Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Προσθήκη τύπων και συναρτήσεων στο InfoPath 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τύποι σάς επιτρέπουν να αξιοποιήσετε περισσότερο τους κανόνες που δημιουργείτε από τη χρήση κανόνων βασικές, προκαθορισμένες. Για παράδειγμα, οι τύποι χρησιμοποιούνται για πράγματα όπως τον υπολογισμό την τρέχουσα ή την μελλοντική ημερομηνία ή ακόμα και συνένωση κειμένου.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας.

Συναρτήσεις πεδίων

Μαθηματικές συναρτήσεις

Συναρτήσεις κειμένου

Συναρτήσεις διεύθυνσης URL

Η συνάρτηση όνομα χρήστη

Επισκόπηση

Ένας τύπος είναι μια έκφραση XPath (XML Path Language) που αποτελείται από τιμές, πεδία ή ομάδες, συναρτήσεις και τους τελεστές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και να εμφανίσετε άλλες τιμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να δημιουργήσετε μια νέα τιμή για ένα πεδίο και να εμφανίσετε αυτήν την τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο. Οι τύποι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξής:

Υπολογισμός μια μαθηματική τιμή με βάση τις τιμές που καθορίσατε κατά τη σχεδίαση του προτύπου ή με βάση τις τιμές που ένας χρήστης εισάγει κατά τη συμπλήρωση του προτύπου φόρμας.

Εκτελέστε έναν κανόνα που βασίζεται σε μια τιμή που υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν τύπο.

Εμφάνιση μόνο για ανάγνωση κειμένου που έχει υπολογιστεί από άλλα στοιχεία ελέγχου ή εμφάνιση της τιμής ενός άλλου στοιχείου ελέγχου.

Συνάρτηση είναι μια παράσταση που επιστρέφει μια τιμή με βάση τα αποτελέσματα ενός υπολογισμού. Οι τιμές που χρησιμοποιούνται στις συναρτήσεις ονομάζονται ορίσματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τυπικές συναρτήσεις XPath 1.0 που περιλαμβάνονται στο InfoPath, εκτός από ορισμένες από τις συναρτήσεις αφορούν συγκεκριμένα το InfoPath. Συναρτήσεις αποτελείται από τα ακόλουθα τρία τμήματα:

 • Όνομα    Το όνομα της συνάρτησης συνήθως παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια που θα εκτελέσει τη συνάρτηση.

 • Τιμή επιστροφής    Το αποτέλεσμα της συνάρτησης.

 • Ορίσματα    Οι τιμές που χρησιμοποιούνται από τη συνάρτηση για να εκτελέσετε τον υπολογισμό.

Συνάρτηση μπορεί να απαιτεί ορισμάτων για να επιστρέψει μια τιμή. Εάν η συνάρτηση απαιτεί ορίσματα, πρέπει να γνωρίζετε πόσες ορίσματα απαιτούνται και τον τύπο δεδομένων του κάθε ορίσματος. Η συνάρτηση δεν θα λειτουργεί εάν θέλετε να καθορίσετε το εσφαλμένο αριθμό ή τύπο τα απαιτούμενα ορίσματα.

Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ των συναρτήσεων, παραστάσεων και τύπων.

Ένας τύπος αποτελείται από μία ή περισσότερες παραστάσεις. Μια παράσταση είναι οποιοσδήποτε συνδυασμός τελεστών, ονομάτων πεδίων, συναρτήσεων, λεκτικών σταθερών και σταθερών που αποδίδονται με μία μόνο τιμή.

Προσθήκη στοιχείου ελέγχου υπολογιζόμενη τιμή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού τιμής για να εμφανίσετε κείμενο μόνο για ανάγνωση, να εμφανίσετε την τιμή ενός άλλου στοιχείου ελέγχου στη φόρμα και δημιουργήστε τύπους που βασίζονται σε εκφράσεις XPath. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε μια δαπάνες παρακολούθησης πρότυπο φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού τιμής για να εμφανίσετε το σύνολο των δαπανών που έχουν εισαχθεί.

Σημείωση: Ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού τιμή μόνο εμφανίζει δεδομένα και δεν αποθηκεύει, έτσι θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού τιμή μόνο εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή ή να το αναφέρετε σε έναν άλλο τύπο.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου υπολογισμένη τιμή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τιμής υπολογισμού, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να πληκτρολογήσετε κείμενο ή έκφραση XPath απευθείας στο στοιχείο ελέγχου υπολογισμένη τιμή, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο XPath.

  • Για να εισαγάγετε έναν τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία τύπου Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον τύπο που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου Τύπος, από τα εξής, ανάλογα με τις απαιτήσεις που κάνουν χρήση:

   • Για να εισαγάγετε ένα πεδίο ή μια ομάδα στον τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή της ομάδας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   • Για να εισαγάγετε μια συνάρτηση στον τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή συνάρτησης, επιλέξτε τη συνάρτηση στο πλαίσιο διαλόγου " Εισαγωγή συνάρτησης " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Εάν η συνάρτηση απαιτεί παραμέτρους, επιλέξτε τη συνάρτηση στο πλαίσιο διαλόγου " Εισαγωγή συνάρτησης ", κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, στο κείμενο τύπου, κάντε διπλό κλικ όπου που υποδεικνύεται και επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο πριν κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

   • Για να εισαγάγετε μια τιμή ή ο μαθηματικός τελεστής στον τύπο, πληκτρολογήστε την τιμή ή το σύμβολο για τη μαθηματική πράξη στο πλαίσιο Τύπος.

    Μαθηματικοί τελεστές περιλαμβάνουν Προσθήκη (+), (-) αφαίρεση, πολλαπλασιασμό (*) και διαίρεσης (/).

    Μαθηματικοί τύποι συνήθως εξαρτώνται από ακέραιες ή δεκαδικές τιμές ως ορίσματα. Για να αποφύγετε τις κενές τιμές στον τύπο σας, στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας", στη συνέχεια, επιλέξτε για προχωρημένους και βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η χειρισμός των κενών τιμών ως μηδέν.

Προσθήκη τύπου σε στοιχείο ελέγχου

Ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμού τιμής για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα ενός τύπου, δεν είστε υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου υπολογισμένη τιμή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή από άλλα στοιχεία ελέγχου, όπως πλαίσια κειμένου. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή ενός στοιχείου ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στατική προεπιλεγμένη τιμή, απλώς πληκτρολογώντας την τιμή που θέλετε στο πεδίο τιμή του παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πεδίου ή ομάδας, ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή ενός πεδίου με βάση τις άλλες τιμές στη φόρμα. Κάντε τα εξής για να ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου που βασίζεται σε έναν τύπο:

 1. Επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε τον τύπο για να, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία ελέγχου, στην καρτέλα " Ιδιότητες ", στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπιλεγμένη τιμή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο τιμή.

 3. Εισαγάγετε τον τύπο που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου Τύπος, από τα εξής, ανάλογα με τις απαιτήσεις που κάνουν χρήση:

  • Για να εισαγάγετε ένα πεδίο ή μια ομάδα στον τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στην επιλογή πεδίου ή της ομάδας στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να εισαγάγετε μια συνάρτηση στον τύπο, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή συνάρτησης, επιλέξτε τη συνάρτηση στο πλαίσιο διαλόγου " Εισαγωγή συνάρτησης " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Εάν η συνάρτηση απαιτεί παραμέτρους, επιλέξτε τη συνάρτηση στο πλαίσιο διαλόγου " Εισαγωγή συνάρτησης ", κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, στο κείμενο τύπου, κάντε διπλό κλικ όπου που υποδεικνύεται και επιλέξτε την επιθυμητή παράμετρο πριν κάνετε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να κάνετε εισαγωγή μιας τιμής ή ενός μαθηματικού τελεστή στον τύπο, πληκτρολογήστε την τιμή ή το σύμβολο της μαθηματικής πράξης στο πλαίσιο Τύπος.

   Μαθηματικοί τελεστές περιλαμβάνουν Προσθήκη (+), (-) αφαίρεση, πολλαπλασιασμό (*) και διαίρεσης (/).

   Συμβουλή: Μαθηματικοί τύποι συνήθως εξαρτώνται από ακέραιες ή δεκαδικές τιμές ως ορίσματα. Για να αποφύγετε τις κενές τιμές στον τύπο σας, στην καρτέλα " αρχείο ", κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας" και, στη συνέχεια, επιλέξτε για προχωρημένους. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου χειρισμός των κενών τιμών ως μηδέν.

 4. Για να επεξεργαστείτε τον τύπο ως τύπο XPath, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επεξεργασία XPath (για προχωρημένους), το οποίο θα αλλάξει τον τύπο για την έκδοση έκφραση XPath του τύπου.

