Προστασία φύλλου εργασίας σε Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να αποτρέψετε άλλους χρήστες κατά λάθος ή σκοπίμως αλλαγή, μετακίνηση ή διαγραφή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας, μπορείτε να κλειδώσετε τα κελιά στο φύλλο εργασίας του Excel και, στη συνέχεια, να προστατεύσετε το φύλλο με κωδικό πρόσβασης. Ας υποθέσουμε ότι είστε ο κάτοχος ομάδας κατάσταση αναφοράς φύλλο εργασίας, όπου θέλετε τα μέλη της ομάδας για να προσθέσετε δεδομένα σε συγκεκριμένα κελιά μόνο και δεν θα μπορείτε να τροποποιήσετε οτιδήποτε άλλο. Με την προστασία του φύλλου εργασίας, μπορείτε να κάνετε με δυνατότητα επεξεργασίας μόνο σε συγκεκριμένα τμήματα του φύλλου και οι χρήστες δεν θα μπορείτε να τροποποιήσετε δεδομένα σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στο φύλλο.

Προσοχή: Κωδικοί πρόσβασης στο Excel για Mac έχουν ένα όριο 15 χαρακτήρων. Δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα βιβλίο εργασίας ή έγγραφο που προστατεύεται με την έκδοση που βασίζεται σε Windows του Excel ή το Word, εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι μεγαλύτερο από δεκαπέντε χαρακτήρες από έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν θέλετε να ανοίξετε το αρχείο στο Office για Mac, ζητήστε από το συντάκτη που βασίζεται σε Windows για να προσαρμόσετε το μήκος του κωδικού πρόσβασης. Προστασίας στοιχείων φύλλου και το βιβλίο εργασίας δεν θα πρέπει να συγχέονται με προστασία κωδικού πρόσβασης επίπεδο βιβλίου εργασίας. Προστασία στοιχείων δεν είναι δυνατό να προστασία βιβλίου εργασίας από τους χρήστες που έχουν κακόβουλες επιθέσεις. Για μια επιπλέον επίπεδο ασφάλειας, που θα πρέπει να προστατεύσετε το αρχείο σας ολόκληρο το βιβλίο εργασίας με κωδικό πρόσβασης.

Προστασία στοιχείων φύλλου

Προστασία φύλλου εργασίας είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: το πρώτο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε κελιά με άλλους χρήστες να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, μπορείτε να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

 1. Ανοίξτε το φύλλο που θέλετε να προστατεύσετε.

 2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αναθεώρηση > Προστασία φύλλου.

  Προστασία φύλλου επιλογής στην κορδέλα

 3. Στη λίστα να επιτρέπεται στους χρήστες του σε αυτό το φύλλο, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την προστασία μέσα σε ένα φύλλο

  Επιλογή

  Επιτρέπει στους χρήστες να

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα κελιά για τα οποία είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κλειδωμένο στην καρτέλα " προστασία " του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα κελιά για τα οποία το πλαίσιο κλειδωμένο είναι επιλεγμένο στην καρτέλα " προστασία " του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μη κλειδωμένα κελιά και τους να πατήσετε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα μη κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλάξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές των παραθύρων διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν έχετε εφαρμόσει μορφοποίηση υπό όρους, πριν από την προστασία του φύλλου εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισάγει μια τιμή που ικανοποιεί διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και Εισαγωγή στηλών δεν είναι προστατευμένο, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες, αλλά δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και Εισαγωγή γραμμών δεν είναι προστατευμένο, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές, αλλά δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Φίλτρο

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για το φιλτράρισμα δεδομένων.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση, ή να τροποποιήσετε τις αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Γραφικό να κάνει αλλαγές αντικείμενα όπως χάρτες, ενσωματωμένα γραφήματα, σχήματα, πλαίσια κειμένου και στοιχεία ελέγχου που δεν έχει αλλάξει ξεκλειδώσετε πριν από την προστασία του φύλλου εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί που εκτελεί μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελέσετε τη μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Κάντε τις αλλαγές, όπως η μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνονται όταν αλλάζουν τα δεδομένα προέλευσής.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, τις αλλαγές σε σενάρια στα οποία έχετε εμπόδισε αλλαγές και διαγραφή αυτά τα σενάρια. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα μεταβαλλόμενα κελιά, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένο, και προσθέστε νέα σενάρια.

 4. Προαιρετικά - πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικό. Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, οποιοσδήποτε χρήστης να Κατάργηση προστασίας φύλλου και να αλλάξετε ποια ήταν προστατευμένο. Εάν καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι εύκολο να θυμάστε, ή να σημειώσετε και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τα προστατευμένα τμήματα του φύλλου.

