Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο εξηγείται τι είναι ένας αξιόπιστος εκδότης, γιατί είναι περισσότερο ασφαλές να χρησιμοποιείτε λειτουργίες που έχουν δημιουργηθεί από αξιόπιστους εκδότες και πώς μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε αξιόπιστους εκδότες από τη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών στο Κέντρου αξιοπιστίας του 2007 Microsoft Office system.

Τι νέο υπάρχει στο Office 2010

Το Ιστολόγιο του Office

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένας αξιόπιστος εκδότης

Προσθήκη ενός προγραμματιστή στη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών

Κατάργηση ενός προγραμματιστή από τη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών

Κατάργηση ενός προγραμματιστή από τη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές

Προβολή του πιστοποιητικού για ένα όνομα στη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών

Τι είναι ένας αξιόπιστος εκδότης

Εκδότη είναι ένας προγραμματιστής που έχει δημιουργήσει μια μακροεντολή, ActiveX στοιχείου ελέγχου, πρόσθετο ή άλλη επέκταση εφαρμογής για χρήση από εσάς και άλλα άτομα. Πριν να θεωρείτε αξιόπιστο εκδότη, πρέπει να γνωρίζετε ποιος είναι το άτομο και εάν ισχύουν τα διαπιστευτήρια του ατόμου. Αξιόπιστοι εκδότες είναι αξιόπιστα προγραμματιστές που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Το έργο κώδικα είναι υπογεγραμμένο από τον προγραμματιστή με μια ψηφιακή υπογραφή.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι έγκυρο.

 • Η ψηφιακή υπογραφή είναι η τρέχουσα (δεν έχει λήξει).

 • Το πιστοποιητικό που σχετίζεται με την ψηφιακή υπογραφή έχει εκδοθεί από φερέγγυα αρχή έκδοσης πιστοποιητικών (CA).

 • Ο προγραμματιστής που υπόγραψε το έργο κώδικα είναι αξιόπιστος εκδότης.

Εάν επιχειρήσετε να εκτελέσετε δημοσιευμένο κώδικα που δεν πληροί όλα αυτά τα κριτήρια, το Κέντρο αξιοπιστίας απενεργοποιεί τον κώδικα από προεπιλογή και εμφανίζεται η Γραμμή μηνυμάτων για να σας ειδοποιήσει για ενδεχομένως μη ασφαλή εκδότη.

Γραμμή μηνυμάτων

Εάν κάνετε κλικ στις Επιλογές στη γραμμή μηνυμάτων, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας που σας δίνει τις επιλογές να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο, να το αφήσετε απενεργοποιημένο ή να χαρακτηρίσετε τον συγκεκριμένο εκδότη αξιόπιστο. Ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα για τον τρόπο που μπορείτε να λάβετε μια ασφαλή απόφαση προτού κάνετε κάποια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στο Microsoft Office Outlook 2007 και στο Microsoft Office Publisher 2007, οι ειδοποιήσεις ασφαλείας εμφανίζονται σε παράθυρα διαλόγου και όχι στη Γραμμή μηνυμάτων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός προγραμματιστή στη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών

Όταν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου ασφαλείας, μπορείτε να επιλέξετε να αφήσετε τη μακροεντολή απενεργοποιημένη, να ενεργοποιήσετε τη μακροεντολή ή να χαρακτηρίσετε αξιόπιστο τον συγκεκριμένο εκδότη. Θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το τη μακροεντολή μόνο εάν είστε σίγουροι ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή.

Επιλογές ασφαλείας του Microsoft Office

Μπορείτε συγκεκριμένα να χαρακτηρίσετε αξιοπιστία τον προγραμματιστή της μακροεντολής, κάνοντας κλικ στην επιλογή Να θεωρούνται αξιόπιστα όλα τα έγγραφα αυτού του εκδότη στο παράθυρο διαλόγου ασφαλείας.

