Προσθήκη, μετακίνηση ή διαγραφή πεδίου ή ομάδας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η προέλευση δεδομένων, η οποία αποθηκεύει όλα τα δεδομένα που οι χρήστες σε μια φόρμα, αποτελείται από πεδία και ομάδες. Με τον ίδιο τρόπο που φακέλους στον σκληρό σας δίσκο περιέχουν και οργάνωση των αρχείων σας, τα πεδία περιέχουν τα δεδομένα που πληκτρολογούν οι χρήστες στη φόρμα σας, καθώς και ομάδες περιέχουν και οργανώνουν αυτά τα πεδία. Για παράδειγμα, εάν το αρχείο προέλευσης δεδομένων για τη φόρμα σας περιέχει πεδία για ονόματος, πατρώνυμου και επώνυμου, αυτά τα πεδία μπορούν να περιέχονται σε μια ομάδα που ονομάζεται "όνομα".

Σε αυτό το άρθρο

Πριν ξεκινήσετε

Προσθήκη πεδίου

Προσθήκη ομάδας

Προσθήκη πεδίου αναφοράς

Προσθήκη ομάδας αναφοράς

Μετακίνηση πεδίου ή ομάδας σε άλλη θέση στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Διαγραφή πεδίου ή ομάδας

Πριν ξεκινήσετε

Μπορείτε να προσθέσετε πεδία ή ομάδες μόνο σε ένα πρότυπο φόρμας κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε πεδία ή ομάδες σε ένα δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων ή σε πεδία ή ομάδες που βασίζονται σε μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web, ή προ-υπαρχόντων Σχήμα XML ή έγγραφα XML.

Συμβουλή: Εάν δείτε αυτό κλειδωμένο πεδίο εικονίδιο Εικόνα εικονιδίου ή με αυτό κλειδωμένο εικονίδιο ομάδας Εικόνα εικονιδίου στο παράθυρο εργασιών προέλευση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε το πεδίο ή την ομάδα.

Κάθε πεδίου ή ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, πρέπει να έχετε ένα μοναδικό όνομα. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα ενός υπάρχοντος πεδίου ή ομάδας σε ένα άλλο πεδίο ή ομάδα, μπορείτε να προσθέσετε μια πεδίο αναφοράς ή ομάδα αναφοράς σε ένα πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να ενημερώσετε το πρότυπο φόρμας με μετακίνηση ή διαγραφή υπάρχοντα πεδία ή ομάδες από την προέλευση δεδομένων. Μπορείτε να μετακινήσετε ή να διαγράψετε μόνο πεδία ή τις ομάδες που έχουν προστεθεί στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Πεδία ή ομάδες που βασίζονται σε ένα σχήμα XML, βάση δεδομένων, ή μια υπηρεσία Web, ή τα πεδία και τις ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων δεν είναι δυνατό να μετακινηθεί ή διαγραφεί.

Σημείωση: Όταν διαγράφετε ένα πεδίο και ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο στο συγκεκριμένο πεδίο, το στοιχείο ελέγχου δεν είναι δυνατό να αποθηκεύσετε τα δεδομένα, επειδή το πεδίο που αποθηκεύει τα δεδομένα δεν υπάρχει πλέον. Περαιτέρω, εάν οι χρήστες έχουν ήδη συμπληρώσει φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας, η διαγραφή ενός πεδίου μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων σε αυτές τις ολοκληρωμένες φόρμες. Εάν διαγράψετε ένα πεδίο και ένα στοιχείο ελέγχου είναι συνδεδεμένο σε αυτό το πεδίο, πρέπει να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου σε ένα άλλο πεδίο ή να διαγράψετε το στοιχείο ελέγχου. Η διαγραφή μιας ομάδας διαγράφει όλα τα πεδία σε αυτήν την ομάδα. Υπάρχουν στοιχεία ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με τα πεδία στην ομάδα που διαγράφηκε πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε άλλα πεδία ή να διαγραφούν.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο στοιχείου ή ένα πεδίο χαρακτηριστικού σε μια ομάδα στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ένα πεδίο χαρακτηριστικού σε ένα υπάρχον πεδίο στοιχείου στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ωστόσο, δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε ένα πεδίο χαρακτηριστικού.

