Προστασία των σημειώσεων με κωδικό πρόσβασης

Η προστασία με κωδικό πρόσβασης στο OneNote έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ασφαλείς τις σημειώσεις σας από τα αδιάκριτα βλέμματα. Εάν χρησιμοποιείτε το OneNote για να κρατάτε σημειώσεις στην αίθουσα στο σχολείο, σημειώσεις στην εργασία σας, προσωπικό ημερολόγιο ή ιστολόγιο στο σπίτι ή προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς και τους φίλους και την οικογένειά σας, οι κωδικοί πρόσβασης έχουν κρίσιμη σημασία για τον έλεγχο της πρόσβασης σε αυτές τις σημειώσεις.

Μπορείτε να διατηρήσετε ασφαλείς τις προσωπικές σημειώσεις σας από τα αδιάκριτα βλέμματα προστατεύοντας μια ενότητα σημειωματαρίου του OneNote με κωδικό πρόσβασης. Όταν μια ενότητα προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης, όλες οι σελίδες της είναι κλειδωμένες μέχρι να εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα της ενότητας που θέλετε να προστατεύσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προστασία αυτής της ενότητας με κωδικό πρόσβασης.

  Στιγμιότυπο οθόνης του τρόπου προστασίας με κωδικό πρόσβασης μιας ενότητας στο OneNote 2016.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προστασία κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε, στο πλαίσιο Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

 4. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον ξανά στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Σημείωση: Επιλέξτε προσεκτικά τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κανείς δεν θα μπορεί να ξεκλειδώσει τις σημειώσεις σας (ούτε καν η Τεχνική υποστήριξη της Microsoft).

Κλείδωμα των προστατευμένων ενοτήτων στο σημειωματάριό σας

Εάν έχετε εφαρμόσει κωδικούς πρόσβασης σε πολλές ενότητες στο σημειωματάριό σας, μπορείτε να τις κλειδώσετε όλες ταυτόχρονα.

 1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε προστατευμένη (αλλά τη δεδομένη στιγμή ξεκλείδωτη) καρτέλα ενότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προστασία αυτής της ενότητας με κωδικό πρόσβασης.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Κλείδωμα όλων.

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μιας προστατευμένης ενότητας

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενότητας της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προστασία αυτής της ενότητας με κωδικό πρόσβασης.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης. (Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, σημαίνει ότι η ενότητα δεν έχει κωδικό πρόσβασης.)

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Παλιός κωδικός πρόσβασης.

 4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης.

 5. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης από μια προστατευμένη ενότητα

 1. Κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα ενότητας της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προστασία αυτής της ενότητας με κωδικό πρόσβασης.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία με κωδικό πρόσβασης, επιλέξτε Κατάργηση κωδικού πρόσβασης. (Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, σημαίνει ότι η ενότητα δεν έχει κωδικό πρόσβασης.)

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των επιλογών προστασίας με κωδικό πρόσβασης

Ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης τις οποίες έχετε ξεκλειδώσει θα κλειδωθούν ξανά αυτόματα εάν δεν εργάζεστε σε αυτές. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρονική περίοδο και να ορίσετε άλλες επιλογές για τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η προστασία με κωδικό πρόσβασης στις προστατευμένες ενότητες.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του OneNote, επιλέξτε Για προχωρημένους.

 3. Στην περιοχή Κωδικοί πρόσβασης στα δεξιά, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να κλειδώσετε ενότητες του σημειωματαρίου μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε Κλείδωμα ενοτήτων με προστασία κωδικού πρόσβασης, εφόσον δεν έχω εργαστεί σε αυτές για το παρακάτω χρονικό διάστημα: και, στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

  • Για να κλειδώνετε τις ενότητες του σημειωματαρίου αμέσως μόλις ολοκληρώνετε την εργασία σας σε αυτές, επιλέξτε Κλείδωμα των ενοτήτων με προστασία κωδικού πρόσβασης μόλις μετακινηθώ από αυτές.

