Προσθήκη συμβόλου κράτησης θέσης κειμένου με προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος

Προσθήκη συμβόλου κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος

Προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος σε σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου σε τυπικές διατάξεις

Επισκόπηση προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος

Εάν δημιουργήσετε πρότυπα για άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέες παρουσιάσεις, μπορείτε να αντικαταστήσετε το κείμενο στο το προεπιλεγμένο σύμβολα κράτησης θέσης με την προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος. Προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος να περιγράψετε ή να καθορίσετε τις πληροφορίες που θέλετε να εισαγάγετε σε σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου οι χρήστες του προτύπου σας.

Σημειώσεις: Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του τρόπου χρήσης ενός συμβόλου κράτησης θέσης κειμένου και ενός πλαισίου κειμένου στην προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών".

 • Όταν θέλετε οι χρήστες του προτύπου σας να εισαγάγουν συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών στα σύμβολα κράτησης θέσης, προσθέστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου μέσα από την προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών". Το προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος που βρίσκεται μέσα σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου εξαφανίζεται μόλις ο χρήστης ξεκινήσει να πληκτρολογεί.

 • Όταν θέλετε το πρότυπό σας να περιέχει μόνιμο και μη επεξεργάσιμο κείμενο, προσθέστε ένα πλαίσιο κειμένου στην προβολή "Υπόδειγμα διαφανειών".

 • Εάν προσθέτετε ένα πλαίσιο κειμένου στην Κανονική προβολή, το κείμενο μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία από όλους.

Στο παρακάτω πρότυπο πιστοποιητικού, ο συντάκτης έχει επεξεργαστεί τα σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου έτσι ώστε να περιέχουν κείμενο που θα ζητά από τους χρήστες να εισαγάγουν συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως Καταχωρήστε εδώ το όνομα του παίκτη, Καταχωρήστε εδώ το όνομα του προπονητή, Καταχωρήστε εδώ την ημερομηνία της τελετής και Έτος.

Προσαρμοσμένα σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου μηνύματος

Μια ποδοσφαιρική ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πιστοποιητικό επαίνου επιτευγμάτων με απλή προσαρμογή του κειμένου που βρίσκεται στα σύμβολα κράτησης θέσης. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος είναι ότι παρέχει οδηγίες σχετικά με ποιους τύπους πληροφοριών πρέπει να εισαγάγετε.

Σημαντικό: Εάν εφαρμόσετε μια διάταξη σε μία ή περισσότερες διαφάνειες στην παρουσίασή σας, και, στη συνέχεια, μετάβαση προς τα πίσω και προσθήκη ή αλλαγή το προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος στη διάταξη, πρέπει να εφαρμόσετε εκ νέου τη διάταξη των διαφανειών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο θέμα Επεξεργασία και εκ νέου εφαρμογή μιας διάταξης διαφάνειας.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη συμβόλου κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος

Συμβουλή: Κατά τη δημιουργία ενός προτύπου, μπορείτε να προσθέσετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου, το οποίο να μην ανήκει στα τυπικά σύμβολά κράτησης θέσης κειμένου μιας διάταξης. Για να γίνει αυτό, προσθέστε το νέο σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, προσθέστε το προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

 1. Στο μενού Προβολή, στην ομάδα Κύριες προβολές, κάντε κλικ στην εντολή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο αριστερό παράθυρο που περιέχει τα υποδείγματα διαφανειών και τις διατάξεις, κάντε κλικ στη διάταξη στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου και ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

 3. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στην ομάδα Διάταξη υποδείγματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή χαρακτήρα κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο.

  Εισαγωγή συμβόλου κράτησης θέσης πλαισίου κειμένου

 4. Κάντε κλικ στο δείκτη του ποντικιού και σύρετέ τον για να σχεδιάσετε το σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου.

 5. Επισημάνετε το προεπιλεγμένο κείμενο στο σύμβολο κράτησης θέσης και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το με το δικό σας προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

  Σημείωση: Στην περίπτωση που εμφανιστεί μια ανεπιθύμητη κουκκίδα πριν από το προσαρμοσμένο σας κείμενο μηνύματος, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο στοιχείο Κουκκίδες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καμία.

 6. Στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου μηνύματος σε σύμβολα κράτησης θέσης κειμένου σε τυπικές διατάξεις

Οι τυπικές, προδομημένες διατάξεις περιέχουν πλαίσια κράτησης θέσης με προεπιλεγμένο κείμενο, όπως Στυλ κύριου τίτλου ή Στυλ υπότιτλου. Για να προσαρμόσετε αυτό το κείμενο, κάντε τα εξής:

 1. Στην προβολή Υπόδειγμα διαφανειών, κάντε κλικ σε ένα προεπιλεγμένο σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το υπάρχον κείμενο με το δικό σας προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος.

 2. Για να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή προκειμένου να δείτε το δικό σας νέο, προσαρμοσμένο κείμενο μηνύματος, στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών, στην ομάδα Κλείσιμο, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

  Συμβουλή: Όταν μεταβείτε σε Κανονική προβολή, οι χρήστες του προτύπου σας μπορούν να κάνουν κλικ μέσα στο σύμβολο κράτησης θέσης και να αντικαταστήσουν το κείμενο οδηγιών με το δικό τους περιεχόμενο.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×