Προστασία από ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Office 365

Ανησυχείτε για τον υπερβολικό όγκο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365; Έχουμε ενσωματώσει πολλά φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365 ή στην υπηρεσία Exchange Online Protection (EOP), ώστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας να προστατεύεται από τη στιγμή που λαμβάνετε το πρώτο μήνυμα. Για την αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365, ίσως θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση προστασίας για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί την εταιρεία σας, όπως για παράδειγμα εάν λαμβάνετε πολλά μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας από ένα συγκεκριμένο αποστολέα, ή απλώς για να προσαρμόσετε λεπτομερώς τις ρυθμίσεις σας, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της εταιρείας σας. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αντιμετώπισης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης του Office 365.

Αυτές οι επιλογές σάς βοηθούν στην αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365

Η επιλογή Φιλτράρισμα συνδέσεων    ελέγχει τη φήμη του αποστολέα πριν να επιτρέψει τη λήψη ενός μηνύματος. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αποδοχής ή λίστα ασφαλών αποστολέων, για να βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε κάθε μήνυμα που αποστέλλεται σε εσάς από μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP ή περιοχή διευθύνσεων IP. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λίστα με διευθύνσεις IP από την οποία να αποκλείονται τα μηνύματα, με την ονομασία λίστα αποκλεισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων της πολιτικής για το φιλτράρισμα συνδέσεων. Εάν σας απασχολεί το θέμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365, χρησιμοποιήστε το φιλτράρισμα συνδέσεων για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Για τους πελάτες που έχουν το Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις E5 ή που αγόρασαν άδειες χρήσης Σύνθετης προστασίας από απειλές (ATP), το φιλτράρισμα συνδέσεων χρησιμοποιείται από τις πληροφορίες πλαστογράφησης για τη δημιουργία λιστών αποδοχής και αποκλεισμού αποστολέων που πλαστογραφούν τον τομέα σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες πλαστογράφησης.

Η επιλογή Φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας    πραγματοποιεί ελέγχους για χαρακτηριστικά μηνυμάτων που σχετίζονται συχνά με την ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Μπορείτε να αλλάξετε τις ενέργειες που εκτελούνται στα μηνύματα τα οποία αναγνωρίζονται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και να επιλέξετε εάν θέλετε να φιλτράρονται τα μηνύματα που έχουν συνταχθεί σε συγκεκριμένες γλώσσες ή έχουν αποσταλεί από συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε επιλογές φιλτραρίσματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας για προχωρημένους εάν θέλετε να ακολουθήσετε μια αυστηρή προσέγγιση για το φιλτράρισμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ειδοποιήσεων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας τελικού χρήστη, ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται όταν τα μηνύματα που προορίζονται για αυτούς έχουν σταλεί στην καραντίνα. (Η αποστολή μηνυμάτων στην καραντίνα είναι μία από τις ενέργειες με δυνατότητα ρύθμισης.) Από αυτές τις ειδοποιήσεις, οι τελικοί χρήστες μπορούν να εξαγάγουν τα μηνύματα που έχουν αναγνωριστεί εσφαλμένα ως ανεπιθύμητα και να τα αναφέρουν στη Microsoft για ανάλυση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων των πολιτικών για το φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για την αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365, χρησιμοποιήστε το φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Εάν σας απασχολεί ο μεγάλος όγκος μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365, χρησιμοποιήστε το φιλτράρισμα συνδέσεων για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία.

Σημαντικό: Για μεμονωμένους πελάτες EOP: Από προεπιλογή, τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας του EOP αποστέλλουν τα μηνύματα που έχουν εντοπιστεί ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία" κάθε παραλήπτη. Ωστόσο, για να βεβαιωθείτε ότι η ενέργεια Μετακίνηση μηνύματος στο φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία" θα λειτουργεί με τα γραμματοκιβώτια εσωτερικής εγκατάστασης, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δύο κανόνων μεταφοράς του Exchange στους διακομιστές εσωτερικής εγκατάστασης, ώστε να εντοπίζουν τις κεφαλίδες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας που έχουν προστεθεί από το EOP. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Διασφάλιση δρομολόγησης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο φάκελο "Ανεπιθύμητη αλληλογραφία" κάθε χρήστη.

