Προσθήκη και σύνδεση σχημάτων στο Visio Online

Το Visio Online έχει πολλά σχήματα που είναι οργανωμένα σε σύνολα σχημάτων. Πριν να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα ή περισσότερα σύνολα σχημάτων στην παλέτα σχημάτων, ώστε να μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση στα συγκεκριμένα σχήματα που θέλετε. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα διαδικασίας, μπορείτε να πρώτα να προσθέσετε το σύνολο βασικών σχημάτων και το σύνολο βασικών σχημάτων διαγράμματος ροής.

Όταν δημιουργείτε ένα διάγραμμα, συχνά θέλετε να προσθέσετε και να συνδέσετε σχήματα μεταξύ τους όσο πιο γρήγορα και ομαλά γίνεται, χωρίς πολλές περιττές κινήσεις ανάμεσα στην παλέτα σχημάτων και τον καμβά διαγράμματος. Όταν διασταυρώνονται οι γραμμές σύνδεσης, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε μεταπηδήσεις γραμμών. Εδώ θα βρείτε τους βασικούς τρόπους για να δημιουργήσετε αμέσως ένα σωστό διάγραμμα.

Διαχείριση σχημάτων από την παλέτα σχημάτων

Χρησιμοποιήστε την παλέτα σχημάτων για να προσθέσετε, να προβάλετε και να καταργήσετε σύνολα σχημάτων.

Παλέτα σχημάτων

Προσθήκη συνόλου σχημάτων

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Στην περιοχή καρτελών, επιλέξτε Προσθήκη σχημάτων Εικονίδιο "Προσθήκη" .

 3. Για να δείτε τι είναι διαθέσιμο, κάντε κύλιση στη λίστα των συνόλων σχημάτων.

  Λίστα με σύνολα σχημάτων
 4. Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα σχήματα σε ένα σύνολο σχημάτων, επιλέξτε Προεπισκόπηση Εικονίδιο "Προεπισκόπηση" .

 5. Για να προσθέσετε ένα σύνολο σχημάτων, επιλέξτε Προσθήκη.

Προβολή ενός συνόλου σχημάτων που έχει ήδη προστεθεί

Έχετε ήδη προσθέσει ένα σύνολο σχημάτων, αλλά μπορεί να μην είναι ορατό αυτή τη στιγμή.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Στην περιοχή καρτελών, επιλέξτε το εικονίδιο συνόλου σχημάτων. Μπορείτε να καταδείξετε το εικονίδιο με το δείκτη για να δείτε το όνομα του συνόλου σχημάτων.

  Εικονίδια συνόλων σχημάτων

Κατάργηση ενός συνόλου σχημάτων

Εάν θέλετε, μπορείτε να καταργήσετε ένα σύνολο σχημάτων για να ξεκαθαρίσετε την παλέτα σχημάτων. Μπορείτε αργότερα να προσθέσετε ξανά ένα σύνολο σχημάτων.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Στην περιοχή καρτελών σχημάτων, κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο του συνόλου σχημάτων και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση.

Προσθήκη και σύνδεση σχημάτων με τα Γρήγορα σχήματα

Χρησιμοποιήστε Γρήγορα σχήματα για να δημιουργήσετε διαγράμματα εύκολα. Κάθε σύνολο σχημάτων διαθέτει Γρήγορα σχήματα που έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν τη ροή της εργασίας σας με κατάλληλες υποδείξεις.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Σύρετε ένα σχήμα από το παράθυρο "Σχήματα" στη σελίδα και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

  Μεταφορά σχήματος από το παράθυρο "Σχήμα" στη σελίδα
 3. Κρατήστε το δείκτη επάνω από το σχήμα για να εμφανιστούν τα μπλε βέλη.

  Δρομέας επάνω σε σχήμα, εμφανίζονται μπλε βέλη
 4. Μετακινήστε το δείκτη επάνω από το μπλε βέλος που δείχνει προς το σημείο που θέλετε να τοποθετήσετε το νέο σχήμα.

  Μετακίνηση του δείκτη στο επιθυμητό βέλος
 5. Στη μικρή γραμμή εργαλείων, κάντε κλικ σε ένα από τα τέσσερα σχήματα.

  Εάν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα βέλος Αυτόματης σύνδεσης, εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων των σχημάτων που μπορείτε να προσθέσετε.

  Το νέο σχήμα προστίθεται στο διάγραμμα και συνδέεται αυτόματα στο αρχικό σχήμα.

