Προσθήκη χρήστη

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάθε χρήστης Microsoft Project Server 2010 πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό χρήστη, ή κάνει να συνδεθείτε με Project Server 2010 και να αλληλεπιδράσετε με δεδομένα του Project Server. Μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς χρήστη μέσω της σελίδας Διαχείριση χρηστών στις ρυθμίσεις διακομιστή Microsoft Project Web App (PWA).

Σημείωση: Χρήστες των Windows μπορεί επίσης να προστεθεί Project Web App από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory μέσω του Active Directory συγχρονισμού.

Πριν να εκτελέσετε αυτήν τη διαδικασία, επιβεβαιώστε τα εξής:

  • Έχετε πρόσβαση σε Project Server 2010 μέσω της τοποθεσίας του Project Web App.

  • Οι λογαριασμοί χρηστών που θέλετε να προσθέσετε έχουν ρυθμιστεί σωστά στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή η υπηρεσία παροχής συμμετοχής που βασίζεται σε φόρμες, έτσι ώστε να τους πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε Project Server 2010. Project Server 2010 υποστηρίζει δύο μεθόδους ελέγχου ταυτότητας για τους χρήστες (έλεγχος ταυτότητας των Windows και τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες ελέγχου ταυτότητας μεθόδους για Project Server 2010, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός για τον έλεγχο ταυτότητας στον Project Server 2010.

Σημαντικό: Διαχείριση χρηστών και ομάδων καθολικά δικαιώματα στο Project Server 2010 απαιτείται για να ολοκληρώσετε αυτήν τη διαδικασία.

Για να προσθέσετε ένα νέο λογαριασμό χρήστη, εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία.

Για να προσθέσετε ένα χρήστη:

  1. Στη σελίδα Ρυθμίσεις διακομιστή, στην ενότητα ασφάλεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση χρηστών.

  2. Στη σελίδα Διαχείριση χρηστών, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο χρήστη.

  3. Στη σελίδα Νέος χρήστης, συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες για το χρήστη. Ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε επιλογή.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες αναγνωριστικού

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Πληροφοριών αναγνώρισης για να καθορίσετε πληροφορίες χρήστη, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της κατάστασης του λογαριασμού.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές του αναγνωριστικού χρήστη.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε χρήστη ως πόρο

Η κατάσταση του χρήστη ως εταιρικός πόρος. Επιλέξτε χρήστης μπορεί να αντιστοιχιστεί ως πόρο για να ενεργοποιήσετε αυτόν το λογαριασμό χρήστη να ανατεθούν εργασίες ως πόρο. Η επιλογή αυτή την καταχώρηση κάνει ο χρήστης ενός εταιρικού πόρου. Αυτή η ρύθμιση είναι η προεπιλεγμένη επιλογή. Όταν ένα λογαριασμό χρήστη γίνεται ενός εταιρικού πόρου δεν μπορεί να αλλάξει ξανά σε μια μη - εταιρικού πόρου ακόμα και εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο.

Εμφανιζόμενο όνομα

Το όνομα για το λογαριασμό χρήστη. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο πεδίο.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το χρήστη. Αυτό το πεδίο είναι απαραίτητη για το συγχρονισμό των εργασιών με Microsoft Exchange Server.

RBS

Θέση του χρήστη στην ιεραρχία δομή ανάλυσης πόρων.

Αρχικά

Τα αρχικά του χρήστη.

Όνομα υπερ-σύνδεσης

Το όνομα της τοποθεσίας web του χρήστη τοποθεσιών (για παράδειγμα, μια τοποθεσία ομάδας στο web), εάν υπάρχει.

Διεύθυνση URL υπερ-σύνδεσης

Η διεύθυνση URL της τοποθεσίας web του χρήστη, εάν υπάρχει.

Κατάσταση λογαριασμού

Μπορεί να οριστεί σε ενεργό ή ανενεργό. Εάν η τιμή έχει οριστεί σε ενεργό, οι συναρτήσεις λογαριασμού χρήστη κανονικά. Εάν η τιμή έχει οριστεί σε Ανενεργός, ο χρήστης είναι δυνατό να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό.

