Προσθήκη πόρων στο έργο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι πόροι είναι, συνήθως, άτομα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο έργου, ανεξάρτητα από το εάν έχουν ανατεθεί σε εργασίες. Ωστόσο, ένας πόρος ενδέχεται, επίσης, να περιλαμβάνει οτιδήποτε χρησιμοποιείται για την ολοκλήρωση ενός έργου, όπως εξοπλισμό και άλλα υλικά (π.χ. τσιμέντο ή διακομιστές Web).

Εάν χρησιμοποιείτε το Project Professional, το οποίο είναι συνδεδεμένο με τον Project Server, τότε θα έχετε πρόσβαση σε άλλους τύπους πόρων.

 • Εταιρικοί πόροι    . Ένας εταιρικός πόρος είναι ένα τμήμα της λίστας των πόρων για ολόκληρο τον οργανισμό; Επομένως, κάθε έναν από αυτούς τους πόρους μπορεί να είναι κοινόχρηστη σε πολλά έργα. Συνήθως, η λίστα των εταιρικών πόρων γίνεται από μια διαχειριστής και κάθε διαχειριστής έργου προσθέτει αυτούς τους πόρους για τα έργα όπως απαιτείται.

 • Μη εταιρικοί πόροι     Ένας μη εταιρικός πόρος ή τοπικός πόρος δεν αποτελεί μέρος της λίστας πόρων για ολόκληρη την εταιρεία. Κανένας άλλος διαχειριστής έργου δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει στο έργο του τους δικούς σας μη εταιρικούς πόρους.

 • Γενικοί πόροι     Οι γενικοί πόροι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των αναγκών σε προσωπικό για ένα έργο, όπως ξυλουργών και εμφανιστών ή μιας ομάδας πόρων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη πόρων στο έργο σας

Προσθήκη εταιρικών πόρων στο έργο σας (μόνο στο Project Professional)

Προσθήκη εταιρικών γενικών πόρων στο έργο σας (μόνο στο Project Professional)

Προσθήκη μη εταιρικών γενικών πόρων στο έργο σας (μόνο στο Project Professional)

Προσθήκη πόρων στο έργο

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα " Προβολή ". Στην ομάδα Προβολές πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων.

  Γραφικό ομάδας Προβολές πόρων

 2. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα όνομα πόρου όγκου εργασίας, υλικού ή γενικού πόρου.

 3. Εάν θέλετε να ορίσετε ομάδες πόρων, στη συνέχεια, στο πεδίο " ομάδα " για το όνομα πόρου, πληκτρολογήστε το όνομα της ομάδας.

 4. Καθορίστε τον τύπο του πόρου.

  • Για να καθορίσετε ότι πρόκειται για έναν πόρος εργασίας, στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Όγκος εργασίας.

  • Για να καθορίσετε ότι αυτός ο πόρος είναι έναν πόρο υλικού, στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή υλικό. Στο πεδίο " Ετικέτα υλικού ", πληκτρολογήστε την ετικέτα (για παράδειγμα, μέτρα, τόνουςή πλαίσια) για τον πόρο.

  • Για να καθορίσετε ότι πρόκειται για έναν πόρο κόστους, στο πεδίο Τύπος, κάντε κλικ στην επιλογή Κόστος.

 5. Στο το μέγιστο. Μονάδες πεδίων για τον πόρο, πληκτρολογήστε τον αριθμό των συνολικό μονάδες ότι αυτός ο πόρος είναι διαθέσιμο για αυτό το έργο. Η τιμή μέγιστες μονάδες καθορίζει τον όγκο αυτού του πόρου είναι διαθέσιμο για αυτό το έργο — για παράδειγμα, με μερική απασχόληση ή πολλαπλά γραφήματα.

  Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πόρο που είναι διαθέσιμες για το έργο σας δύο ημέρες της εβδομάδας, μπορείτε να εισαγάγετε μια τιμή μέγιστων μονάδων 40%. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις μέγιστες μονάδες για να καθορίσετε πολλές διαθεσιμότητα μιας ανάθεσης πόρου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πόρο με το όνομα μηχανικούς, ένας πόρος που αντιπροσωπεύει τρεις διαφορετικούς μηχανικούς στην ομάδα σας. Μπορείτε να εισαγάγετε τις μέγιστες μονάδες για μηχανικούς ως 300%. Μπορείτε να προγραμματίσετε τους τρεις μηχανικούς για πλήρη απασχόληση κάθε φορά, χωρίς να τον πόρο μηχανικών την υπερ-ανάθεση.

  Μπορείτε να εισαγάγετε μέγιστες μονάδες ως ποσοστό (50%, 100%, 300%), ή ως δεκαδικό (0,5, 1, 3).

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 6. Για να δημιουργήσετε έναν πόρο προϋπολογισμού, επιλέξτε τον πόρο, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα πόρου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προϋπολογισμός.

 7. Μπορείτε να προσθέσετε έναν πόρο εργασίας και σχετιζόμενες πληροφορίες χρησιμοποιώντας το βιβλίο διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου MAPI, από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory ή από τον Microsoft Project Server. Κάντε κλικ στην καρτέλα πόρος και, στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πόρων. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία (Project Professional μόνο), υπηρεσία καταλόγου Active Directory, , ή βιβλίο διευθύνσεων,

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εταιρικών πόρων στο έργο σας (μόνο στο Project Professional)

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα πόροι. Στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πόρων.

  Γραφικό Προσθήκη πόρων

 2. Επιλέξτε Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία, στο πλαίσιο Υπάρχοντα φίλτρα, κάντε κλικ στο φίλτρο που θέλετε να εφαρμόσετε. Η φιλτραρισμένη λίστα των εταιρικών πόρων εμφανίζεται στη στήλη Εταιρικός πόρος. Πόροι που έχουν ήδη εκχωρηθεί στην ομάδα του έργου σας παρατίθενται στη στήλη Πόρος έργου.