  • Αν θέλετε οι σημειώσεις οι οποίες βρίσκονται σε ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης να είναι προσωρινά διαθέσιμες σε άλλα προγράμματα, μπορείτε να επιλέξετε Ενεργοποίηση των προγραμμάτων προσθέτων για πρόσβαση σε ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, όταν δεν είναι κλειδωμένες.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εφαρμόσετε τις προτιμήσεις σας.

Ορισμένες σημαντικές σημειώσεις σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης

 • Οι κωδικοί πρόσβασης μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε ενότητες σημειωματαρίου και όχι σε ολόκληρα σημειωματάρια.

 • Στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο Caps Lock είναι απενεργοποιημένο πριν να δημιουργήσετε ή να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

 • Το OneNote χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση για να ασφαλίσει τις ενότητες με προστασία κωδικού πρόσβασης. Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, κανείς δεν θα μπορεί να ξεκλειδώσει τις σημειώσεις σας (ούτε καν η Τεχνική υποστήριξη της Microsoft). Συνεπώς, απαιτείται προσοχή όταν αντιστοιχίζετε κωδικούς πρόσβασης στις ενότητες σημειωματαρίου και όταν τους αλλάζετε.

 • Οι ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης δεν περιλαμβάνονται στις αναζητήσεις σημειωματαρίου. Για να συμπεριλάβετε μια προστατευμένη ενότητα σε μια αναζήτηση, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε την ενότητα.

 • Οι ετικέτες σημειώσεων που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε από τις σελίδες σε μια προστατευμένη ενότητα δεν περιλαμβάνονται σε μια σύνοψη ετικετών σημειώσεων, εκτός αν ξεκλειδώσετε πρώτα την προστατευμένη ενότητα.

Αρχή της σελίδας

Σε αυτό το άρθρο

Γιατί να χρησιμοποιήσω κωδικούς πρόσβασης στο OneNote;

Εφαρμογή ή κατάργηση της προστασίας με κωδικό πρόσβασης

Ορισμός των επιλογών προστασίας με κωδικό πρόσβασης

Γιατί να χρησιμοποιήσω κωδικούς πρόσβασης στο OneNote;

Ορισμένα από τα πιο συνηθισμένα σενάρια χρήσης κωδικών πρόσβασης για τον έλεγχο της πρόσβασης στις πληροφορίες στα σημειωματάριά σας είναι τα εξής:

Προστασία προσωπικών δεδομένων    Το σημειωματάριό σας μπορεί να περιλαμβάνει μια εξειδικευμένη ενότητα ή φάκελο που περιέχει προσωπικά στοιχεία, όπως διεύθυνση οικίας, αριθμούς τηλεφώνου, αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμούς λογαριασμών τραπεζών και πιστωτικών καρτών, διαπιστευτήρια εισόδου σε τοποθεσίες Web και παρόμοιες πληροφορίες. Σε αυτή την εποχή που τα κρούσματα κλοπής ταυτότητας ολοένα και αυξάνονται, το να αφήνετε αυτές τις πληροφορίες χωρίς προστασία είναι παρακινδυνευμένο. Το OneNote κρυπτογραφεί τις προστατευμένες ενότητες για να σας βοηθήσει να διατηρείτε ασφαλείς τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Ευέλικτη ασφάλεια    Εάν χρησιμοποιείτε το OneNote για να καταγράφετε τη ζωή σας στο σχολείο, στην εργασία και στο σπίτι, είναι πιθανό να έχετε ρυθμίσει ξεχωριστές ενότητες για το καθένα από αυτά. Ανάλογα με τον τρόπο που θέλετε να μοιράζεστε τις πληροφορίες με άλλα άτομα, μπορείτε να εκχωρήσετε διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης στις διαφορετικές ενότητες.

