Προσθήκη πλαισίου ομάδας ή στοιχείου ελέγχου πλαισίου σε φύλλο εργασίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο ομάδας ή ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου για να ομαδοποιήσετε σχετικά στοιχεία ελέγχου (όπως κουμπιά επιλογής, πλαίσια ελέγχου ή στενά συσχετισμένα περιεχόμενα) σε ένα ενιαίο οπτικά στοιχείο.

Τα πλαίσια ομάδας και τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου είναι ορθογώνια αντικείμενα με προαιρετικές ετικέτες. Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο ομάδας ή ένα στοιχείο ελέγχου πλαισίου για να οργανώσετε οπτικά σχετικά στοιχεία σε μια φόρμα. Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή παραγγελίας πελάτη, ομαδοποιήστε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τον αριθμό λογαριασμού ενός πελάτη. Ή αλλιώς, σε μια φόρμα παραγγελίας, ομαδοποιήστε μια λίστα διαθέσιμων ειδών.

Πλαίσιο ομάδας (Στοιχείο ελέγχου φόρμας)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας γραμμής εργαλείων φόρμας

Στοιχείο ελέγχου πλαισίου (Στοιχείο ελέγχου ActiveX)

Παράδειγμα στοιχείου ελέγχου πλαισίου ομάδας ActiveX

Τον τύπο του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε;

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Προγραμματιστής.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στην περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή κύριες καρτέλες, από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή πλαίσιο ομάδας Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου ομάδας.

 4. Τοποθετήστε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου μέσα στο όριο του πλαισίου ομάδας.

  Για παράδειγμα:

  1. Πλαίσια ελέγχου, όπως μια λίστα σχετικών προϊόντων για αγορά.

  2. Ετικέτες και πλαίσια κειμένου, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

  3. Κουμπιά επιλογής που επισημαίνουν ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών, όπως Μικρό, Μεσαίο ή Μεγάλο μέγεθος.

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Προγραμματιστής.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Προσαρμογή κορδέλας.

  2. Στην περιοχή Προσαρμογή της κορδέλας, κάντε κλικ στην επιλογή κύριες καρτέλες, από την αναπτυσσόμενη λίστα.

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Προγραμματιστής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και, στη συνέχεια, στην περιοχή στοιχεία Ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερα στοιχεία ελέγχου, επιλέξτε Πλαίσιο Microsoft Forms 2.0 από τη λίστα διαθέσιμων στοιχείων ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 4. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου πλαισίου.

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, στην καρτέλα Προγραμματιστής, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε ένα θέμα της Βοήθειας Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Βοήθεια για τη Visual Basic αναζήτησης.

  Αυτός ο πίνακας συνοψίζει ανά λειτουργική κατηγορία τις διαθέσιμες ιδιότητες.

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Σκιά (Excel)

Η οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο, ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση μιας εικόνας φόντου (επάνω αριστερά, επάνω δεξιά, στο κέντρο κ.ο.κ.).

PictureAlignment (Φόρμα)

Τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας φόντου στο στοιχείο ελέγχου (περικοπή, παραμόρφωση ή μεγέθυνση).

PictureSizeMode (Φόρμα)

Εάν θέλετε να παραθέσετε πολλαπλά αντίγραφα της εικόνας στο στοιχείο ελέγχου.

PictureTiling (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Ειδικά για το πλαίσιο:

Τον τύπο περιγράμματος που χρησιμοποιείται είτε μία μονή γραμμή είτε καμία.

BorderStyle (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει κατακόρυφες γραμμές κύλισης, οριζόντιες γραμμές κύλισης ή και τις δύο.

ScrollBars (Φόρμα)

Την ενέργεια που πρέπει να λαμβάνεται όταν ο χρήστης βγαίνει από το τελευταίο στοιχείο ελέγχου μέσα σε ένα πλαίσιο ή μια σελίδα (σε όλες τις φόρμες ή στην τρέχουσα φόρμα).

Cycle (Φόρμα)

Εάν παραμένουν ορατές γραμμές κύλισης, ενώ δεν απαιτούνται.

KeepScrollBarsVisible (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος, σε σημεία, της συνολικής περιοχή που μπορεί να προβληθεί, με μετακίνηση των γραμμών κύλισης.

ScrollHeight, ScrollWidth (Φόρμα)

Την απόσταση, σε σημαία, του αριστερού ή του επάνω άκρου της λογικής φόρμας από το αριστερό ή το επάνω άκρο του πλαισίου.

ScrollLeft, ScrollTop (Φόρμα)

Βαθμός μεταβολής του μεγέθους μιας εικόνας στο πλαίσιο.

