Προώθηση επαφής

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Παράδειγμα ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας Μπορείτε να προωθήσετε μία ή περισσότερες από τις επαφές σας ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα άλλο άτομο. Αποστολή τις πληροφορίες ως ένα συνημμένο αρχείο στέλνει το φόρμα επαφής με πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επαφή. Στο Microsoft Office Outlook 2007 μπορείτε να προωθήσετε επαφών ως Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες. Ανάλογα με το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης, που μπορεί να δει ολόκληρη την εικόνα της κάρτας στο μήνυμα ή να μπορεί να λαμβάνουν μόνο το αρχείο .vcf που περιέχει τις πληροφορίες επαφής. Και στις δύο περιπτώσεις, ο παραλήπτης να προσθέσετε εύκολα τις πληροφορίες επαφής στη λίστα επαφών τους.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς οι εμφανίζονται ηλεκτρονικών επαγγελματικών καρτών σε άλλα άτομα;

Προώθηση επαφής ως ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα

Προώθηση στοιχείων επαφής σε μια φόρμα επαφής

Πώς εμφανίζονται οι Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες στα άλλα άτομα;

Συνημμένο αρχείο .vcf στην κεφαλίδα ενός μηνύματος Όταν κάνετε διπλό κλικ στο συνημμένο αρχείο .vcf σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανοίγει το φόρμα επαφής, που μπορεί να αποθηκευτεί στη συνέχεια, στη λίστα επαφών του παραλήπτη.

Τα άτομα που χρησιμοποιούν το Outlook 2007     βλέπουν την Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα στο μήνυμα, με τη μορφή ακριβώς που την στέλνετε. Ο παραλήπτης μπορεί να κάνει δεξί κλικ στην κάρτα και να αποθηκεύσει τις πληροφορίες στις Επαφές. Επίσης, το αντίστοιχο αρχείο .vcf είναι συνημμένο.

Άτομα που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Outlook άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απαιτούν μορφή HTML για την προβολή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων     επίσης βλέπουν την Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα στο μήνυμα. Αυτές οι κάρτες όμως είναι απλές εικόνες. Οι παραλήπτες λαμβάνουν και ένα συνημμένο αρχείο .vcf που περιέχει τα στοιχεία της επαφής. μπορούν να ανοίξουν το αρχείο .vcf και να αποθηκεύσουν τα στοιχεία αυτά στη λίστα επαφών τους.

Άτομα που βλέπουν τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως απλό κείμενο     δεν βλέπουν την εικόνα της Ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας στο μήνυμα, αλλά λαμβάνουν το συνημμένο αρχείο .vcf.

Αρχή της σελίδας

Προώθηση μίας επαφής σαν Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα

Μπορείτε να προσθέσετε επαφές από την λίστα επαφών στα μηνύματα και έπειτα να τα προωθήσετε ή να τα στείλετε σε άλλους.

Εισαγωγή μιας Ηλεκτρονικής επαγγελματικής κάρτας σε ένα μήνυμα

Κάντε ένα από τα παρακάτω:

 • Σε ένα νέο μήνυμα

  1. Στην καρτέλα Μήνυμα, στην ομάδα Συμπερίληψη, κάντε κλικ στην εντολήΕπαγγελματική κάρτα, και έπειτα επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα.

   Σημείωση: Εάν η επιλογήΕπαγγελματική κάρτα δεν είναι διαθέσιμη στην ομάδα, κάντε κλικ στο σώμα του μηνύματος για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα κάρτας.

  2. Εάν δεν βλέπετε το όνομα που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες επαγγελματικές κάρτες, κάντε κλικ στο όνομα στη λίστα Καταχωρισμένο ως και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Η κάρτα εμφανίζεται στο σώμα του μηνύματος και το αντίστοιχο αρχείο .vcf είναι συνημμένο.

