Προσθήκη προσαρμοσμένης βοήθειας σε συλλογή τοποθεσίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ως διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο περιεχόμενο Βοήθειας που να σχετίζεται με μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών.

Σε αυτό το άρθρο

Στοιχεία Βοήθειας της τοποθεσίας

6 βήματα για την προσαρμογή της Βοήθειας

Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης Βοήθειας της συλλογής τοποθεσιών

Δημιουργία νέου φακέλου συλλογής Βοήθειας

Δημιουργία κατηγορίας Βοήθειας

Δημιουργία άρθρου της Βοήθειας που περιλαμβάνει εικόνες

Προσθήκη άρθρου της Βοήθειας στη συλλογή

Εμφάνιση της νέας συλλογής Βοήθειας στη συλλογή τοποθεσιών σας

Στοιχεία της Βοήθειας τοποθεσίας

Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τη Βοήθεια σε μια τοποθεσία επιλέγοντας το εικονίδιο της Βοήθειας. Όταν το κάνουν, ανοίγει το πρόγραμμα προβολής Βοήθειας και εμφανίζει έναν πίνακα περιεχομένων και ένα πλαίσιο αναζήτησης, ώστε να είναι δυνατή για τους πελάτες η πραγματοποίηση αναζήτησης ή περιήγησης για την εύρεση των πληροφοριών που χρειάζονται.

Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν προσαρμοσμένο περιεχόμενο της Βοήθειας για μια συλλογή τοποθεσιών και, επίσης, μπορούν να καθορίσουν ποιο περιεχόμενο της Βοήθειας θα εμφανίζεται για κάθε συλλογή τοποθεσιών.

Βοήθεια αποθηκεύεται σε μια συλλογή Βοήθειας. Μια συλλογή Βοήθειας είναι μια συλλογή αρχείων HTML, εικόνων και άλλων πόρων, όπως αρχεία CSS και JS που ισχύουν για ένα μεμονωμένο προϊόν ή δυνατότητα.

Οι συλλογές Βοήθειας για συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών αποθηκεύονται στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών.

6 βήματα για την προσαρμογή της Βοήθειας

Για να προσθέσετε νέο περιεχόμενο Βοήθειας σε μια συλλογή τοποθεσιών, πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής:

 1. Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης Βοήθειας συλλογής τοποθεσιών.

 2. Δημιουργία νέου φακέλου συλλογής Βοήθειας.

 3. Δημιουργία κατηγοριών της Βοήθειας—δηλαδή, των επικεφαλίδων του πίνακα περιεχομένων.

 4. Δημιουργία και αποστολή άρθρων και πολυμέσων.

 5. Προσθήκη του άρθρου της Βοήθειας στη συλλογή Βοήθειας.

 6. Εμφάνιση της νέας συλλογής Βοήθειας στη συλλογή τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης Βοήθειας συλλογής τοποθεσιών

Για να ολοκληρώσετε το βήμα 1, "Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης Βοήθειας συλλογής τοποθεσιών", πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Βοήθεια για την προσαρμοσμένη συλλογή τοποθεσιών" στη σελίδα "Δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών".

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Βοήθεια για την προσαρμοσμένη συλλογή τοποθεσιών":

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, κάντε κλικ στην εντολή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, επιλέξτε Δυνατότητες Συλλογής τοποθεσιών. Ανοίγει η σελίδα "Δυνατότητες Συλλογής τοποθεσιών".

 3. Για την επιλογή Βοήθεια για την προσαρμοσμένη συλλογή τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.

Όταν ενεργοποιείτε τη "Βοήθεια για την προσαρμοσμένη συλλογή τοποθεσιών", το SharePoint δημιουργεί μια νέα βιβλιοθήκη στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών. Η νέα βιβλιοθήκη ονομάζεται "Βοήθεια συλλογής τοποθεσιών".

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου φακέλου συλλογής Βοήθειας

 1. Στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη Βοήθεια συλλογής τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έγγραφα στην Κορδέλα, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Δημιουργία εγγράφου και, στη συνέχεια, επιλέξτε Συλλογή Βοήθειας για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο συλλογής Βοήθειας.

 3. Συμπληρώστε τα πεδία για τη συλλογή Βοήθειας:

Όνομα:    Πληκτρολογήστε το εσωτερικό όνομα για το φάκελο. (Αυτό το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό, αλλά οι χρήστες δεν θα βλέπουν αυτό.)

