Προσθήκη υπογραφής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή υπογραφής υπογραμμίζοντας κενά διαστήματα. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνετε εξαρτάται από το αν θέλετε να εκτυπωθεί ή να διανεμηθεί το έγγραφο ηλεκτρονικά.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή υπογραφής σε ένα έγγραφο, να προσθέσετε ένα γραφικό της χειρόγραφης υπογραφής σας ή να αποθηκεύσετε ένα μπλοκ υπογραφής ως ένα μπλοκ δόμησης αυτόματου κειμένου.

Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση ψηφιακής υπογραφής σε αρχεία του Office.

Μπορείτε να υπογραμμίσετε κενών διαστημάτων για ένα εκτυπωμένο έγγραφο, πατώντας το πλήκτρο TAB και εφαρμόζοντας τη μορφοποίηση τους χαρακτήρες υπογράμμισης.

Εφαρμογή μορφοποίησης υπογράμμισης σε χαρακτήρες tab

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Κουμπί "Εμφάνιση/Απόκρυψη" στην Κεντρική καρτέλα

  Εμφανίζονται τα σημάδια που υποδεικνύουν κενά διαστήματα και στηλοθέτες.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB.

 3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη που θέλετε να υπογραμμίσετε. Ο χαρακτήρας στηλοθέτη μοιάζει με ένα μικρό βέλος.

  Tab

 4. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+U για μορφοποίηση απλής υπογράμμισης.

  • Για να εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ υπογράμμισης, στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα στυλ από τη λίστα Στυλ υπογράμμισης.

Για να δημιουργήσετε υπογράμμιση σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή φόρμα, εισαγάγετε ένα κελί πίνακα με το κάτω περίγραμμα ενεργοποιημένο. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι όταν κάποιος πληκτρολογεί επάνω στη γραμμή, η γραμμή μένει στη θέση της.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή με εισαγωγικό κείμενο, όπως Υπογραφή ή Ημερομηνία.

Δημιουργία γραμμής

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εντολή "Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερά πλαίσιο για να εισάγετε ένα πίνακα 1x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το τέλος του πίνακα μέχρι να μετατραπεί σε ένα δείκτη αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή αριστερά για να μεγαλώσει ή να συντομεύσετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 7. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 8. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Δημιουργήστε μια γραμμή που περιέχει το εισαγωγικό κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εντολή "Πίνακας" στην καρτέλα "Εισαγωγή"

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερά πλαίσιο για να εισάγετε ένα πίνακα 2x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το τέλος του πίνακα μέχρι να μετατραπεί σε ένα δείκτη αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή αριστερά για να μεγαλώσει ή να συντομεύσετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο κελί που θέλετε να προσθέσετε την υπογράμμιση, κάντε κλικ στις επιλογές Περιγράμματα και Σκίαση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 8. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 9. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 10. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Κελί.

 11. Πληκτρολογήστε το εισαγωγικό κείμενο που θέλετε στο κελί, στο οποίο δεν εμφανίζεται η γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

Αρχικά, πρέπει να δημιουργήσετε μια εικόνα της υπογραφής σας. Μπορείτε να συντάξετε το σε ένα κομμάτι χαρτί, σαρώστε τη σελίδα και, στη συνέχεια Περικόψτε το αρχείο εικόνας που δημιουργεί το σαρωτή σας αποθηκεύστε την εικόνα σε μία από τις κοινές μορφές αρχείων εικόνας, όπως .bmp, .gif, .jpg ή .png.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εξαιτίας των πολυάριθμων σαρωτών, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και άλλων συσκευών που υπάρχουν διαθέσιμοι για τους καταναλωτές, δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε οδηγίες για τη χρήση των συσκευών αυτών. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή στην τοποθεσία Web του κατασκευαστή..

Αφού έχετε αρχείου εικόνας, μπορείτε να το προσθέσετε σε ένα έγγραφο, κάνοντας κλικ στην καρτέλα εισαγωγή, κάνοντας κλικ στην επιλογή εικόνα και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την εικόνα της υπογραφής σας. Ωστόσο, ενδέχεται να θέλετε να προσθέσετε άλλες πληροφορίες, όπως το όνομα που πληκτρολογήσατε, κάτω από την εικόνα. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε μια με δυνατότητα επανάληψης χρήσης καταχώρησης αυτόματου κειμένου που περιέχει και τα δύο την εικόνα της υπογραφής σας και τις πληροφορίες που πληκτρολογήσατε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση γρήγορων τμημάτων και αυτόματου κειμένου στο Word.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μπλοκ υπογραφής ως μια καταχώρηση αυτόματου κειμένου, ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα στη συλλογή μπλοκ δόμησης αυτόματου κειμένου.

 1. Στο Word, πληκτρολογήστε το μπλοκ της υπογραφής που θέλετε να αποθηκεύσετε. Εναλλακτικά, εισαγάγετε την εικόνα της υπογραφής σας και πληκτρολογήστε τις επιπλέον πληροφορίες που θέλετε να συμπεριλάβετε.