Προσθήκη πεδίου σε μια ομάδα

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο εργασιών " προέλευση δεδομένων ", κάντε δεξί κλικ στην ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη από το μενού συντόμευσης.

 4. Στο πλαίσιο " όνομα " στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο. Τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με αλφαβητικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα υπογράμμισης (_) και μπορεί να περιέχει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, χαρακτήρες υπογράμμισης, ενωτικά (--) και τελείες (.). Δεν είναι δυνατό να περιέχουν κενά διαστήματα.

  Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που περιγράφει τα περιεχόμενα του πεδίου. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα πεδίο που περιέχει το ποσό των εξόδων, ονομάστε το πεδίο εξόδων.

 5. Στη λίστα Τύπος, επιλέξτε το πεδίο (στοιχείο) ή επιλέξτε το πεδίο (χαρακτηριστικό).

 6. Στη λίστα Τύπος δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το πεδίο.

  Λίστα με τους τύπους δεδομένων για πεδία

  Τύπος δεδομένων

  Πότε να χρησιμοποιήσετε

  Κείμενο

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει κείμενο χωρίς μορφοποίηση.

  Εμπλουτισμένο κείμενο

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου που περιέχει μορφοποιημένο κείμενο. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο δεδομένων για πεδία χαρακτηριστικών.

  Ακέραιος αριθμός

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό πεδίο που περιέχει αριθμούς χωρίς δεκαδικά ψηφία.

  Δεκαδικό

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει τιμές νομισμάτων ή τους αριθμούς με δεκαδικά ψηφία.

  True/False

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει δεδομένα που μπορεί να είναι μόνο μία από δύο τιμές.

  Υπερ-σύνδεση

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει ένα ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI), όπως μια υπερ-σύνδεση ή ένα χώρο ονομάτων.

  Ημερομηνία

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει μια ημερομηνία ημερολογίου.

  Χρόνος

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει μια ώρα 24 ωρών.

  Ημερομηνία και ώρα

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει μια ημερομηνία ημερολογίου και μια ώρα 24 ωρών.

  Εικόνα ή ένα συνημμένο αρχείο

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει δυαδικά δεδομένα, όπως μια εικόνα ή μια εικόνα.

  Προσαρμοσμένο

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού με προσαρμοσμένων τύπων δεδομένων που ορίζονται από ένα χώρο ονομάτων. Αυτός ο τύπος δεδομένων χρησιμοποιείται συνήθως για ένα πεδίο ή μια ομάδα που είναι δεσμευμένο με ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου. Στο πλαίσιο χώρος ονομάτων δεδομένων είναι ενεργοποιημένη όταν επιλέγετε αυτόν τον τύπο δεδομένων.

  Αυτός ο πίνακας εμφανίζει μόνο τα πιο συνηθισμένα XML τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρότυπο φόρμας. Στο InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο δεδομένων XML 1.0 στο τις συστάσεις World Wide Web Consortium (W3C). Για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο δεδομένων που δεν παρατίθεται στον πίνακα, πρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία φόρμας για ένα πρότυπο φόρμας και να επεξεργαστείτε το αρχείο διάταξης (.xsd). Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή των αρχείων φόρμας για ένα πρότυπο φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 7. Για να καθορίσετε μια αρχική τιμή που θα πρέπει να περιέχει το πεδίο όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε την τιμή στο πλαίσιο προεπιλεγμένη τιμή. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο στην ενότητα Δείτε επίσης.

 8. Για να μετατρέψετε ένα πεδίο στοιχείου σε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη.

 9. Για να απαιτείται το πεδίο να περιέχει μια τιμή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι δυνατό να είναι κενό. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο που δεν έχει μια τιμή που εισάγεται σε αυτό θα επισημανθούν με έναν κόκκινο αστερίσκο ή ένα κόκκινο διακεκομμένο περίγραμμα.

Προσθήκη πεδίου χαρακτηριστικού σε ένα πεδίο στοιχείου

Επειδή μπορείτε να προσθέσετε μόνο ένα πεδίο χαρακτηριστικού σε ένα πεδίο στοιχείου, η λίστα Τύπος στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας είναι απενεργοποιημένη.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο εργασιών " προέλευση δεδομένων ", κάντε δεξί κλικ στο πεδίο στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη από το μενού συντόμευσης.

