Προσθήκη προσαρμοσμένου κειμένου Βοήθειας σε ένα πρότυπο φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να βοηθήσετε τους χρήστες να κατανοήσουν το σκοπό της φόρμας σας, καθώς και για να τα συμπληρώσουν με επιτυχία, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο οδηγιών Βοήθεια στο πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τον τρόπο για να καθορίσει τον καλύτερο τύπο κειμένου Βοήθειας για το πρότυπο φόρμας, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τον τύπο του προτύπου φόρμας που δημιουργείτε, το κοινό σας, διασποράς πρόκειται να αναπτυχθούν του προτύπου φόρμας, και εάν οι χρήστες θα συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε σας πρότυπο φόρμας, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Σε αυτό το άρθρο

Ζητήματα συμβατότητας

Τύποι Βοήθειας

Δημιουργία μιας προβολής για την εμφάνιση Βοήθειας

Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών για την εμφάνιση Βοήθειας

Χρήση μορφοποίησης υπό όρους για την εμφάνιση Βοήθειας με βάση τα συμφραζόμενα

Δημιουργία μιας υπερ-σύνδεσης προς ένα εξωτερικό αρχείο Βοήθειας ή τοποθεσία Web

Προσθήκη οδηγίες για τους χρήστες να προβάλουν σύστημα Βοήθειας του InfoPath

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας σε Microsoft Office InfoPath 2007, μπορείτε να επιλέξετε για να σχεδιάσετε μια πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ορισμένες δυνατότητες δεν είναι διαθέσιμες. Για παράδειγμα, προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών, που χρησιμοποιούνται συχνά για να εμφανίσετε προσαρμοσμένου κειμένου Βοήθειας, δεν υποστηρίζονται στα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να προσθέσετε Βοήθεια σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, εξετάστε το ενδεχόμενο έναν εναλλακτικό τρόπο για να προσθέσετε Βοήθεια, όπως χρησιμοποιώντας μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε τη σχετική Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Τύποι Βοήθειας

Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του προτύπου φόρμας και τις ανάγκες των χρηστών σας, μπορείτε να προσθέσετε διαφορετικούς τύπους κειμένου Βοήθειας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαδικασίες. Ανάλογα με το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν τύπους κειμένου Βοήθειας στο πρότυπο φόρμας. Ακολουθεί μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους τρόπους για την εμφάνιση κειμένου Βοήθειας στο πρότυπο φόρμας σας:

 • Προβολή Βοήθειας    Δημιουργήστε μια ξεχωριστή προβολή για την εμφάνιση κειμένου Βοήθειας όταν θέλετε να παρέχουν λεπτομερείς οδηγίες για τους χρήστες σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή Βοήθειας που περιέχει μόνο κείμενο Βοήθειας ή μπορείτε να αντιγράψετε τα στοιχεία ελέγχου που προσθέσατε στην προεπιλεγμένη προβολή του προτύπου φόρμας και να συμπεριλάβετε το συνοδευτικό κείμενο Βοήθειας. Με την προσθήκη στοιχείων ελέγχου με το κείμενο της Βοήθειας, που παρέχουν μια εναλλακτική προβολή για τη συμπλήρωση της φόρμας — ένα που περιέχει τη σχετική Βοήθεια για κάθε ενότητα ή στοιχείο ελέγχου. Αυτή είναι μια χρήσιμη προσέγγιση όταν το ακροατήριό σας περιέχει νέους χρήστες, οι οποίοι χρειάζονται επιπλέον βοήθεια, και έμπειρους χρήστες οι οποίοι γνωρίζετε ήδη πώς να συμπληρώσετε τη φόρμα.

  Συμβουλή: Επειδή τα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζουν προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών, χρήση προβολών Βοήθειας για την εμφάνιση κειμένου Βοήθειας είναι μια καλή εναλλακτική λύση στα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών.

 • Προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών    Προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών είναι ένα αρχείο HTML του οποίου το περιεχόμενο εμφανίζεται σε ένα παράθυρο εργασιών του InfoPath όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα. Μπορείτε να καθορίσετε μόνο ένα αρχείο HTML για να το ανοίξετε στο στο προεπιλεγμένο προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών για το πρότυπο φόρμας, αλλά μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αρχεία HTML στο πρότυπο φόρμας ως αρχεία πόρων και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις μεταξύ τους. Μπορούν να εμφανιστούν μόνο τα αρχεία HTML σε προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών. Τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών μπορούν να παρέχουν εντολές για φόρμες και περιεχόμενο της Βοήθειας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα αρχείο HTML απευθείας στο πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες μπορούν να προβάλουν το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών Βοήθειας, ακόμα και όταν συμπληρώστε τη φόρμα χωρίς σύνδεση ή μπορείτε να συνδέσετε το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών σε ένα αρχείο HTML που είναι αποθηκευμένο σε μια άλλη θέση. Για παράδειγμα, εάν σκοπεύετε να ενημερώσετε το περιεχόμενο της Βοήθειας συχνά, αλλά δεν θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας κάθε φορά που γίνεται μια ενημέρωση για το αρχείο Βοήθειας HTML, είναι καλή ιδέα να αποθηκεύσετε το αρχείο HTML σε κάποια άλλη θέση και σύνδεση σε αυτό από το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών. Να θυμάστε ότι τα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζουν προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών, έτσι θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών μόνο για τις φόρμες που συμπληρώνονται στο InfoPath.

 • Μορφοποίηση υπό όρους     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μορφοποίηση υπό όρους για να καθορίσετε διαφορετικές επιλογές μορφοποίησης για ένα στοιχείο ελέγχου που βασίζονται σε συνθήκες που προκύπτουν στη φόρμα. Εάν οι καθορισμένες συνθήκες είναι αληθείς όταν κάποιος χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα, η μορφοποίηση υπό όρους εφαρμόζεται. Κατά την προσθήκη κειμένου Βοήθειας σε μια ενότητα στο πρότυπο φόρμας και προσθήκη υπό όρους μορφοποίησης για την ενότητα, επιτρέψετε χρήστη για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε με βάση τα συμφραζόμενα κείμενο Βοήθειας για μια ενότητα ή στοιχεία ελέγχου ανάλογα με τις ανάγκες, χωρίς εναλλαγή προβολών. Αυτό είναι ένας χρήσιμος τρόπος για να παρέχετε ενσωματωμένη Βοήθεια για συγκεκριμένες ενότητες ή στοιχεία ελέγχου για τους χρήστες που θέλουν τη Βοήθεια.

 • Εξωτερική βοήθεια     Μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση προς ένα εξωτερικό αρχείο, όπως ένα αρχείο HTML σε μια τοποθεσία Web. Για παράδειγμα, εάν η τοποθεσία Web τεχνικής υποστήριξης για την εταιρεία σας περιέχει μια ιστοσελίδα για την έναρξη μιας περιόδου λειτουργίας ζωντανής συνομιλίας με έναν μηχανικό τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση στο πρότυπο φόρμας που επιτρέπει στους χρήστες να ανοίξετε τη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησής τους. Αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας για κάποιο άλλο τμήμα της εταιρείας σας και τμήμα αυτό είναι καταλληλότερο για να παρέχετε στους χρήστες Βοήθειας ή τεχνικής υποστήριξης.

 • Βοήθεια για το InfoPath συστήματος για τους χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες     Το InfoPath περιλαμβάνει ένα αποκλειστικό σύστημα Βοήθειας για τους χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες. Δίνοντας στους χρήστες σας να πατήσετε το πλήκτρο F1 κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, που τους επιτρέπουν να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα θέματα της Βοήθειας σχετικά με τη χρήση του InfoPath. Χρησιμοποιήστε αυτήν την προσέγγιση για φόρμες που συμπληρώνουν οι χρήστες με χρήση μόνο του InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας προβολής για την εμφάνιση Βοήθειας

Για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή προβολή στο πρότυπο φόρμας για τους χρήστες για να προβάλετε τη βοήθεια σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας, πρέπει να πρώτα να δημιουργήσετε μια προβολή Βοήθειας για το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, προσθέστε ένα κουμπί στην προεπιλεγμένη προβολή φόρμας που μπορούν να επιλέγουν οι χρήστες για να αποκτήσετε πρόσβαση στην προβολή Βοήθειας.

