Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή ως προέλευση δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή ως προέλευση δεδομένων, πώς μπορείτε να δοκιμάσετε τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, πώς μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες που επιστρέφονται από τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή με τη δημιουργία μιας προβολής δεδομένων στην τοποθεσία σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η τοποθεσία σας βρίσκεται σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται Windows SharePoint Services, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του διακομιστή απαιτούν ότι το διαχειριστή του διακομιστή επεξεργαστείτε πρώτα το αρχείο Web.config στο διακομιστή πριν μπορείτε να συνδεθείτε με μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, όπως περιγράφεται στην ενότητα Έλεγχος τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων. Εάν η τοποθεσία σας βρίσκεται σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται Microsoft Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να συνδεθείτε σε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή χωρίς να κάνετε αλλαγές στο διακομιστή.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή;

Προσθήκη μιας δέσμης ενεργειών του διακομιστή στη βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων

Ελέγξτε τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων

Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή

Τι είναι μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή;

Μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή είναι ένα μικρό πρόγραμμα που βρίσκεται στο διακομιστή και εκτελείται σε απόκριση ορισμένων ενεργειών στο πρόγραμμα περιήγησης. Οι συμβολοσειρές διακομιστή μπορούν να συνταχτούν σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Perl, PHP και Microsoft ASP.NET. Σε αντίθεση με τις συμβολοσειρές χρήστη όπως την JavaScript, οι συμβολοσειρές διακομιστή εκτελούνται στο διακομιστή πριν εμφανιστεί η σελίδα του Web στο πρόγραμμα περιήγησης. Μερικά παραδείγματα των εφαρμογών συμβολοσειράς διακομιστή περιλαμβάνουν τα καλάθια αγορών, τα δυναμικά μενού και τις έρευνες.

Για να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα δεδομένα που παρέχονται από μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, η δέσμη ενεργειών πρέπει να ανακτήσετε δεδομένα σε μορφή XML. Μπορείτε να συνδεθείτε σε δέσμες ενεργειών του διακομιστή που είναι γραμμένες σε διάφορες γλώσσες και χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των ASP.NET, PHP και AJAX. Ωστόσο, η δέσμη ενεργειών πρέπει να στείλετε τα δεδομένα που προκύπτουν σε μορφή XML. Ένα κοινό δέσμης ενεργειών του διακομιστή που επιστρέφει XML είναι μια τροφοδοσία RSS.

Εάν θέλετε να προσθέσετε μια σύνδεση σε μια τροφοδοσία RSS που είναι μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή και όχι ένα αρχείο XML (για παράδειγμα, μια τροφοδοσία RSS που έχει μια διεύθυνση URL που τελειώνει σε .aspx ή .php), η σύνδεση πρέπει να περιλαμβάνονται στην κατηγορία δέσμες ενεργειών του διακομιστή στη βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Μια τροφοδοσία RSS που είναι ένα αρχείο XML (για παράδειγμα, μια τροφοδοσία RSS που έχει μια διεύθυνση URL που τελειώνει σε .xml) μπορούν να προστεθούν για την κατηγορία δέσμης ενεργειών του διακομιστή ή στην κατηγορία αρχεία XML.

Για να προσθέσετε μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή ως προέλευση δεδομένων, πρέπει να γνωρίζετε τη διεύθυνση URL της δέσμης ενεργειών και τις λεπτομέρειες της οποιεσδήποτε απαραίτητες παραμέτρους διεύθυνσης URL.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη συμβολοσειράς διακομιστή σε μια Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων

 1. Εάν η Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων δεν είναι ορατή στο μενού Παράθυρα εργασιών, κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων.

 2. Στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, στην περιοχή δέσμες ενεργειών του διακομιστή, κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση με μια δέσμη ενεργειών ή την τροφοδοσία RSS.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η επικεφαλίδα της περιοχής Δέσμες ενεργειών του διακομιστή έχει συμπτυχθεί, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) για να την αναπτύξετε.

 3. Στην καρτέλα Προέλευση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες αρχείου προέλευσης δεδομένων, στη λίστα Μέθοδος HTTP, κάντε κλικ σε ένα από τα εξής:

  • Η μέθοδος HTTP Get προσαρτά οποιαδήποτε ονόματα παραμέτρων και τιμές στη διεύθυνση URL.

  • Η μέθοδος HTTP Post αποστέλλει οποιαδήποτε ονόματα παραμέτρων και τιμές στη διεύθυνση URL στο κύριο μέρος του αιτήματος.

   Για το παράδειγμα, κάντε κλικ στη μέθοδο HTTP Get.

