Προσθήκη υποτίτλων ή λεζάντες με βίντεο στο βίντεο Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Βίντεο Office 365 θα αντικατασταθούν από ροή της Microsoft. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη νέα υπηρεσία βίντεο για μεγάλες επιχειρήσεις που προσθέτει ευφυΐας βίντεο συνεργασίας και μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα μετάβασης για το τρέχον Βίντεο Office 365 πελάτες, ανατρέξτε στο θέμα μετεγκατάσταση ροή από το βίντεο Office 365.

Υποτίτλων ή λεζάντες είναι γραμμές κειμένου που εμφανίζονται στο κάτω μέρος του βίντεο και δώστε ένα αντίγραφο στο ηχητικό τμήμα του βίντεο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε υποτίτλων ή λεζάντες να δώσετε ένα αντίγραφο του βίντεο σε άλλες γλώσσες.

Μπορείτε να προσθέσετε υποτίτλων ή λεζάντες οποιαδήποτε βίντεο σε ένα κανάλι Βίντεο Office 365 με την αποστολή ενός ή περισσότερων αρχείων υπότιτλο ή λεζάντα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βίντεο Office 365 υποστηρίζει μόνο τη μορφή αρχείου κομμάτι κειμένου βίντεο Web (.vtt). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να κάνετε τα αρχεία κομμάτι κειμένου βίντεο Web (WebVTT), ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία WebVTT ή TTML αρχεία με λεζάντα Maker.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προς το παρόν, η χρήση υποτίτλων ή λεζάντων WebVTT, όπως χρησιμοποιούνται στο Βίντεο Office 365 δεν υποστηρίζεται από το εγγενές πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του iOS. Ως αποτέλεσμα, οι υπότιτλοι ή οι λεζάντες δεν θα εμφανίζονται σε συσκευές iOS.

Για να προσθέσετε υποτίτλων ή λεζάντες με βίντεο στο Βίντεο Office 365

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο του βίντεο.

  Πλακίδιο εκκίνησης εφαρμογών βίντεο του O365

 3. Στη Βίντεο Office 365 επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε κανάλια.

  Κουμπί καναλιών στην επάνω γραμμή περιήγησης του Βίντεο Office 365

 4. Επιλέξτε ένα κανάλι για την οποία έχετε δικαιώματα κατόχου ή επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καναλιού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών.

 5. Στη σελίδα του καναλιού, επιλέξτε το βίντεο για την οποία θέλετε να προσθέσετε υποτίτλων ή λεζάντες.

 6. Στη σελίδα "βίντεο", επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε υποτίτλων ή λεζάντες

  Υποτίτλων βίντεο Office 365

 7. Στο τμήμα παραθύρου Υπότιτλοι ή λεζάντες, επιλέξτε Αποστολή ενός νέου αρχείου.

  Λίστα υποτίτλων βίντεο του Office 365

 8. Στο παράθυρο Αποστολή αρχείου, επιλέξτε τη γλώσσα για το υποτίτλων ή λεζάντες και κάντε κλικ στο κουμπί Αποστολή.

  Υποτίτλων αποστολή βίντεο Office 365

 9. Μεταβείτε στο αρχείο υπότιτλο ή τη λεζάντα που θέλετε να αποστείλετε και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα. Το αρχείο υπότιτλο ή λεζάντες θα αποσταλούν και οι χρήστες θα βλέπουν το κείμενο, την επόμενη φορά που προβάλλουν το βίντεο.

Διαγραφή αρχείου υπότιτλο ή λεζάντα από ένα βίντεο σε Βίντεο Office 365

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε ένα αρχείο υπότιτλο ή λεζάντα που δεν χρειάζεστε πλέον από το βίντεο.

Για να διαγράψετε ένα αρχείο υπότιτλο ή λεζάντα από ένα βίντεο στο Βίντεο Office 365

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο του βίντεο.

  Πλακίδιο εκκίνησης εφαρμογών βίντεο του O365

 3. Στη Βίντεο Office 365 επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε κανάλια.

  Κουμπί καναλιών στην επάνω γραμμή περιήγησης του Βίντεο Office 365

 4. Επιλέξτε ένα κανάλι για την οποία έχετε δικαιώματα κατόχου ή επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καναλιού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών.

 5. Στη σελίδα του καναλιού, επιλέξτε το βίντεο για την οποία θέλετε να προσθέσετε υποτίτλων ή λεζάντες.

 6. Στη σελίδα "βίντεο", επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε υποτίτλων ή λεζάντες

  Υποτίτλων βίντεο Office 365

 7. Στο παράθυρο υποτίτλων ή λεζάντες, δίπλα στο αρχείο υπότιτλο ή τη λεζάντα που θέλετε να διαγράψετε, επιλέξτε Κουμπί διαγραφής βίντεο Office 365 .

  Υποτίτλων διαγραφή βίντεο Office 365

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή για να τον επιβεβαιώσετε.

  O365 Επιβεβαίωση υποτίτλων διαγραφή βίντεο

Λήψη ενός αρχείου υπότιτλο ή λεζάντα από ένα βίντεο σε Βίντεο Office 365

Εάν κάνετε λήψη ενός βίντεο από Βίντεο Office 365, πρέπει επίσης να κάνετε λήψη του αρχείου υπότιτλο ή λεζάντα που αντιστοιχεί με το βίντεο, εάν θέλετε να δείτε τα υποτίτλων ή τις λεζάντες κατά την προβολή του βίντεο εκτός σύνδεσης.

Για να κάνετε λήψη ενός αρχείου υπότιτλο ή λεζάντα για ένα βίντεο στο Βίντεο Office 365

 1. Πραγματοποιήστε είσοδο στο Office 365. Για βοήθεια, ανατρέξτε στο θέμα Πού μπορώ να πραγματοποιήσω είσοδο στο Office 365.

 2. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, επιλέξτε το εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών Εικονίδιο εκκίνησης εφαρμογών του Office 365 και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλακίδιο του βίντεο.

  Πλακίδιο εκκίνησης εφαρμογών βίντεο του O365

 3. Στη Βίντεο Office 365 επάνω γραμμή περιήγησης, επιλέξτε κανάλια.

  Κουμπί καναλιών στην επάνω γραμμή περιήγησης του Βίντεο Office 365

 4. Επιλέξτε ένα κανάλι για την οποία έχετε δικαιώματα κατόχου ή επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του καναλιού, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή δικαιωμάτων καναλιών.

 5. Στη σελίδα του καναλιού, επιλέξτε το βίντεο για την οποία θέλετε να προσθέσετε υποτίτλων ή λεζάντες.

 6. Στη σελίδα "βίντεο", επιλέξτε Διαχείριση και, στη συνέχεια, επιλέξτε υποτίτλων ή λεζάντες

  Υποτίτλων βίντεο Office 365

 7. Στο παράθυρο υποτίτλων ή λεζάντες, δίπλα στο αρχείο υπότιτλο ή τη λεζάντα που θέλετε να κάνετε λήψη, επιλέξτε O365 Βίντεο "Λήψη" .

  O365 Βίντεο λήψη υποτίτλων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×