Zoom (Φόρμα)

Σημειώσεις: 

 • Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιείτε συχνά το στοιχείο ελέγχου πλαισίου συχνά, προσθέστε το σε ένα φύλλο εργασίας "Αποθηκευμένα στοιχεία ελέγχου" και μετά αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας για να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Την επόμενη που θα χρειαστείτε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου, ανοίξτε αυτό το φύλλο εργασίας και μετά αντιγράψτε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου στη φόρμα του φύλλου εργασίας που επεξεργάζεστε.

 • Όλα τα κουμπιά επιλογής σε ένα πλαίσιο είναι αμοιβαία αποκλειόμενα από προεπιλογή.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εναλλαγής μέσα σε ένα πλαίσιο, για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από μια σχετική ομάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα παραγγελίας που περιέχει μια λίστα διαθέσιμων στοιχείων με ένα κουμπί εναλλαγής πριν από κάθε στοιχείο.

Τον τύπο του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε;

 1. Βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη στην καρτέλα Προγραμματιστής.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και έπειτα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο ομάδας Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του πλαισίου ομάδας.

 4. Τοποθετήστε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου μέσα στο όριο του πλαισίου ομάδας.

  Για παράδειγμα:

  1. Πλαίσια ελέγχου, όπως μια λίστα σχετικών προϊόντων για αγορά.

  2. Ετικέτες και πλαίσια κειμένου, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

  3. Κουμπιά επιλογής που επισημαίνουν ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών, όπως Μικρό, Μεσαίο ή Μεγάλο μέγεθος.

 5. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και μετά κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση στοιχείου ελέγχου.

 1. Εάν η καρτέλα Προγραμματιστής δεν είναι διαθέσιμη, εμφανίστε την.

  Εμφάνιση της καρτέλας Προγραμματιστής

  1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Δημοφιλή, στην περιοχή Κορυφαίες επιλογές για εργασία με το Excel, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της καρτέλας "Προγραμματισμός" στην Κορδέλα και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και έπειτα στην περιοχή Στοιχεία ελέγχου ActiveX, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου Εικόνα κουμπιού .

  ομάδα στοιχείων ελέγχου

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Περισσότερα στοιχεία ελέγχου, επιλέξτε Πλαίσιο Microsoft Forms 2.0 από τη λίστα διαθέσιμων στοιχείων ελέγχου στον υπολογιστή σας.

 4. Κάντε κλικ στη θέση του φύλλου εργασίας όπου θέλετε να εμφανιστεί η επάνω αριστερή γωνία του στοιχείου ελέγχου πλαισίου.

 5. Για να επεξεργαστείτε το στοιχείο ελέγχου ActiveX, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε κατάσταση σχεδίασης. Στην καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, ενεργοποιήστε την επιλογή Κατάσταση σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 6. Για να καθορίσετε τις ιδιότητες του στοιχείου ελέγχου, από την καρτέλα Προγραμματιστής, στην ομάδα Στοιχεία ελέγχου, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες Εικόνα κουμπιού .

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε ιδιότητα, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο F1 για να εμφανίσετε ένα θέμα της Βοήθειας Visual Basic. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το όνομα της ιδιότητας στο πλαίσιο Βοήθεια για τη Visual Basic αναζήτησης.

  Αυτός ο πίνακας συνοψίζει ανά λειτουργική κατηγορία τις διαθέσιμες ιδιότητες.

Εάν θέλετε να καθορίσετε

Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα

Γενικά:

Εάν το στοιχείο ελέγχου φορτώνεται, όταν ανοίγει το βιβλίο εργασίας. (Παραβλέπεται για στοιχεία ελέγχου ActiveX.)

AutoLoad (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου μπορεί να λάβει την εστίαση και να αποκρίνεται σε συμβάντα που δημιουργούνται από το χρήστη.

Enabled (Φόρμα)

Εάν είναι δυνατή η επεξεργασία του στοιχείου ελέγχου.

Locked (Φόρμα)

Το όνομα του στοιχείου ελέγχου.

Name (Φόρμα)

Τον τρόπο σύνδεσης του στοιχείου ελέγχου στα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό (ελεύθερη αιώρηση, μετακίνηση αλλά όχι αλλαγή μεγέθους ή μετακίνηση και αλλαγή μεγέθους).

Placement (Excel)

Εάν είναι δυνατή η εκτύπωση του στοιχείου ελέγχου.

PrintObject (Excel)

Εάν το στοιχείο ελέγχου είναι ορατό ή κρυφό.

