Προσθήκη λέξεων στο λεξικό ορθογραφικού ελέγχου στο Word 2016 για Mac

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ορθογραφικό έλεγχο, συγκρίνει τις λέξεις στο έγγραφό σας με αυτές στο κυρίως λεξικό, αυτό που διατίθεται με το Microsoft Word. Το κυρίως λεξικό περιέχει τις πιο κοινές λέξεις, αλλά δεν μπορεί να περιλαμβάνει κύρια ονόματα, τεχνικούς όρους ή αρκτικόλεξα που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, ορισμένες λέξεις μπορεί να είναι με κεφαλαία με διαφορετικό τρόπο από αυτό που θέλετε στο έγγραφό σας. Προσθήκη αυτών των λέξεων και χρήση κεφαλαίων σε ένα προσαρμοσμένο λεξικό αποτρέπει τον ορθογραφικό έλεγχο να Προσθήκη σημαίας τους ως λανθασμένες λέξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προσαρμοσμένων λεξικών, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση προσαρμοσμένου λεξικού στο Office για Mac.

Σημαντικό: Προσθήκη λέξης στο προσαρμοσμένο λεξικό σε ένα πρόγραμμα του Office είναι διαθέσιμες για ορθογραφικό ότι το word ελέγχει σε όλα τα προγράμματα του Office.

Τι θέλετε να κάνετε;

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Προσαρμοσμένα λεξικά"

Χρήση προσαρμοσμένων λεξικών

Δημιουργία προσαρμοσμένου λεξικού

Προσθήκη υπάρχοντος προσαρμοσμένου λεξικού

Προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία λέξεων σε προσαρμοσμένο λεξικό

Αλλαγή της γλώσσας που συσχετίζεται με προσαρμοσμένο λεξικό

Αλλαγή του προεπιλεγμένου προσαρμοσμένου λεξικού στο οποίο προστίθενται λέξεις από τον ορθογραφικό έλεγχο

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Προσαρμοσμένα λεξικά"

Το πρώτο βήμα για να ορισμένοι τύποι αλλαγών σε προσαρμοσμένα λεξικά είναι να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά.

 1. Στο μενού του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις.

 2. Στην περιοχή σύνταξη από κοινού και τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος", για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τον ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο.

  Το Word εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

  Αλλάζει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν τον έλεγχο της ορθογραφίας και γραμματικής στο παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.
 3. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα λεξικά, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου προτάσεις μόνο από το κυρίως λεξικό.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή λεξικά.

  Στο ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος, κάντε κλικ στην επιλογή λεξικά για να επιλέξετε ποια προσαρμοσμένα λεξικά που χρησιμοποιεί το Word κατά τον ορθογραφικό έλεγχο.

  Το Word εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά.

  Στο παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά, μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να επιλέξετε προσαρμοσμένα λεξικά για χρήση σε τον ορθογραφικό έλεγχο.

Αρχή της σελίδας

Χρήση προσαρμοσμένων λεξικών

Το πρώτο βήμα για τη διαχείριση των προσαρμοσμένων λεξικών είναι να επιλέξετε τα προσαρμοσμένα λεξικά χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά ακολουθώντας τα βήματα στο θέμα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά.

 2. Σε Προσαρμοσμένα λεξικά, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε προσαρμοσμένο λεξικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προσαρμοσμένου λεξικού

 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά ακολουθώντας τα βήματα στο θέμα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 3. Στο πλαίσιο Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προσαρμοσμένο λεξικό.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 5. Εάν θέλετε το νέο λεξικό που θα χρησιμοποιηθεί για μια άλλη γλώσσα, ενώ το νέο λεξικό εξακολουθεί να είναι επιλεγμένο στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά, επιλέξτε τη γλώσσα από τη λίστα γλώσσα.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός υπάρχοντος προσαρμοσμένου λεξικού

Παράθυρο διαλόγου " Προσαρμοσμένα λεξικά " παραθέτει τα διαθέσιμα προσαρμοσμένα λεξικά που μπορούν να χρησιμοποιούν το Word να κάνετε ορθογραφικό έλεγχο. Εάν το λεξικό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε — για παράδειγμα, ένα που αγοράσατε από μια εταιρεία τρίτων κατασκευαστών — είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, αλλά δεν εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά, μπορείτε να την προσθέσετε.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά ακολουθώντας τα βήματα στο θέμα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 3. Εντοπίστε το φάκελο που περιέχει το προσαρμοσμένο λεξικό που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο λεξικού.