Τίτλος:    Πληκτρολογήστε τον τίτλο που θα βλέπουν οι χρήστες για τη συλλογή Βοήθειας.

Αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων:    Καθορίστε τη γλώσσα ότι αυτή η συλλογή Βοήθειας είναι in. (για παράδειγμα, 1033 σημαίνει ότι είναι η συλλογή Βοήθειας στα Αγγλικά.)

Προϊόντος:    Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό για αυτήν τη συλλογή Βοήθειας.

Συμβουλή: Μπορείτε να δημιουργήσετε την ίδια συλλογή Βοήθειας σε πολλές γλώσσες. Απλώς να δημιουργήσετε μια άλλη συλλογή Βοήθειας με την ίδια τιμή προϊόντος, αλλά με διαφορετικό αναγνωριστικό τοπικών ρυθμίσεων.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία κατηγορίας Βοήθειας

Οι κατηγορίες Βοήθειας είναι επώνυμοι φάκελοι, στους οποίους μπορείτε να τοποθετήσετε τα άρθρα της Βοήθειας, ομαδοποιημένα ανά θέμα, ώστε να παράσχετε στους αναγνώστες σας έναν πίνακα περιεχομένων.

 1. Στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη βιβλιοθήκη Βοήθεια συλλογής τοποθεσιών.

 2. Περιηγηθείτε στο φάκελο της Συλλογής Βοήθειας όπου θέλετε να προσθέσετε μια κατηγορία Βοήθειας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έγγραφα στην Κορδέλα, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Δημιουργία εγγράφου και, τέλος, επιλέξτε Κατηγορία Βοήθειας για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο κατηγορίας Βοήθειας.

 4. Συμπληρώστε τα πεδία για το στοιχείο Κατηγορία Βοήθειας.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία άρθρου της Βοήθειας που περιέχει εικόνες

Το άρθρο της Βοήθειας είναι ένα αρχείο HTML που εμφανίζεται ως άρθρο της Βοήθειας. Τα άρθρα της Βοήθειας πρέπει να είναι αρχεία HTML, με κωδικοποίηση UTF-8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε εργαλείο σύνταξης HTML, αλλά για το συγκεκριμένο παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσουμε το Microsoft Office Word.

 1. Κάντε αποστολή και μεταβίβαση ελέγχου των εικόνων που θέλετε να συμπεριλάβετε στο άρθρο της Βοήθειας στις κατάλληλες κατηγορίες που δημιουργήσατε στη βιβλιοθήκη Βοήθειας.

 2. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο του Word και πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται στο άρθρο της Βοήθειας.

 3. Στη βιβλιοθήκη Βοήθειας, περιηγηθείτε στην εικόνα που έχετε αποστείλει. Κάντε δεξιό κλικ σε αυτήν και επιλέξτε την εντολή Αντιγραφή συντόμευσης.

 4. Στο Word, στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε το στοιχείο Εικόνα.

 5. Επικολλήστε τη διεύθυνση URL στην εικόνα στο πεδίο Όνομα αρχείου.

 6. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος που βρίσκεται δίπλα στο κουμπί Εισαγωγή και επιλέξτε το στοιχείο Σύνδεση με το αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη του άρθρου της Βοήθειας στη συλλογή Βοήθειας

 1. Στο Word, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο.

 2. Στην περιοχή Βοήθεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους.

 3. Πραγματοποιήστε κύλιση προς το κάτω μέρος της σελίδας και κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Web.

 4. Στην καρτέλα Κωδικοποίηση, επιλέξτε το στοιχείο Αποθήκευση αυτού του εγγράφου με κωδικοποίηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Unicode (UTF-8).

 5. Αποθηκεύστε το έγγραφο του Word ως ιστοσελίδα. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως, εισαγάγετε ένα όνομα για το έγγραφο και, στην αναπτυσσόμενη λίστα Αποθήκευση ως τύπου, επιλέξτε το στοιχείο Ιστοσελίδα.

 6. Αποστείλετε το άρθρο της Βοήθειας στις κατάλληλες κατηγορίες που δημιουργήσατε στη βιβλιοθήκη Βοήθειας.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση της νέας συλλογής Βοήθειας στη συλλογή τοποθεσιών

 1. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας, επιλέξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στην περιοχή Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στο στοιχείο Ρυθμίσεις Βοήθειας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη νέα συλλογή Βοήθειας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×