 5. Για να ελέγξετε τον τύπο της σωστής σύνταξης, κάντε κλικ στο κουμπί Επαλήθευση τύπου. Εάν ο τύπος περιέχει σφάλματα:

Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση λεπτομερειών στο παράθυρο διαλόγου Microsoft InfoPath για να δείτε τα σφάλματα στον τύπο. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις για την επίλυση αυτών των σφαλμάτων:

 • Εάν χρησιμοποιείτε μια συνάρτηση στον τύπο σας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα σωστά ορίσματα για τη συνάρτηση. Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν πεδία ή ομάδες ενώ άλλες συναρτήσεις απαιτούν καθορισμένες τιμές ως ορίσματα.

 • Εάν είναι απαραίτητο, διαγράψτε και πληκτρολογήστε ξανά τον τύπο σας για να βεβαιωθείτε ότι έχει πληκτρολογηθεί σωστά.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 • Εάν θέλετε να ενημερώσετε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου όταν οι τιμές που βασίζεται σε αλλαγή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ανανέωση της τιμής, όταν επαναλαμβάνεται ο υπολογισμός τύπου. Εάν το κάνετε αυτό, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στην περιοχή Εργαλεία ελέγχου, στην καρτέλα " Ιδιότητες ", στην ομάδα Ιδιότητες, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μόνο για ανάγνωση του πλαισίου ελέγχου.

Χρήση τύπου σε έναν κανόνα

Είναι δυνατόν, κατά τον καθορισμό συνθήκες με τους κανόνες επικύρωσης, Μορφοποίησηή ενέργεια , για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να ελέγξετε τη συνθήκη. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, επιλέγοντας χρήση τύπου από το τρίτο αναπτυσσόμενη λίστα στο παράθυρο διαλόγου συνθήκη κατά την αντιστοίχιση ενός κανόνα σε ένα στοιχείο ελέγχου ή το πρότυπο φόρμας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας.

addDays

Προσθέτει ημέρες σε μια ημερομηνία ή ημερομηνία και ώρα.

Σύνταξη

addDays (ημερομηνία, ημέρες)

Όρισμα

Περιγραφή

date

Ο αριθμός των ημερών στο δεύτερο όρισμα προστίθεται μέχρι την ημερομηνία σε αυτό το όρισμα. Αυτό το όρισμα μπορεί να είναι μια ημερομηνία (ημερομηνία) ή μια ημερομηνία και ώρα (dateTime) τύπο δεδομένων.

ημέρες

Ο αριθμός των ημερών που θέλετε να προσθέσετε την ημερομηνία στο πρώτο όρισμα. Αυτή η παράμετρος πρέπει να είναι ένας τύπος δεδομένων ακέραιος αριθμός (Ακέραιος). Εάν χρησιμοποιείτε έναν αρνητικό αριθμό σε αυτό το όρισμα, η τιμή που επιστρέφεται είναι μια προγενέστερη ημερομηνία.

Παράδειγμα

Θέλετε ένα πεδίο στο πρότυπο φόρμας για να περιέχουν μια ημερομηνία 60 ημερών από τη σημερινή ημερομηνία. Το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται fldToday, με την τρέχουσα ημερομηνία ως την προεπιλεγμένη τιμή. Για να υπολογίσετε τη νέα ημερομηνία με τη χρήση αυτής της συνάρτησης, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο στο πεδίο νέα ημερομηνία:

addDays (fldToday, 60)

addSeconds

Προσθέτει δευτερόλεπτα σε μια ώρα ή ημερομηνία και ώρα.

Σύνταξη

Προσθήκη_δευτερολέπτων (ώρα, δευτερόλεπτα)

Όρισμα

Περιγραφή

time

Μια τιμή ημερομηνίας και ώρας ή μια ώρα η τιμή που είναι είτε μια αναφορά σε ένα άλλο πεδίο στο πρότυπο φόρμας ή το αποτέλεσμα της συνάρτησης ημερομηνίας ή ώρας, όπως now() ή today(). Τον αριθμό των δευτερολέπτων στο δεύτερο όρισμα προστίθεται στο χρονικό διάστημα σε αυτό το όρισμα. Αυτό το όρισμα μπορεί να είναι μια ημερομηνία (ημερομηνία) ή μια ημερομηνία και ώρα (dateTime) τύπο δεδομένων. Εάν πρόκειται για μια ώρα δεδομένων, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα δεδομένα χρόνου τύπου θα επιστραφεί. Εάν πρόκειται για έναν τύπο δεδομένων ημερομηνίας, στη συνέχεια, θα επιστραφεί ένας τύπος δεδομένων ημερομηνίας και ώρας.

δευτερόλεπτα

Τον αριθμό των δευτερολέπτων που θέλετε να προσθέσετε την τιμή ημερομηνίας και ώρας ή την τιμή ώρας στο πρώτο όρισμα. Στο πεδίο αυτή η παράμετρος πρέπει να είναι ένας τύπος δεδομένων ακέραιος αριθμός (Ακέραιος). Εάν χρησιμοποιείτε έναν αρνητικό αριθμό σε αυτό το όρισμα, η τιμή που επιστρέφεται είναι μια παλαιότερη ημερομηνία και ώρα ή παλαιότερης ώρας.

Παράδειγμα

Το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πεδίο με όνομα fldCurrentTime που χρησιμοποιεί την τρέχουσα ώρα ως την προεπιλεγμένη τιμή και ένα δεύτερο πεδίο που χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Προσθήκη_δευτερολέπτων σε έναν τύπο για να εμφανίσετε την ώρα 120 δευτερόλεπτα από την τρέχουσα ώρα. Για να υπολογίσετε τη νέα τιμή ώρας με τη χρήση αυτής της συνάρτησης, καταχωρήστε τον ακόλουθο τύπο στο δεύτερο πεδίο:

Προσθήκη_δευτερολέπτων (fldCurrentTime, 120)

τώρα

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα του συστήματος.

Εάν θέλετε μόνο η τρέχουσα ημερομηνία που επιστρέφεται, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση today.

Σύνταξη

Now()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Για να λάβετε την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο σε ένα πεδίο:

Now()

Σήμερα

Επιστρέφει την τρέχουσα ημερομηνία του συστήματος. Για τα πεδία ημερομηνίας λίστας του SharePoint, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση now().

Εάν θέλετε τόσο την ημερομηνία και την ώρα που επιστρέφονται, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση now.

Σύνταξη

TODAY()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Για να λάβετε την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο σε ένα πεδίο:

TODAY()

Επάνω μέρος της σελίδας

Συναρτήσεις πεδίων

Πλήθος

Καταμετρά τον αριθμό των εμφανίσεων ενός πεδίου ή ομάδας.

Σύνταξη

Count(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το όνομα του επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα για να μετρήσετε στη φόρμα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές για τα προϊόντα και απόθεμα αναφοράς. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια επαναλαμβανόμενη ομάδα με το όνομα grpProduct για τα προϊόντα που έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή. Κάθε ομάδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και το επίπεδο αποθέματος. Όταν ένας προμηθευτής προσθέτει ένα προϊόν σε μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, το InfoPath δημιουργεί μια νέα παρουσία της επαναλαμβανόμενης ομάδας.

Το πρότυπο φόρμας σας έχει ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που περιέχει τον αριθμό των προϊόντων που έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή. Για να μετρήσετε αυτόματα τον αριθμό των προϊόντων που έχουν υποβληθεί από τον προμηθευτή, που είναι ο αριθμός των παρουσιών της την επαναλαμβανόμενη ομάδα grpProduct, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο τον αριθμό του πεδίου "προϊόντα":

Count(grpProduct)

τελευταία

Επιστρέφει την τελευταία εμφάνιση ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο ή ομάδα.

Σημείωση: Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, αυτή η συνάρτηση δεν εμφανίζεται στη λίστα συναρτήσεις στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης...

Σύνταξη

field_name[Last()]

Παρόλο που για την ίδια τη συνάρτηση δεν υπάρχουν απαιτούμενες παράμετροι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη συνάρτηση ως κατηγόρημα για ένα καθορισμένο field name.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που θα συμπληρώσουν προμηθευτές για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Το πρότυπο φόρμας έχει μια σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που έχει μια μέθοδο που ελέγχει εάν οι πληροφορίες προϊόντος για όλα τα προϊόντα από έναν προμηθευτή έχουν ολοκληρωθεί. Η μέθοδος ανάγκες του τελευταίου προϊόντος στη λίστα με τα προϊόντα που έχει υποβληθεί από τον προμηθευτή.

