Προστασία αρχείου του Excel

Μπορείτε να προστατεύσετε ένα αρχείο του Excel με κωδικό πρόσβασης ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στα δεδομένα του από άλλους χρήστες. Αυτό το θέμα περιγράφει τους δύο διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορείτε να προστατεύσετε ένα αρχείο του Excel: με χρήση κρυπτογράφησης και ορισμό κωδικού πρόσβασης για άνοιγμα/τροποποίηση ενός αρχείου του Excel.

Σημειώσεις: Αυτό το θέμα καλύπτει μόνο την προστασία σε επίπεδο αρχείου και όχι την προστασία βιβλίου ή φύλλου εργασίας.

Προειδοποίηση: 

 • Η Microsoft δεν μπορεί να ανακτήσει ξεχασμένους κωδικούς πρόσβασης.

 • Δεν υπάρχουν περιορισμοί για τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιείτε όσον αφορά το μήκος, τους χαρακτήρες ή τους αριθμούς, αλλά στους κωδικούς πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 • Δεν είναι πάντα ασφαλές να διανέμετε αρχεία που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης που περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών.

  Να είστε προσεκτικοί κατά την κοινή χρήση αρχείων ή κωδικών πρόσβασης με άλλους χρήστες. Εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος οι κωδικοί πρόσβασης να πέσουν στα χέρια ανεπιθύμητων χρηστών. Να θυμάστε ότι το κλείδωμα ενός αρχείου με κωδικό πρόσβασης δεν προστατεύει απαραίτητα το αρχείο από κακόβουλη πρόθεση.

Κρυπτογράφηση αρχείου του Excel

Όταν κρυπτογραφείτε ένα αρχείο του Excel, το κλειδώνετε με κωδικό πρόσβασης. Αφού κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο του Excel, κανείς άλλος χρήστης θα έχετε τη δυνατότητα να το ανοίξει. Αυτή είναι η πιο συνήθης και συνιστώμενη τεχνική για να κλειδώσετε ένα αρχείο του Excel.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κρυπτογραφήσετε ένα αρχείο του Excel:

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας > Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

 2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Παράθυρο διαλόγου "Κρυπτογράφηση εγγράφου"
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης, πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης που πληκτρολογήσατε στο προηγούμενο βήμα.

Όταν εσείς ή κάποιος άλλος χρήστης προσπαθήσει να ανοίξει το αρχείο, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη:

Το κρυπτογραφημένο αρχείο είναι κλειδωμένο με κωδικό πρόσβασης

Ορισμός κωδικός πρόσβασης για να επιτρέπεται η ανάγνωση ή η τροποποίηση

Μπορείτε να ορίσετε δύο κωδικούς πρόσβασης στο αρχείο - έναν για άνοιγμα του αρχείου ως μόνο για ανάγνωση και έναν άλλο για τροποποίηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να δώσετε τους κατάλληλους κωδικούς πρόσβασης στους χρήστες ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που πρέπει να έχουν.

Η πρόσβαση μόνο για ανάγνωση δεν εμποδίζει κάποιον από την πραγματοποίηση αλλαγών σε ένα αρχείο, αλλά δεν επιτρέπει την αποθήκευση αυτών των αλλαγών, εκτός και εάν μετονομάσει το αρχείο και το αποθηκεύσει με άλλο όνομα εκτός από το αρχικό.

Στους χρήστες που πρέπει να μπορούν να τροποποιήσουν το αρχείο, θα πρέπει να τους δώσετε τον κωδικό πρόσβασης ανοίγματος και τον κωδικό πρόσβασης τροποποίησης.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για άνοιγμα/τροποποίηση ενός αρχείου του Excel:

Σημείωση: Στο Mac, επιλέξτε Αρχείο > Αποθήκευση ως > Επιλογές και, στη συνέχεια, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για το άνοιγμα ή την τροποποίηση του αρχείου. Επιλέξτε Μόνο για ανάγνωση εάν θέλετε οι χρήστες να ανοίγουν το αρχείο ως μόνο για ανάγνωση.

 1. Στο αρχείο του Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Αποθήκευση ως.

 2. Κάντε κλικ σε μια θέση, όπως ο Υπολογιστής ή η ιστοσελίδα Η τοποθεσία μου.

 3. Κάντε κλικ σε ένα φάκελο, όπως ο φάκελος Έγγραφα ή σε έναν από τους φακέλους στο OneDrive σας ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εργαλεία και κατόπιν Γενικές επιλογές.

  Η λίστα "Εργαλεία" στο πλαίσιο "Αποθήκευση ως"
 5. Μπορείτε να καθορίσετε έναν ή δύο κωδικούς πρόσβασης εδώ, έναν για το άνοιγμα του αρχείου και έναν άλλον για την τροποποίηση του αρχείου, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

  Το παράθυρο διαλόγου "Γενικές επιλογές".
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Όταν κάποιος προσπαθεί να ανοίξει αυτό το αρχείο, το Excel ζητά κωδικό πρόσβασης.

Πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης για να ανοίξετε ένα προστατευμένο αρχείο

Μια δεύτερη οθόνη εμφανίζει εάν υπάρχει κωδικός πρόσβασης για τροποποίηση του αρχείου. Οι χρήστες που δεν έχουν τον κωδικό πρόσβασης τροποποίησης μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί Μόνο για ανάγνωση και να αρχίσουν να βλέπουν τα περιεχόμενα του αρχείου.

Τροποποίηση αρχείου του Excel που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης

Κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας για να δείτε την κατάσταση προστασίας.

Η κατάσταση "Προστασία βιβλίου εργασίας" είναι ενεργοποιημένη όταν έχει ενεργοποιηθεί η προστασία αρχείου στο Excel

 1. Στο αρχείο Excel, κάντε κλικ στις επιλογές Αρχείο > Πληροφορίες > Προστασία βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κρυπτογράφηση με κωδικό πρόσβασης.

 2. Διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τους κωδικούς πρόσβασης που έχουν οριστεί για το άνοιγμα/τροποποίηση ενός αρχείου του Excel, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως με τον ορισμό των κωδικών πρόσβασης.

Απλώς διαγράψτε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στο πλαίσιο Γενικές επιλογές.

Έλεγχος για το σωστό όνομα αρχείου

Θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης με χρήστες που χρησιμοποιούν Office Excel 2003 (η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι Excel 97-2003 (*.xls)). Αποθηκεύσατε το βιβλίου εργασίας σε μορφή *.xls, αλλά ο κωδικός πρόσβασης που έχετε ορίσει στο βιβλίο εργασίας έχει εξαφανιστεί.

Αυτό συμβαίνει επειδή η έκδοση του Excel που έχετε χρησιμοποιεί ένα νέο σχήμα για την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης και η παλαιότερη μορφή αρχείων δεν αναγνωρίζεται. Ως αποτέλεσμα, ο κωδικός πρόσβασης απορρίπτεται όταν αποθηκεύετε το αρχείο στη μορφή Excel 97-2003.

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ορίστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης στο αρχείο *.xls.

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο Φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν ναι, ρίξτε μια ματιά στα θέματα του Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Προστασία και ασφάλεια στο Excel

Προστασία βιβλίου εργασίας

Προστασία φύλλου εργασίας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×