 4. Εάν θέλετε να αναζητήσετε πόρους που είναι διαθέσιμοι για εργασία σε καθορισμένο αριθμό ωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαθέσιμοι για εργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ωρών που πρέπει να είναι διαθέσιμος για εργασία ένας πόρος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα στα πλαίσια Από και Έως.

 5. Στη στήλη Εταιρικός πόρος, κάντε κλικ στον εταιρικό πόρο που θέλετε να προσθέσετε στο έργο σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Για να επιλέξετε πολλούς πόρους, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε έναν από τους πόρους.

  • Για να βρείτε εταιρικούς πόρους που συμφωνούν με τις δεξιότητες και άλλες ιδιότητες ενός από τους υπάρχοντες πόρους της ομάδας σας, επιλέξτε τον πόρο που θέλετε να αντιστοιχίσετε, στην περιοχή Πόρος έργου και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Αντιστοίχιση.

  • Για να αντικαταστήσετε έναν υπάρχοντα πόρο με έναν εταιρικό πόρο, στη στήλη Πόρος έργου, επιλέξτε τον πόρο ή τον γενικό πόρο που θέλετε να αντικαταστήσετε. Στην περιοχή Εταιρικός πόρος, επιλέξτε τον νέο εταιρικό πόρο και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικατάσταση.

   Όταν αντικαθιστάτε έναν πόρο, ο πόρος που αντικαταστάθηκε δεν καταργείται εάν έχει ολοκληρώσει πραγματικό όγκο εργασίας. Ο πόρος που τον αντικατέστησε αντιστοιχίζεται στον υπόλοιπο όγκο εργασίας.

 6. Για να προσθέσετε έναν προτεινόμενος πόρος στην ομάδα έργου, στη στήλη Βιβλίο, κάντε κλικ στην επιλογή Προτεινόμενοι.

 7. Για να προβάλλετε ένα γράφημα της διαθεσιμότητα του επιλεγμένου πόρου, κάντε κλικ στην επιλογή Γραφήματα.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : .

 • Η προσθήκη ενός εταιρικού πόρου στο έργο σας, σας επιτρέπει μόνο να αντιστοιχίσετε τον πόρο σε μια εργασία του έργου σας. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στις ιδιότητες των εταιρικών πόρων, όπως σε τιμές πληρωμών ή η σε διαθεσιμότητα.

 • Εάν θέλετε να προσθέσετε πόρους στη λίστα των διαθέσιμων εταιρικών πόρων, πρέπει να εισαγάγετε τους πόρους.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη εταιρικών γενικών πόρων στο έργο σας (μόνο στο Project Professional)

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα πόροι. Στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πόρων.

  Γραφικό Προσθήκη πόρων

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ομάδας από την εταιρεία.
  Εάν υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 εταιρικοί πόροι, μπορείτε να φιλτράρετε τη λίστα των πόρων με τη χρήση enterprise κωδικοί διάρθρωσης. Κωδικοί διάρθρωσης καθορίζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

 3. Στο πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία ομάδας, κάντε κλικ στο κουμπί Εικόνα κουμπιού για να αναπτύξετε την Προσαρμογή φίλτρων.

 4. Στην περιοχή Προσαρμογή φίλτρων, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά στη στήλη Όνομα πεδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Όμοια στη στήλη Δοκιμή και κατόπιν πληκτρολογήστε Ναι στη στήλη Τιμές.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή φίλτρου για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις του φίλτρο στη λίστα των εταιρικών πόρων.

 6. Εάν θέλετε να αναζητήσετε πόρους που είναι διαθέσιμοι για εργασία σε καθορισμένο αριθμό ωρών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διαθέσιμοι για εργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ωρών που πρέπει να είναι διαθέσιμος για εργασία ένας πόρος και επιλέξτε το χρονικό διάστημα στα πλαίσια Από και Έως.

 7. Στη στήλη Εταιρικός πόρος, επιλέξτε τον γενικό πόρο που θέλετε να προσθέσετε στο έργο σας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Για να επιλέξετε πολλούς πόρους, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ σε κάθε έναν από τους πόρους.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη μη εταιρικών γενικών πόρων στο έργο σας (μόνο στο Project Professional)

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα " Προβολή ". Στην ομάδα Προβολές πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Φύλλο πόρων.

  Γραφικό ομάδας Προβολές πόρων

 2. Στη στήλη Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το γενικό πόρο, όπως "ξυλουργός".

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα πόρου και επιλέξτε Πληροφορίες. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρου, επιλέξτε την καρτέλα Γενικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Γενικό.

 4. Επιλογή.

 5. Στην καρτέλα Προσαρμοσμένα πεδία, στην περιοχή Προσαρμοσμένα πεδία, εισαγάγετε τιμές για τα πεδία που απαιτούνται για αυτόν το γενικό πόρο.

  Εφόσον τα πεδία προσαρμογής είναι μοναδικά για κάθε εταιρεία, ανατρέξτε στον διαχειριστή σας για να πάρετε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τη χρήση τους.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 6. Μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε γενικό πόρο στη λίστα των εταιρικών πόρων. Ίσως χρειαστεί να καθορίσετε άλλες ιδιότητες για αυτόν τον πόρο, όπως ημερολόγια και σύνολα ικανοτήτων, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

 7. Αργότερα, όταν θα είστε έτοιμοι να αντικαταστήσετε έναν γενικό πόρο με έναν εταιρικό πόρο που διαθέτει το σωστό σύνολο ικανοτήτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία ομάδας ή τον Οδηγό αντικατάστασης πόρου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×