Δημιουργία προβολής Βοήθειας

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

 2. Στην περιοχή Ενέργειες στο παράθυρο εργασιών " προβολές ", κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη νέας προβολής.

 3. Στο πλαίσιο Όνομα νέας προβολής, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την προβολή Βοήθειας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Βοήθεια.

 4. Στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην προβολή που μόλις προσθέσατε και πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το κείμενο της Βοήθειας που θέλετε.

 5. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 6. Στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ", κάντε κλικ στο κουμπί.

 7. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί που προσθέσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κουμπί Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 9. Στο πλαίσιο ετικέτα, πληκτρολογήστε μια ετικέτα για το κουμπί. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε επιστροφής σε φόρμα.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή κανόνες.

 11. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 12. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 13. Στο πλαίσιο ενέργειας, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή προβολών.

 14. Στο παράθυρο διαλόγου Προβολή, κάντε κλικ στο όνομα της προεπιλεγμένης προβολής σας.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τέσσερις φορές για να επιστρέψετε στο πρότυπο φόρμας.

Αφού δημιουργήσετε την προβολή Βοήθειας για το πρότυπο φόρμας, πρέπει να προσθέσετε ένα κουμπί στην προεπιλεγμένη προβολή, έτσι ώστε οι χρήστες να έχετε εύκολα πρόσβαση στην προβολή Βοήθειας κατά τη συμπλήρωση της φόρμας.

Προσθήκη κουμπιού στην προεπιλεγμένη προβολή

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση προβολών.

 2. Στο παράθυρο εργασιών " προβολές ", κάντε κλικ στο όνομα της προεπιλεγμένης προβολής σας.

 3. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 4. Στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ", κάντε κλικ στο κουμπί.

 5. Κάντε δεξί κλικ στο κουμπί που προσθέσατε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κουμπί Ιδιότητες στο μενού συντόμευσης.

 6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 7. Στο πλαίσιο ετικέτα, πληκτρολογήστε μια ετικέτα για το κουμπί. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Βοήθεια.

 8. Κάντε κλικ στην επιλογή κανόνες.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 10. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ενέργειας.

 11. Στο πλαίσιο ενέργειας, κάντε κλικ στο κουμπί Εναλλαγή προβολών.

 12. Στο παράθυρο διαλόγου Προβολή, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής Βοήθειας που προσθέσατε στην προηγούμενη διαδικασία.

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί OK τέσσερις φορές για να επιστρέψετε στο πρότυπο φόρμας.

Συμβουλή: Προαιρετικά, μπορείτε να προσθέσετε τα ίδια στοιχεία ελέγχου στην προβολή Βοήθειας που περιλαμβάνονται στην προεπιλεγμένη προβολή. Αυτό σας δίνει στους χρήστες η επιλογή μεταξύ συμπληρώνει τη φόρμα στην προεπιλεγμένη προβολή εάν δεν χρειάζονται βοήθεια ή τη χρήση της προβολής Βοήθειας για τη συμπλήρωση της φόρμας εάν που χρειάζονται για να δείτε τις οδηγίες κειμένου Βοήθειας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών για την εμφάνιση Βοήθειας

Σημειώσεις: Πριν να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών για να εμφανίσετε Βοήθεια στο πρότυπο φόρμας, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν υποστηρίζουν προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών.

 • Πριν να ενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα αρχείο HTML για το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών με τη χρήση HTML ένα πρόγραμμα επεξεργασίας, όπως Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Για να δημιουργήσετε και να ενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Επιλογές φόρμας".

 2. Στην περιοχή κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή προγραμματισμού.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών.