 4. Στο πλαίσιο " όνομα " στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο. Τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με αλφαβητικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα υπογράμμισης (_) και μπορεί να περιέχει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, χαρακτήρες υπογράμμισης, ενωτικά (--) και τελείες (.). Δεν είναι δυνατό να περιέχουν κενά διαστήματα.

  Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που περιγράφει τα περιεχόμενα του πεδίου. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα πεδίο που περιέχει το ποσό των εξόδων, ονομάστε το πεδίο εξόδων.

 5. Στη λίστα Τύπος δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για το πεδίο.

  Λίστα με τους τύπους δεδομένων για πεδία

  Τύπος δεδομένων

  Πότε να χρησιμοποιήσετε

  Κείμενο

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει κείμενο χωρίς μορφοποίηση.

  Ακέραιος αριθμός

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό πεδίο που περιέχει αριθμούς χωρίς δεκαδικά ψηφία.

  Δεκαδικό

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει τιμές νομισμάτων ή τους αριθμούς με δεκαδικά ψηφία.

  True/False

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει δεδομένα που μπορεί να είναι μόνο μία από δύο τιμές.

  Υπερ-σύνδεση

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει ένα ενιαίο αναγνωριστικό πόρου (URI), όπως μια υπερ-σύνδεση ή ένα χώρο ονομάτων.

  Ημερομηνία

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει μια ημερομηνία ημερολογίου.

  Χρόνος

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει μια ώρα 24 ωρών.

  Ημερομηνία και ώρα

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει μια ημερομηνία ημερολογίου και μια ώρα 24 ωρών.

  Εικόνα ή ένα συνημμένο αρχείο

  Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο δεδομένων για ένα πεδίο στοιχείου ή χαρακτηριστικού που περιέχει δυαδικά δεδομένα, όπως μια εικόνα ή μια εικόνα.

  Αυτός ο πίνακας εμφανίζει μόνο τα πιο συνηθισμένα XML τύπους δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ένα πρότυπο φόρμας. Στο Microsoft Office InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο δεδομένων XML 1.0 στο τις συστάσεις W3C. Για να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο δεδομένων που δεν παρατίθεται στον πίνακα, πρέπει να εξαγάγετε τα αρχεία φόρμας για ένα πρότυπο φόρμας και να επεξεργαστείτε το αρχείο διάταξης (.xsd). Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγωγή των αρχείων φόρμας για ένα πρότυπο φόρμας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 6. Για να καθορίσετε μια αρχική τιμή που θα πρέπει να περιέχει το πεδίο όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα για πρώτη φορά, πληκτρολογήστε την τιμή στο πλαίσιο προεπιλεγμένη τιμή. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της προεπιλεγμένης τιμής για ένα πεδίο στην ενότητα Δείτε επίσης.

 7. Για να μετατρέψετε ένα πεδίο στοιχείου σε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη.

 8. Για να απαιτείται το πεδίο να περιέχει μια τιμή, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι δυνατό να είναι κενό. Εάν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, οποιοδήποτε στοιχείο ελέγχου που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο που δεν έχει μια τιμή που εισάγεται σε αυτό θα επισημανθούν με έναν κόκκινο αστερίσκο ή ένα κόκκινο διακεκομμένο περίγραμμα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ομάδας

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο εργασιών " προέλευση δεδομένων ", κάντε δεξί κλικ στην ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη από το μενού συντόμευσης.

 4. Στο πλαίσιο " όνομα " στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα ομάδα. Τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με αλφαβητικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα υπογράμμισης (_) και μπορεί να περιέχει μόνο αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, χαρακτήρες υπογράμμισης, ενωτικά (--) και τελείες (.). Δεν είναι δυνατό να περιέχουν κενά διαστήματα.

  Χρησιμοποιήστε ένα όνομα που περιγράφει τα περιεχόμενα της ομάδας. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια ομάδα που περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάποιων εξόδων, ονομάστε την ομάδα έξοδα.

