Προσθήκη πίνακα σε μια ιστοσελίδα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να προσθέσετε έναν πίνακα σε ιστοσελίδα μιας τοποθεσίας των διακομιστών Microsoft Office SharePoint Server 2007, χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML για να προσθέσετε πίνακα σε ένα στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας ή σε ένα Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας HTML

Προσθήκη πίνακα σε ιστοσελίδα

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας HTML

Ο τρόπος με τον οποίο ανοίγετε το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML εξαρτάται από το αν χρησιμοποιείτε ένα στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας ή ένα Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου.

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας με ένα στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας

 1. Στη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε τον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση της γραμμής εργαλείων επεξεργασίας σελίδας από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας.

 2. Στη γραμμή εργαλείων επεξεργασία σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Στο στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία περιεχομένου. Εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων Πρόγραμμα επεξεργασίας HTML.

  Σημείωση: Ορισμένες διατάξεις σελίδας περιέχουν ένα στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας, το οποίο εμφανίζει το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML σε ένα παράθυρο διαλόγου ιστοσελίδας και όχι ενσωματωμένο. Εάν ισχύει αυτό για τη διάταξη της σελίδας που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της σελίδας που επεξεργάζεστε, όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία περιεχομένου, το πρόγραμμα επεξεργασίας HTML ανοίγει σε νέο παράθυρο.

Προσθήκη Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου σε μια σελίδα

Εάν η σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε πίνακα υποστηρίζει τα Τμήματα Web, αλλά δεν διαθέτει ένα Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, μπορείτε να προσθέσετε ένα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στη σελίδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, επιλέξτε τη ζώνη στην οποία θέλετε να προσθέσετε το Τμήμα Web και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη Τμήματος Web σε αυτήν τη ζώνη. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Προσθήκη Τμημάτων Web.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Προσθήκη Τμημάτων Web, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Διάφορα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Η σελίδα ανανεώνεται και εμφανίζει το Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου στη ζώνη που έχετε επιλέξει.

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας HTML με το Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

 1. Στη γραμμή εργαλείων Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση κοινόχρηστου Τμήματος Web. Ανοίγει το παράθυρο εργαλείου του προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου.

 2. Στο τμήμα εργαλείου του προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου, κάντε κλικ στην εντολή Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου της ιστοσελίδας Πρόγραμμα επεξεργασίας HTML.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πίνακα σε μια ιστοσελίδα

Χρήση του προγράμματος επεξεργασίας HTML, μπορείτε να εισαγάγετε έναν πίνακα, κάνοντας κλικ στο κουμπί Εισαγωγή πίνακα Εικόνα κουμπιού γραμμή εργαλείων. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί " Εισαγωγή πίνακα ", ανοίγει ένα νέο παράθυρο, όπου μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ιδιότητες πίνακα:

 • Ιδιότητες μεγέθους

  • Γραμμές      Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να επιλέξετε τον αριθμό των γραμμών.

  • Στήλες      Χρησιμοποιήστε αυτή την ιδιότητα για να επιλέξετε τον αριθμό των στηλών.

  • Καθορισμός διαστάσεων      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να αλλάξετε το πλάτος και το ύψος του πίνακα, στα πλαίσια Πλάτος και Ύψος. Καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου εάν θέλετε η διαχείριση των διαστάσεων του πίνακα να γίνεται από το διακομιστή.

  • Πλάτος και Ύψος     Εάν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου Καθορισμός διαστάσεων, μπορείτε να επιλέξετε τις ιδιότητες Πλάτος και Ύψος για να ελέγξετε τις διαστάσεις του πίνακα. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό στο πλαίσιο Πλάτοςή Ύψος και, κατόπιν, κάντε κλικ για να μπορέσετε να επιλέξετε είτε pixel είτε ποσοστό. Για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι ο πίνακας πρέπει να έχει το μισό πλάτος της σελίδας, πληκτρολογήστε 50 στο πλαίσιο Πλάτος και κατόπιν κάντε κλικ στο ποσοστό από τη λίστα.

