήματα, γραφήματα γραμμών, φυσαλίδων και διασποράς. Μάθατε επίσης πώς κάνετε παράθεση της αναφοράς σας και πώς να δημιουργείτε ένα κοντέινερ μέσα στο οποίο μπορούν να συμπεριληφθούν πολλές αναφορές.

Αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης, ολοκληρώνει τη σειρά που έχει σχέση με τη δημιουργία αναφορών του Power View.

Βίντεο από το σύνολο δεδομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ορισμένες φορές είναι καλό να βλέπετε αυτές τις εργασίες σε δράση. Σε αυτήν την ενότητα θα βρείτε συνδέσεις για βίντεο που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του συνόλου δεδομένων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά τα βίντεο είναι παρεμφερή με τα προγράμματα εκμάθησης, αλλά ορισμένα από τα βιβλία εργασίας, εικόνες ή φύλλα του Power Pivot ενδέχεται να είναι λίγο διαφορετικά.

Power Pivot βίντεο:

 • Ορισμός προεπιλεγμένων πεδίων

 • Απόκρυψη στηλών και πινάκων

 • Προσθήκη περιγραφών σε στήλες και πίνακες

 • Σχέσεις

 • Σύνοψη κατά

Βίντεο του Power View:

 • Γρήγορα αποτελέσματα με το Power View στο Excel 2013

 • Γραφήματα φυσαλίδας και διασποράς

 • Κάρτες

 • Λεπτομερής ανάλυση και ad hoc ιεραρχία

 • Λεπτομερής ανάλυση με ιεραρχία στο μοντέλο

 • Φίλτρα

 • Ιεραρχίες

 • Επισήμανση

 • Χάρτες

 • Χάρτες: Διόρθωση ασαφών δεδομένων χάρτη

 • Πίνακας

 • Πολλαπλά γραφήματα

 • Γραφήματα πίτας

 • Ανανέωση δεδομένων στο μοντέλο δεδομένων

 • Αναλυτές

 • Ταξινόμηση

 • Πλακίδια

Σας ευχαριστούμε! Ελπίζουμε να απολαύσατε αυτήν τη σειρά προγραμμάτων εκμάθησης και να την βρήκατε χρήσιμη όσον αφορά την κατανόηση του τρόπου δημιουργίας δικών σας αναφορών στο Power View. Με το Power View μπορείτε να δημιουργήσετε καταπληκτικές, καθηλωτικές και αλληλεπιδραστικές αναφορές και να τις μοιραστείτε χρησιμοποιώντας την Πύλη επιχειρηματικής ευφυΐας στο SharePoint.

Προγράμματα εκμάθησης σε αυτήν τη σειρά

Η λίστα που ακολουθεί παρέχει συνδέσεις σε όλα τα προγράμματα εκμάθησης αυτής της σειράς:

 1. Εισαγωγή δεδομένων στο Excel 2013 και δημιουργία μοντέλου δεδομένων

 2. Επέκταση σχέσεων μοντέλου δεδομένων με χρήση του Excel 2013 Power Pivot και του DAX

 3. Δημιουργία αναφορών του Power View βάσει χάρτη

 4. Ενσωμάτωση δεδομένων από το Internet και ορισμός προεπιλογών του Power View

 5. Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 1

 6. Δημιουργία καταπληκτικών αναφορών του Power View - Μέρος 2

ΚΟΥΙΖ

Θέλετε να δείτε τι θυμάστε από αυτά που μάθατε; Αυτή είναι η ευκαιρία σας. Το ακόλουθο κουίζ επισημαίνει δυνατότητες, δεξιότητες ή απαιτήσεις που μάθατε σε αυτό το πρόγραμμα εκμάθησης. Στο κάτω μέρος της σελίδας, θα βρείτε τις απαντήσεις. Καλή επιτυχία!

Ερώτηση 1: Ποιο άλλο όνομα μπορείτε να δώσετε στον τύπο γραφημάτων "Πολλαπλά";

A: Γραφήματα κύλισης.

Β: Γραφήματα πλειάδων.

Γ: Γραφήματα δικτυώματος.

Δ: Γραφήματα σελίδας.

Ερώτηση 2: Ποια περιοχή του παραθύρου Πεδία Power View σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα κοντέινερ, στο οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε πολλαπλές απεικονίσεις;

Α: Η περιοχή ΣΤΗΛΕΣ.

Β: Η περιοχή ΣΥΝΟΨΗ.

Γ: Η περιοχή ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ.

Δ: Η περιοχή ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ.

Ερώτηση 3: Για να δημιουργήσετε μια κινούμενη απεικόνιση που βασίζεται σε ένα πεδίο, όπως ένα πεδίο ημερομηνίας, ποια περιοχή πεδίων του Power View πρέπει να χρησιμοποιήσετε;

Α: Την περιοχή ΑΞΟΝΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

Β: Την περιοχή ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Γ: Την περιοχή ΚΙΝΗΣΗ.

Δ: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε απεικονίσεις που να είναι τόσο εντυπωσιακές, έτσι δεν είναι;

Ερώτηση 4: Τι συμβαίνει στα πολλαπλά γραφήματα όταν υπάρχουν περισσότερα γραφήματα πίτας από όσα μπορούν να χωρέσουν σε μία οθόνη;

Α: Το Power View ξεκινά αυτόματα την κύλιση στα γραφήματα πίτας.

B: Το Power View παρέχει μια γραμμή κύλισης, επιτρέποντάς σας να πραγματοποιήσετε κύλιση στα υπόλοιπα γραφήματα πίτας.

Γ: Το Power View δημιουργεί μια αναφορά μόνο για όσα γραφήματα πίτας μπορούν να προβληθούν στην οθόνη ταυτόχρονα.

Δ: Το Power View τοποθετεί αυτόματα όλα τα γραφήματα πίτας σε μία οθόνη, ανεξάρτητα από το πόσα γραφήματα πίτας απαιτούνται.

Απαντήσεις κουίζ

 1. Σωστή απάντηση: Γ

 2. Σωστή απάντηση: Γ

 3. Σωστή απάντηση: Α

 4. Σωστή απάντηση: Β

Σημειώσεις: Τα δεδομένα και οι εικόνες σε αυτή τη σειρά προγραμμάτων εκμάθησης βασίζονται στα εξής:

 • Olympics Dataset © από την Guardian News & Media Ltd.

 • Εικόνες σημαιών από το CIA Factbook (cia.gov)

 • Πληθυσμιακά δεδομένα από την Παγκόσμια Τράπεζα (worldbank.org)

 • Olympic Sport Pictograms από τους Thadius856 και Parutakupiu

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×