Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com σε άλλη εφαρμογή αλληλογραφίας

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσθήκης του λογαριασμού σας Outlook.com σε ένα iPhone, iPad ή iPod Touch, σε μια συσκευή Android ή σε ένα τηλέφωνο Windows. Εάν θέλετε να προσθέσετε τον λογαριασμό σας Outlook.com σε άλλη συσκευή ή εφαρμογή, θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις POP, IMAP ή SMTP για το Outlook.com. Ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις POP, IMAP και SMTP για Outlook.com για περισσότερες πληροφορίες.

Σε συσκευές Windows Phone και tablet, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Αλληλογραφία του Outlook και Ημερολόγιο του Outlook για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές σας.

 1. Στη λίστα εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφαρμογής > Προσθήκη λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε Outlook.com.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Επόμενο.

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Είσοδος.

 5. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα για το λογαριασμό σας, εγκρίνετε την αίτηση εισόδου.

 6. Επιλέξτε Επόμενο όταν ερωτηθείτε εάν θέλετε να εισέλθετε σε αυτή τη συσκευή χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Microsoft.

 7. Επιλέξτε Τέλος.

Στις συσκευές iOS, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Microsoft Outlook για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές σας. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, εξακολουθείτε να μπορείτε να προσθέσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην προεπιλεγμένη εφαρμογή αλληλογραφίας του iOS.

Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com στην εφαρμογή Microsoft Outlook

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Outlook και επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προσθήκη λογαριασμού > Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα.

 2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και επιλέξτε Προσθήκη λογαριασμού.

 3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Είσοδος.

 4. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα για το λογαριασμό σας, εγκρίνετε την αίτηση εισόδου.

 5. Απαντήστε Ναι στην ερώτηση Να επιτραπεί σε αυτή την εφαρμογή η πρόσβαση στις πληροφορίες σας; Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Όχι, η εφαρμογή Microsoft Outlook δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το λογαριασμό σας.

 6. Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε άλλο λογαριασμό, επιλέξτε Ίσως αργότερα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επαφές σας μέσα από αυτή την εφαρμογή.

Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com στην εφαρμογή αλληλογραφίας του iOS

 1. Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Mail > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε Outlook.com.

 3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε Είσοδος.

 4. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα για το λογαριασμό σας, εγκρίνετε την αίτηση εισόδου.

 5. Απαντήστε Ναι στην ερώτηση Να επιτραπεί σε αυτή την εφαρμογή η πρόσβαση στις πληροφορίες σας; Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Όχι, η εφαρμογή Microsoft Outlook δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το λογαριασμό σας.

 6. Από προεπιλογή, οι πληροφορίες για την αλληλογραφία, τις επαφές, τα ημερολόγια και τις υπενθυμίσεις είναι όλες ενεργοποιημένες. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους τύπους πληροφοριών, πατήστε τα ρυθμιστικά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποθήκευση.

Στις συσκευές Android, μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Microsoft Outlook για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το ημερολόγιο και τις επαφές σας. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, εξακολουθείτε να μπορείτε να προσθέσετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας στην προεπιλεγμένη εφαρμογή αλληλογραφίας του Android.

Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com στην εφαρμογή Microsoft Outlook

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Outlook και επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προσθήκη λογαριασμού > Προσθήκη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Σημείωση: Εάν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, επιλέξτε Γρήγορα αποτελέσματα.

 2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Συνέχεια.

 3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Είσοδος.

 4. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα για το λογαριασμό σας, εγκρίνετε την αίτηση εισόδου.

 5. Απαντήστε Ναι στην ερώτηση Να επιτραπεί σε αυτή την εφαρμογή η πρόσβαση στις πληροφορίες σας; Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Όχι, η εφαρμογή Microsoft Outlook δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το λογαριασμό σας.

 6. Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε άλλο λογαριασμό, επιλέξτε Ίσως αργότερα για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας.

  Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις επαφές σας μέσα από αυτή την εφαρμογή.

Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com στην εφαρμογή Gmail

 1. Κάντε σάρωση από την αριστερή πλευρά της οθόνης και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Προσθήκη λογαριασμού.

 2. Επιλέξτε Προσωπικός (IMAP/POP) και επιλέξτε Επόμενο.

 3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιλέξτε Επόμενο.

 4. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε Είσοδος.

 5. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα για το λογαριασμό σας, εγκρίνετε την αίτηση εισόδου.

 6. Απαντήστε Ναι στην ερώτηση Να επιτραπεί σε αυτή την εφαρμογή η πρόσβαση στις πληροφορίες σας; Μπορείτε να αλλάξετε αυτά τα δικαιώματα οποιαδήποτε στιγμή στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας.

  Σημείωση: Εάν επιλέξετε Όχι, η εφαρμογή Microsoft Outlook δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το λογαριασμό σας.

 7. Επιλέξτε πόσο συχνά θέλετε η εφαρμογή Gmail να συγχρονίζεται με το λογαριασμό σας και επιλέξτε Επόμενο.

 8. Επιβεβαιώστε το όνομα του λογαριασμού σας και το όνομα που εμφανίζεται στα μηνύματά σας και επιλέξτε Επόμενο.

Μπορείτε να προσθέσετε το λογαριασμό Outlook.com στο του Outlook για Windows και το Outlook για Mac.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε κοινόχρηστα ημερολόγια του Outlook.com στο Outlook για Windows.

Το Outlook.com είναι ένας από τους τύπους ενσωματωμένων λογαριασμών που μπορείτε να προσθέσετε στην Αλληλογραφία για Windows 10.

 1. Στο κάτω μέρος του αριστερού παραθύρου περιήγησης, επιλέξτε Ρυθμίσεις Εικονίδιο Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών > Προσθήκη λογαριασμού > Outlook.com.

 2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Outlook.com και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε Είσοδος.

 3. Εάν έχετε ενεργοποιήσει την επαλήθευση σε δύο βήματα για το λογαριασμό σας, εγκρίνετε την αίτηση εισόδου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του λογαριασμού σας, επιλέξτε Τέλος.

Προσθήκη λογαριασμού Outlook.com σε άλλη εφαρμογή αλληλογραφίας

Εάν προσπαθείτε να προσθέσετε τον λογαριασμό Outlook.com σε μια εφαρμογή αλληλογραφίας που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα χρειαστείτε τις ρυθμίσεις POP, IMAP ή SMTP για το Outlook.com.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Σχετικά θέματα

Προσθήκη άλλων λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στο Outlook.com

Δημιουργία, προβολή και επεξεργασία επαφών και λίστας επαφών στο Outlook.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×