 5. Στη λίστα Τύπος, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε μια ομάδα που μπορεί να περιέχει άλλες ομάδες ή πεδία, επιλέξτε την ομάδα.

  • Για να προσθέσετε μια ομάδα που μπορεί να περιέχει δύο ή περισσότερες ομάδες πεδίων, αλλά μόνο μία από αυτές τις ομάδες πεδίων εμφανίζεται σε μια προβολή της φόρμας, επιλέξτε ομάδα (επιλογή).

 6. Για να μετατρέψετε την ομάδα σε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου αναφοράς

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το όνομα ενός υπάρχοντος πεδίου για ένα πεδίο σε μια άλλη ομάδα στο πρότυπο φόρμας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πεδίο αναφοράς. Όταν δημιουργείτε ένα πεδίο αναφοράς, το InfoPath δημιουργεί ένα νέο πεδίο στο πρότυπο φόρμας του οποίου τις ιδιότητες συνδέονται και ταιριάζουν στις ιδιότητες του αρχικού πεδίου, συμπεριλαμβάνοντας το όνομα και τύπο δεδομένων. Και τα δύο πεδία γίνονται πεδία αναφοράς και οι αλλαγές που κάνετε σε ένα πεδίο ενημερώνει αυτόματα το άλλο πεδίο.

Σημείωση: Δύο πεδία αναφοράς δεν είναι μέρος της ίδιας ομάδας. Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο αναφοράς μόνο σε μια ομάδα. Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο αναφοράς σε ένα άλλο πεδίο.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο στο οποίο θέλετε να βασίσετε το πεδίο αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά από το μενού συντόμευσης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου αναφορά πεδίου ή ομάδας, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να περιέχει το νέο πεδίο αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ομάδας αναφοράς

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το όνομα μιας υπάρχουσας ομάδας για μια άλλη ομάδα στο πρότυπο φόρμας σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομάδα αναφοράς. Όταν δημιουργείτε μια ομάδα αναφοράς, το InfoPath δημιουργεί μια νέα ομάδα στο πρότυπο φόρμας του οποίου τις ιδιότητες συνδέονται και ταιριάζουν στις ιδιότητες της αρχικής ομάδας. Τα πεδία της πρώτης ομάδας αντιγράφονται στην ομάδα αναφοράς. Και οι δύο ομάδες γίνονται ομάδες αναφοράς, και οι αλλαγές που κάνετε σε μία ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στα πεδία σε αυτήν την ομάδα, ενημερώνονται αυτόματα στην άλλη ομάδα.

Σημείωση: Δύο ομάδες αναφοράς δεν είναι μέρος της ίδιας ομάδας.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Κάντε δεξί κλικ στην ομάδα στην οποία θέλετε να βασίσετε την ομάδα αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή αναφορά από το μενού συντόμευσης.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου αναφορά πεδίου ή ομάδας, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να περιέχει τη νέα ομάδα αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση πεδίου ή ομάδας σε άλλη θέση στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο εργασιών " προέλευση δεδομένων ", κάντε δεξί κλικ στο πεδίο ή ομάδα που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αναδιατάξετε τη σειρά του πεδίου ή ομάδας μέσα στην τρέχουσα ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω από το μενού συντόμευσης.

  • Για να μετακινήσετε το πεδίο ή την ομάδα σε ένα νέο πεδίο ή μια ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή " Μετακίνηση " στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Μετακίνηση πεδίου ή ομάδας, επιλέξτε μια νέα θέση για το πεδίο ή την ομάδα.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή πεδίου ή ομάδας

Σημείωση: Διαγραφή πεδίου ή ομάδας θα προκαλέσει σφάλμα σε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας που είναι συνδεδεμένα σε αυτό το πεδίο ή ομάδα. Επιπλέον, εάν οι χρήστες έχουν ήδη συμπληρώσει φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας, η διαγραφή πεδίου ή ομάδας μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων σε αυτές τις φόρμες.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Εάν το πρότυπο φόρμας σας χρησιμοποιεί περισσότερες από μία προέλευση δεδομένων, επιλέξτε κύριες στη λίστα προέλευσης δεδομένων.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο ή ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×