Οι πληροφορίες προϊόντος είναι αποθηκευμένο σε διαφορετικά πεδία μια επαναλαμβανόμενη ομάδα που ονομάζεται grpProduct. Όταν ένας προμηθευτής προσθέτει ένα προϊόν στη φόρμα, το InfoPath προσθέτει μια νέα επαναλαμβανόμενη ομάδα που ονομάζεται grpProduct. Εάν ο προμηθευτής αναφορές σε πολλά προϊόντα, το αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας θα περιέχει πολλές παρουσίες του grpProduct επαναλαμβανόμενη ομάδα.

Για να βεβαιωθείτε ότι υποβάλετε τις σωστές πληροφορίες για την υπηρεσία Web, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τελευταίο προϊόν στην ομάδα προϊόντων από τον προμηθευτή. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αυτού του πεδίου για την αυτόματη ανάκτηση του τελευταίου προϊόντος, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το τελευταίο πεδίο προϊόντος:

grpProduct[last()]

local-name

Επιστρέφει το τοπικό όνομα του πεδίου ή ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Εάν το όρισμα είναι ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή του πρώτου επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα.

 • Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web, έναν τύπο που χρησιμοποιεί αυτήν τη συνάρτηση στέλνει δεδομένων φόρμας στο διακομιστή για να λάβετε την τιμή επιστροφής για αυτήν τη συνάρτηση.

Σύνταξη

Local-Name(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το όνομα του πεδίου του οποίου το χαρακτηριστικό τοπικό όνομα που θέλετε να επιστραφεί.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που χρησιμοποιείται για αιτήσεις για άδεια. Το πρότυπο φόρμας έχει μια σύνδεση δεδομένων σε μια μέθοδο σε μια υπηρεσία Web. Αυτή η μέθοδος απαιτεί την τιμή του χαρακτηριστικού τοπικό όνομα του πεδίου για τον αριθμό αδειών χρήσης από τον του έργου. Το όνομα του πεδίου αριθμού άδειας χρήσης είναι fldLicenseNumber.

Έχετε ένα πεδίο που θα περιέχει την τιμή του χαρακτηριστικού τοπικό όνομα. Για να ανακτήσετε αυτόματα την τιμή του χαρακτηριστικού τοπικό όνομα του πεδίου αριθμού άδειας χρήσης, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο που θα περιέχει την τιμή του χαρακτηριστικού τοπικό όνομα:

Local-Name(fldLicenseNumber)

όνομα

Επιστρέφει το όνομα και χώρο ονομάτων πρόθεμα του πεδίου ή ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Εάν το όρισμα είναι ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα, η συνάρτηση επιστρέφει το όνομα και το πρόθεμα του πρώτου επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα στη φόρμα.

 • Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, έναν τύπο που χρησιμοποιεί αυτήν τη συνάρτηση στέλνει δεδομένων φόρμας στο διακομιστή για να λάβετε την τιμή επιστροφής για αυτήν τη συνάρτηση.

Σύνταξη

Name(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το όνομα του πεδίου του οποίου το πρόθεμα χώρου ονομάτων και το όνομα που θέλετε να επιστραφεί.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που χρησιμοποιείται για αιτήσεις για άδεια. Το πρότυπο φόρμας έχει μια σύνδεση δεδομένων σε μια μέθοδο σε μια υπηρεσία Web. Αυτή η μέθοδος απαιτεί το χαρακτηριστικό όνομα του πεδίου για το ανάδοχος αριθμό αδειών χρήσης. Το όνομα του πεδίου αριθμού άδειας χρήσης είναι fldLicenseNumber.

Έχετε ένα πεδίο που θα περιέχει την τιμή του χαρακτηριστικού όνομα. Για να ανακτήσετε αυτόματα την τιμή του χαρακτηριστικού όνομα, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο:

Name(fldLicenseNumber)

namespace-uri

Επιστρέφει τον πλήρη χώρο ονόματος πεδίου ή ομάδας.

Σημειώσεις: 

 • Εάν το όρισμα είναι ένα σύνολο από πεδία ή ομάδες, η συνάρτηση επιστρέφει το χώρο ονομάτων του πρώτου πεδίου ή ομάδας στη φόρμα.

 • Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα προγράμματος περιήγησης Web, έναν τύπο που χρησιμοποιεί αυτήν τη συνάρτηση στέλνει δεδομένων φόρμας στο διακομιστή για να λάβετε την τιμή επιστροφής για αυτήν τη συνάρτηση.

Σύνταξη

Namespace-URI(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το όνομα του πεδίου του οποίου URI χώρου ονομάτων που θέλετε να ανακτήσετε.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που χρησιμοποιείται για αιτήσεις για άδεια. Το πρότυπο φόρμας υποβάλλει δεδομένα σε μια υπηρεσία Web. Για να επεξεργαστείτε τα δεδομένα από μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, η υπηρεσία Web απαιτεί το χώρο ονομάτων URI από ένα συγκεκριμένο στοιχείο πεδίο στην προέλευση δεδομένων. Το πεδίο στο πρότυπο φόρμας που περιέχει τα δεδομένα URI χώρου ονομάτων ονομάζεται fldComplete.

Έχετε ένα πεδίο που θα περιέχει το χώρο ονομάτων URI του πεδίου "στοιχείο". Για να ανακτήσετε αυτόματα το URI χώρου ονομάτων, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο που θα περιέχει το URI χώρου ονομάτων:

Namespace-URI(fldComplete)

θέση

Επιστρέφει το δείκτη (ή τη θέση) ενός πεδίου ή ομάδας σε σχέση με τα άλλα πεδία ή ομάδες στην ίδια γονική ομάδα.

Σημείωση: Αυτή η συνάρτηση δεν είναι διαθέσιμη σε πρότυπα φόρμας με πρόγραμμα περιήγησης Web.

Σύνταξη

Position()

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που θα συμπληρώσουν προμηθευτές για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Οι πληροφορίες προϊόντος αποθηκεύονται σε πεδία σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα. Η επαναλαμβανόμενη ομάδα είναι συνδεδεμένο με έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, το οποίο επιτρέπει ένας προμηθευτής για να προσθέσετε νέα ή να αναθεωρήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες προϊόντος.

Στην πρώτη στήλη του επαναλαμβανόμενου πίνακα, που θέλετε να εμφανίσετε τον αριθμό γραμμών σε ένα πλαίσιο κειμένου. Για να εμφανίσετε τον αριθμό γραμμής αυτόματα όταν ο προμηθευτής προσθέτει ένα νέο προϊόν σε επαναλαμβανόμενο πίνακα, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το πλαίσιο κειμένου:

Position()

Επάνω μέρος της σελίδας

Μαθηματικές συναρτήσεις

Οι τύποι που περιέχουν μαθηματικές συνήθως απαιτούν ορίσματα που είναι ακέραιοι ή δεκαδικά ψηφία. Για να εξασφαλίσετε ότι τα ορίσματα είναι ακέραιες ή δεκαδικές τιμές αντί για τιμές null, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Επιλογές φόρμας > για προχωρημένους, και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου χειρισμός των κενών τιμών ως μηδέν.

συνάρτηση AVG

Υπολογίζει τον μέσο όρο των αριθμητικών τιμών σε ένα πεδίο που βρίσκεται σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα.

Σημείωση: Το επαναλαμβανόμενο πεδίο πρέπει να είναι αριθμητικό τύπο δεδομένων και θα περιλαμβάνονται σε μια ομάδα.

Σύνταξη

AVG(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Τα ονόματα των το επαναλαμβανόμενο πεδίο στην ομάδα για την οποία θέλετε να υπολογίσετε τον μέσο όρο.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές για τα προϊόντα και αποθεματικά αναφοράς. Το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο με όνομα fldPrice, η οποία βρίσκεται σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιέχει τα δεδομένα σχετικά με κάθε προϊόν που πωλείται από τον προμηθευτή. Η ομάδα είναι συνδεδεμένο με ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα.

Έχετε ένα πεδίο στο πρότυπο φόρμας που θα περιέχουν τη μέση τιμή όλα τα προϊόντα που είναι που πωλήθηκαν από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Για να υπολογίσετε τη μέση τιμή, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο στο πεδίο για τη μέση τιμή:

AVG(fldPrice)

δυαδική τιμή

Επιστρέφει true εάν υπάρχει ένα πεδίο ή μια ομάδα. Διαφορετικά, επιστρέφει την τιμή false.

Θα επιστρέψει τιμή true ακόμη και αν έχει διαγραφεί ένα στοιχείο ελέγχου που έχει συσχετιστεί με το πεδίο, αλλά το πεδίο εξακολουθεί να υπάρχει.