Επάνω μέρος της σελίδας

Έλεγχος ταυτότητας χρήστη

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Τον έλεγχο ταυτότητας χρήστη για να καθορίσετε λογαριασμός σύνδεσης χρήστη και εάν ο λογαριασμός χρήστη θα πρέπει να συγχρονίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές λογαριασμού χρήστη.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Λογαριασμός σύνδεσης χρήστη

Εάν χρησιμοποιείτε ολοκληρωμένος έλεγχος ταυτότητας Windows, πληκτρολογήστε το όνομα λογαριασμού του χρήστη με τη μορφή DomainName\UserAccountName.

Εάν χρησιμοποιείτε τον έλεγχο ταυτότητας βάσει φορμών, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη με τη μορφή MembershipProviderName:UserAccount.

Αποτροπή συγχρονισμού υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για αυτόν το χρήστη

Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Αποτροπή υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για αυτόν το χρήστη δεν επιτρέπει ένα λογαριασμό χρήστη από που συγχρονίζονται κατά τη διάρκεια Active Directory το Συγχρονισμός χώρου συγκέντρωσης πόρων.

Επάνω μέρος της σελίδας

Χαρακτηριστικά ανάθεσης

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Χαρακτηριστικά ανάθεσης για να καθορίσετε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το χρήστη ανάθεση σε εργασίες. Αυτό περιλαμβάνει ημερολογίου, τύπος κράτησης, διαχειριστής φύλλου κατανομής χρόνου, κάτοχος ανάθεσης και κόστος και τη διαθεσιμότητα πληροφοριών.

Σημείωση: Εάν δεν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου χρήστης μπορεί να αντιστοιχιστεί ως πόρο, αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές του Project Server χρήστη ανάθεσης χαρακτηριστικό.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Είναι δυνατή η εξισορρόπηση του πόρου

Υποδεικνύει εάν είναι δυνατή η εξισορρόπηση του πόρου. Η ισοστάθμιση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να επιλύσετε τις διενέξεις πόρων ή αναθέσεων επάνω οριζόντιο, να καθυστερήσει ή διαίρεση ορισμένες εργασίες. Όταν το Project να ισοσταθμίσει έναν πόρο, τις επιλεγμένες αναθέσεις είναι κατανεμημένο και προγραμματίζονται ξανά.

Ημερολόγιο βάσης

Το ημερολόγιο βάσης για αυτόν τον πόρο. Ένα βασικό ημερολόγιο είναι ένα ημερολόγιο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένα ημερολόγιο έργων και εργασιών που καθορίζει προεπιλεγμένες εργάσιμες και μη εργάσιμου χρόνου για ένα σύνολο πόρων.

Προεπιλεγμένος τύπος κράτησης

Η ρύθμιση παραμέτρων του τύπου κράτησης ενός χρήστη ως ολοκληρωμένες ή προτεινόμενη. Μια Δεσμευμένος Πόρος εκχωρείται τυπικά σε οποιαδήποτε ανάθεση εργασίας σε ένα έργο. Μια προτεινόμενος πόρος έχει μια εκχώρηση πόρων σε εκκρεμότητα για μια ανάθεση εργασίας που δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Αυτή η ανάθεση πόρων δεν μειώνονται τη διαθεσιμότητα του πόρου για εργασία σε άλλα έργα.

Διαχειριστής φύλλου κατανομής χρόνου

Ο διαχειριστής φύλλου κατανομής χρόνου, εάν υπάρχει, για το χρήστη.

Προεπιλεγμένος κάτοχος ανάθεσης

Εταιρικού πόρου που είναι υπεύθυνος για την εισαγωγή πληροφοριών προόδου στο PWA. Αυτό το άτομο μπορεί να διαφέρουν από το άτομο που αρχικά στους οποίους έχουν ανατεθεί η εργασία. Για παράδειγμα, έναν πόρο υλικού είναι δυνατή η σύνδεση PWA αλλά το πεδίο "κάτοχος ανάθεσης" επιτρέπει ένας εταιρικός πόρος για να εισαγάγετε την πρόοδο για τον πόρο μέσα σε PWA.

