Προσθήκη σημειώσεων σε μια εργασία ή στο χρονοδιάγραμμα έργου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να συμπεριλάβετε επιπλέον πληροφορίες ή πληροφορίες υποστήριξης, μπορείτε να προσθέσετε μια σημείωση ένα εργασία, πόρων, ανάθεση ή σε ολόκληρο το έργο. Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε ένα αρχείο, όπως ένα σχεδιασμού έργου εγγράφων σε μια λέξη έγγραφο, με τη σημείωση.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη σημείωσης σε εργασία, πόρο ή ανάθεση

Προσθήκη σημείωσης για ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του έργου

Προσθήκη απλής σημείωσης έργου

Προσθήκη σύνθετης σημείωσης έργου

Προσθήκη σημείωσης σε εργασία, πόρο ή ανάθεση

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε μια προβολή εργασίας, πόρου ή χρήσης.

 2. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια σημείωση εργασίας, επιλέξτε μια εργασία και, στη συνέχεια, στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε τις σημειώσεις.

   (Στο Project 2007, επιλέξτε το μενού έργο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σημειώσεις εργασίας.)

  • Για να προσθέσετε μια σημείωση πόρου, επιλέξτε έναν πόρο και, στη συνέχεια, στην καρτέλα πόροι, στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε σημειώσεις.

   (Στο Project 2007, επιλέξτε το μενού έργο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σημειώσεις πόρων.)

  • Για να προσθέσετε μια σημείωση ανάθεσης, επιλέξτε την ανάθεση, το οποίο εμφανίζεται κάτω από τον πόρο ή εργασία στην προβολή χρήσης. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα αναθέσεις, επιλέξτε σημειώσεων.

   (Στο Project 2007, επιλέξτε το μενού έργο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σημειώσεις ανάθεσης.)

 3. Στο πλαίσιο σημειώσεις, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί OK.

 4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση γραμματοσειράς, Στοίχιση αριστερά, στο Κέντρο, Στοίχιση δεξιά ή Λίστα με κουκκίδες.

 5. Για να εισαγάγετε μια εικόνα, το γραφικό ή αρχείο, επιλέξτε Εισαγωγή αντικειμένου Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' .

Σημειώσεις: 

 • Για να δείτε τη σημείωση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη της σημείωσης Εικόνα κουμπιού στη στήλη δεικτών Επικεφαλίδα στήλης "Δείκτες" της προβολής σας. Για να δείτε ολόκληρη μια μεγάλη σημείωση, κάντε διπλό κλικ στο δείκτη της σημείωσης.

 • Για να εκτυπώσετε όλες τις σημειώσεις του έργου κατά την εκτύπωση μιας προβολής, στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαμόρφωση σελίδας. (Στο Project 2007, επιλέξτε αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας.) Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σημειώσεων. Σημειώσεις εκτυπώνονται στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης.

 • Για να διαγράψετε μια σημείωση, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Σημειώσεις και μετά πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σημείωσης για ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα του έργου

Έχετε δύο επιλογές για να προσθέσετε μια σημείωση σε ένα έργο:

 • Μπορείτε να προσθέσετε μια απλή σημείωση έργου στις ιδιότητες έργου. Η απλή σημείωση είναι μόνο κείμενο, χωρίς μορφοποίηση.

 • Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνθετη σημείωση έργου στην εργασία σύνοψης έργου. Οι σύνθετες σημειώσεις έργου σάς δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση γραμματοσειρών και παραγράφων και να προσθέσετε αντικείμενα στη σημείωσή σας, όπως για παράδειγμα εικόνες ή έγγραφα.

Προσθήκη απλής σημείωσης έργου

 1. Στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε πληροφορίες.

  (Στο Project 2007, επιλέξτε αρχείο > Ιδιότητες, και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα " Σύνοψη " Μετάβαση στο βήμα 3.)

 2. Στη δεξιά πλευρά της οθόνης, επιλέξτε Πληροφορίες έργου, επιλέξτε Ιδιότητες για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Σύνοψη.

 3. Στο πλαίσιο σχόλια, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί OK.

Το κείμενο που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο Σχόλια εμφανίζεται ως σημείωση στην εργασία σύνοψης έργου.

Προσθήκη σύνθετης σημείωσης έργου

Μπορείτε να προσθέσετε πιο σύνθετες σημειώσεις στην εργασία σύνοψης έργου, η οποία από προεπιλογή δεν εμφανίζεται στο γράφημα Gantt.

 1. Εάν η εργασία σύνοψης έργου δεν εμφανίζεται αυτήν τη στιγμή στο σχέδιό σας, κάντε τα εξής:

  1. Στην καρτέλα Αρχείο, επιλέξτε Επιλογές > Για προχωρημένους.

  2. Κάντε κύλιση στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το έργο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το κουμπί OK.

  (Στο Project 2007, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές, επιλέξτε την καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση εργασίας σύνοψης έργου στην ενότητα Επιλογές διάρθρωσης.)

 2. Επιλέξτε την εργασία σύνοψης έργου και, στη συνέχεια, στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα Ιδιότητες, επιλέξτε τις σημειώσεις.

  (Στο Project 2007, στο μενού " έργο ", επιλέξτε Σημειώσεις εργασιών.)

 3. Στο πλαίσιο Σημειώσεις, πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της σημείωσης.

 4. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, επιλέξτε την και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μορφοποίηση γραμματοσειράς, Στοίχιση αριστερά, στο Κέντρο, Στοίχιση δεξιά ή Λίστα με κουκκίδες.

 5. Για να εισαγάγετε μια εικόνα, το γραφικό ή αρχείο, επιλέξτε Εισαγωγή αντικειμένου Κουμπί 'Κατάργηση υπερ-σύνδεσης' .

Σημειώσεις: 

 • Για να δείτε τη σημείωση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο δείκτη της σημείωσης Εικόνα κουμπιού στη στήλη δεικτών Επικεφαλίδα στήλης "Δείκτες" της εργασίας σύνοψης έργου. Για να δείτε ολόκληρη μια μεγάλη σημείωση, κάντε διπλό κλικ στο δείκτη της σημείωσης.

 • Για να εκτυπώσετε όλες τις σημειώσεις του έργου κατά την εκτύπωση μιας προβολής, στην καρτέλα αρχείο, επιλέξτε Εκτύπωση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαμόρφωση σελίδας. (Στο Project 2007, επιλέξτε αρχείο > Διαμόρφωση σελίδας.) Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εκτύπωση σημειώσεων. Σημειώσεις εκτυπώνονται στην τελευταία σελίδα της εκτύπωσης.

 • Για να διαγράψετε μια σημείωση, επιλέξτε το κείμενο στο πλαίσιο Σημειώσεις και μετά πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×