Προσθήκη λίστες πολλών επιπέδων ή δημιουργήστε νέα έγγραφα στο Word για Mac

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια λίστα πολλών επιπέδων (ή λίστα διάρθρωσης), όπως ενός επιπέδου, μπορεί να είναι με κουκκίδες ή αρίθμηση — αλλά με το επιπλέον δώρο ώστε να μπορείτε να συνδυάσετε αριθμούς, γραμμάτων και κουκκίδες. Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα στυλ για μια λίστα πολλών επιπέδων, προσαρμόζοντας το στυλ, χρώμα και στοίχισης του κουκκίδες, γράμματα ή αριθμούς. Όταν προσαρμόζετε τους, μπορείτε να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις ως στυλ και να το χρησιμοποιήσετε ξανά και ξανά.

Δημιουργία λίστας πολλαπλών επιπέδων

 1. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα πολλών επιπέδων   Λίστα πολλαπλών επιπέδων .

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή μορφή λίστας.

 3. Πληκτρολογήστε τη λίστα, πατώντας το πλήκτρο RETURN μετά από κάθε στοιχείο.

 4. Για να μετακινήσετε ένα αριθμημένο στοιχείο με διάρθρωση στο κατάλληλο επίπεδο αρίθμησης, κάντε ένα από τα εξής:

  Ενέργεια

  Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε το εξής

  Υποβιβασμός του στοιχείου σε χαμηλότερο επίπεδο αρίθμησης

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση εσοχής  Κουμπί "Αύξηση εσοχής" του PowerPoint .

  Συμβουλή: Για να αυξήσετε την εσοχή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του στοιχείου λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

  Προβιβασμός του στοιχείου σε υψηλότερο επίπεδο αρίθμησης

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Μείωση εσοχής Κουμπί "Μείωση εσοχής" .

  Συμβουλή: Για να αυξήσετε την εσοχή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του στοιχείου λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Δημιουργία νέου στυλ λίστας πολλαπλών επιπέδων

 1. Επιλέξτε τη λίστα πολλών επιπέδων της οποίας την εμφάνιση θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Λίστα πολλών επιπέδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων.

  Στην "Κεντρική" καρτέλα, επισημαίνονται το εικονίδιο "Λίστα πολλών επιπέδων" και η επιλογή "Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων".

 3. Κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω αριστερή γωνία για να αναπτύξετε το παράθυρο διαλόγου, ώστε να μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές.

  Στο παράθυρο διαλόγου "Προσαρμογή διάρθρωσης" επισημαίνεται το κάτω βέλος.

 4. Στην περιοχή Επίπεδο, κάντε κλικ στο επίπεδο λίστας που θέλετε να τροποποιήσετε. Το επίπεδο 1 είναι προεπιλεγμένο.

 5. Για να προσθέσετε στις κουκκίδες μια παύλα, παρένθεση ή άλλη τιμή, εισαγάγετέ τη στο πεδίο Εισαγωγή μορφοποίησης για αριθμούς. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (1) εάν θέλετε να προσθέσετε παρενθέσεις στους αριθμούς ή (Α) για να προσθέσετε παρενθέσεις στα γράμματα.

 6. Για να αλλάξετε το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε στις καρτέλες Γραμματοσειρά και Για προχωρημένους:

  • Στην καρτέλα Γραμματοσειρά, αλλάξτε τη γραμματοσειρά, το στυλ, το μέγεθος, το χρώμα, το στυλ υπογράμμισης, το χρώμα υπογράμμισης και τα εφέ για τις κουκκίδες.

  • Στην καρτέλα Για προχωρημένους, αλλάξτε το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων καθώς και προηγμένες δυνατότητες τυπογραφίας .

 7. Για να αλλάξετε το στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Στυλ αριθμών για αυτό το επίπεδο και επιλέξτε αριθμούς, γράμματα ή άλλη χρονολογική μορφή. Στην επιλογή Έναρξη από, επιλέξτε τον αριθμό, το γράμμα ή την κουκκίδα από όπου θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα. Η προεπιλεγμένη τιμή για τους αριθμούς είναι 1.

  Σημείωση: Για να επανεκκινήσετε την αρίθμηση μετά από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, επιλέξτε το πλαίσιο Επανέναρξη λίστας έπειτα από (κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου) και επιλέξτε ένα επίπεδο στη λίστα.