 4. Στο πλαίσιο όνομα παραθύρου εργασιών, πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να εμφανίζεται στο επάνω μέρος το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Βοήθεια.

 5. Για να προσθέσετε ένα αρχείο στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία πόρων.

  Σημείωση: Για να συνδέσετε ένα αρχείο στο πρότυπο φόρμας, στο πλαίσιο θέση του παραθύρου εργασιών, πληκτρολογήστε την απόλυτη διαδρομή για τη θέση του αρχείου HTML και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση ασφαλείας: Συνιστάται να τη σύνδεση με ένα αρχείο HTML που βρίσκεται στον ίδιο τομέα με το πρότυπο φόρμας. Διαφορετικά, οι χρήστες που ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, θα δείτε μια ειδοποίηση.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Αρχείων πόρων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη αρχείου, εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο HTML που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Εάν το αρχείο HTML που προσθέσατε αναφορές σε επιπλέον αρχεία, όπως φύλλα στυλ, προσθέστε καθώς και αυτά τα αρχεία.

  Συμβουλή: Μπορείτε να καθορίσετε μόνο ένα αρχείο HTML για να το ανοίξετε στο στο προεπιλεγμένο προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών για το πρότυπο φόρμας, αλλά μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον αρχεία HTML στο πρότυπο φόρμας ως αρχεία πόρων και, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε υπερ-συνδέσεις μεταξύ τους.

 9. Στο παράθυρο διαλόγου "Επιλογές φόρμας", κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου HTML που μόλις προσθέσατε στο πλαίσιο θέση του παραθύρου εργασιών.

 10. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + B. Το προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών που μόλις δημιουργήσατε πρέπει να εμφανίζεται από προεπιλογή, όταν κάνετε προεπισκόπηση του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Χρήση μορφοποίησης υπό όρους για την εμφάνιση Βοήθειας με βάση τα συμφραζόμενα

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει τον τρόπο χρήσης της μορφοποίησης υπό όρους για εμφάνιση ή απόκρυψη της Βοήθειας με βάση τα συμφραζόμενα.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ", κάντε κλικ στην επιλογή του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην ενότητα.

 3. Κάντε κλικ στην ενότητα που μόλις προσθέσατε στο πρότυπο φόρμας και πληκτρολογήστε κάποιο κείμενο Βοήθειας.

 4. Διαγράψτε το προεπιλεγμένο κείμενο ετικέτας για το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε κάντε κλικ για εμφάνιση ή απόκρυψη της Βοήθειας.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα της ενότητας στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση υπό όρους.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 7. Στην περιοχή Εάν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, στο πρώτο πλαίσιο, κάντε κλικ στην Επιλογή πεδίου ή ομάδας.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, επιλέξτε το πεδίο που αντιστοιχεί στο στοιχείο ελέγχου πλαισίου ελέγχου που προσθέσατε στο βήμα 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Στο δεύτερο πλαίσιο, στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση υπό όρους, κάντε κλικ στην επιλογή είναι ίσο με.

 10. Στο τρίτο πλαίσιο, κάντε κλικ στην επιλογή FALSE.

 11. Στην περιοχή εφαρμογή αυτής της μορφοποίησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη αυτού του στοιχείου ελέγχου.

  Σημείωση: Η συνθήκη τώρα δηλώνει ότι εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου, θα εμφανίζεται στην ενότητα.

 12. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας υπερ-σύνδεσης προς ένα εξωτερικό αρχείο Βοήθειας ή τοποθεσία Web

Η παρακάτω διαδικασία περιγράφει πώς μπορείτε να προσθέσετε μια υπερ-σύνδεση από το πρότυπο φόρμας σε ένα εξωτερικό αρχείο Βοήθειας, όπως ένα αρχείο HTML ή ένα αρχείο μεταγλωττισμένης βοήθειας (.chm), ή σε μια τοποθεσία Web, όπως μια τοποθεσία Web τεχνικής υποστήριξης.