Φορητότητα με ασφάλεια    Σε αντίθεση με έναν κωδικό πρόσβασης υπολογιστή, ο οποίος ελέγχει την πρόσβαση στον υπολογιστή σας, αλλά δεν προσφέρει προστασία στα επιμέρους αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν, η προστασία με κωδικό πρόσβασης του OneNote παραμένει με το αρχείο σημειωματαρίου. Σας βοηθά να διατηρείτε ασφαλείς τις ενότητες του σημειωματαρίου σας ακόμη και εάν το αρχείο σημειωματαρίου αντιγραφεί σε άλλον υπολογιστή ή διακομιστή αρχείων, ή σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του φορητού υπολογιστή ή του tablet σας.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή ή κατάργηση της προστασίας με κωδικό πρόσβασης

Εφαρμογή κωδικού πρόσβασης σε μια ενότητα

Για να αποτρέψετε την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις σημειώσεις σας, μπορείτε να εφαρμόσετε έναν κωδικό πρόσβασης σε συγκεκριμένες ενότητες του σημειωματαρίου σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα της ενότητας στην οποία θέλετε να εφαρμόσετε τον κωδικό πρόσβασης.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Προστατέψτε αυτή την ενότητα με κωδικό πρόσβασης.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προστασία κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε, στο πλαίσιο Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης.

 5. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Όταν εργάζεστε σε μια ενότητα που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης στο σημειωματάριό σας, η ενότητα παραμένει ξεκλείδωτη για ένα χρονικό διάστημα που μπορείτε να καθορίσετε. Για να αυξήσετε την ασφάλεια, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή να κλειδώνονται οι προστατευμένες ενότητες όταν απομακρύνεστε από αυτές ή όταν κλείνετε το OneNote. Όταν μια προστατευμένη ενότητα είναι κλειδωμένη, απαιτείται ο σωστός κωδικός πρόσβασης για την προβολή και την επεξεργασία της ενότητας. Μπορείτε εύκολα να αλλάξετε ή να καταργήσετε τον κωδικό πρόσβασης για τις ενότητες στο σημειωματάριό σας.

Σημαντικό: 

 • Χρησιμοποιείτε πάντοτε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης που συνδυάζουν κεφαλαία με πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα. Οι επισφαλείς κωδικοί πρόσβασης δεν συνδυάζουν αυτά τα στοιχεία. Ισχυρός κωδικός πρόσβασης: Y6dh!et5. Επισφαλής κωδικός πρόσβασης: House27. Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να έχουν μήκος 8 ή περισσότερων χαρακτήρων. Μια φράση πρόσβασης που χρησιμοποιεί 14 ή περισσότερους χαρακτήρες είναι προτιμότερη.

 • Είναι σημαντικό να θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, η Microsoft δεν μπορεί να τον ανακτήσει. Φυλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης σε ασφαλές σημείο, ξεχωριστά από τις πληροφορίες τις οποίες προστατεύουν.

 • Για τους κωδικούς πρόσβασης ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο Caps Lock είναι απενεργοποιημένο, όταν πληκτρολογείτε έναν κωδικό πρόσβασης για πρώτη φορά.

 • Η πρόσβαση σε ενότητες με κωδικούς πρόσβασης περιορίζεται μετά από μια περίοδο αδράνειας που μπορείτε να καθορίσετε ή μετά την έξοδό σας από το OneNote.

 • Οι ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης δεν περιλαμβάνονται στις αναζητήσεις σημειωματαρίου. Για να συμπεριλάβετε μια προστατευμένη ενότητα σε μια αναζήτηση σημειωματαρίου, πρέπει να ξεκλειδώσετε την ενότητα προτού ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σημειώσεις σας.

 • Οι σημαίες σημείωσης που χρησιμοποιούνται στις σελίδες μέσα σε μια προστατευμένη ενότητα δεν περιλαμβάνονται στη σύνοψη σημαιών σημείωσης, εκτός και εάν οι ενότητες ξεκλειδωθούν πρώτα.