   Συμβουλή: Για να ξεχωρίσετε τα διπλά ονόματα στο μενού Επαγγελματική κάρτα, κάντε κλικ στην επιλογή Άλλες επαγγελματικές κάρτες. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας προεπισκόπησης της κάρτας, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή επαγγελματικής κάρτας.

  3. Όταν έχετε ολοκληρώσει το μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπίΑποστολή.

 • Από μία Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα

  1. Στις Επαφές, στην προβολήΕπαγγελματικές κάρτες, κάντε δεξί κλικ στην κάρτα που θέλετε να στείλετε.

  2. Στο μενού συντόμευσης, κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή ως Επαγγελματική κάρτα.

   Ένα νέο μήνυμα ανοίγει, εμφανίζοντας την κάρτα στο σώμα του μηνύματος και το αρχείο .vcf σαν συνημμένο.

  3. Όταν έχετε ολοκληρώσει το μήνυμα, κάντε κλικ στο κουμπίΑποστολή.

   Σημειώσεις: 

   • Το μενού Επαγγελματική κάρτα εμφανίζει τα τελευταία 10 ονόματα επαφών που εισήχθησαν ως Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες σε μηνύματα.

   • Μπορείτε να εισάγετε περισσότερες από μία Ηλεκτρονικές επαγγελματικές κάρτες σε ένα μήνυμα.

   • Εάν σύρετε μια επαγγελματική κάρτα από την προβολή "Επαγγελματικές κάρτες" σε ένα νέο μήνυμα, μόνο ένα αρχείο .vcf επισυνάπτεται όταν στέλνετε το μήνυμα. Αυτό το συνημμένο αρχείο .vcf ανοίγει τη φόρμα επαφής με όλα τα στοιχεία τα οποία οι παραλήπτες μπορούν να αποθηκεύσουν στη λίστα επαφών τους. Εάν κάποιος παραλήπτης χρησιμοποιεί το Outlook 2007, η Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα εμφανίζεται στη φόρμα επαφής.

Αρχή της σελίδας

Προώθηση στοιχείων επαφής σε μία φόρμα επαφής

Αυτή η επιλογή στέλνει τα στοιχεία της επαφής ως συνημμένο και δεν συμπεριλαμβάνει μία Ηλεκτρονική επαγγελματική κάρτα στο σώμα του μηνύματος.

 1. Στο φάκελο Επαφές, κάντε κλικ στην επαφή που θέλετε να προωθήσετε.

  Συμβουλή: Για να επιλέξετε πολλές επαφές, πιέστε το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε κλικ στις επαφές.

 2. Κάντε δεξιό κλικ στην επαφή και τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αποστολή πλήρους επαφής.

 3. Κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ στην εντολή Σε μορφή Internet (vCard)

   Συνιστάται    Αυτό στέλνει την επαφή σε μορφή που μπορεί να διαβαστεί εύκολα με άλλα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ορισμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ορισμένα πεδία, μορφοποίηση και τις προσαρμοσμένες ιδιότητες, όπως εικόνες ή τα συνημμένα, μπορεί να μην περιλαμβάνεται. Εάν το μήνυμά σας θα διαβάζονται από άτομα που χρησιμοποιούν προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκτός των Outlook 2007 με ένα λογαριασμό Microsoft Exchange, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή.

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Σε μορφή Outlook.

   Αυτή η επιλογή δεν συνιστάται, εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι οι παραλήπτες σας όλοι χρησιμοποιούν Outlook 2007 με ένα λογαριασμό του Exchange για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Σε αυτήν την περίπτωση, το συνημμένο αρχείο θα εμφανίζει τις ίδιες πληροφορίες και τις ιδιότητες που περιέχει η αντίστοιχη φόρμα επαφής. Οι παραλήπτες που δεν χρησιμοποιείτε το Outlook με ένα λογαριασμό του Exchange, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν λαμβάνουν τις πληροφορίες επαφής σε ευανάγνωστη μορφή.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×