Σημειώσεις: 

 • Βεβαιωθείτε ότι το εξωτερικό αρχείο Βοήθειας ή στην τοποθεσία Web που θα δημιουργήσετε μια σύνδεση για να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες σας. Εάν θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση προς ένα αρχείο HTML σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατά με το InfoPath μόνο (με άλλα λόγια, οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιήσετε το InfoPath για να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο συγκεκριμένο πρότυπο φόρμας), μπορείτε να προσθέσετε αρχεία HTML στο πρότυπο φόρμας, προσθέτοντάς τις ως αρχεία πόρων που ανοίγουν σε ένα προσαρμοσμένο παράθυρο εργασιών. Για πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, πρέπει να δημοσιεύσετε τα αρχεία HTML σε μια τοποθεσία που είναι δυνατή η πρόσβαση στους χρήστες σας, κατά προτίμηση στην ίδια τοποθεσία Web όπου βρίσκεται το πρότυπο φόρμας, και να δημιουργήσετε μια στατική υπερ-σύνδεση στο πρότυπο φόρμας που παραπέμπει σε εξωτερική HTML το αρχείο.

 • Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε διαφορετική μορφοποίηση για το αρχείο Βοήθειας, όπως ένα αρχείο .chm, μην ξεχάσετε να ελέγξετε εάν η μορφή αρχείου που επιλέγετε υποστηρίζεται από τα λειτουργικά συστήματα στους υπολογιστές των χρηστών σας.

Δημιουργήστε μια στατική υπερ-σύνδεση προς ένα εξωτερικό αρχείο

 1. Στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση ή επιλέξτε το κείμενο ή την εικόνα που θέλετε να μετατρέψετε σε μια υπερ-σύνδεση.

 2. Στη Βασική γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης   Εικόνα κουμπιού .

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 4. Στο πλαίσιο διεύθυνση, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

 5. Για να αλλάξετε το κείμενο υπερ-σύνδεσης που εμφανίζεται στο πρότυπο φόρμας, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου.

  Σημείωση: Εάν έχετε επιλέξει μια εικόνα στο βήμα 1, αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

 6. Για να αντιστοιχίσετε μια συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν ο χρήστης μετακινεί το δείκτη του ποντικιού επάνω στην υπερ-σύνδεση, κάντε κλικ στην καρτέλα για προχωρημένους και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Συμβουλή οθόνης, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίσετε.

 7. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη οδηγίες για τους χρήστες να προβάλουν σύστημα Βοήθειας του InfoPath

Το InfoPath περιλαμβάνει ένα αποκλειστικό σύστημα Βοήθειας που μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες κατά τη συμπλήρωση φορμών. Αυτό το σύστημα Βοήθειας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κοινές εργασίες, όπως η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης καταχώρησης και ο ορθογραφικός έλεγχος του κειμένου σε μια φόρμα. Ως σχεδιαστής φόρμας, μπορείτε να ανοίξετε Βοήθεια για το InfoPath για τους χρήστες της φόρμας, πατώντας το πλήκτρο F1 όταν κάνετε προεπισκόπηση μιας φόρμας στο παράθυρο προεπισκόπησης.

Η Βοήθεια για τους χρήστες της φόρμας περιορίζεται σε εργασίες που ισχύουν για όλες τις φόρμες, ώστε να είναι καλή ιδέα να παρέχετε προσαρμοσμένη Βοήθεια για τα πρότυπα φόρμας που σχεδιάζετε. Για να βοηθήσετε τους χρήστες να προβάλλουν το σύστημα Βοήθειας του InfoPath κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε οδηγίες στο πρότυπο φόρμας που εξηγούν τον τρόπο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα Βοήθειας του InfoPath. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπεριλάβετε ένα από τα παρακάτω παραδείγματα στο πρότυπο φόρμας σας:

 • Για να ανοίξετε τη Βοήθεια του InfoPath, πατήστε το πλήκτρο F1.

 • Για να ανοίξετε τη Βοήθεια για το InfoPath, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια του Microsoft Office InfoPath στο μενού Βοήθεια.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×