Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο

Οι βασικοί τύποι γραφικών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε έγγραφα του Word είναι: τα αντικείμενα σχεδίασης, τα γραφικά SmartArt, τα γραφήματα, οι εικόνες και οι εικόνες clip art. Ο όρος "σχέδια" αναφέρεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης ή μια ομάδα αντικειμένων σχεδίασης.

Τα αντικείμενα σχεδίασης περιλαμβάνουν σχήματα, διαγράμματα, διαγράμματα ροής, καμπύλες, γραμμές και WordArt. Αυτά τα αντικείμενα αποτελούν μέρος του εγγράφου του Word. Μπορείτε να αλλάξετε και να βελτιώσετε αυτά τα αντικείμενα με χρώματα, μοτίβα, περιγράμματα και άλλα εφέ.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο

Διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του σχεδίου

Προσθήκη σχεδίου σε ένα έγγραφο

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφό σας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το σχέδιο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Ομάδα "Απεικονίσεις" στην καρτέλα "Εισαγωγή" του Excel

 3. Μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής στην καρτέλα Μορφοποίηση, που εμφανίζεται μετά την εισαγωγή ενός σχήματος σχεδίασης:

  • Εισαγωγή ενός σχήματος. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ σε ένα σχήμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του εγγράφου.

  • Αλλαγή ενός σχήματος. Κάντε κλικ στο σχήμα που θέλετε να αλλάξετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Αλλαγή σχήματος και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άλλο σχήμα.

  • Προσθήκη κειμένου σε ένα σχήμα. Κάντε κλικ στο σχήμα όπου θέλετε το κείμενο και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε.

  • Ομαδοποίηση επιλεγμένων σχημάτων. Επιλέξτε πολλά σχήματα ταυτόχρονα πατώντας το πλήκτρο CTRL στο πληκτρολόγιό σας και κάνοντας κλικ σε κάθε σχήμα που θέλετε να συμπεριλάβετε στην ομάδα. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση, έτσι ώστε όλα τα σχήματα να θεωρούνται ως ένα αντικείμενο.

  • Σχεδίαση στο έγγραφο. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, αναπτύξτε τις επιλογές σχημάτων κάνοντας κλικ στο βέλος. Στην περιοχή Γραμμές, επιλέξτε Ελεύθερη σχεδίαση ή Σκαρίφημα.

   Συμβουλή: Για να διακόψετε τη σχεδίαση με γραμμές ελεύθερης σχεδίασης ή σκαριφήματος, κάντε διπλό κλικ.

  • Προσαρμογή του μεγέθους των σχημάτων. Επιλέξτε το σχήμα ή τα σχήματα των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Μέγεθος, κάντε κλικ στα βέλη ή πληκτρολογήστε τις νέες διαστάσεις στα πλαίσια Ύψος και Πλάτος.

  • Εφαρμογή στυλ σε ένα σχήμα. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στυλ για να δείτε πώς θα φαίνεται το σχήμα σας όταν εφαρμόσετε αυτό το στυλ. Κάντε κλικ στο στυλ για να το εφαρμόσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος ή Περίγραμμα σχήματος και ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

   Εντολές "Στυλ σχήματος" στην κορδέλα

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα χρώμα και μια διαβάθμιση που δεν είναι διαθέσιμα στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε πρώτα το χρώμα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη διαβάθμιση.

  • Προσθήκη γραφημάτων ροής με γραμμές σύνδεσης. Πριν να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής, προσθέστε έναν καμβά σχεδίασης, κάνοντας κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέγοντας Σχήματα στην ομάδα Απεικονίσεις και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ σε ένα σχήμα διαγράμματος ροής. Στην περιοχή Γραμμές, επιλέξτε μια γραμμή σύνδεσης, όπως το Καμπύλο βέλος σύνδεσης.

  • Χρησιμοποιήστε εφέ σκιάς και τρισδιάστατα (3-D) εφέ για να προσθέσετε ενδιαφέρον στα σχήματα του σχεδίου σας. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ σχήματος και επιλέξτε ένα εφέ.

  • Στοίχιση των αντικειμένων στον καμβά. Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση για να επιλέξετε από διάφορες εντολές στοίχισης.

Διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του σχεδίου

 1. Επιλέξτε το αντικείμενο σχεδίασης που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Προσθήκη σχημάτων

Σχεδίαση σχήματος καμπύλης ή κύκλου

Τι θέλετε να κάνετε;

Πληροφορίες για τα γραφικά στο Word

Προσθήκη σχεδίου

Διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του σχεδίου

Πληροφορίες για τα γραφικά στο Word

Ο όρος "σχέδιο" στο Word αναφέρεται σε ένα αντικείμενο σχεδίασης ή μια ομάδα αντικειμένων σχεδίασης. Για παράδειγμα, ένα αντικείμενο σχεδίασης που αποτελείται από σχήματα και γραμμές είναι ένα σχέδιο.