Αν θέλετε πρόσθετη βοήθεια για την εγκατάσταση ενός λεξικού άλλου προμηθευτή, διαβάστε τις οδηγίες εγκατάστασης για το συγκεκριμένο λεξικό.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη, διαγραφή ή επεξεργασία λέξεων σε προσαρμοσμένο λεξικό

Εκτός από τη δυνατότητα για την προσθήκη λέξεων σε ένα προσαρμοσμένο λεξικό κατά την εκτέλεση του ορθογραφικού ελέγχου, μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας ένα προσαρμοσμένο λεξικό για προσθήκη, διαγραφή και τροποποίηση λέξεων στο λεξικό.

Σημείωση: Όταν επεξεργάζεστε ένα προσαρμοσμένο λεξικό, το Word σταματά τον έλεγχο ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση. Όταν είστε τροποποίηση προσαρμοσμένου λεξικού, εάν θέλετε το Word για να συνεχίσετε τον έλεγχο ορθογραφίας κατά την πληκτρολόγηση, εντοπίστε το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος, εμφανίζεται στο βήμα 2 στο ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά, και επιλέξτε ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά ακολουθώντας τα βήματα στο θέμα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά.

 2. Επιλέξτε το λεξικό που θέλετε να επεξεργαστείτε.

  Βεβαιωθείτε ότι δεν κατά λάθος καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου για το λεξικό.

 3. Επιλέξτε Επεξεργασία.

  Το Word ανοίγει στο προσαρμοσμένο λεξικό για επεξεργασία ως έγγραφο.

 4. Κάντε τις αλλαγές που θέλετε να κάνετε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της γλώσσας που συσχετίζεται με ένα προσαρμοσμένο λεξικό

Από προεπιλογή, όταν δημιουργείτε ένα νέο προσαρμοσμένο λεξικό, το πρόγραμμα ρυθμίζει το λεξικό στην επιλογή Όλες οι γλώσσες, το οποίο σημαίνει ότι αυτό το λεξικό χρησιμοποιείται κατά τη διενέργεια ενός ορθογραφικού ελέγχου κειμένου σε μια οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, μπορείτε να συσχετίσετε ένα προσαρμοσμένο λεξικό με μια συγκεκριμένη γλώσσα έτσι ώστε το πρόγραμμα να χρησιμοποιεί το λεξικό μόνο όταν εκτελείτε ορθογραφικό έλεγχο κειμένου σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά ακολουθώντας τα βήματα στο θέμα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα λεξικά, επιλέξτε το λεξικό που θέλετε να αλλάξετε.

 3. Στη λίστα γλώσσα, επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία πρέπει να χρησιμοποιείται το λεξικό.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή του προεπιλεγμένου προσαρμοσμένου λεξικού στο οποίο προστίθενται λέξεις από τον ορθογραφικό έλεγχο

Κάθε φορά που κάνετε ορθογραφικό έλεγχο ενός εγγράφου, θα έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε μια λέξη που επισημαίνονται ως λανθασμένες σε ένα προσαρμοσμένο λεξικό. Το προεπιλεγμένο προσαρμοσμένο λεξικό είναι το λεξικό στο οποίο το Microsoft Word προσθέτει τη λέξη όταν κάνετε αυτό.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα στο ανοίξει το παράθυρο διαλόγου προσαρμοσμένα λεξικά , μέχρι να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

 2. Στο Ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος, επιλέξτε ένα λεξικό στη λίστα προσαρμοσμένο λεξικό.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος.

  Σημείωση: Αν κάτω από μια επικεφαλίδα υπάρχει μόνο ένα λεξικό, τότε πρέπει να είναι το προεπιλεγμένο λεξικό. Σε αυτή την περίπτωση, το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο.

Την επόμενη φορά που θα εκτελέσετε έναν ορθογραφικό έλεγχο, το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει τα προεπιλεγμένα προσαρμοσμένα λεξικά που επιλέξατε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×