Προσθήκη κουκκίδων ή αριθμών σε κείμενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κουκκίδες ή αριθμούς για να οργανώσετε το κείμενό σας ή να εμφανίσετε μια διαδοχική διαδικασία στην παρουσίαση του PowerPoint.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές παρουσίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

  Προβολή κορδέλα με κανονική επισημασμένο
 2. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του PowerPoint, κάντε κλικ σε μια μικρογραφία της διαφάνειας στην οποία θέλετε να προσθέσετε κείμενο με κουκκίδες ή αρίθμηση.

  Αριστερό μικρογραφιών συλλογή με διαφάνεια έχει επιλεγεί
 3. Στη διαφάνεια, επιλέξτε τις γραμμές του κειμένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου ή στον πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή κουκκίδες   Εικόνα κουμπιού κουκκίδων ή αρίθμηση   Εικόνα κουμπιού .

  Επιλεγμένο κείμενο με κουκκίδες εφαρμοστεί

  Σημειώσεις: 

  • Για να αλλάξετε όλες τις γραμμές του κειμένου, επιλέξτε τη διάρθρωση του αντικειμένου κειμένου και, στη συνέχεια, εφαρμόστε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  • Για να αυξήσετε ή μειώσετε την εσοχή, για να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ μιας κουκκίδας ή τον αριθμό και το κείμενο, για να αλλάξετε το στυλ, χρώμα ή το μέγεθος των κουκκίδων ή αριθμών, για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τον αριθμό που θέλετε να ξεκινήσετε από και ούτω καθεξής, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή της εσοχής σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.

Χρησιμοποιήστε κουκκίδες ή αριθμούς για να παρουσιάσετε μεγάλη ποσότητα κειμένου ή μια διαδοχική διαδικασία σε μια παρουσίαση Microsoft PowerPoint 2010.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα " Προβολές παρουσίασης ". Κάντε κλικ στην επιλογή κανονική.

  Προβολή κορδέλα με επιλεγμένο το κουμπί κανονική
 2. Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου του PowerPoint, στο παράθυρο που περιέχει τη διάρθρωση και διαφάνειες καρτέλες, κάντε κλικ στην καρτέλα διαφάνειες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε μια μικρογραφία της διαφάνειας που θέλετε να προσθέσετε κείμενο με κουκκίδες ή αρίθμηση. Το παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες Διάρθρωση και Διαφάνειες

 3. Στη διαφάνεια, επιλέξτε τις γραμμές του κειμένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου ή στον πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  Επιλεγμένο κείμενο και επισημασμένο το κουμπί κουκκίδα
 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή κουκκίδες   Εικόνα κουμπιού κουκκίδων ή αρίθμηση   Εικόνα κουμπιού .

  Σημειώσεις: 

Χρησιμοποιήστε κουκκίδες ή αριθμούς για να παρουσιάσετε πολλές κειμένου ή μια διαδοχική διαδικασία σε μια παρουσίαση Microsoft Office PowerPoint 2007.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα " Προβολές παρουσίασης ". Κάντε κλικ στην επιλογή κανονική.

  Προβολή κορδέλας με το κουμπί "Κανονική", επιλεγμένο
 2. Στο παράθυρο που περιέχει τις καρτέλες διάρθρωση και διαφάνειες, κάντε κλικ σε μια μικρογραφία διαφάνειας.

  Αριστερό μικρογραφιών συλλογή με διαφάνεια έχει επιλεγεί
 3. Στη διαφάνεια, επιλέξτε τις γραμμές του κειμένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης κειμένου ή στον πίνακα όπου θέλετε να προσθέσετε κουκκίδες ή αρίθμηση.

  Κείμενο που επιλέξατε με επισημασμένο το κουμπί κουκκίδα
 4. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή κουκκίδες ή αρίθμηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αλλάξετε το στυλ κουκκίδων ή αριθμών, το χρώμα ή μέγεθος, για να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τον αριθμό που θέλετε για να ξεκινήσετε, να αυξήσετε ή να μειώσετε την απόσταση μεταξύ μιας κουκκίδας και το κείμενο και ούτω καθεξής ανατρέξτε στο θέμα πραγματοποίηση αλλαγών σε κουκκίδες ή αριθμούς.

Μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα και στυλ κουκκίδων και έχετε κατανοήσει τους περιορισμούς

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση και την προσαρμογή λιστών στο PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή χρώματος και στυλ σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.