 5. Επιλέξτε OK.

Η επιλογή Προστασία φύλλου στην κορδέλα αλλάζει σε Κατάργηση προστασίας φύλλου όταν ένα φύλλο είναι προστατευμένο.

Κατάργηση προστασίας φύλλου

 1. Επιλέξτε το προστατευμένο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση προστασίας φύλλου.

  Κατάργηση προστασίας φύλλου
 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το προστατευμένο φύλλο.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικών, αντικειμένων και τύπους. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικά, αντικείμενα, περιοχές και τύπους. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Για

Κάντε το εξής

Ξεκλειδώστε όλα τα κελιά που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε κάθε κελί ή περιοχή. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε γραφικό που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το γραφικό και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην εντολή για τον τύπο του γραφικού που θέλετε να ξεκλειδώσετε: σχήμα, το κείμενο ή την εικόνα. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε αντικείμενο ή στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το αντικείμενο ή το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου ή στοιχείο ελέγχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα κειμένου, εάν υπάρχει.

Αποκρύψετε τυχόν τύπους που δεν θέλετε να είναι ορατή στους χρήστες

Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους τύπους. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυφό.

Προστασία στοιχείων φύλλου

Προστασία φύλλου εργασίας είναι μια διαδικασία δύο βημάτων: το πρώτο βήμα είναι να ξεκλειδώσετε κελιά με άλλους χρήστες να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, μπορείτε να προστατεύσετε το φύλλο εργασίας με ή χωρίς κωδικό πρόσβασης.

 1. Ανοίξτε το φύλλο που θέλετε να προστατεύσετε.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο.

 3. Στη λίστα να επιτρέπεται στους χρήστες του σε αυτό το φύλλο, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες.

  Στοιχεία που είναι διαθέσιμα για την προστασία μέσα σε ένα φύλλο

  Επιλογή

  Επιτρέπει στους χρήστες να

  Επιλογή κλειδωμένων κελιών

  Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα κελιά για τα οποία είναι επιλεγμένο το πλαίσιο κλειδωμένο στην καρτέλα " προστασία " του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες επιτρέπεται να επιλέγουν κλειδωμένα κελιά.

  Επιλογή μη κλειδωμένων κελιών

  Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού στα κελιά για τα οποία το πλαίσιο κλειδωμένο είναι επιλεγμένο στην καρτέλα " προστασία " του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μη κλειδωμένα κελιά και τους να πατήσετε το πλήκτρο TAB για να μετακινηθείτε ανάμεσα στα μη κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Μορφοποίηση κελιών

  Αλλάξτε οποιαδήποτε από τις επιλογές των παραθύρων διαλόγου Μορφοποίηση κελιών ή Μορφοποίηση υπό όρους. Εάν έχετε εφαρμόσει μορφοποίηση υπό όρους, πριν από την προστασία του φύλλου εργασίας, η μορφοποίηση συνεχίζει να αλλάζει όταν ένας χρήστης εισάγει μια τιμή που ικανοποιεί διαφορετική συνθήκη.

  Μορφοποίηση στηλών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης στηλών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής πλάτους στηλών ή της απόκρυψης στηλών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Μορφοποίηση γραμμών

  Χρήση οποιασδήποτε από τις εντολές μορφοποίησης γραμμών, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής ύψους γραμμών ή της απόκρυψης γραμμών (Κεντρική καρτέλα, ομάδα Κελιά, κουμπί Μορφοποίηση).

  Εισαγωγή στηλών

  Εισαγωγή στηλών.

  Εισαγωγή γραμμών

  Εισαγωγή γραμμών.

  Εισαγωγή υπερ-συνδέσεων

  Εισαγωγή νέων υπερ-συνδέσεων, ακόμη και σε μη κλειδωμένα κελιά.

  Διαγραφή στηλών

  Διαγραφή στηλών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή στηλών και Εισαγωγή στηλών δεν είναι προστατευμένο, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει στήλες, αλλά δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους.

  Διαγραφή γραμμών

  Διαγραφή γραμμών.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είναι προστατευμένη η επιλογή Διαγραφή γραμμών και Εισαγωγή γραμμών δεν είναι προστατευμένο, ένας χρήστης μπορεί να εισαγάγει γραμμές, αλλά δεν είναι δυνατή η διαγραφή τους.