 4. Στη λίστα Επιλογή της εντολής δεδομένων στην οποία θα γίνει ρύθμιση παραμέτρων, υπάρχουν τέσσερεις επιλογές:

  • Η εντολή Select ανακτά πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή. Στη συνέχεια, μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες στην τοποθεσία σας, δημιουργώντας μια προβολή δεδομένων.

  • Οι εντολές Εισαγωγή, Ενημέρωση και Διαγραφή ανακτήσετε επίσης πληροφορίες χρησιμοποιώντας τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή. Ωστόσο, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων που εμφανίζει ή τροποποιεί τις πληροφορίες που έχει ανακτηθεί με τη χρήση αυτών των εντολών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια προβολή δεδομένων μόνο για να εμφανίσετε πληροφορίες που έχει ανακτηθεί, χρησιμοποιώντας την εντολή Select.

   Για αυτό το παράδειγμα, κάντε κλικ στην εντολή επιλογή επειδή θέλετε να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων των δεδομένων που επιστρέφονται από τη δέσμη ενεργειών του διακομιστή.

 5. Στην περιοχή Επιλογή πληροφοριών σύνδεσης, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL για τη δέσμη ενεργειών ή την τροφοδοσία RSS στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Αυτό το παράδειγμα, πληκτρολογήστε http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx για να προσθέσετε μια τροφοδοσία RSS από άρθρα που σχετίζονται με προγραμματιστής από GotDotNet, την τοποθεσία Web της Κοινότητας της Microsoft .NET.

  Καρτέλα Προέλευση του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες προέλευσης δεδομένων που δείχνει μια διεύθυνση URL δέσμης ενεργειών του διακομιστή

 6. Μερικές δέσμες ενεργειών του διακομιστή απαιτούν πρόσθετες πληροφορίες που περνούν από το πρόγραμμα περιήγησης στο διακομιστή, σε μορφή παραμέτρων. Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται εδώ δεν απαιτεί παραμέτρους. Εάν η δέσμη ενεργειών του διακομιστή απαιτεί παραμέτρους, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια παράμετρο, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετρος, πληκτρολογήστε ένα όνομα και την προεπιλεγμένη τιμή για την παράμετρο.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η παράμετρος έχει οριστεί σε χρόνο εκτέλεσης με χρήση της δυνατότητας "Συνδέσεις Τμημάτων Web", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Η τιμή αυτής της παραμέτρου μπορεί να οριστεί μέσω σύνδεσης Τμήματος Web.

  • Για να τροποποιήσετε μια υπάρχουσα παράμετρο, κάντε κλικ στην παράμετρο στη λίστα, κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Παράμετρος, τροποποιήστε το όνομα ή την προεπιλεγμένη τιμή για την παράμετρο.

  • Για να καταργήσετε μια υπάρχουσα παράμετρο, κάντε κλικ στη στήλη στην παράμετρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η δέσμη ενεργειών του διακομιστή εμφανίζεται πλέον στη βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Ελέγξτε τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων

Τώρα που έχετε δημιουργήσει μια σύνδεση προέλευσης δεδομένων που εμφανίζεται στη βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, που θέλετε να βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση λειτουργεί σωστά. Για να ελέγξετε τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων:

 • Στη Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δεδομένων. Ανοίγει το παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Εάν το παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων εμφανίζει δεδομένα από την προέλευση δεδομένων, η σύνδεση προέλευσης δεδομένων λειτουργεί κανονικά. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων αυτών των δεδομένων. Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

Εάν το παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων δεν εμφανίζει δεδομένα από την προέλευση δεδομένων, αλλά αντί για αυτό το παράθυρο εργασιών είτε είναι κενό ή εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος, τη σύνδεση προέλευσης δεδομένων δεν λειτουργεί σωστά. Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει εάν ο διακομιστής σας εκτελεί Windows SharePoint Services, ο διακομιστής δεν είναι διακομιστής μεσολάβησης ή τείχος προστασίας και τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης δεν καθορίζονται στο αρχείο Web.config για τον εικονικό διακομιστή.

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του διακομιστή και ζητήστε του να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία. Ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο Web.config για να συμπεριλάβετε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το εικονικό διακομιστή όπου βρίσκεται η τοποθεσία σας. Σε ένα περιβάλλον συμπλέγματος διακομιστών, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να επεξεργαστείτε το αρχείο Web.config για κάθε εικονικό διακομιστή σε κάθε διακομιστή Web προσκηνίου στη συστοιχία διακομιστών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης διακομιστή μεσολάβησης επιτρέπει την επικοινωνία διακομιστή προς διακομιστή, αλλά δεν με οποιονδήποτε τρόπο επηρεάζουν εισερχόμενες συνδέσεις ή access δικαιώματα στο διακομιστή σας.