Σύνταξη

Boolean(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα που θα ελεγχθούν από αυτήν τη συνάρτηση.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που προμηθευτές θα χρησιμοποιήσετε για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Οι πληροφορίες προϊόντος είναι αποθηκευμένο σε διαφορετικά πεδία σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα που ονομάζεται grpProduct. Κάθε επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιέχει τα πεδία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε προϊόν. Εάν ο προμηθευτής παρέχει πληροφορίες σχετικά με επτά προϊόντα, τη φόρμα θα περιέχει επτά επαναλαμβανόμενες ομάδες.

Η επαναλαμβανόμενη ομάδα είναι συνδεδεμένο με ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα, που σας επιτρέπει την προμηθευτή για να προσθέσετε νέα ή να αναθεωρήσετε τις υπάρχουσες πληροφορίες προϊόντος. Ο προμηθευτής να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές από τον επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Θέλετε να εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου, εάν ο χρήστης καταργεί όλες τις γραμμές του επαναλαμβανόμενου πίνακα. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που περιέχει τη λέξη "true" Εάν το στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα έχει τουλάχιστον μία γραμμή και τη λέξη "false", εάν το στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα δεν έχει οποιεσδήποτε γραμμές.

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν κανόνα στο στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου, εάν η τιμή στο πεδίο είναι false. Για να προσδιορίσετε αν ο επαναλαμβανόμενος πίνακας περιέχει τουλάχιστον μία γραμμή αυτόματα, να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο περιέχει τη λέξη "true" ή "false":

Boolean(grpProduct)

ανώτατο όριο

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σύνταξη

CEILING(Number)

Όρισμα

Περιγραφή

αριθμός

Το όνομα του πεδίου, η οποία έχει μια αριθμητική τιμή.

Παράδειγμα

Σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων για την εταιρεία σας. Τα έξοδα υποβάλλονται σε μια υπηρεσία Web που περιλαμβάνει μια παράμετρο που δέχεται μόνο ακέραιους αριθμούς. Το ποσό εξόδων που υποβάλλεται σε αυτή την παράμετρο πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς την υψηλότερη ακέραια τιμή. Το ποσό εξόδων είναι αποθηκευμένο σε ένα πεδίο που ονομάζεται fldExpenseAmount και η ακέραια τιμή είναι αποθηκευμένο σε ένα άλλο πεδίο. Για να υπολογίσετε την υψηλότερη τιμή ακέραιος, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το άλλο πεδίο:

CEILING(fldExpenseAmount)

Εάν ένας χρήστης δημιουργεί μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας και εισάγει 145.87 στο πεδίο fldExpenseAmount, η τιμή στο πεδίο που περιέχει τον τύπο θα 146.

eval

Επιστρέφει τις τιμές ενός πεδίου ή ομάδας. Το δεύτερο όρισμα καθορίζει την παράσταση για τον υπολογισμό του πεδίου ή ομάδας. Συνήθως, η συνάρτηση eval είναι ένθετο μέσα σε μια συνάρτηση που χρησιμοποιείται σε ένα πεδίο ή μια ομάδα, όπως το άθροισμα ή μέσο

Σύνταξη

Υπολογισμός (πεδίο, παράσταση)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το όνομα του πεδίου ή της ομάδας, τις τιμές της οποίας θέλετε να αξιολογηθούν από την παράσταση του δεύτερου ορίσματος.

παράσταση

Η παράσταση που θα συσχετιστεί με το πρώτο όρισμα. Η παράσταση μπορεί να είναι μια συνάρτηση XPath ή μια παράσταση που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά ("").

Παράδειγμα

Σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων για την εταιρεία σας. Το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται fldTotal που περιέχει ένα ποσό εξόδων. Το πεδίο fldTotal αποτελεί τμήμα μιας επαναλαμβανόμενης ομάδας με το όνομα grpExpenses. Ένα άλλο πεδίο είναι συνδεδεμένο με ένα πλαίσιο κειμένου που περιέχει το άθροισμα των όλες τις δαπάνες. Για να εμφανίσετε το άθροισμα των όλες τις δαπάνες ως ο χρήστης εισαγάγει ένα ποσό εξόδων, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο στο πεδίο συνολικό εξόδων:

Eval(grpExpenses,SUM(fldTotal))

false

Επιστρέφει την τιμή false.

Σύνταξη

FALSE()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από οι εργολάβοι να εφαρμόσετε για τη δημιουργία άδειες. Το πρότυπο φόρμας έχει δύο ενότητες: μια ενότητα για τις πληροφορίες επικοινωνίας και μια άλλη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το δόμησης άδειας. Κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας, οι εργολάβοι θα πρέπει να συμπληρώνουν εντελώς την επαφή ενότητα πληροφοριών πριν να συμπληρώνουν δόμησης επιτρέπουν την ενότητα.

Για να γίνει αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα για να ορίσετε την τιμή του πεδίου δυαδικής τιμής σε false εάν ένα από τα πεδία στην ενότητα πληροφορίες επαφών είναι κενή. Μια δυαδική τιμή πεδίου μπορεί να έχει μια δυαδική τιμή true ή μια δυαδική τιμή false. Μπορείτε επίσης ρυθμίσετε τις παραμέτρους της μορφοποίησης υπό όρους για την απόκρυψη της ενότητας στοιχείο ελέγχου που περιέχει δόμησης επιτρέπουν πληροφορίες εάν η τιμή του πεδίου δυαδική είναι ψευδής.

Για να αποκρύψετε το στοιχείο ελέγχου ενότητας που περιέχει τα πεδία για δόμησης επιτρέπουν πληροφορίες, ρυθμίστε τις παραμέτρους έναν κανόνα για να εκτελέσετε αυτήν τη συνάρτηση στο πεδίο Boolean εάν ένα από τα πεδία στην ενότητα πληροφορίες επαφών είναι κενό.

FLOOR

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό προς τα κάτω, στον πλησιέστερο ακέραιο.

Σύνταξη

FLOOR(Number)

Όρισμα

Περιγραφή

αριθμός

Το όνομα του πεδίου, η οποία έχει μια αριθμητική τιμή.

Παράδειγμα

Σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων για την εταιρεία σας. Τα έξοδα υποβάλλονται σε μια υπηρεσία Web που χρησιμοποιεί μια παράμετρο που δέχεται μόνο ακέραιους αριθμούς. Το ποσό εξόδων που υποβάλλεται σε αυτή την παράμετρο πρέπει να στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω ακέραια τιμή. Το ποσό εξόδων είναι αποθηκευμένο σε ένα πεδίο που ονομάζεται fldExpenseAmount και η ακέραια τιμή είναι αποθηκευμένο σε ένα άλλο πεδίο. Για να υπολογίσετε τη χαμηλότερη τιμή ακέραιος, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το άλλο πεδίο:

FLOOR(fldExpenseAmount)

Μέγιστος αριθμός

Επιστρέφει τον μεγαλύτερο αριθμό σε ένα πεδίο ή μια ομάδα.

Σύνταξη

Max(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο σε μια ομάδα ή ένα πεδίο σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα για την οποία θέλετε να βρείτε την υψηλότερη τιμή.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιλαμβάνει πολλά πεδία που περιέχουν δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα τους προμηθευτές. Ένα πεδίο που ονομάζεται fldPrice στη επαναλαμβανόμενη ομάδα περιέχει την τιμή ενός προϊόντος.

Ένα άλλο πεδίο στην προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας θα περιέχει την υψηλότερη τιμή όλα τα προϊόντα που πωλήθηκαν από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Για να λάβετε την υψηλότερη τιμή, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο στο πεδίο υψηλότερη τιμή:

Max(fldPrice)

min

Επιστρέφει τον μικρότερο αριθμό σε ένα πεδίο ή μια ομάδα.

Σύνταξη

min(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο σε μια ομάδα ή ένα πεδίο σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα για την οποία θέλετε να βρείτε την υψηλότερη τιμή.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιλαμβάνει πολλά πεδία που περιέχουν δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα προμηθευτές. Ένα πεδίο που ονομάζεται fldPrice στη επαναλαμβανόμενη ομάδα περιέχει την τιμή ενός προϊόντος.

Ένα άλλο πεδίο στην προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας θα περιέχει τη χαμηλότερη τιμή όλα τα προϊόντα που πωλήθηκαν από τον συγκεκριμένο προμηθευτή. Για να επιστρέψετε στη χαμηλότερη τιμή, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο στο πεδίο χαμηλότερη τιμή:

min(fldPrice)

δεν

Επιστρέφει την τιμή "true" Εάν μια τιμή Boolean είναι false ή null. Επιστρέφει την τιμή "false", εάν η δυαδική τιμή είναι true ή όχι null.