Βλέπω μόνο μίας μόνο κουκκίδας, ανεξάρτητα από το πόσες γραμμές, να προσθέσετε

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε κουκκίδων ή αριθμών σε ένα πλαίσιο κειμένου και όχι ένα πλαίσιο Τίτλος. Σε ένα πλαίσιο κειμένου, λαμβάνετε έναν αριθμό ή κουκκίδα κάθε φορά που πατάτεEnter. Εάν πατήσετεCTRL + Enter, λάβετε επιπλέον γραμμές χωρίς κουκκίδες (καλή λεπτομέρειες ή σημειώσεις σε μια γραμμή με κουκκίδες ή αρίθμηση).

Εικόνα του πλαισίου κενό τίτλο και κενό πλαίσιο κειμένου για να εμφανίσετε όπου λειτουργούν οι κουκκίδες.

Σε ένα πλαίσιο Τίτλος, το κείμενο αναμένεται να είναι μια μονή γραμμή επικεφαλίδας ή τίτλο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αριθμούς ή κουκκίδες, αλλά το χειρίζεται όλες τις γραμμές του κειμένου ως μία γραμμή, με αποτέλεσμα μια μεμονωμένη κουκκίδα ή αριθμό.

Πώς μπορώ να σταματήσω με κουκκίδες, κάθε φορά που να προσθέσετε μια γραμμή;

Για να διακόψετε τη δημιουργία κουκκίδων ή αριθμών και να επιστρέψετε στο κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή κουκκίδες   Εικόνα κουμπιού κουκκίδων ή αρίθμηση   Εικόνα κουμπιού ξανά για να την απενεργοποιήσετε.

Μπορείτε επίσης να πατήσετεEnter και, στη συνέχεια, πατήστε BackspaceΓια να διαγράψετε την κουκκίδα ή αριθμό. Μπορείτε, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε την προσθήκη κειμένου ή πατήστε το πλήκτροEnterΓια να προσθέσετε επιπλέον κενές γραμμές.

Πώς μπορώ να κάνω τις κουκκίδες πολλών επιπέδων;

Για να δημιουργήσετε μια λίστα πολλών επιπέδων, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση εσοχής Αύξηση εσοχής για να κάνετε μια γραμμή με εσοχή. Για να επιστρέψετε σε επίπεδο, κάντε κλικ στην επιλογή Μείωση εσοχής Μείωση εσοχής .

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του χρώματος και στυλ από μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση.

Πώς μπορώ να αλλάξω τις προεπιλεγμένες κουκκίδες σε ένα άλλο σύμβολο;

Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες κουκκίδες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Υπόδειγμα διαφανειών.

  Εμφανίζει το κουμπί "Υπόδειγμα διαφανειών" στην κορδέλα του PowerPoint

 2. Επιλέξτε το υπόδειγμα διαφανειών (το πρώτο, μεγαλύτερη διαφάνεια, στο παράθυρο μικρογραφιών).

  Υπόδειγμα διαφάνειας επιλεγεί από τον πίνακα μικρογραφιών
 3. Κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα.

 4. Επιλέξτε μία ή περισσότερες γραμμές με κουκκίδες σε τα δείγματα.

 5. Κάντε κλικ στο κάτω βέλος στο κουμπί κουκκίδες και επιλέξτε το στυλ που θέλετε για μια προεπιλεγμένη.

  Ρύθμιση της κουκκίδας προεπιλογή για όλα τα επίπεδα
 6. Επαναλάβετε εάν έχετε διαφορετικό κουκκίδες για διαφορετικές γραμμές.

 7. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία ενημέρωσης τα στυλ κουκκίδας, κάντε κλικ στην καρτέλα Υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο προβολής υποδείγματος.

Όταν εισαγάγετε μια διαφάνεια ή ένα πλαίσιο κειμένου για κουκκίδες, αυτό θα αντανακλούν τις νέες προεπιλογές κουκκίδας.

Για εργασία με υποδείγματα περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή υποδείγματος διαφανειών.

Σχετικά θέματα

Εμφάνιση μίας γραμμής κειμένου τη φορά στο PowerPoint

Μορφοποίηση με κουκκίδες ή αρίθμηση λιστών για το PowerPoint 2010

Αλλαγή του χρώματος και του στυλ σε μια λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση

Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε!

Ενημερωμένο 20 Ιουνίου 2017

Αυτό το θέμα απαντήσει στις ερωτήσεις σας; Εάν Ναι, ας υποθέσουμε ότι αυτό. Εάν όχι, ενημερώστε μας κάτω από το στοιχείο τι θα θέλατε να χρησιμοποιήσουν και ποια έκδοση του PowerPoint και των Windows που χρησιμοποιείτε. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα σχόλια για να ενημερώσετε και να προσθέσετε πληροφορίες που θα απαντήσει στις ερωτήσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×