  Ταξινόμηση

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για την ταξινόμηση δεδομένων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, οι χρήστες δεν μπορούν να ταξινομήσουν περιοχές που περιέχουν κλειδωμένα κελιά σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

  Φίλτρο

  Χρήση οποιωνδήποτε εντολών για το φιλτράρισμα δεδομένων.

  Χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

  Μορφοποίηση, αλλαγή της διάταξης, ανανέωση, ή να τροποποιήσετε τις αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα ή δημιουργία νέων αναφορών.

  Επεξεργασία αντικειμένων

  Εκτέλεση οποιουδήποτε από τα εξής:

  • Γραφικό να κάνει αλλαγές αντικείμενα όπως χάρτες, ενσωματωμένα γραφήματα, σχήματα, πλαίσια κειμένου και στοιχεία ελέγχου που δεν έχει αλλάξει ξεκλειδώσετε πριν από την προστασία του φύλλου εργασίας. Για παράδειγμα, εάν ένα φύλλο εργασίας έχει ένα κουμπί που εκτελεί μια μακροεντολή, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί για να εκτελέσετε τη μακροεντολή, αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε το κουμπί.

  • Κάντε τις αλλαγές, όπως η μορφοποίηση, σε ένα ενσωματωμένο γράφημα. Το γράφημα εξακολουθεί να ενημερώνονται όταν αλλάζουν τα δεδομένα προέλευσής.

  • Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίων.

  Επεξεργασία σεναρίων

  Προβολή σεναρίων που έχετε αποκρύψει, τις αλλαγές σε σενάρια στα οποία έχετε εμπόδισε αλλαγές και διαγραφή αυτά τα σενάρια. Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις τιμές στα μεταβαλλόμενα κελιά, εάν τα κελιά δεν είναι προστατευμένο, και προσθέστε νέα σενάρια.

 4. Προαιρετικά - πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για το φύλλο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Επιβεβαίωση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο κωδικός πρόσβασης είναι προαιρετικό. Εάν δεν θέλετε να καθορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης, οποιοσδήποτε χρήστης να Κατάργηση προστασίας φύλλου και να αλλάξετε ποια ήταν προστατευμένο. Εάν καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που είναι εύκολο να θυμάστε, ή να σημειώσετε και να το διατηρείτε σε ασφαλές σημείο. Εάν χάσετε τον κωδικό πρόσβασης, δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση τα προστατευμένα τμήματα του φύλλου.

 5. Επιλέξτε OK.

Η επιλογή " φύλλο " στην κορδέλα εμφανίζεται ενεργοποιημένο όταν είναι προστατευμένο το φύλλο.

Όταν ένα φύλλο είναι προστατευμένο, εικονίδιο φύλλου εμφανίζεται ενεργοποιημένο

 1. Επιλέξτε το προστατευμένο φύλλο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην περιοχή προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή φύλλο.

  Όταν ένα φύλλο είναι προστατευμένο, εικονίδιο φύλλου εμφανίζεται ενεργοποιημένο
 3. Εάν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για το προστατευμένο φύλλο.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικών, αντικειμένων και τύπους. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

Κατά την κατάργηση της προστασίας ενός φύλλου εργασίας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε γραφικά, αντικείμενα, περιοχές και τύπους. Δείτε παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες.

Για

Κάντε το εξής

Ξεκλειδώστε όλα τα κελιά που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε κάθε κελί ή περιοχή. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε γραφικό που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το γραφικό και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην εντολή για τον τύπο του γραφικού που θέλετε να ξεκλειδώσετε: σχήμα, το κείμενο ή την εικόνα. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο.

Ξεκλείδωμα οποιοδήποτε αντικείμενο ή στοιχείο ελέγχου που θέλετε να μπορούν να αλλάξουν οι χρήστες

Επιλέξτε το αντικείμενο ή το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση αντικειμένου ή στοιχείο ελέγχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου κλειδωμένο. Καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα κειμένου, εάν υπάρχει.

Αποκρύψετε τυχόν τύπους που δεν θέλετε να είναι ορατή στους χρήστες

Επιλέξτε τα κελιά που περιέχουν τους τύπους. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή κελιών, κάντε κλικ στην καρτέλα προστασία και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου κρυφό.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν Ναι, δείτε ανατρέξτε στα θέματα στο Excel χρήστη φωνής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Προστασία βιβλίου εργασίας

Περιορισμός δικαιωμάτων σε περιεχόμενο σε ένα αρχείο

Περιορισμός αλλαγών με τη χρήση κατάσταση μόνο για ανάγνωση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×