Ξεκίνημα με έναν καμβά σχεδίασης

Κατά την εισαγωγή ενός αντικειμένου σχεδίασης στο Word, μπορείτε να το τοποθετήσετε σε έναν καμβά σχεδίασης. Ο καμβάς σχεδίασης σάς βοηθά να τακτοποιήσετε ένα σχέδιο στο έγγραφό σας.

Ο καμβάς σχεδίασης παρέχει ένα όριο σαν πλαίσιο μεταξύ της σχεδίου και του υπόλοιπου εγγράφου σας. Από προεπιλογή, ο καμβάς σχεδίασης δεν έχει περίγραμμα ή φόντο, αλλά μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση στον καμβά σχεδίασης, όπως θα κάνατε με οποιοδήποτε αντικείμενο σχεδίασης.

Ο καμβάς σχεδίασης σάς βοηθά επίσης να διατηρήσετε τα τμήματα του σχεδίου σας μαζί, το οποίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν το σχέδιό σας αποτελείται από διάφορα σχήματα. Η βέλτιστη πρακτική είναι η εισαγωγή ενός καμβά σχεδίασης, εάν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε περισσότερα από ένα σχήματα στην εικόνα σας.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα ροής, ξεκινήστε με έναν καμβά σχεδίασης και, στη συνέχεια, προσθέστε τα σχήματα και τις γραμμές για το γράφημά σας.

Σχήματα

Προσθήκη σχεδίου

Όταν δημιουργείτε ένα σχέδιο στο Microsoft Word, πρέπει να ξεκινήσετε με την εισαγωγή ενός καμβά σχεδίασης. Ο καμβάς σχεδίασης σάς βοηθά να τοποθετείτε και να αλλάζετε το μέγεθος των αντικειμένων στο σχέδιό σας.

 1. Κάντε κλικ στο έγγραφό σας στο σημείο όπου θέλετε να δημιουργήσετε το σχέδιο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  Ένας καμβάς σχεδίασης εισάγεται στο έγγραφο.

 3. Κατά την εισαγωγή ενός καμβά σχεδίασης, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής στην καρτέλα Μορφοποίηση κάτω από την καρτέλα Εργαλεία σχεδίασης:

  • Κάντε κλικ σε ένα ή περισσότερα σχήματα για να τα εισαγάγετε στο έγγραφό σας.

   Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε το σχήμα και να προσθέσετε κείμενο σε αυτό.

  • Σχεδίαση στον καμβά. Για να σχεδιάσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ελεύθερη σχεδίαση ή Σκαρίφημα στην περιοχή Γραμμές.

   Συμβουλή: Για να διακόψετε τη σχεδίαση με γραμμές ελεύθερης σχεδίασης ή σκαριφήματος, κάντε διπλό κλικ.

  • Προσαρμόστε το μέγεθος του καμβά, επιλέγοντάς τον και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στα βέλη στην ομάδα Μέγεθος ή κάντε κλικ στην εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Μέγεθος για να καθορίσετε πιο συγκεκριμένες διαστάσεις.

  • Εφαρμόστε ένα στυλ σε ένα σχήμα. Στην ομάδα Στυλ σχήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στυλ για να δείτε πώς θα φαίνεται το σχήμα σας όταν εφαρμόσετε αυτό το στυλ. Κάντε κλικ στο στυλ για να το εφαρμόσετε. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος ή Περίγραμμα σχήματος και ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.

   Εικόνα κορδέλας του Word

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να εφαρμόσετε ένα χρώμα και μια διαβάθμιση που δεν είναι διαθέσιμα στην ομάδα Στυλ σχήματος, επιλέξτε πρώτα το χρώμα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη διαβάθμιση.

  • Χρησιμοποιήστε εφέ σκιάς και τρισδιάστατα (3-D) εφέ για να προσθέσετε ενδιαφέρον στα σχήματα του σχεδίου σας.

  • Στοιχίστε τα αντικείμενα στον καμβά. Για να στοιχίσετε τα αντικείμενα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ επιλέγετε τα αντικείμενα που θέλετε να στοιχίσετε. Στην ομάδα Τακτοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Στοίχιση για να επιλέξετε από διάφορες εντολές στοίχισης.

   Εικόνα κορδέλας του Word

Διαγραφή ολόκληρου ή μέρους του σχεδίου

 1. Επιλέξτε τον καμβά σχεδίασης ή το αντικείμενο σχεδίασης που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Δείτε επίσης

Σχεδίαση σχήματος καμπύλης ή κύκλου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×