Σύνταξη

not(boolean_value)

Όρισμα

Περιγραφή

boolean_value

Ένα πεδίο με τύπο δεδομένων Boolean.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από οι εργολάβοι να εφαρμόσετε για τη δημιουργία άδειες. Το πρότυπο φόρμας έχει μία ενότητα για τις πληροφορίες επικοινωνίας και μια άλλη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με το δόμησης επιτρέπουν. Κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας, οι εργολάβοι θα πρέπει να συμπληρώνουν εντελώς την επαφή ενότητα πληροφοριών πριν να συμπληρώνουν δόμησης επιτρέπουν την ενότητα.

Για να γίνει αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που ορίζει την τιμή του πεδίου δυαδική FALSE (ψευδής) Εάν ένα από τα πεδία στην ενότητα πληροφορίες επαφών είναι κενή. Μια δυαδική τιμή πεδίου μπορεί να έχει τη δυαδική τιμή true ή false τη δυαδική τιμή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το ίδιο τύπο για να αποκρύψετε το στοιχείο ελέγχου ενότητας που περιέχει δόμησης επιτρέπουν πληροφορίες εάν η τιμή του πεδίου δυαδική είναι ψευδής. Για να ορίσετε αυτόν τον κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τύπο για να ορίσετε το πεδίο Boolean FALSE (ψευδής):

not(TRUE())

αριθμός

Μετατρέπει μια τιμή σε αριθμό.

Η συνάρτηση επιστρέφει NaN εάν η τιμή του ορίσματος δεν μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό.

Σύνταξη

Number(Value)

ArgumentDescription

το πεδίο valueThe με μια τιμή για τη μετατροπή σε αριθμό.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από οι εργολάβοι να εφαρμόσετε για τη δημιουργία άδειες. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια ενότητα όπου ο έργου, που μπορούν να εισάγουν προσωπική διεύθυνση εργασίας. Για να επαληθεύσετε ότι ο έργου πληκτρολογώντας μια έγκυρη διεύθυνση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που να επαληθεύσετε τη διεύθυνση. Εάν έχει επαληθευτεί τη διεύθυνση, τον έργου να υποβάλετε τη φόρμα σε μια βάση δεδομένων SQL. Η βάση δεδομένων SQL χρησιμοποιεί ένα πεδίο κειμένου για τον αριθμό της διεύθυνσης και το όνομα του ταχυδρομική. Η υπηρεσία Web απαιτεί τον αριθμό της διεύθυνσης αριθμητικό τύπο δεδομένων και ότι το όνομα ταχυδρομική είναι έναν τύπο δεδομένων κειμένου.

Για να υποβάλετε τα δεδομένα σε υπηρεσίας Web και τη βάση δεδομένων SQL, η διεύθυνση πρέπει να αποθηκευτούν ως δύο διαφορετικούς τύπους δεδομένων:

 • Για να υποβάλετε τη διεύθυνση για την υπηρεσία Web, τον αριθμό της διεύθυνσης πρέπει να είναι αριθμητικό τύπο δεδομένων και την ταχυδρομική όνομα πρέπει να είναι ένας τύπος δεδομένων κειμένου.

 • Για να υποβάλετε τη διεύθυνση για τη βάση δεδομένων SQL, τον αριθμό της διεύθυνσης και το όνομα του ταχυδρομική πρέπει να είναι ένας τύπος δεδομένων κειμένου.

Μπορείτε επίσης να θέλετε τον έργου για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του μόνο μία φορά. Για να μετατρέψετε τη διεύθυνση για να τους σωστούς τύπους δεδομένων και να διασφαλίσετε ότι το ανάδοχος εισάγει τη διεύθυνση του μόνο μία φορά, το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πεδίο με το όνομα fldAddressNumber για την εισαγωγή του αριθμού διεύθυνση και ένα άλλο πεδίο για την εισαγωγή του ονόματος οδού. Και τα δύο πεδία έχουν ρυθμιστεί ως τύποι δεδομένων κείμενο.

Για να υποβάλετε τον αριθμό της διεύθυνσης για την υπηρεσία Web, πρέπει να μετατρέψετε τα δεδομένα στο πεδίο fldAddressNumber (έχουν αποθηκευτεί ως τύπο δεδομένων "κείμενο") σε έναν τύπο αριθμητικών δεδομένων. Η τιμή του αριθμού διεύθυνση μετατρέπονται σε αριθμητικό τύπο δεδομένων είναι αποθηκευμένη σε ένα άλλο πεδίο που έχει ρυθμιστεί για την αποθήκευση αριθμητικούς τύπους δεδομένων.

Για να μετατρέψετε τον αριθμό της διεύθυνσης από έναν τύπο δεδομένων κειμένου σε έναν τύπο αριθμητικών δεδομένων, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο fldAddressNumber:

Number(fldAddressNumber)

Nz

Επιστρέφει ένα πεδίο ή μια ομάδα με όλα τα κενά πεδία αντικατασταθεί με το μηδέν (0).

Σύνταξη

Nz(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το πεδίο που θέλετε να ελέγξετε για μια τιμή.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που θα συμπληρώσουν προμηθευτές για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Ο προμηθευτής υποβάλλει τους αποθεματικά προϊόντος σε μια υπηρεσία Web σε μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Η μέθοδος της υπηρεσίας Web απαιτεί ότι όλα τα στοιχεία που περιέχουν αριθμητικά δεδομένα έχουν μια αριθμητική τιμή. Η υπηρεσία Web απορρίπτει μια φόρμα που περιέχει ένα κενό αριθμητικό στοιχείο.

Το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται fldAvailability που περιέχει έναν αριθμό που αντιστοιχεί σε της δυνατότητας του προμηθευτή για την παροχή αυτού του προϊόντος. Ο προμηθευτής να εισαγάγετε έναν αριθμό σε αυτό το πεδίο. Για να βεβαιωθείτε ότι το προμηθευτή, να υποβάλετε το φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας με την υπηρεσία Web και να ρυθμίσει αυτόματα την τιμή του πεδίου στην τιμή μηδέν εάν προμηθευτή εισαγάγετε έναν αριθμό, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το πεδίο :

Nz(fldAvailability)

Στρογγυλοποίηση

Στρογγυλοποιεί έναν αριθμό στον πλησιέστερο ακέραιο.

Εάν η τιμή μη ακέραιος αριθμός είναι ακριβώς στη μέση μεταξύ δύο στρογγυλεμένο ακέραιες τιμές, η τιμή που επιστρέφεται είναι η επόμενη μεγαλύτερη ακέραια τιμή.

Σύνταξη

ROUND(Number)

Όρισμα

Περιγραφή

αριθμός

Το πεδίο που περιέχει τον αριθμό που θα στρογγυλοποιούνται με τη χρήση αυτού του τύπου.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές για την αναφορά τους αποθεματικά προϊόντος. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιλαμβάνει πολλά πεδία που περιέχει δεδομένα σχετικά με τα προϊόντα τους προμηθευτές. Ένα από τα πεδία, που ονομάζεται fldPrice, στην ομάδα επαναλαμβανόμενο περιέχει την τιμή ενός προϊόντος.

Το πρότυπο φόρμας έχει μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σε μια υπηρεσία Web. Η μέθοδος υπηρεσίας Web απαιτεί ότι κάθε τιμή στρογγυλοποιείται σε ακέραια τιμή. Για να στείλετε την κατάλληλη τιμή για τη μέθοδο υπηρεσίας Web, μπορείτε να προσθέσετε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο στην προέλευση δεδομένων. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τύπο για να στρογγυλοποιήσετε την τιμή στο πεδίο fldPrice ακέραια τιμή:

ROUND(fldPrice)

άθροισμα

Επιστρέφει το άθροισμα όλων των πεδίων σε ένα πεδίο ή ομάδα. Κάθε πεδίο πρώτα μετατρέπεται σε μια αριθμητική τιμή.

Σύνταξη

SUM(Field)

Όρισμα

Περιγραφή

πεδίο

Το όνομα ενός πεδίου σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα ή επαναλαμβανόμενο πεδίο σε μια ομάδα, οι τιμές των οποίων θα προστεθούν. Για να προσθέσετε πεδία από δύο διαφορετικές ομάδες, χρησιμοποιήστε τον τελεστή union (||) για να διαχωρίσετε τα ορίσματα. Για παράδειγμα: sum (όνομα πεδίου 1 | όνομα πεδίου 2).

Παράδειγμα

Σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων. Το πρότυπο φόρμας έχει μια ομάδα που περιέχει στοιχεία εξόδων. Το ποσό της κάθε στοιχείο είναι αποθηκευμένο σε ένα πεδίο που ονομάζεται fldExpenseAmount. Η ομάδα είναι συνδεδεμένο με ένα επαναλαμβανόμενο πίνακα που εμφανίζει κάθε στοιχείο εξόδων ως μια γραμμή. Το πρότυπο φόρμας περιέχει ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες. Για να εμφανίσετε τις συνολικές δαπάνες, το πλαίσιο κειμένου περιέχει τον ακόλουθο τύπο:

SUM(fldExpenseAmount)

TRUE

Επιστρέφει την τιμή true.

