Προσθήκη μιας ενσωματωμένης ενέργειας φόρμας σε μια προβολή δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αφού προσθέσετε λειτουργικότητα φόρμας σε μια προβολή δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε γρήγορα μερικές απλές ενσωματωμένες ενέργειες φόρμας για να ενεργοποιήσετε τους πελάτες σας για να κάνετε πράγματα όπως τα αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έγιναν στη φόρμα, ακύρωση των αλλαγών και επιστροφή ακόμα και επιστροφή στην προβολή δεδομένων από την οποία ο πελάτης ανοίξει τη φόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη λειτουργικότητας φόρμας σε μια προβολή δεδομένων, ανατρέξτε στα άρθρα Εισαγωγή μιας προβολής δεδομένων ως φόρμα και Επεξεργασία, διαγραφή, ή εισαγωγή εγγραφών σε μια προβολή δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια ενέργεια φόρμας;

Προσθήκη περιήγηση ενέργειας φόρμας προέλευσης σε ένα υπάρχον κουμπί

Προσθήκη περιήγηση σε σελίδα φόρμας ενέργεια σε ένα υπάρχον κουμπί

Κατάργηση ή αλλαγή της σειράς των ενεργειών

Τι είναι μια ενέργεια φόρμας;

Οι ενέργειες φόρμας είναι οι συμπεριφορές που εκτελούνται όταν μια φόρμα επιστρέφεται στο διακομιστή για επεξεργασία. Οι Προβολές δεδομένων που έχουν εισαχθεί ως φόρμα υποστηρίζουν μια ποικιλία ενεργειών φόρμας.

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, ενεργοποιείται η ενέργεια αποθήκευσης — η ενέργεια φόρμας που οριστικοποιεί τις αλλαγές στα δεδομένα . Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Άκυρο, ενεργοποιείται η ενέργεια ακύρωσης — η ενέργεια φόρμας που ακυρώνει τις αλλαγές στα δεδομένα .

Τι μπορώ να κάνω με ενσωματωμένες ενέργειες φόρμας;

Ενσωματωμένες ενέργειες φόρμας προστίθενται σε μια φόρμα από τη Λίστα επιλογών στο παράθυρο διαλόγου Ενέργειες φόρμας. Ακολουθούν οι ενσωματωμένες ενέργειες φόρμας που παρέχονται με Microsoft Office SharePoint Designer 2007:

 • Ολοκλήρωση: αποθηκεύει στην αρχική προέλευση δεδομένων τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 • Ανανέωση: ανανεώνει την προβολή των δεδομένων φόρμας στη σελίδα.

 • Άκυρο: ακυρώνει τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στα δεδομένα.

 • Μετάβαση στην προέλευση: ανακατευθύνει το χρήστη σε μια σελίδα που καθορίζεται από μια μεταβλητή στη συμβολοσειρά ερωτήματος προέλευσης.

 • Μετάβαση σε σελίδα: ανακατευθύνει το χρήστη σε μια άλλη σελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη περιήγηση ενέργειας φόρμας προέλευσης σε ένα υπάρχον κουμπί

Περιήγηση μεταξύ μιας προβολής και μιας φόρμας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια φόρμας Μετάβαση στην προέλευση για να επιστρέψετε έναν πελάτη της προβολής δεδομένων προέλευσης από μια προβολή δεδομένων που έχει φτάσει μέσω μιας υπερ-σύνδεσης προορισμού. Αυτή η ενέργεια φόρμας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρειάζεστε το προβολές δεδομένων για σύνδεση σε μια Φόρμα ενός στοιχείου που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ή επεξεργασία εγγραφών πολλαπλών στοιχείων.

Για παράδειγμα, Northwind Traders, μια εταιρεία διανομής τροφίμων delikatessen, δημιουργεί ένα intranet εφαρμογής Web για να προβάλετε και να διαχειριστείτε τα προϊόντα. Θέλετε να ενεργοποιήσετε τους πελάτες σας σε σύνδεση από μια προβολή δεδομένων σε μια φόρμα επεξεργασίας και, στη συνέχεια, επιστρέψετε αυτόματα στην προβολή δεδομένων όταν υποβάλλουν τις αλλαγές τους στη φόρμα επεξεργασίας.

Προσθέστε μια υπερ-σύνδεση στην προέλευση δεδομένων προβολής

Με τη σειρά για την ενέργεια Μετάβαση στην προέλευση συνάρτηση για σας κουμπιά, πρέπει να πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπεριλάβει τα χαρακτηριστικά που θα προσθέσετε τα δεδομένα στη διεύθυνση URL ότι η ενέργεια φόρμας Μετάβαση σε προέλευσης πρέπει να επιστρέψει τον πελάτη στην προέλευση. Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να προσθέσετε είναι τα χαρακτηριστικά onclick και προορισμού .

Για παράδειγμα, το < > ετικέτας για την υπερ-σύνδεση στην προέλευση δεδομένων προβολή μπορεί να μοιάζει με την παρακάτω.

<td class="ms-vb">
<a href="http://northwindtraders/Lists/Products/EditForm.aspx?ID={@ID}"
onclick="GoToLink(this);return false;"
target="_self">
<xsl:value-of select="@Product_x0020_Name" />
</a>
</td>

Προσθήκη περιήγηση σε ενέργεια προέλευσης για την προβολή δεδομένων προορισμού

Για παράδειγμα, έχετε μια φόρμα ενός στοιχείου, όπως αυτό.