 • Οι ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης δεν είναι προσβάσιμες από άλλα άτομα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής κοινόχρηστης περιόδου λειτουργίας, ακόμα και αν η ενότητα είναι ξεκλείδωτη κατά την περίοδο λειτουργίας. Για να συμπεριλάβετε μια προστατευμένη ενότητα σε μια ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας, πρέπει πρώτα να καταργήσετε την προστασία με κωδικό πρόσβασης της ενότητας και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε ή να συμμετάσχετε στη ζωντανή κοινόχρηστη περίοδο λειτουργίας.

 • Οι εγγραφές ήχου και βίντεο αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία στο σημειωματάριό σας και δεν μπορείτε να εφαρμόσετε κωδικούς πρόσβασης σε αυτές.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μιας ενότητας

Εάν παραβιαστεί ένας κωδικός πρόσβασης για οποιαδήποτε ενότητα στο σημειωματάριό σας, ή εάν θέλετε να αλλάζετε περιοδικά όλους τους κωδικούς πρόσβασης για πρόσθετη ασφάλεια, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τον υπάρχοντα κωδικό πρόσβασης για οποιαδήποτε ενότητα στο σημειωματάριό σας.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα της ενότητας της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Προστατέψτε αυτή την ενότητα με κωδικό πρόσβασης.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.

  Σημείωση: Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης επί του παρόντος στην επιλεγμένη ενότητα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αλλαγή κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Παλιός κωδικός πρόσβασης.

 5. Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης που θέλετε στο πλαίσιο Εισαγωγή νέου κωδικού πρόσβασης.

 6. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης πληκτρολογώντας τον στο πλαίσιο Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση του κωδικού πρόσβασης από μια ενότητα

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα της ενότητας της οποίας τον κωδικό πρόσβασης θέλετε να καταργήσετε.

 2. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Προστατέψτε αυτή την ενότητα με κωδικό πρόσβασης.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε Κατάργηση κωδικού πρόσβασης.

  Σημείωση: Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη, δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης επί του παρόντος στην επιλεγμένη ενότητα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κατάργηση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ταυτόχρονο κλείδωμα όλων των ενοτήτων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης

Μπορείτε να κλειδώσετε ταυτόχρονα όλες τις ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης στο σημειωματάριό σας.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Προστατέψτε αυτή την ενότητα με κωδικό πρόσβασης.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Προστασία κωδικού πρόσβασης, επιλέξτε Κλείδωμα όλων.

Συμβουλή: Για να κλειδώσετε γρήγορα όλες τις ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης στο σημειωματάριό σας, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ALT+L.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός των επιλογών προστασίας με κωδικό πρόσβασης

Όταν ξεκλειδώνετε ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης στο σημειωματάριό σας, το OneNote διατηρεί αυτές τις ενότητες διαθέσιμες για ένα χρονικό διάστημα πριν τις κλειδώσει ξανά. Μπορείτε να καθορίσετε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένες επιλογές για την προστασία με κωδικό πρόσβασης.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Κωδικοί πρόσβασης.

 3. Στην περιοχή Κωδικοί πρόσβασης, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να κλειδώνετε τις ενότητες του σημειωματαρίου μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα ενοτήτων με προστασία κωδικού πρόσβασης, εφόσον δεν έχω εργαστεί σε αυτές για το παρακάτω χρονικό διάστημα: και, στη συνέχεια, στη λίστα, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

  • Για να κλειδώνετε τις ενότητες του σημειωματαρίου αμέσως μόλις ολοκληρώνετε την εργασία σας σε αυτές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Κλείδωμα των ενοτήτων με προστασία κωδικού πρόσβασης μόλις μετακινηθώ από αυτές.

  • Αν θέλετε οι σημειώσεις οι οποίες βρίσκονται σε ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης να είναι προσωρινά διαθέσιμες σε άλλες εφαρμογές, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση των προγραμμάτων προσθέτων για πρόσβαση σε ενότητες που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, όταν δεν είναι κλειδωμένες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×