Προσθήκη πινάκων και στηλών σε διαγράμματα μοντέλο βάσης δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Πίνακες σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων αντιπροσωπεύει τη δομή ενός πίνακα σε μια βάση δεδομένων, όπως το όνομα του πίνακα, τα ονόματα στηλών, πρωτεύοντα κλειδιά και τους τύπους δεδομένων. Χρήση του προτύπου Διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε νέους πίνακες, αλλαγή υπάρχοντες πίνακες, ή αντίστροφη μηχανικό πίνακες από μια υπάρχουσα βάση δεδομένων.

Δεν μπορείτε να βρείτε τη βάση δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης;

Το πιθανότερο είναι ότι η έκδοση του Microsoft Office Visio δεν περιλαμβάνει τις δυνατότητες που αναζητάτε. Για να μάθετε ποια έκδοση του Visio που έχετε, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες για το Microsoft Office Visio στο μενού Βοήθεια. Είναι το όνομα της έκδοσης της επάνω γραμμής του κειμένου στο παράθυρο διαλόγου.

Microsoft Office Visio Standard δεν περιλαμβάνει το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων.

Microsoft Office Visio Professional υποστηρίζει τις δυνατότητες reverse engineering για το πρότυπο διαγράμματος μοντέλου βάσης δεδομένων (δηλαδή, με τη χρήση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε ένα μοντέλο στο Visio), αλλά δεν υποστηρίζει προώθηση μηχανικής (δηλαδή, με τη χρήση μοντέλου βάσης δεδομένων του Visio για τη δημιουργία κώδικα SQL).

Σημείωση: Μπορείτε να βρείτε την πλήρη οικογένεια της βάσης δεδομένων δυνατότητες μοντελοποίησης, συμπεριλαμβανομένων αποσυμπίληση και προώθηση μηχανικής, στο Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες. Visio για μεγάλες επιχειρήσεις αρχιτέκτονες συμπεριλαμβάνεται στο MSDN Premium συνδρομή, που είναι διαθέσιμη με το Visual Studio Professional και το Visual Studio Team System βάσει ρόλων εκδόσεις.

Τι θέλετε να κάνετε;

Δημιουργία πίνακα σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

Προσθήκη στήλης σε πίνακα

Ορισμός ενός πρωτεύοντος κλειδιού

Κατάργηση ενός πίνακα

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με έναν πίνακα

Δημιουργία πίνακα σε ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων που θέλετε να εργαστείτε.

 2. Από το στάμπο Σχέση οντοτήτων ή Σχεσιακό αντικείμενο, σύρετε ένα σχήμα Οντότητα στο σχέδιο.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο σχήμα για να ανοίξετε το παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων.

 4. Στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Ορισμός και πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πίνακα.

 5. Στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή στήλες και πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων.

 6. Επιλέξτε θα Req για τις στήλες που δεν είναι δυνατό να έχουν τιμές null.

 7. Επιλέξτε PK (πρωτεύον κλειδί) για τις στήλες που προσδιορίζουν μοναδικά κάθε γραμμή του πίνακα βάσης δεδομένων.

 8. Στην περιοχή κατηγορίες, κάντε κλικ στην επιλογή ευρετήρια, εναύσματα, ελέγχου ή εκτεταμένη για να δημιουργήσετε αυτές τις επιπλέον στοιχεία.

Συμβουλή: Όταν σύρετε ένα σχήμα οντότητα στο διάγραμμα είναι έχει ένα προεπιλεγμένο όνομα. Για να αλλάξετε τις προεπιλογές, στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή μοντελοποίηση και μεταβείτε στην καρτέλα Λογική διάφορα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη στήλης σε πίνακα

Μετά τη δημιουργία ενός πίνακα, πρέπει να προσθέσετε στήλες και τον ορισμό ιδιοτήτων στηλών, όπως τύπο δεδομένων και πρωτεύοντα κλειδιά.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμά σας.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

 3. Κάντε κλικ στο πρώτο κενό φυσικό όνομα στο κελί και πληκτρολογήστε ένα όνομα.

 4. Για να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων για μια στήλη, κάντε κλικ στο πεδίο Τύπος δεδομένων της στήλης, και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων από τη λίστα ή πληκτρολογήστε την σε μια λίστα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πληκτρολογήσετε decimal(8,2) ή char(30).

 5. Για να αποτρέψετε τις τιμές null, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου θα Req.

 6. Για να καθορίσετε ότι η στήλη αποτελεί αποτελεί πρωτεύον κλειδί, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου PK.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός ενός πρωτεύοντος κλειδιού

Σχέσεις Χρησιμοποιήστε πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά για να αντιστοιχίσετε γραμμών σε έναν πίνακα με αντίστοιχες γραμμές στον άλλο πίνακα. Τουλάχιστον έναν από τους πίνακες στη σχέση πρέπει να έχει ένα πρωτεύον κλειδί για να δημιουργήσετε μια σχέση.

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πίνακα στο διάγραμμά σας.

 2. Στο παράθυρο Ιδιότητες βάσης δεδομένων, στην περιοχή Κατηγορίες, επιλέξτε Στήλες.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο PK για τη στήλη για την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πρωτεύον κλειδί. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα πλαίσιο ελέγχου εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνθετο κλειδί.

Σημείωση: Τύποι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτεύοντα κλειδιά.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ενός πίνακα

Όταν καταργείτε έναν πίνακα από ένα διάγραμμα μοντέλου βάσης δεδομένων, μπορείτε είτε να καταργήσετε τον πίνακα από μόνο του διαγράμματος ή από το διάγραμμα και το υποκείμενο μοντέλο. Μπορεί να είναι χρήσιμο να κατάργηση πινάκων από μόνο του διαγράμματος, ενώ δοκιμάζετε σενάρια.

 1. Κάντε κλικ στον πίνακα στο μοντέλο σας και πατήστε το πλήκτρο DELETE στο πληκτρολόγιό σας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαγραφή αντικειμένου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για να καταργήσετε τον πίνακα από το σχέδιο και το υποκείμενο μοντέλο.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή όχι, για να καταργήσετε τον πίνακα μόνο από το σχέδιο.

   Σημείωση: Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή όχι και αργότερα αποφασίσετε να προσθέσετε τον πίνακα ξανά στο σχέδιο, μπορείτε να το σύρετε στο σχέδιο από το παράθυρο πινάκων και προβολών.

Συμβουλή: Μπορείτε να επιλέξετε να πάντα ή ποτέ κατάργηση διαγραμμένων σχέσεις από το υποκείμενο μοντέλο. Στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή μοντελοποίηση και στην καρτέλα λογικού διαγράμματος, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με έναν πίνακα

Μπορείτε να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τους πίνακες στο διάγραμμα, όπως πρωτεύοντα κλειδιά (PK ), ξένα κλειδιά (FKn ), εναλλακτική πλήκτρα (AKn ), μοναδικό (UN ), και τα ευρετήρια (στο ) και τους τύπους δεδομένων.

 1. Στο μενού βάσης δεδομένων, τοποθετήστε το δείκτη στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο έγγραφο.

 2. Στην καρτέλα πίνακες, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζεται στο διάγραμμα.

  Εάν έχετε το σημειογραφία οριστεί σχεσιακός, τα σχόλια που εμφανίζονται στην αριστερή στήλη. Εάν χρησιμοποιείτε IDEF1X, τα σχόλια είναι μέσα σε παρενθέσεις δίπλα στο όνομα της στήλης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×