Νωρίτερη διαθεσιμότητα

Τη νωρίτερη ημερομηνία που ο χρήστης είναι διαθέσιμα ως έναν πόρο. Αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί με τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας πόρων για έναν πόρο που μπορούν να προβληθούν στο Microsoft Project Professional 2010.

Μεταγενέστερη διαθεσιμότητα

Η πιο πρόσφατη ημερομηνία που ο χρήστης είναι διαθέσιμη ως πόρο. Αυτή η ημερομηνία αντιστοιχεί με τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας πόρων για έναν πόρο που μπορούν να προβληθούν στο Project Professional 2010.

Τυπική χρέωση

Το επιτόκιο για την εργασία σε μια ανάθεση που έχει προγραμματιστεί κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες των ένας εκχωρημένος πόρος. Για να δημιουργήσετε μεταβλητών χρεώσεων, ανοίξτε το εταιρικού πόρου σε Project Professional 2010 και ορίστε αυτές τις πληροφορίες στους πίνακες χρεώσεων κόστους.

Χρέωση υπερωριών

Το επιτόκιο για την εργασία σε μια ανάθεση που έχει προγραμματιστεί πέρα από τις κανονικές εργάσιμες ώρες των ένας εκχωρημένος πόρος. Για να δημιουργήσετε μεταβλητών χρεώσεων, ανοίξτε το εταιρικού πόρου σε Project Professional 2010 και ορίστε αυτές τις πληροφορίες στους πίνακες χρεώσεων κόστους.

Τρέχων μέγιστος αριθμός μονάδων (%)

Το ποσοστό του χρόνου που ο πόρος είναι διαθέσιμος για αναθέσεις. Τρέχουσα μέγιστες μονάδες συνδέεται με τις ημερομηνίες διαθεσιμότητας πρώτη και την τελευταία, εάν ορίσετε. Για παράδειγμα, εάν σήμερα είναι 1/1/2011 και την πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία είναι 2/1/2011, στη συνέχεια, η τιμή μέγιστες μονάδες είναι 0% και εμφανίζεται η ένδειξη κείμενο δίπλα στο πεδίο "Διαθεσιμότητα προσαρμοσμένη εντοπιστεί, επεξεργασία στο Project Professional 2010."

Κόστος/Χρήση

Το κόστος ανά χρήση του πόρου εάν υπάρχει. Για τους πόρους εργασίας, ένα κόστος ανά χρήση πληρωτέο κάθε φορά που χρησιμοποιείται ο πόρος. Για τους πόρους υλικών, ένα κόστος ανά χρήση είναι δεδουλευμένος μόνο μία φορά.

Επάνω μέρος της σελίδας

Λεπτομέρειες του διακομιστή Exchange

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Λεπτομέρειες του διακομιστή Exchange για να καθορίσετε εάν θα πρέπει να συγχρονίζονται εργασίες του χρήστη με τον Exchange Server.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συγχρονισμός εργασιών, εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το συγχρονισμό εργασίας με χρήση του Microsoft Exchange Server για αυτόν το χρήστη. Ενοποίηση του Exchange πρέπει να είναι διαμορφωμένη για συγχρονισμό της εργασίας στη συνάρτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων συγχρονισμού εργασιών με τον Exchange Server, ανατρέξτε στο θέμα ανάπτυξη του Project Server 2010 με τον Exchange Server.

Επάνω μέρος της σελίδας

Τμήματα

Χρησιμοποιήστε την ενότητα τμήματα, για να καθορίσετε εάν ο χρήστης είναι μέλος της ένα συγκεκριμένο τμήμα. (Εσείς καθορίζετε τμήματα για την εταιρεία σας από συμπληρώνετε τον πίνακα αναζήτησης προσαρμοσμένα τμήματα.)

Εάν ο χρήστης είναι μέλος της ένα τμήμα, κάντε κλικ στο κουμπί ανάπτυξης (...) και επιλέξτε το τμήμα από την ιεραρχία που εμφανίζεται.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ομάδες ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Ομάδες ασφαλείας για να καθορίσετε συμμετοχή του χρήστη σε ομάδες ασφαλείας.