Ρύθμιση παραμέτρων του αρχείου Web.config στο διακομιστή

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αρχείου Web.config, ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο διακομιστή που εκτελεί Windows SharePoint Services:

 1. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, όπως το Σημειωματάριο.

 2. Εντοπίστε και ανοίξτε το αρχείο Web.config για τον εικονικό διακομιστή στον οποίο θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργήσουν συνδέσεις υπηρεσίας XML Web και προελεύσεις δεδομένων δέσμης ενεργειών του διακομιστή.

  Ο φάκελος Web.config βρίσκεται στην περιοχή του περιεχομένου του διακομιστή σας — για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη διαδρομή είναι \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εάν εκτελείτε Windows SharePoint Services 3.0    Αντιγράψτε και επικολλήστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο Web.config σε οποιοδήποτε σημείο στο επίπεδο ακριβώς κάτω από τον κόμβο < ρύθμισης παραμέτρων >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < Αυτόματος εντοπισμός διακομιστή μεσολάβησης = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

  • Εάν εκτελείτε τα Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Αντιγράψτε και επικολλήστε τις παρακάτω γραμμές στο αρχείο Web.config σε οποιοδήποτε σημείο στο επίπεδο ακριβώς κάτω από τον κόμβο < ρύθμισης παραμέτρων >. Αλλάξτε το όνομα του διακομιστή μεσολάβησης και < θύρα > < ProxyServer > στη θύρα που χρησιμοποιείτε.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxyaddress διακομιστή μεσολάβησης = "http:// < ProxyServer >: < θύρα >" bypassonlocal = "true" / >

   < / defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Αποθηκεύστε το αρχείο Web.config και, στη συνέχεια, κλείστε το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου.

 5. Επαναφορά Microsoft Internet Information Services (IIS) για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να επαναφέρετε μετά το επόμενο βήμα για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας σε πολλούς διακομιστές εικονικού κάθε φορά. Για να επαναφέρετε των υπηρεσιών IIS, ανοίξτε ένα παράθυρο γραμμής εντολών και πληκτρολογήστε iisreset στη γραμμή εντολών.

 6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για κάθε εικονικού διακομιστή στον οποίο θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να δημιουργήσουν συνδέσεις υπηρεσίας XML Web και προελεύσεις δεδομένων δέσμης ενεργειών του διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία μιας Προβολής δεδομένων της δέσμης ενεργειών του διακομιστή

Τώρα που έχετε προσθέσει μια δέσμη ενεργειών του διακομιστή στη Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε μια Προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα αποτελέσματα της δέσμης ενεργειών του διακομιστή.

Μπορείτε γρήγορα να δημιουργήσετε μια προβολή δεδομένων απλώς, σύροντας το αρχείο προέλευσης δεδομένων σε μια σελίδα. Όταν σύρετε ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων σε μια σελίδα, το αποτέλεσμα είναι η προεπιλεγμένη προβολή των δεδομένων με την οποία εμφανίζονται τα πρώτα πέντε πεδία στην προέλευση δεδομένων σας σε κάθε γραμμή του βασικού πίνακα. Εάν τα πρώτα πέντε πεδία εμφανίζονται με τα αντίστοιχα δεδομένα, το αρχείο προέλευσης δεδομένων έχει ρυθμιστεί σωστά.

Οι Προβολές δεδομένων βασίζονται στην τεχνολογία ASP.NET 2.0 της Microsoft. Για να δημιουργήσετε μια Προβολή δεδομένων, πρέπει να ξεκινήσετε με μια σελίδα ASP.NET (αρχείο .aspx).

 1. Στο μενού Αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία και κάντε κλικ στην εντολή ASPX.

  Θα ανοίξει μια νέα σελίδα με την ετικέτα ΜΟΡΦΗ.

  Ετικέτα μορφής ASP.NET

 2. Στο μενού Παράθυρα εργασιών κάντε κλικ στην εντολή Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων. Στο παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη προέλευσης δεδομένων, εντοπίστε την προέλευση των δεδομένων σας   σε αυτό το παράδειγμα το αρχείο rss.aspx στην τοποθεσία www.gotdotnet.com — και μετά σύρετέ το επάνω στη σελίδα.

  Εμφανίζεται στη σελίδα σας μια προβολή δεδομένων που περιέχει όλους τους τίτλους και τις διευθύνσεις URL όλων των τοποθεσιών στα πλαίσια της τρέχουσας συλλογής τοποθεσιών και ανοίγει το παράθυρο εργασιών Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×