 8. Για να εφαρμόσετε νομικό στυλ στη λίστα πολλαπλών επιπέδων, επιλέξτε το πλαίσιο Νομικό στυλ αρίθμησης.

 9. Για να εμφανίζονται αριθμοί υψηλότερου επιπέδου με κάθε επίπεδο, στο πεδίο Προσθήκη αριθμού επιπέδου από, καθορίστε τους αριθμούς επιπέδου που θα συμπεριλάβετε.

 10. Για να αλλάξετε τη στοίχιση των αριθμών, στην περιοχή Θέση αριθμών, επιλέξτε Αριστερά, Στο κέντρο ή Δεξιά. Στο πλαίσιο Στοίχιση σε, καθορίστε μια τιμή από όπου θα αρχίζει η στοίχιση (για παράδειγμα, 1,27 εκ.).

 11. Στην περιοχή Θέση κειμένου, στο πλαίσιο Εσοχή σε, επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή για το κείμενο. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα στηλοθέτη, πληκτρολογήστε τη θέση του στηλοθέτη στην επιλογή Προσθήκη στηλοθέτη σε.

 12. Όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή των επιλογών μορφοποίησης για τα επίπεδα στη λίστα πολλών επιπέδων, δώστε ένα όνομα για τη λίστα στο πλαίσιο Όνομα λίστας πεδίων. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται κάθε φορά που βλέπετε το πεδίο ListNum.

 13. Στο πλαίσιο Ο αριθμός να ακολουθείται από, εισαγάγετε μια τιμή για το τι θα πρέπει να ακολουθεί κάθε κουκκίδα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Χαρακτήρας Tab, Διάστημα ή Τίποτα. Εάν επιλέξατε Χαρακτήρας Tab, επιλέξτε Προσθήκη στηλοθέτη σε και εισαγάγετε μια τιμή.

 14. Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον στυλ του Word για κάθε επίπεδο στη λίστα, επιλέξτε ένα στυλ στην περιοχή Σύνδεση επιπέδου με το στυλ.

 15. Στο πλαίσιο Εφαρμογή αλλαγών σε, επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας επιλέγοντας Σε ολόκληρη τη λίστα, Μετά το τρέχον σημείο ή Επιλεγμένο κείμενο.

 16. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε το στυλ.

Δημιουργία λίστας πολλαπλών επιπέδων

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα πολλών επιπέδων  Λίστα πολλαπλών επιπέδων .

 2. Πληκτρολογήστε τη λίστα, πατώντας το πλήκτρο RETURN μετά από κάθε στοιχείο.

 3. Για να μετακινήσετε ένα αριθμημένο στοιχείο με διάρθρωση στο κατάλληλο επίπεδο αρίθμησης, κάντε ένα από τα εξής:

  Ενέργεια

  Κάντε κλικ οπουδήποτε μέσα στο στοιχείο και, στη συνέχεια, κάντε το εξής

  Υποβιβασμός του στοιχείου σε χαμηλότερο επίπεδο αρίθμησης

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση εσοχής  Κουμπί "Αύξηση εσοχής" του PowerPoint .

  Συμβουλή: Για να αυξήσετε την εσοχή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του στοιχείου λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.

  Προβιβασμός του στοιχείου σε υψηλότερο επίπεδο αρίθμησης

  Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Μείωση εσοχής Κουμπί "Μείωση εσοχής" .

  Συμβουλή: Για να αυξήσετε την εσοχή χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής στην αρχή του στοιχείου λίστας και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + TAB.

Δημιουργία νέου στυλ λίστας πολλαπλών επιπέδων

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο τη μορφοποίηση του οποίου θέλετε να αλλάξετε.

  Σημείωση: Εάν αλλάξετε τη μορφοποίηση ενός στοιχείου σε μια λίστα με αριθμημένη διάρθρωση, αυτό επηρεάζει όλα τα στοιχεία λίστας σε αυτό το επίπεδο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Παράγραφος, κάντε κλικ στο κουμπί Λίστας πολλών επιπέδων  Λίστα πολλαπλών επιπέδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός νέας λίστας πολλών επιπέδων.

 3. Κάντε κλικ στο βέλος στην κάτω αριστερή γωνία για να αναπτύξετε το παράθυρο διαλόγου, ώστε να μπορείτε να δείτε όλες τις επιλογές.