 6. Συνεχίστε να προσθέτετε σχήματα, τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού επάνω στο νέο σχήμα μέχρι να εμφανιστεί η μίνι γραμμή εργαλείων.

  Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από σχήμα που προστέθηκε πρόσφατα, για να εμφανίσετε βέλη της Αυτόματης σύνδεσης και να προσθέσετε ένα άλλο σχήμα.

Συμβουλή    Εάν το σχήμα που θέλετε να προσθέσετε δεν υπάρχει στη μικρή γραμμή εργαλείων, σύρετε το σχήμα που θέλετε από το τμήμα παραθύρου "Σχήματα" και αποθέστε το επάνω σε ένα μπλε βέλος. Το νέο σχήμα συνδέεται στο αρχικό σχήμα, σαν να είχατε κάνει κλικ σε αυτό στη μικρή γραμμή εργαλείων.

Σύνδεση σχημάτων που βρίσκονται ήδη στη σελίδα

Μπορείτε να συνδέσετε δύο σχήματα που βρίσκονται ήδη στη σελίδα, σύροντας ένα βέλος από το σημείο σύνδεσης του ενός σχήματος στο άλλο.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Στο πρώτο σχήμα που θέλετε να συνδέσετε, κάντε κλικ σε ένα σημείο σύνδεσης και, στη συνέχεια, σύρετε τη διακεκομμένη γραμμή στο δεύτερο σχήμα που θέλετε να συνδέσετε.

  Δημιουργία γραμμής σύνδεσης από σημείο σε σημείο
 3. Τοποθετήστε το δείκτη επάνω από το δεύτερο σχήμα. Το σχήμα επισημαίνεται και εμφανίζονται όλα τα σημεία σύνδεσης.

  Επικολλήστε μια σύνδεση σε ένα σχήμα ώστε να επιτρέπεται η δυναμική κίνηση της γραμμής σύνδεσης σε σημεία στο σχήμα.
 4. Αποθέστε τη γραμμή σύνδεσης στο σημείο σύνδεσης που θέλετε και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Αλλαγή της γραμμής σύνδεσης με διαφορετικό τύπο

Από προεπιλογή, μια γραμμή σύνδεσης είναι συμπαγής και έχει ένα βέλος που δείχνει προς το συνδεδεμένο σχήμα, παρόλο που μπορεί να διαφέρει εάν έχετε εφαρμόσει ένα θέμα. Εάν θέλετε, μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της γραμμής σύνδεσης.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Επιλέξτε τη γραμμή σύνδεσης.

 3. Στην κορδέλα, επιλέξτε την καρτέλα Σχήμα, επιλέξτε το κουμπί Τύπος γραμμής σύνδεσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ευθεία, Γωνιακή ή Καμπύλη.

  Τύποι συνδέσεων

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σημείων μεταπήδησης μιας γραμμής σύνδεσης

Καθώς επεξεργάζεστε ένα διάγραμμα και προσθέτετε περισσότερα σχήματα, το Visio Online μπορεί να χρειαστεί να δημιουργήσει σημεία μεταπήδησης γραμμής όταν οι γραμμές σύνδεσης διασταυρώνονται μεταξύ τους. Μπορείτε να εμφανίσετε ή να καταργήσετε αυτά τα σημεία μεταπήδησης γραμμής.

 1. Ανοίξτε το διάγραμμα στο πρόγραμμα επεξεργασίας του Visio Online. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προβολή, δημιουργία και επεξεργασία διαγράμματος στο Visio Online.

 2. Στην κορδέλα, επιλέξτε Σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τύπος γραμμής σύνδεσης Εικονίδιο τύπου σύνδεσης .

 3. Για να εμφανίσετε τις μεταπηδήσεις σε διασταυρούμενες γραμμές, επιλέξτε Εμφάνιση μεταπηδήσεων γραμμής.

  Εμφάνιση μεταπηδήσεων γραμμών
 4. Για να καταργήσετε τις μεταπηδήσεις σε διασταυρούμενες γραμμές, επιλέξτε Κατάργηση μεταπηδήσεων γραμμής.

  Κατάργηση μεταπηδήσεων γραμμών

Δείτε επίσης

Βοήθεια του Visio Online

Επιλογή, αντιγραφή και μετακίνηση σχημάτων στο Visio Online

Αλλαγή του μεγέθους, της περιστροφής και της διάταξης ενός σχήματος στο Visio Online

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×