Σύνταξη

TRUE()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από οι εργολάβοι να εφαρμόσετε για τη δημιουργία άδειες. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μία ενότητα για τις πληροφορίες επικοινωνίας και μια άλλη ενότητα για πληροφορίες σχετικά με την άδεια δόμησης. Κατά τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας, οι εργολάβοι θα πρέπει να συμπληρώνουν εντελώς την επαφή ενότητα πληροφοριών πριν να συμπληρώνουν δόμησης επιτρέπουν την ενότητα.

Για να γίνει αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που ορίζει την τιμή από ένα πεδίο Boolean στην τιμή true εάν όλα τα πεδία στην ενότητα στοιχεία επικοινωνίας περιέχουν δεδομένα. Μια δυαδική τιμή πεδίου μπορεί να έχει τη δυαδική τιμή true ή false. Εάν η τιμή του πεδίου δυαδική είναι αληθής, το στοιχείο ελέγχου ενότητας που περιέχει δόμησης επιτρέπουν πληροφορίες εμφανίζεται.

Για να εμφανίσετε το στοιχείο ελέγχου ενότητας που περιέχει δόμησης επιτρέπουν πληροφορίες, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν κανόνα για να εκτελέσετε αυτήν τη συνάρτηση στο πεδίο Boolean εάν όλα τα πεδία στην ενότητα στοιχεία επικοινωνίας περιέχουν δεδομένα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Συναρτήσεις κειμένου

concat

Συνδυάζει δύο ή περισσότερα πεδία συμβολοσειρών κειμένου σε μια συμβολοσειρά.

Σύνταξη

Ένωση (Κείμενο1, κείμενο2,...)

Όρισμα

Περιγραφή

Κείμενο1

Ένα πεδίο που περιέχει κείμενο να συνδυάζονται σε μία γραμμή του κειμένου με το κείμενο στο όρισμα2.

κείμενο2...

Εγκαταστάσεις ή περισσότερα πρόσθετα πεδία που περιέχει κείμενο να συνδυάζονται με το προηγούμενο πεδίο. Πεδία Διαχωρισμός κειμένου με κόμμα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που περιέχει ένα πεδίο με όνομα fldFirstName και ένα πεδίο με όνομα fldLastName. Προσθέστε τον παρακάτω τύπο σε ένα τρίτο πεδίο για να προκαλέσει ώστε να περιέχει το κείμενο "αυτήν τη φόρμα που συμπλήρωσε < όνομα >< επώνυμο >.":

concat ("αυτήν τη φόρμα που συμπλήρωσε", fldFirstName, "", fldLastName, ".")

Σημείωση: Πραγματική κείμενο που έχει εισαχθεί ως ένα όρισμα που περιέχουν κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων ή σημείων στίξης, πρέπει να εισαχθεί σε εισαγωγικά ("").

περιέχει

Επιστρέφει true εάν η δεύτερη περιέχει το πρώτο πεδίο ή συμβολοσειρά κειμένου. Διαφορετικά, επιστρέφει την τιμή false.

Σύνταξη

περιέχει (εντός_κειμένου, εύρεση_κειμένου)

Όρισμα

Περιγραφή

εντός_κειμένου

Το πεδίο που περιέχει το κείμενο για να γίνει αναζήτηση.

εύρεση_κειμένου

Το πεδίο που περιέχει το κείμενο ή το κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά ("") για να αναζητήσετε το πρώτο όρισμα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με τρία πεδία κειμένου. Το πρώτο επιτρέπει χρήστη για να εισαγάγετε ένα ποσό μακροσκελείς κειμένου το πρώτο στοιχείο ελέγχου, που ονομάζεται fldText. Στο δεύτερο παράδειγμα θα επιτρέψετε σε ένα χρήστη για να εισαγάγετε ένα σύντομο τμήμα του κειμένου και ονομάζεται fldFindText. Το τρίτο πλαίσιο κειμένου θα συγκρίνετε το δεύτερο πλαίσιο κειμένου στην πρώτη και υποδεικνύουν αν η τιμή στο πεδίο δεύτερη βρίσκεται στο πρώτο πεδίο και εμφάνιση του αποτελέσματος. Ως την προεπιλεγμένη τιμή της, θα είχε τον παρακάτω τύπο:

contains(fldText,fldFindText)

normalize-space

Καταργεί κενών διαστημάτων από μια συμβολοσειρά κειμένου.

Σημείωση: Αυτό θα καταργήσει οποιαδήποτε διάστιχο, τέλος, καθώς και επαναλαμβανόμενα κενά διαστήματα από ένα πεδίο με τύπο δεδομένων κειμένου.

Σύνταξη

normalize-Space(Text)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Το κείμενο που περιέχει το διάστιχο, στο τέλος ή επαναλαμβανόμενα κενά διαστήματα που θέλετε να καταργήσετε. Το κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά ("").

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται fldText (το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου). Για να κανονικοποιηθεί οποιοδήποτε κείμενο που έχει εισαχθεί στο πρώτο πεδίο και να εμφανίσετε τι την τιμή στο πρώτο πεδίο χωρίς οποιοδήποτε κενό διάστημα πλεονάζουσας, προσθέστε ένα δεύτερο πεδίο με τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή:

normalize-Space(fldText)

starts-with

Επιστρέφει την τιμή "true" Εάν το πρώτο πεδίο ή συμβολοσειρά κειμένου αρχίζει από το δεύτερο. Διαφορετικά, επιστρέφει την τιμή false.

Σύνταξη

Έναρξη-with(text, start_text)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Το όνομα του πεδίου που περιέχει το κείμενο για να γίνει αναζήτηση. Ξεχωριστές ορίσματα με κόμμα.

start_text

Το κείμενο που θα γίνει η αναζήτηση στην αρχή του πεδίου που καθορίζεται στο πρώτο όρισμα. Αυτό το όρισμα μπορεί να είναι είτε ένα πεδίο ή το κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά ("").

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με τρία πεδία κειμένου. Το πρώτο επιτρέπει χρήστη για να εισαγάγετε ένα ποσό μακροσκελείς κειμένου το πρώτο στοιχείο ελέγχου, που ονομάζεται fldText. Στο δεύτερο παράδειγμα θα επιτρέψετε σε ένα χρήστη για να εισαγάγετε ένα σύντομο τμήμα του κειμένου και ονομάζεται fldFindText. Το τρίτο πλαίσιο κειμένου θα συγκρίνετε το δεύτερο πλαίσιο κειμένου στην πρώτη και υποδεικνύουν αν η τιμή στο πρώτο πεδίο ξεκινά με την τιμή στο πεδίο δεύτερο και εμφάνιση του αποτελέσματος. Ως την προεπιλεγμένη τιμή της, θα είχε τον παρακάτω τύπο:

Έναρξη-with(fldText, fldFindText)

συμβολοσειρά

Μετατρέπει μια τιμή σε μια συμβολοσειρά κειμένου.

Σύνταξη

String(Value)

Όρισμα

Περιγραφή

τιμή

Το πεδίο που περιέχει την τιμή για να μετατρέψετε σε κείμενο.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από οι εργολάβοι να εφαρμόσετε για τη δημιουργία άδειες. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια ενότητα στην οποία το ανάδοχος να εισαγάγετε τη διεύθυνση του business. Για να επαληθεύσετε ότι ο έργου πληκτρολογώντας μια έγκυρη διεύθυνση, το πρότυπο φόρμας έχει μια σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που να επαληθεύσετε τη διεύθυνση. Εάν έχει επαληθευτεί τη διεύθυνση, τον έργου να υποβάλετε τη φόρμα σε μια βάση δεδομένων SQL. Η βάση δεδομένων SQL χρησιμοποιεί ένα πεδίο κειμένου για την ταχυδρομική διεύθυνση. Η υπηρεσία Web απαιτεί τον αριθμό της διεύθυνσης αριθμητικό τύπο δεδομένων και ότι το όνομα ταχυδρομική είναι έναν τύπο δεδομένων κειμένου.

Για να υποβάλετε τα δεδομένα σε υπηρεσίας Web και τη βάση δεδομένων SQL, τη διεύθυνση πρέπει να είναι αποθηκευμένο σε δύο διαφορετικούς τύπους δεδομένων:

 • Για να υποβάλετε τη διεύθυνση για την υπηρεσία Web, τον αριθμό της διεύθυνσης πρέπει να είναι αριθμητικό τύπο δεδομένων.