 4. Στην περιοχή Επίπεδο, κάντε κλικ στο επίπεδο λίστας που θέλετε να τροποποιήσετε. Το επίπεδο 1 είναι προεπιλεγμένο.

 5. Για να προσαρτήσετε τις κουκκίδες με μια παύλα, παρενθέσεις ή μια άλλη τιμή, πληκτρολογήστε τον στο πεδίο " μορφή αριθμών ". Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε (1) , εάν θέλετε να στυλ τους αριθμούς με παρενθέσεις ή (A) σε στυλ τα γράμματα σε παρενθέσεις.

 6. Για να αλλάξετε το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα της γραμματοσειράς, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά και επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε στις καρτέλες Γραμματοσειρά και Για προχωρημένους:

  • Στην καρτέλα Γραμματοσειρά, αλλάξτε τη γραμματοσειρά, το στυλ, το μέγεθος, το χρώμα, το στυλ υπογράμμισης, το χρώμα υπογράμμισης και τα εφέ για τις κουκκίδες.

  • Στην καρτέλα Για προχωρημένους, αλλάξτε το διάστημα μεταξύ των χαρακτήρων καθώς και προηγμένες δυνατότητες τυπογραφίας .

 7. Για να αλλάξετε το στυλ, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή στυλ αριθμών και επιλέξτε τους αριθμούς, γράμματα ή άλλη μορφή χρονολογική. Στο πλαίσιο Έναρξη από, επιλέξτε αριθμό, γράμμα ή τις κουκκίδες όπου θέλετε να ξεκινήσετε τη λίστα. Η προεπιλεγμένη τιμή για τους αριθμούς είναι 1.

  Σημείωση: Για να επανεκκινήσετε την αρίθμηση μετά από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, επιλέξτε το πλαίσιο Επανέναρξη αρίθμησης μετά (κοντά στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου) και επιλέξτε ένα επίπεδο στη λίστα.

 8. Για να επιβάλετε νομική στυλ στη λίστα πολλών επιπέδων, επιλέξτε το πλαίσιο νομικό στυλ αρίθμησης.

 9. Για να εμφανίσετε υψηλότερο επίπεδο αριθμών με κάθε επίπεδο, στο προηγούμενο επίπεδο αριθμό, καθορίστε τους αριθμούς που επιπέδου για να συμπεριλάβετε.

 10. Για να αλλάξετε τη στοίχιση αριθμών, στην περιοχή αριθμός θέση ή τοποθετήστε κουκκίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά. Στο Στοίχιση στο, καθορίστε μια τιμή για το πού θα ξεκινήσετε την στοίχιση (για παράδειγμα, 0,5").

 11. Στην περιοχή θέση κειμένου, στο πλαίσιο εσοχή σε, επιλέξτε όπου θέλετε να δημιουργήσετε εσοχή κειμένου. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα στηλοθέτη, εισαγάγετε τη θέση της καρτέλας στην Προσθήκη στηλοθέτη στο.

 12. Όταν ολοκληρώσετε την προσαρμογή των επιλογών μορφοποίησης για τα επίπεδα στη λίστα πολλών επιπέδων, δώστε ένα όνομα για τη λίστα στο πλαίσιο Όνομα λίστας πεδίων. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται κάθε φορά που βλέπετε το πεδίο ListNum.

 13. Στο πλαίσιο Ο αριθμός να ακολουθείται από, εισαγάγετε μια τιμή για το τι θα πρέπει να ακολουθεί κάθε κουκκίδα, κάνοντας κλικ στην επιλογή Χαρακτήρας Tab, Διάστημα ή Τίποτα. Εάν επιλέξατε Χαρακτήρας Tab, επιλέξτε Προσθήκη στηλοθέτη σε και εισαγάγετε μια τιμή.

 14. Για να χρησιμοποιήσετε ένα υπάρχον στυλ του Word για κάθε επίπεδο στη λίστα, επιλέξτε ένα στυλ στην περιοχή Σύνδεση επιπέδου με το στυλ.

 15. Στην Εφαρμογή αλλαγών σε, επιλέξτε πού θέλετε να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας κάνοντας κλικ στην επιλογή ολόκληρη τη λίστα, αυτό το σημείο προς τα εμπρός ή τρέχουσα παράγραφο.

 16. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να αποθηκεύσετε το στυλ.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×