Για να προσθέσετε το χρήστη σε μια ομάδα ασφαλείας, επιλέξτε την ομάδα στη λίστα Διαθέσιμες ομάδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων ομάδα ασφαλείας για ένα χρήστη.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Διαθέσιμες ομάδες

Η λίστα Διαθέσιμες ομάδες περιέχει τις ομάδες στις οποίες ο χρήστης αυτήν τη στιγμή δεν είναι μέλος.

Ομάδες που περιέχουν αυτόν το χρήστη

Η λίστα ομάδες που περιέχουν αυτόν το χρήστη περιέχει τις ομάδες στις οποίες ο χρήστης είναι αυτήν τη στιγμή μέλος.

Επάνω μέρος της σελίδας

Κατηγορίες ασφαλείας

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Κατηγοριών ασφαλείας για να καθορίσετε συμμετοχή του χρήστη σε κατηγορίες ασφαλείας.

Για να προσθέσετε το χρήστη σε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία από τη λίστα Διαθέσιμες κατηγορίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη. Για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα κατηγορίας για αυτόν το χρήστη σε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία από τη λίστα Κατηγοριών επιλεγμένο και, στη συνέχεια, επιλέξτε να επιτρέπεται για τα δικαιώματα που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Σημαντικό: Συνιστάται να μην ορίσετε κατηγορία δικαιώματα για ένα μεμονωμένο χρήστη. Αντί για αυτό, εκχωρήσετε στο χρήστη σε μια ομάδα και ορισμός δικαιωμάτων κατηγορίας για την ομάδα. Αυτό σας επιτρέπει για πιο εύκολη συντήρηση.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις επιλογές ρύθμισης παραμέτρων κατηγορία ασφαλείας για ένα χρήστη.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

Διαθέσιμες κατηγορίες

Η λίστα Διαθέσιμων κατηγοριών περιέχει τις κατηγορίες που ο χρήστης δεν είναι μέλος της.

Επιλεγμένες κατηγορίες

Η λίστα Επιλεγμένες κατηγορίες περιέχει τις κατηγορίες που ο χρήστης είναι μέλος.

Δικαιώματα για < κατηγορία >

Το δικαιώματα για <category > περιοχή σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους δικαιωμάτων κατηγορία για αυτόν το χρήστη για την επιλεγμένη κατηγορία.

Ορισμός δικαιωμάτων με πρότυπο

Στην επιλογή Ορισμός δικαιωμάτων με το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συμπληρώσετε εκ των προτέρων ένα σύνολο δικαιωμάτων κατηγορίας που βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο πρότυπο για το ρόλο του χρήστη (όπως στέλεχος ή διαχειριστής έργου).

Επάνω μέρος της σελίδας

Καθολικά δικαιώματα

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Καθολικά δικαιώματα για τη ρύθμιση παραμέτρων καθολικά δικαιώματα για το χρήστη.

Για να επιτρέψετε ή να απορρίψετε μια καθολικά δικαιώματα για το χρήστη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αποδοχή ή Άρνηση για το δικαίωμα.

Συνιστάται να ρυθμίσετε τις παραμέτρους καθολικά δικαιώματα για ένα χρήστη. Αντί για αυτό, ρύθμιση παραμέτρων δικαιωμάτων σε επίπεδο ομάδας και προσθέστε τους χρήστες στην κατάλληλη ομάδα. Αυτή η ενέργεια επιτρέπει για πολύ πιο εύκολη διαχείριση και σας βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων δικαιώματα.

Για μια πλήρη λίστα των καθολικά δικαιώματα, ανατρέξτε στο θέμα καθολικά δικαιώματα Project Server 2010.

Επάνω μέρος της σελίδας

Πεδία "ομάδα"

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Πεδία ομάδας για να ορίσετε μια ομάδα και κόστους πληροφορίες για το χρήστη. Πεδία "ομάδα" δεν είναι συνδεδεμένη με ασφάλεια του Project Server, αλλά είναι ένας τρόπος για να καθορίσετε ότι ένας χρήστης ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα στην εταιρεία σας. Αυτά τα πεδία εμφανίζονται στη βάση δεδομένων αναφοράς του Project Server και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναφορά. Τύπος Κόστους μπορούν να προστεθούν στους κύβους OLAP και την ανάθεση πόρων.