 • Ιδιότητες μορφοποίησης:

  • Χρήση προκαθορισμένης μορφής πίνακα      Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε μια μορφή πίνακα από την αναπτυσσόμενη λίστα. Οι διακομιστές Office SharePoint Server 2007 παρέχουν πολλές προκαθορισμένες μορφές πίνακα, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας ή σε ένα Τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου που βρίσκεται σε μια σελίδα η οποία επίσης διαθέτει ένα στοιχείο ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας. Οι χρήστες της τοποθεσίας που διαθέτουν δικαιώματα σχεδίασης, μπορούν να δημιουργήσουν προσαρμοσμένες μορφές πίνακα και να τις προσθέσουν στη λίστα με τις προκαθορισμένες μορφές πίνακα. Οι προσαρμοσμένες μορφές πίνακα ενδέχεται να είναι διαθέσιμες και στα στοιχεία ελέγχου πεδίων περιεχομένου σελίδας και στα Τμήματα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου.

   Όταν επιλέγετε μια μορφή πίνακα από τη λίστα, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση αυτής της μορφής στο πλαίσιο Προεπισκόπηση.

   Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Χρήση προκαθορισμένης μορφής πίνακα για να απενεργοποιήσετε τις επιλογές της ενότητας Μορφή. Δεν εφαρμόζεται καμιά μορφή στον πίνακα.

  • Εφαρμογή ειδικών μορφών σε      Κάθε προκαθορισμένη μορφή πίνακα μπορεί να περιέχει μορφοποίηση που εφαρμόζεται στη γραμμή επικεφαλίδας, στην τελευταία γραμμή, στην πρώτη στήλη και στην τελευταία στήλη. Χρησιμοποιήστε αυτές τις τέσσερις επιλογές γραμμών και στηλών για να καθορίσετε αν θα εφαρμόζεται η συγκεκριμένη μορφοποίηση για αυτήν τη γραμμή ή τη στήλη. Για παράδειγμα, για να καθορίσετε ότι η γραμμή επικεφαλίδας δεν θα μορφοποιείται σύμφωνα με την προκαθορισμένη μορφοποίηση πίνακα, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Γραμμή επικεφαλίδας.

   Σημείωση: Αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο αν το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προκαθορισμένης μορφής πίνακα είναι επιλεγμένο.

Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε έναν πίνακα για να αλλάξετε το μέγεθός του, τη μορφοποίησή του και άλλες ιδιότητες. Ο καλύτερος τρόπος της επεξεργασίας ενός πίνακα είναι με τη χρήση του στοιχείου Μενού κελιού. Για να ανοίξετε το στοιχείο Μενού κελιού, κάντε κλικ στο βέλος στη δεξιά άκρη του κελιού του πίνακα το οποίο επεξεργάζεστε.

Το στοιχείο Μενού κελιού περιέχει τις παρακάτω εντολές:

 • Εισαγωγή γραμμής επάνω      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια γραμμή ακριβώς πάνω από το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Εισαγωγή γραμμής κάτω      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια γραμμή ακριβώς κάτω από το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Εισαγωγή στήλης αριστερά      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια στήλη ακριβώς στα αριστερά του κελιού που επεξεργάζεστε.

 • Εισαγωγή στήλης δεξιά      Με αυτή την εντολή εισάγεται μια στήλη ακριβώς στα δεξιά του κελιού που επεξεργάζεστε.

 • Διαγραφή γραμμής      Με αυτή την εντολή διαγράφεται η γραμμή που περιέχει το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Διαγραφή στήλης      Με αυτή την εντολή διαγράφεται η στήλη που περιέχει το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Συγχώνευση κελιών      Με αυτή την εντολή, το κελί που επεξεργάζεστε συγχωνεύεται με το κελί που βρίσκεται στα δεξιά του, ή, για τις γλώσσες με γραφή από τα δεξιά προς τα αριστερά, με το κελί που βρίσκεται στα αριστερά του.

 • Διαίρεση κελιών      Με αυτή την εντολή διαιρείται το κελί που επεξεργάζεστε, και ο δρομέας τοποθετείται στο αριστερό από τα δύο κελιά που προκύπτουν.

 • Ύψος και πλάτος      Με αυτή την εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να αλλάζετε το ύψος της γραμμής και το πλάτος της στήλης που περιέχουν το κελί που επεξεργάζεστε.

 • Επεξεργασία πίνακα      Με αυτή την εντολή ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας επιτρέπει να αλλάζετε οποιαδήποτε ιδιότητα του πίνακα που περιέχει το κελί που επεξεργάζεστε.

Μπορείτε επίσης να εκτελέστε όλες τις ενέργειες του στοιχείου Μενού κελιού με τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος επεξεργασίας HTML, ανατρέξτε στο άρθρο χρήση του προγράμματος επεξεργασίας HTML.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×