Προβολή δεδομένων που έχει εισαχθεί ως φόρμα μίας εγγραφής

Όταν ο πελάτης της εφαρμογής σας Web κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ή Ακύρωση, που θέλετε πελατών που θα επιστραφεί στην προβολή δεδομένων προέλευσης από την οποία προέρχονται.

 1. Σε προβολή σχεδίασης, στη σελίδα που περιέχει τη φόρμα ενός στοιχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να επιλέξετε το κουμπί.

  Κουμπί αποθήκευση

 2. Αφού επιλέξετε το κουμπί, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ενέργειες φόρμας.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενέργειες φόρμας.

  Παράθυρο διαλόγου 'Ενέργειες φόρμας'

  Από προεπιλογή, η ενέργεια Ολοκλήρωση είναι ήδη στη λίστα Τρέχουσες ενέργειες. Η ενέργεια Ολοκλήρωση αποθηκεύει τις αλλαγές στα δεδομένα.

 3. Στη λίστα Λίστα ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση στην προέλευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα για το κουμπί Άκυρο.

Τώρα, όταν ένας επισκέπτης προβάλλει την τοποθεσία σε ένα πρόγραμμα περιήγησης τροποποιεί δεδομένα στη φόρμα και, στη συνέχεια, κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (ή ακυρώνει τις αλλαγές τους κάνοντας κλικ στην επιλογή Ακύρωση ), αυτόματα επιστρέφεται στην προβολή δεδομένων από την οποία προέρχονται.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη περιήγηση σε σελίδα φόρμας ενέργεια σε ένα υπάρχον κουμπί

Μπορείτε εύκολα να προσθέσετε τη Μετάβαση σε σελίδα ενσωματωμένης ενέργειας φόρμας σε μια προβολή δεδομένων που έχει εισαχθεί ως φόρμα.

Για να παρακολουθήσετε το παράδειγμα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε την προβολή δεδομένων που περιγράφεται στο άρθρο Εισαγωγή μιας προβολής δεδομένων ως φόρμα.

Όταν εισάγετε μια Προβολή δεδομένων ως φόρμα, η φόρμα περιλαμβάνει ένα κουμπί Αποθήκευση και ένα κουμπί Άκυρο για την αποθήκευση ή την ακύρωση αλλαγών στα δεδομένα. Οι καταχωρημένες ενέργειες ενεργοποιούνται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά. Όταν εφαρμόζετε μια νέα ενέργεια φόρμας, στην πραγματικότητα προσθέτετε την ενέργεια στο κουμπί. Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί, η νέα ενέργεια ενεργοποιείται μαζί με την προεπιλεγμένη ενέργεια. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εκτελούνται οι ενέργειες ή να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ενέργειες οποιαδήποτε στιγμή.

Σε αυτό το παράδειγμα, ο χρήστης θα οδηγηθεί σε μια νέα σελίδα αφότου αποθηκεύσει τις αλλαγές στα δεδομένα. Για τη σελίδα προορισμού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπάρχουσα σελίδα στη λίστα φακέλων ή να δημιουργήσετε μια νέα σελίδα.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια ενέργεια φόρμας.

 2. Στη σελίδα με τη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να το επιλέξετε.

  Κουμπί αποθήκευση

  Μετά την επιλογή του κουμπιού, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενέργειες φόρμας στο μενού συντόμευσης.

  Εντολή 'Ενέργειες φόρμας' στο μενού συντόμευσης

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενέργειες φόρμας.

  Παράθυρο διαλόγου 'Ενέργειες φόρμας'

  Από προεπιλογή, η ενέργεια "Ολοκλήρωση" βρίσκεται ήδη στη λίστα Τρέχουσες ενέργειες. Η ενέργεια "Ολοκλήρωση" αποθηκεύει τις αλλαγές στα δεδομένα.

 3. Στη λίστα Λίστα ενεργειών, κάντε κλικ στη νέα ενσωματωμένη ενέργεια που θέλετε να προσθέσετε όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση στη φόρμα.

  Για να ακολουθήσετε το παράδειγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν επιλεχθεί μια ενέργεια στη λίστα Τρέχουσες ενέργειες, μια περιγραφή της επιλεγμένης ενέργειας εμφανίζεται στο κενό κάτω από τη λίστα Τρέχουσες ενέργειες.

 4. Για να καθορίσετε σε ποια σελίδα ανακατευθύνεται ο χρήστης όταν κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάβαση σε σελίδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενεργειών φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 6. Εντοπίστε τη σελίδα στην οποία θέλετε να ανακατευθύνεται ο χρήστης, κάντε κλικ σε αυτήν και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου.

 7. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη φόρμα. Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S.

Τώρα, όταν κάποιος επισκέπτης που προβάλλει την τοποθεσία σε ένα πρόγραμμα περιήγησης τροποποιήσει δεδομένα στη φόρμα και, στη συνέχεια, κάνει κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, ανακατευθύνεται αυτόματα στη σελίδα που καθορίστηκε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενεργειών φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ή αλλαγή της σειράς των ενεργειών

 • Οι ενέργειες στη λίστα Τρέχουσες ενέργειες στο παράθυρο διαλόγου Ενέργειες φόρμας προκύψουν με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα. Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία συμβαίνουν οι ενέργειες, επιλέξτε μια ενέργεια από τη λίστα Τρέχουσες ενέργειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα κουμπιά Μετακίνηση επάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω για να τοποθετήσετε την ενέργεια εκεί που θέλετε.

 • Μπορείτε εύκολα να καταργήσετε μια ενέργεια από τη λίστα Τρέχουσες ενέργειες κάνοντας κλικ στην ενέργεια και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×