Προσθήκη πιστοποιητικού SSL στο Exchange 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ορισμένες υπηρεσίες, όπως το Outlook από παντού με πλήρη μεταφορά στο Office 365, και το Exchange ActiveSync, απαιτούν πιστοποιητικά που θα ρυθμιστεί στο διακομιστή Microsoft Exchange Server 2007. Αυτό το άρθρο παρουσιάζει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων πιστοποιητικού SSL από μια τρίτων κατασκευαστών αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

Εργασίες για να προσθέσετε ένα πιστοποιητικό SSL

Προσθήκη SSL ένα πιστοποιητικό για να Microsoft Exchange Server 2007 είναι μια διαδικασία τριών βημάτων.

 1. Δημιουργία αίτησης πιστοποιητικού

 2. Υποβάλλετε την αίτηση στην αρχή έκδοσης πιστοποιητικών

 3. Εισαγωγή του πιστοποιητικού

Δημιουργία αίτησης πιστοποιητικού

Για να δημιουργήσετε μια αίτηση πιστοποιητικού Microsoft Exchange Server 2007, χρησιμοποιήστε την εντολή Δημιουργία ExchangeCertificate . Για να εκτελέσετε την εντολή New-ExchangeCertificate , το λογαριασμό που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι ο ρόλος διαχειριστή του Exchange Server και τοπικής ομάδας διαχειριστών για το διακομιστή προορισμού.

Για να δημιουργήσετε μια αίτηση πιστοποιητικού

 1. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης του Exchange στον τοπικό διακομιστή.

 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε:

  >new-exchangecertificate -DomainName owa.servername.contoso.com, mail.servername.contoso.com, autodiscover.servername.contoso.com, 
  sts.servername,contoso.com, oos.servername.contoso.com, mail12.servername.contoso.com, edge.servername.contoso.com
   -FriendlyName "Exchange 2007 Certificate" -GenerateRequest:$true -KeySize 2048 -Path c:\certlocation -PrivateKeyExportable $true -SubjectName "c=us, o=ContosoCorporation, cn=servername,contoso.com"

  Στην εντολή παραπάνω παράδειγμα, servername είναι το όνομα του διακομιστή σας, contoso.com είναι ένα παράδειγμα ενός ονόματος τομέα και certlocation είναι μια διαδρομή αρχείου στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε την αίτηση όταν δημιουργείται. Αντικαταστήστε όλα αυτά τα σύμβολα κράτησης θέσης με τις πληροφορίες που είναι κατάλληλα για τοMicrosoft Exchange Server 2007.

  Στην παράμετρο DomainName , προσθέστε τα ονόματα τομέα για την αίτηση πιστοποιητικού. Για παράδειγμα, εάν έχετε ρυθμίσει εσωτερικές και εξωτερικές διευθύνσεις URL σας να είναι το ίδιο, το όνομα τομέα για το Outlook Web App (κατά την πρόσβαση από το Internet) και το Outlook Web App (κατά την πρόσβαση από το intranet) πρέπει να μοιάζει owa. servername. contoso.com.

  Χρησιμοποιήστε την παράμετρο SubjectName για να καθορίσετε το όνομα του θέματος του πιστοποιητικού που προκύπτει. Αυτό το πεδίο χρησιμοποιείται από υπηρεσίες αναγνωρίζουν το DNS και συνδέεται ένα πιστοποιητικό σε ένα συγκεκριμένο τομέα όνομα.

  Πρέπει να καθορίσετε την παράμετρο GenerateRequest ως $true. Διαφορετικά, θα δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό αυτόματης υπογραφής.

 3. Μετά την εκτέλεση της εντολής παραπάνω, μια αίτηση πιστοποιητικού έχει αποθηκευτεί η θέση του αρχείου που καθορίσατε, χρησιμοποιώντας την παράμετρο Path .

  Η εντολή New-ExchangeCertificate δημιουργεί επίσης μια παράμετρος εξόδου Thumbprint που χρησιμοποιείτε κατά την υποβολή της αίτησης για μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών τρίτων κατασκευαστών στο επόμενο βήμα.

Υποβάλλετε την αίτηση στην αρχή έκδοσης πιστοποιητικών

Αφού αποθηκεύσετε την αίτηση πιστοποιητικού, υποβολή της αίτησης σας αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Αυτό μπορεί να είναι μια εσωτερική αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών ή μια CA τρίτων κατασκευαστών, ανάλογα με την εταιρεία σας. Προγράμματα-πελάτες που συνδέονται με το διακομιστή πρόσβασης πελάτη πρέπει να θεωρήσετε αξιόπιστη την αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να αναζητήσετε την τοποθεσία Web CA για τα συγκεκριμένα βήματα για την υποβολή της αίτησης.

Εισαγωγή του πιστοποιητικού

Αφού λάβετε το πιστοποιητικό από την αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών, χρησιμοποιήστε την εντολή Εισαγωγή ExchangeCertificate για να το εισαγάγετε.

Για να εισαγάγετε την αίτηση πιστοποιητικού

 1. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης του Exchange στο τοπικό διακομιστή.

 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε:

  > Import-ExchangeCertificate C:\filepath

  Η παράμετρος filepath παραπάνω Καθορίζει τη θέση όπου αποθηκεύσατε το αρχείο πιστοποιητικού που παρέχεται από την αρχή έκδοσης Πιστοποιητικών τρίτων κατασκευαστών.

  Κατά την εκτέλεση αυτής της εντολής, δημιουργεί μια παράμετρος εξόδου Thumbprint που χρησιμοποιείτε για να ενεργοποιήσετε την πιστοποιητικό στο επόμενο βήμα.

Για να ενεργοποιήσετε το πιστοποιητικό

 1. Για να ενεργοποιήσετε το πιστοποιητικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Enable-ExchangeCertificate . Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε:

  Enable-ExchangeCertificate -Thumbprint 5113ae0233a72fccb75b1d0198628675333d010e -Services iis, smtp, pop, imap
  

  Η παράμετρος Thumbprint καθορίζει αυτό που λάβατε ως αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση της εντολής Import-ExchangeCertificate .

  Στην παράμετρο Services , καθορίστε τις υπηρεσίες που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτό το πιστοποιητικό. Τουλάχιστον, θα πρέπει να καθορίσετε SMTP και των υπηρεσιών IIS.

 2. Εάν εμφανιστεί η προειδοποίηση να αντικαταστήσετε το υπάρχον πιστοποιητικό SMTP προεπιλογή;, πληκτρολογήστε A (Ναι για όλους).

Δείτε επίσης

Άρθρο του ιστολογίου σχετικά με την προσθήκη ενός SSL στο Exchange Server 2007

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×