Εάν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί ονόματα ομάδων, κωδικούς ή πληροφορίες κέντρο κόστους για άτομα, πληκτρολογήστε τις πληροφορίες στην περιοχή Πεδία ομάδας. Τις τιμές που είναι διαθέσιμες για Τύπος Κόστους είναι εκείνα που ορίζονται στον πίνακα προσαρμοσμένα αναζήτησης Τύπος Κόστους. Από προεπιλογή, το πεδίο " ομάδα " είναι συγχρονισμένο με υπηρεσία καταλόγου Active Directory, εάν χρησιμοποιείτε το συγχρονισμό της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Επάνω μέρος της σελίδας

Λεπτομέρειες ομάδας

Χρησιμοποιήστε την ενότητα Λεπτομέρειες ομάδας για να ορίσετε μια συσχέτιση ομάδας για το χρήστη. Για να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες, πρώτα πρέπει να κάνετε τα εξής:

  1. Δημιουργία προσαρμοσμένης αναζήτησης πίνακα και συμπληρώστε τον με τα ονόματα ομάδας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  2. Επεξεργαστείτε το προσαρμοσμένο πεδίο Όνομα ομάδας για να χρησιμοποιήσετε το νέο πίνακα αναζήτησης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες να χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων στην περιοχή ένας πόρος όπου αυτές μπορούν να αργότερα εκχωρηθούν με άλλους πόρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πόρο ομάδας με το όνομα "Ανάπτυξη" στο οποίο μπορείτε να αναθέσετε εργασίες ανάπτυξης λογισμικού. Ανάθεση σε αυτόν τον πόρο στην ομάδα ανάπτυξης και επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου Χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδων, μπορείτε να ενεργοποιήσετε άλλους χρήστες στην ομάδα ανάπτυξης για να δείτε όλες τις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον πόρο ανάπτυξης και για να αποδεχτείτε τις αναθέσεις στο PWA. Μπορείτε επίσης μπορεί να επιλέξτε Χώρος συγκέντρωσης αναθέσεων ομάδων για επικεφαλής ομάδας και να έχετε όλες τις αναθέσεις, μεταβείτε σε αυτό το άτομο για διανομή τα μέλη της ομάδας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δεδομένα αναγνώρισης συστήματος

Στην ενότητα Δεδομένα αναγνώρισης συστήματος εμφανίζει μετα-δεδομένα του χρήστη, όπως όταν δημιουργίας, ενημέρωση ή ανάληψη ελέγχου του λογαριασμού.

Στην ενότητα Δεδομένα αναγνώρισης συστήματος, πληκτρολογήστε πρόσθετες πληροφορίες αναγνώρισης για το χρήστη στο πλαίσιο Το Αναγνωριστικό του εξωτερικού. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνδέσετε το άτομο με αντίστοιχες πληροφορίες σε κάποιο άλλο σημείο στην εταιρεία ή για να διευκολύνετε τη συνολική εικόνα της αναφοράς χρήσης πόρων πέρα από τι παρέχει Project Server.

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τα πεδία δεδομένων αναγνώρισης συστήματος.

Χαρακτηριστικό

Περιγραφή

GUID

Το μοναδικό Αναγνωριστικό που σχετίζονται με αυτόν το χρήστη.

Το Αναγνωριστικό του εξωτερικού

Ένα αναγνωριστικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσετε αυτόν το χρήστη με εξωτερικά δεδομένα.

Υπηρεσία καταλόγου Active Directory GUID

Το μοναδικό Αναγνωριστικό για το λογαριασμό υπηρεσίας καταλόγου Active Directory αυτού του χρήστη.

Ημερομηνία δημιουργίας

Η ημερομηνία που δημιουργήθηκε από αυτόν το λογαριασμό χρήστη.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης

Η ημερομηνία που έγινε η τελευταία ενημέρωση αυτόν το λογαριασμό χρήστη.

Ανάληψη ελέγχου από

Ο χρήστης που αυτήν τη στιγμή έχει γίνει ανάληψη ελέγχου από αυτόν το λογαριασμό χρήστη.

Ημερομηνία ανάληψης ελέγχου

Η ημερομηνία αυτόν το λογαριασμό χρήστη έχει γίνει ανάληψη ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×