 • Για να υποβάλετε τη διεύθυνση για τη βάση δεδομένων SQL, τον αριθμό της διεύθυνσης και το όνομα του ταχυδρομική πρέπει να είναι ένας τύπος δεδομένων κειμένου.

Μπορείτε επίσης να θέλετε τον έργου για να εισαγάγετε τη διεύθυνση του μόνο μία φορά. Για να μετατρέψετε τη διεύθυνση για να τους σωστούς τύπους δεδομένων και να διασφαλίσετε ότι το ανάδοχος εισάγει τη διεύθυνση του μόνο μία φορά, η φόρμα περιέχει ένα πεδίο για να εισάγετε τον αριθμό της διεύθυνσης που ονομάζεται fldAddressNumber και ένα άλλο πεδίο για την εισαγωγή του ονόματος οδού. Το πεδίο fldAddressNumber είναι αριθμητικό τύπο δεδομένων και το πεδίο Όνομα ταχυδρομική είναι ένας τύπος δεδομένων κειμένου.

Για να υποβάλετε την πλήρη διεύθυνση (τον αριθμό της διεύθυνσης και το όνομα του ταχυδρομική) στη βάση δεδομένων SQL, πρέπει να συνδυάσετε τις τιμές στο πεδίο fldAddressNumber και το πεδίο Όνομα ταχυδρομική σε μια τιμή που είναι ένας τύπος δεδομένων κειμένου. Πρέπει πρώτα να μετατρέψετε τα αριθμητικά δεδομένα στο πεδίο fldAddressNumber, το οποίο αποθηκεύει τα δεδομένα ως αριθμητικό τύπο δεδομένων, σε έναν τύπο δεδομένων κειμένου. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που θα περιέχει την πλήρη διεύθυνση ως έναν τύπο δεδομένων κειμένου.

Για να μετατρέψετε τα δεδομένα κειμένου στο πεδίο fldAddressNumber σε τύπο δεδομένων "κείμενο", ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Web, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα άλλο πεδίο που θα περιέχει τον αριθμό της διεύθυνσης ως τύπο δεδομένων κειμένου. Για να μετατρέψετε τον αριθμό της διεύθυνσης από έναν τύπο αριθμητικών δεδομένων σε έναν τύπο δεδομένων κειμένου, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή για αυτό το πεδίο:

String(fldAddressNumber)

string-length

Επιστρέφει τον αριθμό χαρακτήρων σε μια συμβολοσειρά κειμένου.

Σύνταξη

String-Length(Text)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Το πεδίο του οποίου η τιμή είναι το κείμενο που θέλετε να μετρήσετε.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται fldText, το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Το πρότυπο φόρμας περιλαμβάνει ένα δεύτερο πεδίο που χρησιμοποιείται για να μετρήσετε το πλήθος των χαρακτήρων που καταχωρείται στο την πρώτη φόρμα. Για να το κάνετε αυτό, το δεύτερο πεδίο θα περιέχει τον ακόλουθο τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή:

String-Length(fldText)

substring

Επιστρέφει ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας συμβολοσειράς κειμένου. Το δεύτερο όρισμα καθορίζει το σημείο έναρξης και το τρίτο όρισμα καθορίζει το πλήθος των χαρακτήρων για να συμπεριλάβετε.

Σύνταξη

δευτερεύουσα συμβολοσειρά (κείμενο, start_position, char_count)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Ένα πεδίο με έναν τύπο δεδομένων κειμένου ή κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά (""). Η συνάρτηση αναζητά αυτό το κείμενο και επιστρέφει όλους τους χαρακτήρες από τη θέση που καθορίζεται στο δεύτερο όρισμα έως και το πλήθος των χαρακτήρων που καθορίζεται στο τρίτο όρισμα ή στο τέλος του κειμένου, όποιο συμβεί πρώτα.

start_position

Το σημείο έναρξης του κειμένου για την ανάκτηση από το πρώτο όρισμα. Αυτό το όρισμα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός ή μια αναφορά σε ένα πεδίο που έχει ρυθμιστεί για την αποθήκευση τύπους δεδομένων ακέραιος αριθμός (Ακέραιος).

char_count

Το πλήθος των χαρακτήρων που θέλετε να ανακτήσετε, αρχίζοντας από την αρχική θέση που καθορίζεται στο δεύτερο όρισμα. Αυτό το όρισμα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός ή μια αναφορά σε ένα πεδίο που έχει ρυθμιστεί για την αποθήκευση τύπους δεδομένων ακέραιος αριθμός (Ακέραιος).

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που περιέχει τα παρακάτω πεδία και στοιχεία ελέγχου:

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldText που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο περιέχει το κείμενο που αναζητά τη συνάρτηση.

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldStartingPosition που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο έχει ρυθμιστεί ως τύπο δεδομένων ακέραιος αριθμός. Το πεδίο περιέχει το σημείο έναρξης για τη συνάρτηση.

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldNumberOfCharacters που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο έχει ρυθμιστεί ως τύπο δεδομένων ακέραιος αριθμός. Το πεδίο περιέχει τον αριθμό των χαρακτήρων που επιστρέφει η συνάρτηση.

 • Στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που εμφανίζει τα αποτελέσματα της συνάρτησης. Το πλαίσιο κειμένου περιέχει τον ακόλουθο τύπο:

δευτερεύουσα (fldText, fldStartingPosition, fldNumberOfCharacters)

Εάν ένας χρήστης εισάγει "αυτήν τη φόρμα που δημιουργήθηκε από μια InfoPath φόρμα προτύπου." στο πρώτο πλαίσιο κειμένου, ακολουθούμενο από 4 στη δεύτερη και 16 στο τρίτο, στη συνέχεια, το τέταρτο πλαίσιο κειμένου θα περιέχει "s φόρμας ήταν Δημιουργία".

substring-after

Επιστρέφει το κείμενο στην πρώτη συμβολοσειρά κειμένου που ακολουθεί πρώτης εμφάνισης της δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου.

Σύνταξη

δευτερεύουσα after(text, find_text)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Ένα πεδίο με έναν τύπο δεδομένων κειμένου ή κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά (""). Η συνάρτηση αναζητά το κείμενο του ορίσματος και, στη συνέχεια, επιστρέφει όλους τους χαρακτήρες που ακολουθούν το κείμενο στο δεύτερο όρισμα.

εύρεση_κειμένου

Το κείμενο για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο κείμενο του πρώτου ορίσματος. Το κείμενο μπορεί να είναι είτε την τιμή στο πεδίο με τύπο δεδομένων κειμένου ή κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά (""). Η συνάρτηση αναζητά στο κείμενο του πρώτου ορίσματος για αυτό το κείμενο και, στη συνέχεια, επιστρέφει όλους τους χαρακτήρες που ακολουθούν το κείμενο σε αυτό το όρισμα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας που περιέχει τα παρακάτω πεδία και στοιχεία ελέγχου:

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldText που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο περιέχει το κείμενο που αναζητά τη συνάρτηση.

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldSubstringText που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο περιέχει το κείμενο που είναι το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης.

 • Στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου που εμφανίζει τα αποτελέσματα της συνάρτησης. Το πλαίσιο κειμένου περιέχει τον ακόλουθο τύπο:

δευτερεύουσα after(fldText, fldSubstringText)

Εάν ένας χρήστης εισάγει "αυτήν τη φόρμα που δημιουργήθηκε από μια InfoPath φόρμα προτύπου." στο πεδίο fldText, και το "InfoPath" στη δεύτερη, τότε το τρίτο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου θα περιέχει "πρότυπο φόρμας".

substring-before

Επιστρέφει το κείμενο στην πρώτη συμβολοσειρά κειμένου που προηγείται της πρώτης εμφάνισης της δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου.

Σύνταξη

δευτερεύουσα before(text, find_text)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Ένα πεδίο με έναν τύπο δεδομένων κειμένου ή κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά (""). Η συνάρτηση αναζητά το κείμενο του ορίσματος και, στη συνέχεια, επιστρέφει όλους τους χαρακτήρες πριν από το κείμενο στο δεύτερο όρισμα, find_text.

εύρεση_κειμένου

Η τιμή για την αναζήτηση στο όρισμα κείμενο. Αυτή η τιμή μπορεί να είναι είτε την τιμή σε ένα πεδίο με τύπο δεδομένων κειμένου ή κείμενο που περικλείεται σε διπλά εισαγωγικά (""). Η συνάρτηση αναζητά το κείμενο στο πρώτο όρισμα (text) για αυτό το κείμενο και, στη συνέχεια, επιστρέφει όλους τους χαρακτήρες πριν από το κείμενο σε αυτό το όρισμα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με τα παρακάτω πεδία και στοιχεία ελέγχου:

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldText που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο περιέχει το κείμενο που αναζητά τη συνάρτηση.

