Προσθήκη στοιχείου "Πληροφορίες" σε ένα προσαρμοσμένο εργαλείο λιστών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι προγραμματιστές εργαλείων μπορούν να προσθέσουν περιγραφικές πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο στη Σχεδίαση λιστών. Τα μέλη του χώρου εργασίας πρέπει να έχουν πρόσβαση στη Σχεδίαση εργαλείου λιστών για να δουν αυτές τις πληροφορίες.

 1. Εισέλθετε στη Σχεδίαση.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις και Επιλογές.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πληροφορίες για αυτό το Εργαλείο.

 4. Εισαγάγετε ή ενημερώστε τις πληροφορίες στα πεδία Όνομα, Έκδοση και Περιγραφή.

  Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα για λεπτομέρειες σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.

 5. Αποθηκεύστε και δημοσιεύστε τις αλλαγές σας.

Πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή Ονόματος, Έκδοσης και Περιγραφής

Το Όνομα, η Έκδοση και η Περιγραφή παρέχουν ένα μηχανισμό για εξωτερικές εφαρμογές για να ταυτοποιήσουν ένα προσαρμοσμένο εργαλείο λιστών και για να τεκμηριώσουν τη σχεδίαση για άλλα προγράμματα σχεδίασης προσαρμοσμένων εργαλείων.

Προτείνεται να περιλαμβάνεται Όνομα, Έκδοση και Περιγραφή, αλλά είναι προαιρετικό. Δεν υπάρχει αυτοματοποιημένος μηχανισμός για την αύξηση του αριθμού Έκδοσης. Η αύξηση του αριθμού Έκδοσης όπως απαιτείται αποτελεί ευθύνη του σχεδιαστή λιστών.

Οδηγίες για καθορισμό ονόματος και αριθμού έκδοσης

Σημειώστε τις ακόλουθες οδηγίες για τον καθορισμό του ονόματος Σχεδίασης εργαλείου λιστών και την αύξηση του αριθμού έκδοσης:

 • Το όνομα σχεδίασης προορίζεται να είναι μια μοναδική συμβολοσειρά που ταυτοποιεί τον οργανισμό που σχεδίασε το εργαλείο λιστών και την κατηγορία εφαρμογής ή το σκοπό του εργαλείου λιστών. Συνιστάται η χρήση της ίδιας μορφής URI που χρησιμοποιείται στο χώρο εργασίας SharePoint Workspace για την ταυτοποίηση άλλων προτύπων. Το URI έχει τη γενική μορφή "urn:χώρος-ονόματος-εταιρείας:μοναδικό-όνομα". Εάν τροποποιείτε ένα πρότυπο εργαλείου λιστών για να δημιουργήσετε μια ολοκληρωτικά νέα χρήση για το εργαλείο λιστών, θα πρέπει να του δώσετε ένα νέο URI.

 • Η Έκδοση σχεδίασης παρέχει ένα μηχανισμό για τους σχεδιαστές ώστε να τεκμηριώνουν τις τροποποιήσεις που πραγματοποιούν σε ένα πρότυπο εργαλείου λιστών. Όταν αναπτυχθεί ένα πρότυπο εργαλείου λιστών και έχουν αναπτυχθεί εξωτερικές εφαρμογές για πρόσβαση στο εργαλείο, είναι σημαντικό να παρέχονται πληροφορίες στον αριθμό Έκδοσης σχεδίασης, ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν οι προγραμματιστές εφαρμογών ότι οι λύσεις τους λειτουργούν με τη σωστή έκδοση του εργαλείου λιστών. Οι εξωτερικές εφαρμογές μπορεί να επηρεαστούν όταν τα πεδία, οι προβολές και οι φόρμες προστίθενται στο εργαλείο λιστών, όταν προστίθενται νέες σε αυτό ή όταν τροποποιείται μια υπάρχουσα. Συνήθως, οι εξωτερικές εφαρμογές δεν επηρεάζονται από τροποποιήσεις που αφορούν καθαρά σχεδίαση περιβάλλοντος εργασίας, όπως η μετακίνηση ενός πεδίου σε μια φόρμα.

  Η Έκδοση σχεδίασης είναι ένα σύνολο 4 ψηφίων σε σειρά, που οριοθετείται με τελείες και αποθηκεύεται ως συμβολοσειρά. Η Έκδοση σχεδίασης συμμορφώνεται με το σχήμα ταυτοποίησης έκδοσης: (0.0.0.0). Τα τέσσερα ψηφία της έκδοσης αντιπροσωπεύουν από αριστερά προς τα δεξιά:

  • Κύρια έκδοση

  • Δευτερεύουσα έκδοση

  • Προσαρμοσμένη έκδοση

  • Αριθμός δόμησης

Οι ακόλουθες οδηγίες συνιστώνται για την αύξηση αυτών των αριθμών:

 • Κύρια έκδοση: η αλλαγή υποδηλώνει μια ασύμβατη αλλαγή σχήματος του εργαλείου λιστών. Η αναβάθμιση κύριας έκδοσης μιας εφαρμογής εργαλείου λιστών θα πρέπει να θεωρείται μια εντελώς διαφορετική εφαρμογή. Ενώ η λειτουργία της εφαρμογής παραμένει στην ίδια κατηγορία εφαρμογής, είναι εντελώς διαφορετική από την άποψη του σχήματος εγγραφής δεδομένων.

 • Δευτερεύουσα έκδοση: η αλλαγή υποδηλώνει ότι οι υπάρχουσες εξωτερικές εφαρμογές θα πρέπει να εξακολουθούν να λειτουργούν επειδή δεν έχουν πραγματοποιηθεί ασύμβατες αλλαγές σχήματος. Σημειώνεται ότι σε μια αναβάθμιση δευτερεύουσας έκδοσης μπορείτε να προσθέσετε νέα πεδία, φόρμες και προβολές σε ένα εργαλείο Φορμών αλλά δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να πραγματοποιήσετε τροποποιήσεις σχήματος σε υπάρχουσες.

 • Προσαρμοσμένη έκδοση: η αλλαγή χρησιμοποιείται συνήθως για να ταυτοποιήσει μια έκδοση ενημέρωσης για ένα συγκεκριμένο πελάτη, η οποία διαθέτει λειτουργία ή τροποποιήσεις που εξυπηρετούν ένα συγκεκριμένο σκοπό.

 • Αριθμός δόμησης: η αλλαγή είναι μια ακολουθία αύξησης που καθορίζει η σχεδίαση και χρησιμοποιείται για να συσχετίσει μια ακολουθία δόμησης συγκεκριμένου λογισμικού στην εφαρμογή φορμών, που χρησιμοποιείται συνήθως στη διαχείριση έκδοσης δόμησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×