Προσθήκη, ρύθμιση παραμέτρων ή διαγραφή λίστας ή βιβλιοθήκης από μια σελίδα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις σελίδες εμφανίζοντας λίστες και βιβλιοθήκες σε αυτές. Αυτό ενδέχεται να σας φανεί χρήσιμο εάν, για παράδειγμα, θέλετε να συγκεντρώσετε τα έγγραφα, το ημερολόγιο και τις εργασίες ενός έργου όλα σε μία σελίδα. Εμφανίζετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη σε μια σελίδα προσθέτοντας ένα Τμήμα Web στη σελίδα.

Για να προσθέσετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη σε μια σελίδα, πρέπει να έχετε τουλάχιστον το δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα μελών < όνομα τοποθεσίας > για την τοποθεσία. Για να δημιουργήσετε μια λίστα, πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον τα δικαιώματα που λαμβάνονται με την προσθήκη στην προεπιλεγμένη ομάδα "Σχεδίαση" για την τοποθεσία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη υπάρχουσας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Δημιουργία νέας λίστας ή βιβλιοθήκης και προσθήκη τους σε σελίδα

Αλλαγή προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Ελαχιστοποίηση ή επαναφορά μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Διαγραφή μιας λίστας ή βιβλιοθήκης από σελίδα

Προσθήκη υπάρχουσας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

  Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, ίσως δεν διαθέτετε τα κατάλληλα δικαιώματα για να επεξεργαστείτε τη σελίδα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή.

 2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζεται μια λίστα ή βιβλιοθήκη που υπάρχουν ήδη. Στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσα λίστα.

 3. Στην περιοχή "Τμήματα Web", επιλέξτε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως η λίστα Εργασίες και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη. Η σελίδα αναφέρεται στα Τμήματα Web επειδή χρησιμοποιείτε το Τμήμα Web προβολής λίστας για να εμφανίσετε την επιλεγμένη λίστα ή βιβλιοθήκη.

  Όταν επιλέγετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, η περιγραφή της λίστας ή της βιβλιοθήκης εμφανίζεται στην περιοχή Πληροφορίες για το Τμήμα Web.

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας λίστας που έχει προστεθεί σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Λίστα Εργασίες σε σελίδα

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημιουργία νέας λίστας ή βιβλιοθήκης και προσθήκη τους σε σελίδα

 1. Από μια σελίδα στην Κορδέλα, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

  Σημείωση: Εάν η εντολή Επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να μην έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για επεξεργασία της σελίδας. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 2. Κάντε κλικ στη σελίδα όπου θέλετε να εμφανίζεται η νέα λίστα ή βιβλιοθήκη. Στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Εισαγωγή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία λίστας.

  Σημείωση: Εάν η εντολή λίστας είναι απενεργοποιημένη, μπορεί να μην έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια λίστα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία λίστας, πληκτρολογήστε τον Τίτλο λίστας, επιλέξτε τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης που θέλετε να προσθέσετε στη σελίδα, όπως Βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Δημιουργία λίστας

 4. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας βιβλιοθήκης εγγράφων που έχει προστεθεί σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Βιβλιοθήκη Σχεδιασμός προϊόντος σε σελίδα

Επάνω μέρος της σελίδας

Αλλαγή προβολής μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

Ίσως θέλετε να αλλάξετε την προβολή που χρησιμοποιείτε για να εμφανίσετε τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη σε μια σελίδα. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε να εμφανίσετε μια προβολή με λιγότερα στοιχεία που είναι τα πιο σχετικά με την εργασία της ομάδας σας.

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

 2. Στη σελίδα, καταδείξτε με το δείκτη του ποντικιού τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία Τμήματος Web.

 3. Στις ιδιότητες της λίστας ή της βιβλιοθήκης που βρίσκονται στη σελίδα, κάντε κλικ στο κάτω βέλος του πεδίου Επιλεγμένη προβολή, επιλέξτε την προβολή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Ιδιότητες προβολής

Εάν οι διαθέσιμες προβολές δεν καλύπτουν τις ανάγκες σας, μπορείτε να μεταβείτε στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη και να δημιουργήσετε νέες προβολές. Την επόμενη φορά που θα τροποποιήσετε το Τμήμα Web, οι προβολές θα είναι διαθέσιμες στη λίστα Επιλεγμένες προβολές.

Επάνω μέρος της σελίδας

Ελαχιστοποίηση ή επαναφορά μιας λίστας ή βιβλιοθήκης σε σελίδα

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

 2. Στη σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ελαχιστοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να επαναφέρετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Η εικόνα που ακολουθεί είναι ένα παράδειγμα μιας λίστας εργασιών και μιας βιβλιοθήκης εγγράφων που έχουν ελαχιστοποιηθεί σε μια σελίδα χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που περιγράφηκε προηγουμένως.

Ελαχιστοποιημένη λίστα ή βιβλιοθήκη σε σελίδα

Επάνω μέρος της σελίδας

Διαγραφή μιας λίστας ή βιβλιοθήκης από σελίδα

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία δεν διαγράφει τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη από την τοποθεσία. Τις διαγράφει από τη σελίδα.

 1. Από μια σελίδα, στην Κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία.

  εντολή 'Επεξεργασία' στην καρτέλα 'Επεξεργασία'

 2. Στη σελίδα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη λίστα ή τη βιβλιοθήκη, κάντε κλικ στο κάτω βέλος, επιλέξτε Διαγραφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 3. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία της σελίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Σελίδα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×