Visible (Φόρμα)

Κείμενο:

Χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (έντονη γραφή, πλάγια γραφή, μέγεθος, διακριτή διαγραφή, υπογράμμιση και πάχος).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (Φόρμα)

Περιγραφικό κείμενο στο στοιχείο ελέγχου που το προσδιορίζει ή το περιγράφει.

Caption (Φόρμα)

Μέγεθος και θέση:

Το ύψος ή το πλάτος σε σημεία.

Height, Width (Φόρμα)

Την απόσταση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου και του αριστερού ή του επάνω άκρου του φύλλου εργασίας.

Left, Top (Φόρμα)

Μορφοποίηση:

Το χρώμα φόντου.

BackColor (Φόρμα)

Το χρώμα του περιγράμματος.

BorderColor (Φόρμα)

Το χρώμα πρώτου πλάνου.

ForeColor (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει σκιά.

Σκιά (Excel)

Η οπτική εμφάνιση του περιγράμματος (επίπεδο, υπερυψωμένο, βυθισμένο, εγχάρακτο, ή προεξοχή).

SpecialEffect (Φόρμα)

Εικόνα:

Το bitmap που εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου.

Picture (Φόρμα)

Τη θέση μιας εικόνας φόντου (επάνω αριστερά, επάνω δεξιά, στο κέντρο κ.ο.κ.).

PictureAlignment (Φόρμα)

Τον τρόπο εμφάνισης της εικόνας φόντου στο στοιχείο ελέγχου (περικοπή, παραμόρφωση ή μεγέθυνση).

PictureSizeMode (Φόρμα)

Εάν θέλετε να παραθέσετε πολλαπλά αντίγραφα της εικόνας στο στοιχείο ελέγχου.

PictureTiling (Φόρμα)

Πληκτρολόγιο και ποντίκι:

Ένα προσαρμοσμένο εικονίδιο ποντικιού.

MouseIcon (Φόρμα)

Τον τύπο δείκτη που εμφανίζεται, όταν ο χρήστης τοποθετεί το ποντίκι πάνω από ένα συγκεκριμένο αντικείμενο (για παράδειγμα, τυπικός δείκτης, βέλος ή δείκτης με μορφή I).

MousePointer (Φόρμα)

Ειδικά για το πλαίσιο:

Τον τύπο περιγράμματος που χρησιμοποιείται είτε μία μονή γραμμή είτε καμία.

BorderStyle (Φόρμα)

Εάν το στοιχείο ελέγχου έχει κατακόρυφες γραμμές κύλισης, οριζόντιες γραμμές κύλισης ή και τις δύο.

ScrollBars (Φόρμα)

Την ενέργεια που πρέπει να λαμβάνεται όταν ο χρήστης βγαίνει από το τελευταίο στοιχείο ελέγχου μέσα σε ένα πλαίσιο ή μια σελίδα (σε όλες τις φόρμες ή στην τρέχουσα φόρμα).

Cycle (Φόρμα)

Εάν παραμένουν ορατές γραμμές κύλισης, ενώ δεν απαιτούνται.

KeepScrollBarsVisible (Φόρμα)

Το ύψος ή το πλάτος, σε σημεία, της συνολικής περιοχή που μπορεί να προβληθεί, με μετακίνηση των γραμμών κύλισης.

ScrollHeight, ScrollWidth (Φόρμα)

Την απόσταση, σε σημαία, του αριστερού ή του επάνω άκρου της λογικής φόρμας από το αριστερό ή το επάνω άκρο του πλαισίου.

ScrollLeft, ScrollTop (Φόρμα)

Βαθμός μεταβολής του μεγέθους μιας εικόνας στο πλαίσιο.

Zoom (Φόρμα)

Σημειώσεις: 

 • Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιείτε συχνά το στοιχείο ελέγχου πλαισίου συχνά, προσθέστε το σε ένα φύλλο εργασίας "Αποθηκευμένα στοιχεία ελέγχου" και μετά αποθηκεύστε το φύλλο εργασίας για να το ξαναχρησιμοποιήσετε. Την επόμενη που θα χρειαστείτε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου, ανοίξτε αυτό το φύλλο εργασίας και μετά αντιγράψτε το στοιχείο ελέγχου πλαισίου στη φόρμα του φύλλου εργασίας που επεξεργάζεστε.

 • Όλα τα κουμπιά επιλογής σε ένα πλαίσιο είναι αμοιβαία αποκλειόμενα από προεπιλογή.

 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εναλλαγής μέσα σε ένα πλαίσιο, για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία από μια σχετική ομάδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα παραγγελίας που περιέχει μια λίστα διαθέσιμων στοιχείων με ένα κουμπί εναλλαγής πριν από κάθε στοιχείο.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×