Office
Είσοδος

Προ-παροχή του OneDrive για τους χρήστες στην εταιρεία σας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Από προεπιλογή, την πρώτη φορά που ο χρήστης πραγματοποιήσει αναζήτηση για να τους OneDrive την αυτόματη παρέχεται για τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως τα εξής, ενδέχεται να θέλετε οι χρήστες σας OneDrive προκειμένου να είναι έτοιμοι εκ των προτέρων ή προ-παροχή της υπηρεσίας:

 • Ο οργανισμός έχει μια προσαρμοσμένη διαδικασία για την προσθήκη νέων υπαλλήλων και θέλετε να δημιουργήσετε ένα OneDrive όταν προσθέτετε έναν νέο υπάλληλο.

 • Προγράμματα του οργανισμού σας για τη μετεγκατάσταση από το SharePoint Server εσωτερικής εγκατάστασης στο Office 365.

 • Προγράμματα του οργανισμού σας για τη μετεγκατάσταση από άλλη υπηρεσία online αποθήκευσης.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προ-παροχής OneDrive για τους χρήστες σας με τη χρήση PowerShell.

Σημείωση: Μπορείτε να επίσης προ-προμήθεια OneDrive για τους χρήστες σας χρησιμοποιώντας το REST API ή CSOM. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα ώστε θέλετε να παρέχετε μέσω προγραμματισμού προσωπικών τοποθεσιών (OneDrive για επιχειρήσεις) στο Office 365 και στην ενότητα με τίτλο "Χρήση της μεθόδου ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk για παροχή προσωπικών τοποθεσιών και OneDrive για επιχειρήσεις για πολλούς χρήστες "σε Τι είναι το νέο για τους προγραμματιστές στο κοινωνικής και δυνατότητες συνεργασίας του SharePoint.

Προ-παροχή του OneDrive για τους χρήστες

 1. Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου Κελύφους διαχείρισης του SharePoint Online.

 2. Κάντε λήψη και εγκατάσταση του SharePoint Online SDK στοιχεία προγράμματος-πελάτη.

 3. Συνδεθείτε στο SharePoint Online ως καθολικός διαχειριστής ή διαχειριστής του SharePoint στο Office 365. Για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, ανατρέξτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με το κέλυφος διαχείρισης του SharePoint Online.

  Σημείωση: Εάν λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος σχετικά με τη δυνατότητα να εκτελούν δέσμες ενεργειών, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις πολιτικές εκτέλεσης σας. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με τις πολιτικές εκτέλεσης.

 4. Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα και επικολλήστε την σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Παρατηρήστε ότι τα σχόλια συμπεριλαμβάνονται στον κώδικα για την περιγραφή της δέσμης ενεργειών και τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται σε αυτό. Δεν επηρεάζουν την εκτέλεση της δέσμης ενεργειών PowerShell.

 5. Αποθηκεύστε το αρχείο κειμένου και, στη συνέχεια, αλλάξτε την επέκταση ονόματος αρχείου σε .ps1. Σε αυτό το παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 6. Σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο, δημιουργήστε ένα αρχείο που περιλαμβάνει τους λογαριασμούς χρήστη Office 365 για την οποία θέλετε να παρέχετε OneDrive. Κάθε λογαριασμό χρήστη πρέπει να είναι σε ξεχωριστή γραμμή.

  Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα UserInput.txt.

  Σημείωση: Κάθε αρχείο εισαγωγής περιορίζεται σε 200 χρήστες. Εάν πρέπει να παρέχετε OneDrive για περισσότερα από 200 χρήστες, δημιουργήστε πολλαπλά αρχεία εισόδου (για παράδειγμα, UserInput1.txt, UserInput2.txt, κ.λπ.).

 7. Στο το κέλυφος διαχείρισης SharePoint Online, μεταβείτε στον κατάλογο όπου αποθηκεύσατε τη δέσμη ενεργειών PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 8. Εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Για παράδειγμα:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Εκτέλεση της δέσμης ενεργειών θα σας ειδοποιήσει για τα διαπιστευτήρια Office 365, το οποίο θα πρέπει να εισαγάγετε.

  Όταν ολοκληρωθεί η δέσμη ενεργειών, το παράθυρο PowerShell εμφανίζει την κατάσταση ως Ολοκληρωμένη.

 9. Εάν έχετε επιπλέον αρχεία εισαγωγή από το χρήστη, εκτελέστε ξανά τη δέσμη ενεργειών και αλλάξτε την παράμετρο - InputfilePath στη θέση του αρχείου εισαγωγής από το χρήστη.

Για να επιβεβαιώσετε αυτήν OneDrive έχει δημιουργηθεί για τους χρήστες σας, δείτε πώς μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα του OneDrive για επιχειρήσεις συλλογές τοποθεσιών.

Σημείωση: Εάν που προ-προμήθεια OneDrive για πολλούς χρήστες, σημειώστε ότι, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για τις θέσεις OneDrive θα δημιουργηθεί.

Σχετικά θέματα

Σχεδιασμός υβριδικής ανάπτυξης του OneDrive για επιχειρήσεις

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×