Προστασία φύλλου εργασίας σε Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να εμποδίσετε την ακούσια ή εκούσια αλλαγή, μετακίνηση ή διαγραφή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας από άλλους χρήστες, μπορείτε να κλειδώσετε τα κελιά στο φύλλο εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο με έναν κωδικό πρόσβασης. Ας υποθέσουμε ότι είστε ο κάτοχος του φύλλου εργασίας αναφοράς κατάστασης της ομάδας, όπου θέλετε τα μέλη της ομάδας να προσθέτουν δεδομένα μόνο σε συγκεκριμένα κελιά και να μην μπορούν να τροποποιήσουν οτιδήποτε άλλο. Με την προστασία του φύλλου εργασίας, μπορείτε να κάνετε επεξεργάσιμα μόνο συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου και οι χρήστες δεν θα μπορούν να τροποποιήσουν δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στο φύλλο.

Προσοχή: Κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac έχουν ένα όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με την έκδοση που βασίζεται σε Windows του Excel ή το Word, εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερο από δεκαπέντε χαρακτήρες από έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που βασίζεται σε Windows για να προσαρμόσετε το μήκος του κωδικού πρόσβασης. Προστασίας στοιχείων φύλλου και το βιβλίο εργασίας δεν θα πρέπει να συγχέονται με προστασία κωδικού πρόσβασης επίπεδο βιβλίου εργασίας. Προστασία στοιχείων δεν είναι δυνατό να προστασία βιβλίου εργασίας από τους χρήστες που έχουν κακόβουλες επιθέσεις. Για μια επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, που θα πρέπει να προστατεύσετε το αρχείο σας ολόκληρο το βιβλίο εργασίας με κωδικό πρόσβασης.

Προστασία στοιχείων φύλλου

Η προστασία του φύλλου εργασίας είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: το πρώτο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε τα κελιά που οι άλλοι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

 1. Ανοίξτε το φύλλο που θέλετε να προστατεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αναθεώρηση > Προστασία φύλλου.

  Προστασία φύλλου επιλογής στην κορδέλα

 3. Στη λίστα να επιτρέπεται στους χρήστες του σε αυτό το φύλλο, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την προστασία μέσα σε ένα φύλλο

  Επιλογή

  Επιτρέπει στους χρήστες τα εξής

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποίηση υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Σημείωση: Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες, αλλά δεν μπορεί να τις διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Σημείωση: Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές, αλλά δεν μπορεί να τις διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων.

  Σημείωση: Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Φίλτρο

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για το φιλτράρισμα δεδομένων.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα και να προσθέσουν νέα σενάρια.

 4. Προαιρετικά - πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση.

  Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικό. Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, οποιοσδήποτε χρήστης να Κατάργηση προστασίας φύλλου και να αλλάξετε ποια ήταν προστατευμένο. Εάν καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι εύκολο να θυμάστε, ή να σημειώσετε και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τα προστατευμένα τμήματα του φύλλου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η επιλογή Προστασία φύλλου στην κορδέλα αλλάζει σε Κατάργηση προστασίας φύλλου όταν ένα φύλλο είναι προστατευμένο.

Κατάργηση προστασίας φύλλου

 1. Επιλέξτε το προστατευμένο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση προστασίας φύλλου.

  Κατάργηση προστασίας φύλλου
 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το προστατευμένο φύλλο.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικών, αντικειμένων και τύπους. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικά, αντικείμενα, περιοχές και τύπους. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Για

Κάντε το εξής

Ξεκλειδώστε όλα τα κελιά που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε κάθε κελί ή περιοχή. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε γραφικό που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το γραφικό και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην εντολή για τον τύπο του γραφικού που θέλετε να ξεκλειδώσετε: σχήμα, το κείμενο ή την εικόνα. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε αντικείμενο ή στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το αντικείμενο ή το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου ή στοιχείο ελέγχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα κειμένου, εάν υπάρχει.

