Προσθήκη τύπου περιεχομένου σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Προσθήκη τύπου περιεχομένου σε λίστα ή βιβλιοθήκη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, οι χρήστες της τοποθεσίας να χρησιμοποιήσετε την εντολή Νέο έγγραφο για να δημιουργήσουν γρήγορα εξειδικευμένο περιεχόμενο.

Επιλογή τύπου περιεχομένου

Για να προσθέσετε έναν τύπο περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να προσθέσετε τύπους περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, πρέπει να έχετε τουλάχιστον το επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση" για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη. Πρέπει επίσης να έχετε πολλούς τύπους περιεχομένου με δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση της υποστήριξης για πολλούς τύπους περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη .

 1. Εάν η λίστα ή βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση. Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud , κάντε κλικ στην επιλογή Του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λίστα ή βιβλιοθήκη στην κορδέλα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις λίστας ή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης στην κορδέλα.

  Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης SharePoint κουμπιά στην κορδέλα
 4. Στην περιοχή Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη από υπάρχοντες τύπους περιεχομένου τοποθεσίας. Εάν οι Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους και κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή να επιτρέπεται η διαχείριση των τύπων περιεχομένου;, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα ρυθμίσεις για τη λίστα ή βιβλιοθήκη. Για να μάθετε πώς μπορείτε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση της υποστήριξης για πολλούς τύπους περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 5. Κάντε κλικ στο βέλος για να επιλέξετε την ομάδα των τύπων περιεχομένου τοποθεσίας που θέλετε να επιλέξετε από τη λίστα Επιλέξτε τους τύπους περιεχομένου τοποθεσίας από.

 6. Στη λίστα Διαθέσιμα τύποι περιεχομένου τοποθεσίας, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου στους τύπους περιεχομένου για να προσθέσετε λίστα.

 7. Για να προσθέσετε περισσότερους τύπους περιεχομένου, επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6.

 8. Όταν τελειώσετε με την επιλογή όλων των τύπων περιεχομένου που θέλετε να προσθέσετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τρόπος λειτουργίας των τύπων περιεχομένου σε λίστες και βιβλιοθήκες

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτή η λίστα ή βιβλιοθήκη μπορούν, στη συνέχεια, να περιέχουν στοιχεία αυτού του τύπου. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν απλώς να κάνουν κλικ στην εντολή Νέο έγγραφο για να δημιουργήσουν ένα στοιχείο αυτού του τύπου. Μια μεμονωμένη λίστα ή βιβλιοθήκη μπορεί να περιέχει πολλούς τύπους περιεχομένου και κάθε τύπος περιεχομένου μπορεί να διαθέτει μοναδικά μετα-δεδομένα, πολιτικές ή συμπεριφορά.

Όταν προσθέτετε έναν τύπο περιεχομένου λίστας σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, αυτός ο τύπος ονομάζεται "τύπος περιεχομένου λίστας". Ο τύπος περιεχομένου λίστας είναι θυγατρικός του τύπου περιεχομένου τοποθεσίας από τον οποίο δημιουργήθηκε. Σε αυτόν τον τύπο περιεχομένου λίστας μεταβιβάζονται όλα τα χαρακτηριστικά του γονικού τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, όπως το πρότυπο εγγράφου, η ρύθμιση μόνο για ανάγνωση, οι ροές εργασίας και οι στήλες. Εάν ενημερωθεί ο γονικός τύπος περιεχομένου τοποθεσίας για έναν τύπο περιεχομένου λίστας, αυτές οι αλλαγές μπορούν να μεταβιβαστούν στον θυγατρικό τύπο περιεχομένου λίστας. Ένας τύπος περιεχομένου λίστας μπορεί να προσαρμοστεί για τη συγκεκριμένη λίστα ή βιβλιοθήκη στην οποία έχει προστεθεί. Αυτές οι προσαρμογές δεν εφαρμόζονται στον γονικό τύπο περιεχομένου τοποθεσίας.

Σχέση γονικού/θυγατρικού στοιχείου τύπου περιεχομένου

Εάν ο θυγατρικός τύπος περιεχομένου έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον γονικό τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να αντικατασταθούν όταν μεταβιβάζονται αλλαγές στον τύπο περιεχομένου λίστας από τον γονικό. Εάν ο τύπος περιεχομένου λίστας έχει προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στον γονικό τύπο περιεχομένου τοποθεσίας, οι προσαρμογές αυτές δεν αντικαθίστανται.

Μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι τύποι περιεχομένου στο κουμπί Νέο έγγραφο για μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Από προεπιλογή, ο πρώτος τύπος περιεχομένου που εμφανίζεται στο κουμπί Νέο έγγραφο είναι και ο προεπιλεγμένος τύπος περιεχομένου για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο τύπο περιεχομένου για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, αλλάξτε τον τύπο περιεχομένου που εμφανίζεται πρώτος στο κουμπί Νέο έγγραφο. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε αν θέλετε οι τύποι περιεχομένου που έχουν προστεθεί σε λίστα ή βιβλιοθήκη να είναι ορατοί στο κουμπί Νέο έγγραφο.

Κουμπί "Δημιουργία εγγράφου" με το αναπτυσσόμενο μενού στην κορδέλα

Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων στο μενού "νέο έγγραφο"

 1. Εάν η λίστα ή βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση. Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud , κάντε κλικ στην επιλογή Του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λίστα ή βιβλιοθήκη στην κορδέλα.

 3. Στην περιοχή Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή νέο κουμπί σειρά και προεπιλεγμένου τύπου περιεχομένου. Εάν οι Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους και κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή να επιτρέπεται η διαχείριση των τύπων περιεχομένου;, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα "Προσαρμογή" για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 4. Στην ενότητα Σειρά τύπων περιεχομένου, κάντε ένα από τα εξής:

  Νέο έγγραφο αλλαγή σειράς ή να αποκρύψετε επιλογές οθόνης
  • Για να καταργήσετε έναν τύπο περιεχομένου από το κουμπί Νέο έγγραφο για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ορατό.

  • Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζεται ένας τύπος περιεχομένου στο κουμπί Δημιουργία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από αυτόν τον τύπο περιεχομένου στη στήλη Θέση από την αρχή. Στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό σειράς που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν καταργείτε έναν τύπο περιεχομένου από μια λίστα ή βιβλιοθήκη, οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να δημιουργήσουν νέα στοιχεία αυτού του τύπου περιεχομένου στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη. Η κατάργηση ενός τύπου περιεχομένου από μια λίστα ή βιβλιοθήκη δεν διαγράφει στοιχεία που δημιουργήθηκαν από τον τύπο περιεχομένου.

Διαγραφή ενός τύπου περιεχομένου

 1. Εάν η λίστα ή βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη Γρήγορη εκκίνηση. Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud , κάντε κλικ στην επιλογή Του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή λίστα ή βιβλιοθήκη στην κορδέλα.

 3. Στην περιοχή Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο όνομα του τύπου περιεχομένου που θέλετε να καταργήσετε. Εάν οι Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή ρυθμίσεις για προχωρημένους και κάντε κλικ στην επιλογή Ναι στην περιοχή να επιτρέπεται η διαχείριση των τύπων περιεχομένου;, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου, η ενότητα Τύποι περιεχομένου δεν εμφανίζεται στη σελίδα Προσαρμογή για τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

 4. Στην περιοχή Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αυτού του τύπου περιεχομένου.

 5. Όταν ερωτηθείτε αν είστε βέβαιοι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτόν τον τύπο περιεχομένου, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×