Επιπλέον πληροφορίες εάν λαμβάνετε μεγάλο όγκο μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365

Το βίντεο που ακολουθεί παρέχει μια επισκόπηση της ρύθμισης των παραμέτρων για το φιλτράρισμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο EOP.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικών για το φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Έλεγχος των εξερχόμενων μηνυμάτων σας για την αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365

Η επιλογή Φιλτράρισμα εξερχομένων    πραγματοποιεί ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες σας δεν στέλνουν ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής ενός χρήστη μπορεί να έχει προσβληθεί από κακόβουλο λογισμικό που προκαλεί την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για το λόγο αυτό, έχουμε ενσωματώσει προστασία για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στο προϊόν. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φιλτράρισμα των εξερχομένων, αλλά μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους που περιγράφονται στο θέμα Ρύθμιση παραμέτρων πολιτικής για την εξερχόμενη ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Εάν σας απασχολεί ο μεγάλος όγκος των μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365, χρησιμοποιήστε το φιλτράρισμα εξερχομένων για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία στο Exchange Online.

Πέρα από τις βασικές δυνατότητες: Περισσότεροι τρόποι για την αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365

Κανόνες μεταφοράς    Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες δυνατότητες πέρα από το ενσωματωμένο φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους κανόνες που βασίζονται στις εταιρικές πολιτικές σας, η δυνατότητα Κανόνες μεταφοράς είναι άλλο ένα φίλτρο που θα σας βοηθήσει στην αποτροπή της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας στο Office 365. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες μεταφοράς για να ορίσετε την τιμή του επιπέδου εμπιστοσύνης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (SCL) για τα μηνύματα που ικανοποιούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως περιγράφεται στο θέμα Δημιουργία κανόνα μεταφοράς που ορίζει το επίπεδο εμπιστοσύνης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (SCL) ενός μηνύματος.

Η επιλογή Έλεγχος ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    περιλαμβάνει τεχνικές που χρησιμοποιούν το σύστημα ονομάτων τομέα (DNS) για την προσθήκη επαληθεύσιμων πληροφοριών σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον αποστολέα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πιο προχωρημένοι διαχειριστές του Office 365 μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των τεχνολογιών ελέγχου ταυτότητας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Εάν σας απασχολεί το θέμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, του ηλεκτρονικού ψαρέματος και της πλαστογράφησης στο Office 365, χρησιμοποιήστε συνδυαστικά τις τεχνολογίες SPF, DKIM, και DMARC για να αποτρέψετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και πλαστογράφηση.

Διαχειριζόμενες ρυθμίσεις τελικού χρήστη    Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι τελικοί χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις δικές τους ρυθμίσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, ανατρέξτε στα θέματα Επισκόπηση του φίλτρου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (για χρήστες του Microsoft Outlook) ή Μάθετε περισσότερα για την ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία και το ηλεκτρονικό "ψάρεμα" (για χρήστες του OWA). Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία EOP για την προστασία των γραμματοκιβωτίων εσωτερικής εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το συγχρονισμό καταλόγου για να διασφαλίσετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι συγχρονισμένες με την υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση του συγχρονισμού καταλόγου, ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση του συγχρονισμού καταλόγου για τη διαχείριση των χρηστών αλληλογραφίας" στο θέμα Διαχείριση χρηστών αλληλογραφίας στο EOP.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστολόγιο: Γιατί επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και ηλεκτρονικού "ψαρέματος" στο Office 365;

Συνήθεις ερωτήσεις για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Αποτροπή σήμανσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ψευδές θετικό αποτέλεσμα ως ανεπιθύμητης αλληλογραφίας με μια ασφαλή λίστα ή άλλες τεχνικές

Τρόπος ρύθμιση του φιλτραρίσματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο Office 365 για τον αποκλεισμό μηνυμάτων ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και των μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Κεφαλίδες μηνυμάτων για την αντιμετώπιση της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Μηνύματα οπισθοσκέδασης και EOP

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας από τα φόρουμ της κοινότητας του Office 365 Διαχειριστές: Είσοδος και δημιουργία αίτησης υπηρεσίας Διαχειριστές: Τηλεφωνική επικοινωνία με την υποστήριξη
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×