Προστασία των αρχείων σας σε περίπτωση σφάλματος

Μπορεί ο υπολογιστής να κολλήσει. Μπορεί να συμβεί διακοπή ρεύματος. Μερικές φορές, μπορεί κάποιος να κλείσει κατά λάθος ένα αρχείο χωρίς να το αποθηκεύσει. Για να αποφύγετε την απώλεια όλης της δουλειάς σας όταν συμβεί κάτι τέτοιο, φροντίστε να ενεργοποιήσετε την "Αυτόματη Ανάκτηση" και την "Αυτόματη Αποθήκευση".

Εάν έχετε ήδη αντιμετωπίσει ένα αιφνίδιο κλείσιμο του εγγράφου και έχει εμφανιστεί το παράθυρο εργασιών Ανάκτηση εγγράφων, ανατρέξτε στο θέμα Ανάκτηση αρχείων του Office.

Εάν έχετε το Office 2016 με μια συνδρομή στο Office 365, θα πρέπει να έχετε τη δυνατότητα "Αυτόματη αποθήκευση" που αποθηκεύει αυτόματα την εργασία σας σε πραγματικό χρόνο, με την προϋπόθεση ότι το αρχείο στο οποίο εργάζεστε είμαι αποθηκευμένο στο OneDrive ή το SharePoint. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο εάν έχετε συνδρομή στο Office 365. Αν είστε συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office.
 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Αποθήκευση.

  Στο Outlook, επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές > Αλληλογραφία.

 2. Βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε x λεπτά είναι επιλεγμένο.

 3. Στο Word, το Excel και το PowerPoint, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο Διατήρηση της τελευταίας έκδοσης της αυτόματης ανάκτησης εάν γίνει έξοδος χωρίς αποθήκευση είναι επιλεγμένο.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις Αυτόματης ανάκτησης είναι λίγο διαφορετική σε κάθε πρόγραμμα του Office 2007. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα παρακάτω για συγκεκριμένες οδηγίες.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε x λεπτά.

 4. Στη λίστα λεπτά, καθορίστε πόσο συχνά θέλετε το πρόγραμμα να αποθηκεύει τα δεδομένα σας και την κατάσταση του προγράμματος.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση (καθορίζεται στο πλαίσιο Θέση αρχείου Αυτόματης Ανάκτησης) όπου το πρόγραμμα αποθηκεύει αυτόματα μια έκδοση των αρχείων εργασίας σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στην καρτέλα Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προχωρημένους.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη αποθήκευση στοιχείων κάθε: x λεπτά.

 4. Στη λίστα λεπτά, καθορίστε πόσο συχνά θέλετε το πρόγραμμα να αποθηκεύει τα δεδομένα σας και την κατάσταση του προγράμματος.

 5. Προαιρετικά, στο μενού Αυτόματη αποθήκευση στοιχείων σε, επιλέξτε το φάκελο όπου θέλετε το Outlook να αποθηκεύει αυτόματα τα στοιχεία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε x λεπτά.

 4. Στη λίστα λεπτά, καθορίστε πόσο συχνά θέλετε το πρόγραμμα να αποθηκεύει τα δεδομένα σας και την κατάσταση του προγράμματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε x λεπτά.

 3. Στη λίστα λεπτά, καθορίστε πόσο συχνά θέλετε το πρόγραμμα να αποθηκεύει τα δεδομένα σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στις Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αποθήκευση/Άνοιγμα.

 2. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε x λεπτά.

 3. Στη λίστα λεπτά, καθορίστε πόσο συχνά θέλετε το πρόγραμμα να αποθηκεύει τα δεδομένα σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Word.

 2. Επιλέξτε Αποθήκευση.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση πληροφοριών Αυτόματης Ανάκτησης κάθε x λεπτά.

 4. Στη λίστα λεπτά, καθορίστε πόσο συχνά θέλετε το πρόγραμμα να αποθηκεύει τα δεδομένα σας και την κατάσταση του προγράμματος.

 5. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση (καθορίζεται στο πλαίσιο Θέση αρχείου Αυτόματης Ανάκτησης) όπου το πρόγραμμα αποθηκεύει αυτόματα μια έκδοση των αρχείων εργασίας σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Το κουμπί Αποθήκευση εξακολουθεί να είναι ο καλύτερός σας φίλος. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται να χάσετε την πιο πρόσφατη εργασία σας, κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση Εικόνα κουμπιού (ή πιέζετε τα πλήκτρα Ctrl και S) συχνά.

Συμβουλή

Η ποσότητα των νέων πληροφοριών που περιέχει το ανακτημένο αρχείο εξαρτάται από το πόσο συχνά ένα πρόγραμμα του Microsoft Office αποθηκεύει το αρχείο ανάκτησης. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο ανάκτησης αποθηκεύεται μόνο κάθε 15 λεπτά, το ανακτημένο αρχείο δεν θα περιέχει τα τελευταία 14 λεπτά εργασίας πριν από τη διακοπή ρεύματος ή το άλλο πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Για επιπλέον ασφάλεια, εισαγάγετε έναν μικρό αριθμό στο πλαίσιο λεπτά, όπως 5 ή 10. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χάσετε ποτέ περισσότερα από 5 ή 10 λεπτά εργασίας.

Από την άλλη πλευρά, εάν θέλετε το Office να αποκρίνεται ταχύτερα, δοκιμάστε να δώσετε έναν μεγαλύτερο αριθμό στο πλαίσιο λεπτά, όπως 20.

Μάθετε περισσότερα

Η "Αυτόματη Ανάκτηση" δεν αποθηκεύει μόνο τα αρχεία σας. Αποθηκεύει, επίσης, το χώρο εργασίας (εάν μπορεί). Ας υποθέσουμε ότι έχετε ανοίξει πολλά υπολογιστικά φύλλα στο Excel και συμβαίνει διακοπή ρεύματος. Όταν ξεκινήσετε πάλι το Excel, η "Αυτόματη Ανάκτηση" προσπαθεί να ανοίξει τα υπολογιστικά φύλλα ξανά, στην ίδια διάταξη που είχαν προηγουμένως, με τα ίδια επιλεγμένα κελιά.

Όταν ένα πρόγραμμα κλείσει απροσδόκητα και το ανοίξετε ξανά, χρησιμοποιήστε το παράθυρο εργασιών Ανάκτηση εγγράφων για να ανακτήσετε τα αρχεία του Office.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×