Προσθήκη προστασίας σε ένα πρότυπο

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε προστασία σε μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου ή σε μια ομάδα στοιχείων ελέγχου σε ένα πρότυπο για να εμποδίσετε κάποιον από τη διαγραφή ή την αλλαγή τους. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να προστατεύσετε όλο το περιεχόμενο του προτύπου.

Εάν η καρτέλα προγραμματιστής δεν εμφανίζεται στην κορδέλα του Word, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές > Προσαρμογή κορδέλας και στην περιοχή Κύριες καρτέλες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής.

Προσθήκη προστασίας σε μέρη ενός προτύπου

 1. Ανοίξτε το πρότυπο το οποίο θέλετε να προστατεύσετε.

 2. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου ή την ομάδα των στοιχείων ελέγχου στα οποία θέλετε να περιορίσετε τις αλλαγές.

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Στην καρτέλα προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου περιεχομένου, στην περιοχή Κλείδωμα, επιλέξτε ένα ή και τα δύο πλαίσια ελέγχου Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του στοιχείου ελέγχου περιεχομένου ή Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιεχομένων.

  Χρησιμοποιήστε στην επιλογή Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιεχομένων όταν θέλετε να προστατέψετε κείμενο αν περιλαμβάνεται. Για παράδειγμα, εάν συμπεριλαμβάνετε συχνά ένα κείμενο δήλωσης αποποίησης, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο θα διατηρηθεί ίδιο και μπορείτε να διαγράψετε τη δήλωση αποποίησης από φόρμες, στις οποίες δεν απαιτείται.

  Σημείωση: Η επιλογή Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιεχομένων δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα στοιχεία ελέγχου.

Προσθήκη προστασίας σε όλο το περιεχόμενο ενός προτύπου

 1. Ανοίξτε το πρότυπο το οποίο θέλετε να προστατεύσετε από αλλαγές.

 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου.

  Στην καρτέλα προγραμματιστής, στην ομάδα στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας.

  Στην καρτέλα προγραμματιστής, στην ομάδα προστασία, κάντε κλικ στην επιλογή Περιορισμός επεξεργασίας

 4. Στο παράθυρο εργασιών Περιορισμός επεξεργασίας, στην περιοχή περιορισμοί επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο.

 5. Στη λίστα επεξεργασίας περιορισμών, επιλέξτε τους περιορισμούς που θέλετε.

  Εάν θέλετε να επιτρέψετε στους αναγνώστες να προσθέτουν μόνο σχόλια ή εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία επίπεδο που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε επιλογή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας, ή παρουσίαση

 6. Στην περιοχή Έναρξη ενεργοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να ξεκινήσει η ενεργοποίηση προστασίας.

  Σημείωση: Πρέπει να επιλέξετε Ναι, ξεκινήσει η ενεργοποίηση προστασίας για να εκχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφο στο επόμενο βήμα.

 7. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφο, ώστε οι αναθεωρητές που τον γνωρίζουν να μπορούν να καταργήσουν την προστασία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης (προαιρετικό) και κατόπιν επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

  Σημαντικό: Αν επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, οι αναγνώστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στους περιορισμούς επεξεργασίας.

Προσθήκη προστασίας σε μέρη ενός προτύπου

 1. Ανοίξτε το πρότυπο το οποίο θέλετε να προστατεύσετε.

 2. Επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου ή την ομάδα των στοιχείων ελέγχου στα οποία θέλετε να περιορίσετε τις αλλαγές.

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου περιεχομένου, στην περιοχή Κλείδωμα, επιλέξτε ένα ή και τα δύο πλαίσια ελέγχου Δεν είναι δυνατή η διαγραφή του στοιχείου ελέγχου περιεχομένου ή Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιεχομένων.

  Χρησιμοποιήστε στην επιλογή Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιεχομένων όταν θέλετε να προστατέψετε κείμενο αν περιλαμβάνεται. Για παράδειγμα, εάν συμπεριλαμβάνετε συχνά ένα κείμενο δήλωσης αποποίησης, μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι το κείμενο θα διατηρηθεί ίδιο και μπορείτε να διαγράψετε τη δήλωση αποποίησης από φόρμες, στις οποίες δεν απαιτείται.

  Σημείωση: Η επιλογή Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των περιεχομένων δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα στοιχεία ελέγχου.

Προσθήκη προστασίας σε όλο το περιεχόμενο ενός προτύπου

 1. Ανοίξτε το πρότυπο το οποίο θέλετε να προστατεύσετε από αλλαγές.

 2. Βεβαιωθείτε ότι δεν εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου.

  Εικόνα κουμπιού

 3. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Προστασία, επιλέξτε Προστασία εγγράφου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περιορισμός μορφοποίησης και επεξεργασίας.

  Εικόνα κουμπιού

 4. Στα παράθυρο εργασιών Προστασία εγγράφου, στην περιοχή Περιορισμοί επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο.

 5. Στη λίστα επεξεργασίας περιορισμών, επιλέξτε τους περιορισμούς που θέλετε.

  Εάν θέλετε

  • Περιορίστε τη μορφοποίηση που τους αναγνώστες να εφαρμόσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Περιορισμός μορφοποίησης σε επιλεγμένα στυλ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Περιορισμός αλλαγών μορφοποίησης.

  • Να επιτρέπεται στους αναγνώστες να προσθέτουν μόνο σχόλια ή εντοπισμένες αλλαγές και σχόλια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δυνατότητα μόνο αυτού του τύπου επεξεργασίας στο έγγραφο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία επίπεδο που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε επιλογή, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη ή κατάργηση προστασίας στο έγγραφο, το βιβλίο εργασίας, ή παρουσίαση.

 6. Στην περιοχή Έναρξη ενεργοποίησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ναι, να ξεκινήσει η ενεργοποίηση προστασίας.

 7. Για να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης για το έγγραφο, ώστε οι αναθεωρητές που τον γνωρίζουν να μπορούν να καταργήσουν την προστασία, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε νέο κωδικό πρόσβασης (προαιρετικό) και κατόπιν επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.

  Σημαντικό: Αν επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό πρόσβασης, οι αναγνώστες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν αλλαγές στους περιορισμούς επεξεργασίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×