Η επιλογή αυτή εμφανίζεται μόνο εάν η υπογραφή είναι έγκυρη. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την επιλογή σημαίνει ότι το σύνολο του λογισμικού από αυτόν τον εκδότη θα θεωρείται αξιόπιστο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 • Εάν εμφανιστεί ένα προειδοποιητικό μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν είναι υπογραφή ή ότι η υπογραφή είναι έγκυρη, δεν πρέπει να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο ή να εμπιστεύεστε τον εκδότη, εκτός εάν είστε βέβαιοι ότι ο κώδικας προέρχεται από αξιόπιστη πηγή. Για παράδειγμα, εάν το έγγραφο που περιέχει τη μακροεντολή στάλθηκε σε εσάς σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ποιος είναι ο αποστολέας και πρέπει να περιμένατε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν είναι, επικοινωνήστε με την προέλευση του εγγράφου για περισσότερες πληροφορίες, πριν κάνετε κλικ σε μια επιλογή. Ομοίως, πριν κάνετε λήψη αρχείων από μια τοποθεσία Web, βεβαιωθείτε ότι η τοποθεσία Web είναι ασφαλής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς Internet Explorer 6 σάς βοηθά διατήρηση των δεδομένων ασφαλών.

 • Ποια έκδοση του Internet Explorer διαθέτω;

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ενός προγραμματιστή από τη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Access

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

InfoPath

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ενός προγραμματιστή από τη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές

Η λίστα "Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές" δημιουργείται από αξιόπιστους εκδότες που χρησιμοποιήθηκαν σε παλαιότερες εκδόσεις του Office. Σε εκδόσεις παλαιότερες από το Microsoft Office 2003, το Office διατηρούσε τη δική του λίστα αξιόπιστων εκδοτών, ξεχωριστά από τον Microsoft Internet Explorer. Στο Office 2003, το Office και ο Windows Internet Explorer μοιράζονται μια κοινή λίστα αξιόπιστων εκδοτών. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιήσατε τον Internet Explorer για να λάβετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που έχει υπογραφεί από τη Microsoft και χαρακτηρίσατε τον εκδότη αξιόπιστο όταν σας ζητήθηκε, κάθε περιεχόμενο που θα λάβετε από την τοποθεσία Microsoft Office Online το οποίο έχει υπογραφεί από τη Microsoft θεωρείται επίσης αξιόπιστο από τα προγράμματα του Office. Οι προγραμματιστές στη λίστα "Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές" θεωρούνται και πάλι αξιόπιστοι, αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε άλλους σε αυτή τη λίστα. Εάν δεν εμπιστεύεστε πλέον κάποιον εκδότη της λίστα, μπορείτε να καταργήσετε τον εκδότη εκτελώντας τα εξής:

Ποιο 2007 Microsoft Office system πρόγραμμα χρησιμοποιείτε;

Access

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

InfoPath

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Επάνω μέρος της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Προηγούμενες αξιόπιστες πηγές, κάντε κλικ στο όνομα που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

Αρχή της σελίδας

Προβολή του πιστοποιητικού για ένα όνομα στη λίστα Αξιόπιστων εκδοτών

Η προβολή του πιστοποιητικού για το όνομα ενός προγραμματιστή σάς επιτρέπει να δείτε λεπτομέρειες όπως ποιος έκδωσε το πιστοποιητικό και πότε αυτό εκδόθηκε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να καταλάβετε εάν ένα ψηφιακό πιστοποιητικό είναι αξιόπιστο.

Ποιο πρόγραμμα του 2007 Microsoft Office system χρησιμοποιείτε;

Access

Access

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές της Access.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Excel

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

InfoPath

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Outlook

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

PowerPoint

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του PowerPoint.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Publisher

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Visio

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο αξιοπιστίας.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Word

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στο Κέντρο αξιοπιστίας, επιλέξτε τις Ρυθμίσεις κέντρου αξιοπιστίας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αξιόπιστοι εκδότες.

 3. Στη λίστα Αξιόπιστοι εκδότες, κάντε κλικ στο όνομα του εκδότη, του οποίου το πιστοποιητικό θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×