 • Ένα πεδίο που ονομάζεται fldSubstringText που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Αυτό το πεδίο περιέχει το κείμενο που είναι το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης.

 • Αα πλαισίου κειμένου που εμφανίζει τα αποτελέσματα της συνάρτησης. Το πλαίσιο κειμένου περιέχει τον ακόλουθο τύπο:

δευτερεύουσα before(fldText, fldSubstringText)

Εάν ένας χρήστης εισάγει "αυτήν τη φόρμα που δημιουργήθηκε από μια InfoPath φόρμα προτύπου." στο πεδίο fldText και "δημιουργήθηκε" στη δεύτερη, στη συνέχεια, το τρίτο στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου θα περιέχει "έχει αυτήν τη φόρμα".

translate

Επιστρέφει την πρώτη συμβολοσειρά κειμένου με κάθε χαρακτήρα της δεύτερης συμβολοσειράς κειμένου αντικαθίστανται από το χαρακτήρα στην αντίστοιχη θέση της τρίτης συμβολοσειράς κειμένου.

Σύνταξη

Μετάφραση (κείμενο, εύρεση_χαρακ., Αντικατ ._χαρακ.)

Όρισμα

Περιγραφή

text

Το όνομα του πεδίου που περιέχει το κείμενο των οποίων οι χαρακτήρες θα αντικατασταθούν. Ξεχωριστές ορίσματα με κόμμα.

εύρεση_χαρακ.

Ένα χαρακτήρα ή την τιμή ενός πεδίου με τύπο δεδομένων κειμένου που θα αντικατασταθούν από τους χαρακτήρες στο τρίτο όρισμα. Ξεχωριστές ορίσματα με κόμμα.

Αντικατ ._χαρακ.

Ένα χαρακτήρα ή την τιμή ενός πεδίου με τύπο δεδομένων κειμένου που θα αντικαταστήσει κάθε παρουσία του χαρακτήρα στο δεύτερο όρισμα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση προτύπου φόρμας του οποίου οι φόρμες θα χρησιμοποιηθεί από οι εργολάβοι να εφαρμόσετε για τη δημιουργία άδειες. Το πρότυπο φόρμας περιέχει μια ενότητα στην οποία το ανάδοχος να εισαγάγετε τη διεύθυνση του business. Η ενότητα περιέχει ένα πεδίο που ονομάζεται fldStreetAddress που είναι δεσμευμένο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου στο οποίο ο έργου να εισαγάγετε την ταχυδρομική διεύθυνση.

Για να επαληθεύσετε ότι ο έργου πληκτρολογώντας μια έγκυρη διεύθυνση, έχετε μια σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που να επαληθεύσετε τη διεύθυνση. Η υπηρεσία Web απαιτεί πεζούς χαρακτήρες στη διεύθυνση.

Για να μετατρέψετε οποιοδήποτε κεφαλαίο χαρακτήρα σε την ταχυδρομική διεύθυνση σε πεζά, μπορείτε να προσθέσετε ένα άλλο πεδίο στην προέλευση δεδομένων για να συμπεριλάβετε την ταχυδρομική διεύθυνση που έχει μετατραπεί σε πεζούς χαρακτήρες. Η προεπιλεγμένη τιμή αυτού του πεδίου περιέχει τον ακόλουθο τύπο:

Μετάφραση (fldStreetAddress, αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω, αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω)

Επάνω μέρος της σελίδας

Συναρτήσεις διεύθυνσης URL

SharePointListUrl

Επιστρέφει τη διεύθυνση της βιβλιοθήκης του SharePoint φόρμα λίστας ή όπου η φόρμα είναι φιλοξενούνται (μόνο για το InfoPath 2010).

Σύνταξη

SharePointListUrl()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας για μια λίστα του SharePoint και θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση στη θέση όπου βρίσκεται στη λίστα, όπως "http://sharepointserver/site/list/". Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου υπερ-σύνδεσης και ορίστε την σε Μόνο για ανάγνωση, και, στη συνέχεια, ορίστε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου που το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ως εξής:

SharePointListUrl()

Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν φιλοξενείται σε ένα διακομιστή SharePoint, η συνάρτηση SharePointListUrl() θα επιστρέψει μόνο "http://sharepointserver/site/list/".

SharePointServerRootUrl

Επιστρέφει τη διεύθυνση του διακομιστή του SharePoint όπου η φόρμα είναι φιλοξενούνται (μόνο για το InfoPath 2010).

Σύνταξη

SharePointServerRootUrl()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας για μια λίστα του SharePoint και θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση προς το ριζικό κατάλογο του διακομιστή του SharePoint που βρίσκεται στη λίστα, όπως "http://sharepointserver/site/list/". Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου υπερ-σύνδεσης και ορίστε την σε Μόνο για ανάγνωση, και, στη συνέχεια, ορίστε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου που το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ως εξής:

SharePointServerRootUrl()

Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν φιλοξενείται σε ένα διακομιστή SharePoint, η συνάρτηση SharePointListUrl() θα επιστρέψει μόνο "http://sharepointserver/site/list/".

SharePointCollectionUrl

Επιστρέφει τη διεύθυνση της συλλογής τοποθεσιών του SharePoint όπου η φόρμα είναι φιλοξενούνται (μόνο για το InfoPath 2010).

Σύνταξη

SharePointCollectionUrl()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας για μια λίστα του SharePoint και θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση στη συλλογή τοποθεσιών του διακομιστή του SharePoint όπου βρίσκεται στη λίστα, όπως "http://sharepointserver/sitecollection/". Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου υπερ-σύνδεσης και ορίστε την σε Μόνο για ανάγνωση, και, στη συνέχεια, ορίστε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου που το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ως εξής:

SharePointCollectionUrl()

Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν φιλοξενείται σε ένα διακομιστή SharePoint, η συνάρτηση SharePointListUrl() θα επιστρέψει μόνο "http://sharepointserver/sitecollection/".

SharePointSiteUrl

Επιστρέφει τη διεύθυνση της τοποθεσίας του SharePoint όπου η φόρμα είναι φιλοξενούνται (μόνο για το InfoPath 2010).

Σύνταξη

SharePointSiteUrl()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας για μια λίστα του SharePoint και θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση στην τοποθεσία του SharePoint όπου βρίσκεται στη λίστα, όπως "http://sharepointserver/site/". Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε ένα στοιχείο ελέγχου υπερ-σύνδεσης και ορίστε την σε Μόνο για ανάγνωση, και, στη συνέχεια, ορίστε την προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου που το στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο με ως εξής:

SharePointSiteUrl()

Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν φιλοξενείται σε ένα διακομιστή SharePoint, η συνάρτηση SharePointListUrl() θα επιστρέψει μόνο "http://sharepointserver/site/".

Επάνω μέρος της σελίδας

Η συνάρτηση όνομα χρήστη

όνομα χρήστη

Επιστρέφει το όνομα χρήστη του ατόμου που συμπληρώνει τη φόρμα (Microsoft InfoPath 2007 ή νεότερη έκδοση).

Σημείωση: Εάν ο χρήστης είναι Συμπλήρωση φόρμας σε πρόγραμμα περιήγησης Web, το όνομα χρήστη ανάκτηση από το Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 ή νεότερη έκδοση.

Σύνταξη

userName()

Αυτή η συνάρτηση δεν χρησιμοποιεί ορίσματα.

Παράδειγμα

Σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων για την εταιρεία σας. Εταιρεία της πιστωτικής κάρτας σας στέλνει τις εγγραφές των δαπανών των υπαλλήλων σας ηλεκτρονικά σε μια βάση δεδομένων που διατηρεί την εταιρεία σας. Για να ανακτήσετε τις εγγραφές εξόδων για έναν εργαζόμενο, η βάση δεδομένων πρέπει το όνομα χρήστη του υπαλλήλου που συμπληρώνει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας για να αποθηκεύσετε το όνομα χρήστη του υπαλλήλου. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος που χρησιμοποιεί την τιμή αυτού του πεδίου σε ένα ερώτημα για να ανακτήσετε τα έξοδα.

Για να βεβαιωθείτε ότι ο εργαζόμενος συμπλήρωση της κατάστασης εξόδων χρησιμοποιεί το σωστό όνομα χρήστη, μπορείτε να συνδέσετε το πεδίο με ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου. Για να εμφανίσετε το όνομα χρήστη του χρήστη που δημιουργεί μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή ενός πεδίου που είναι δεσμευμένο με το στοιχείο ελέγχου πλαισίου κειμένου:

userName()

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×