 2. Επιλογή του μπλοκ υπογραφής.

 3. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα τμήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση επιλογής στη συλλογή γρήγορων τμημάτων.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία νέου μπλοκ δόμησης, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το μπλοκ της υπογραφής σας.

 5. Στη λίστα συλλογή, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο κείμενο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για να εισαγάγετε το μπλοκ της υπογραφής σας, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορα τμήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή μπλοκ της υπογραφής σας.

Αρχή της σελίδας

Μπορείτε να υπογραμμίσετε τα κενά διαστήματα πατώντας τα κουμπιά SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-), αλλά είναι δύσκολο να ευθυγραμμίσετε τις υπογραμμίσεις — εάν δημιουργείτε μια φόρμα συμπλήρωσης, για παράδειγμα. Επίσης, εάν η επιλογή Αυτόματης μορφοποίησης για την αλλαγή χαρακτήρων υπογράμμισης σε γραμμές περιγράμματος είναι ενεργοποιημένη, το πάτημα των πλήκτρων SHIFT+ΕΝΩΤΙΚΟ (-) τρεις ή περισσότερες φορές θα δημιουργήσει μια γραμμή που εκτείνεται καθ' όλο το μήκος της παραγράφου, που μπορεί να μην είναι αυτό που θέλετε.

Ένας καλύτερος τρόπος υπογράμμισης κενών διαστημάτων για ένα εκτυπωμένο έγγραφο είναι να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο TAB και να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση υπογράμμισης στον χαρακτήρα στηλοθέτη.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  Εμφανίζονται τα σημάδια που υποδεικνύουν κενά διαστήματα και στηλοθέτες.

 2. Πατήστε το πλήκτρο TAB.

 3. Επιλέξτε τους χαρακτήρες στηλοθέτη που θέλετε να υπογραμμίσετε. Ο χαρακτήρας στηλοθέτη μοιάζει με ένα μικρό βέλος.

  Tab

 4. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Πατήστε τα πλήκτρα CTRL+U για μορφοποίηση απλής υπογράμμισης.

  • Για να εφαρμόσετε διαφορετικό στυλ υπογράμμισης, στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στο κουμπί ανοίγματος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην καρτέλα Γραμματοσειρά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε ένα στυλ από τη λίστα Στυλ υπογράμμισης.

Αρχή της σελίδας

Για να δημιουργήσετε υπογράμμιση σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή φόρμα, εισαγάγετε ένα κελί πίνακα με το κάτω περίγραμμα ενεργοποιημένο. Η μέθοδος αυτή εξασφαλίζει ότι όταν κάποιος πληκτρολογεί επάνω στη γραμμή, η γραμμή μένει στη θέση της.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια γραμμή με εισαγωγικό κείμενο, όπως Υπογραφή ή Ημερομηνία.

Δημιουργία γραμμής

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερά πλαίσιο για να εισάγετε ένα πίνακα 1x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το τέλος του πίνακα μέχρι να μετατραπεί σε ένα δείκτη αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή αριστερά για να μεγαλώσει ή να συντομεύσετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 7. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 8. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Δημιουργήστε μια γραμμή που περιέχει το εισαγωγικό κείμενο

 1. Κάντε κλικ στο σημείου που θέλετε να εισάγετε την υπογράμμιση κενών διαστημάτων.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Κάντε κλικ στο επάνω αριστερά πλαίσιο για να εισάγετε ένα πίνακα 2x1.

  Για να αλλάξετε το μήκος της γραμμής, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το τέλος του πίνακα μέχρι να μετατραπεί σε ένα δείκτη αλλαγής μεγέθους Κατακόρυφος δείκτης διαίρεσης (βέλος με διπλή αιχμή) και, στη συνέχεια, μετακινήστε το βέλος προς τα δεξιά ή αριστερά για να μεγαλώσει ή να συντομεύσετε τη γραμμή.

 4. Κάντε δεξί κλικ στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 5. Στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στο Καμία.

 6. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στο στοιχείο Πίνακας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο κελί που θέλετε να προσθέσετε την υπογράμμιση, κάντε κλικ στις επιλογές Περιγράμματα και Σκίαση και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα.

 8. Στην περιοχή Στυλ, κάντε κλικ στο είδος γραμμής, στο χρώμα και στο πλάτος που θέλετε.

 9. Στο διάγραμμα στην περιοχή Προεπισκόπηση, κάντε κλικ ανάμεσα στα σημάδια του κάτω περιθωρίου για να προσθέσετε το κάτω περίγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μόνο η κάτω γραμμή.

 10. Στην περιοχή Εφαρμογή σε, κάντε κλικ στην επιλογή Κελί.

 11. Πληκτρολογήστε το εισαγωγικό κείμενο που θέλετε στο κελί, στο οποίο δεν εμφανίζεται η γραμμή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να προβάλλεται ο πίνακας χωρίς τις γκρι γραμμές πλέγματος που δεν εκτυπώνονται, στην καρτέλα Διάταξη, στην ομάδα Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση γραμμών πλέγματος.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×