Αποκρύψετε τυχόν τύπους που δεν θέλετε να είναι ορατή στους χρήστες

Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους τύπους. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυφό.

Προστασία στοιχείων φύλλου

Η προστασία του φύλλου εργασίας είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: το πρώτο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε τα κελιά που οι άλλοι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

 1. Ανοίξτε το φύλλο που θέλετε να προστατεύσετε.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο.

 3. Στη λίστα να επιτρέπεται στους χρήστες του σε αυτό το φύλλο, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την προστασία μέσα σε ένα φύλλο

  Επιλογή

  Επιτρέπει στους χρήστες τα εξής

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακίνηση του δείκτη σε κελιά για τα οποία είναι απενεργοποιημένο το πλαίσιο Κλειδωμένο στην καρτέλα Προστασία του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν μη κλειδωμένα κελιά και μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας πατώντας το πλήκτρο TAB.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλαγή οποιασδήποτε από τις επιλογές στα παράθυρα διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν εφαρμόσατε μορφοποίηση υπό όρους πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισαγάγει μια τιμή που καλύπτει μια διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  Σημείωση: Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες, αλλά δεν μπορεί να τις διαγράψει.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  Σημείωση: Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και δεν είναι προστατευμένη η επιλογή Εισαγωγή στηλών, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές, αλλά δεν μπορεί να τις διαγράψει.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων.

  Σημείωση: Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Φίλτρο

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για το φιλτράρισμα δεδομένων.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση ή τροποποίηση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Πραγματοποίηση αλλαγών σε αντικείμενα γραφικών, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, ενσωματωμένων γραφημάτων, σχημάτων, πλαισίων κειμένου και στοιχείων ελέγχου, τα οποία δεν ξεκλειδώσατε πριν να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί με το οποίο εκτελείται μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελεστεί η μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Πραγματοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών, όπως μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνεται κατά την αλλαγή των δεδομένων προέλευσης.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, εκτέλεση αλλαγών σε σενάρια στα οποία δεν επιτρέπετε αλλαγές και διαγραφή αυτών των σεναρίων. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα κελιά αλλαγής, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένα και να προσθέσουν νέα σενάρια.

 4. Προαιρετικά - πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση.

  Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικό. Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, οποιοσδήποτε χρήστης να Κατάργηση προστασίας φύλλου και να αλλάξετε ποια ήταν προστατευμένο. Εάν καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι εύκολο να θυμάστε, ή να σημειώσετε και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τα προστατευμένα τμήματα του φύλλου.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Η επιλογή " φύλλο " στην κορδέλα εμφανίζεται ενεργοποιημένο όταν είναι προστατευμένο το φύλλο.

Όταν ένα φύλλο είναι προστατευμένο, εικονίδιο φύλλου εμφανίζεται ενεργοποιημένο

 1. Επιλέξτε το προστατευμένο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο.

  Όταν ένα φύλλο είναι προστατευμένο, εικονίδιο φύλλου εμφανίζεται ενεργοποιημένο
 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το προστατευμένο φύλλο.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικών, αντικειμένων και τύπους. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικά, αντικείμενα, περιοχές και τύπους. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Για

Κάντε το εξής

Ξεκλειδώστε όλα τα κελιά που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε κάθε κελί ή περιοχή. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε γραφικό που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το γραφικό και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην εντολή για τον τύπο του γραφικού που θέλετε να ξεκλειδώσετε: σχήμα, το κείμενο ή την εικόνα. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε αντικείμενο ή στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το αντικείμενο ή το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου ή στοιχείο ελέγχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα κειμένου, εάν υπάρχει.

Αποκρύψετε τυχόν τύπους που δεν θέλετε να είναι ορατή στους χρήστες

Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους τύπους. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυφό.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προστασία βιβλίου εργασίας

Περιορισμός δικαιωμάτων σε περιεχόμενο σε ένα αρχείο

Περιορισμός αλλαγών με τη χρήση κατάσταση μόνο για ανάγνωση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×