Προσθήκη και Διαχείριση πληρεξουσίων στο Outlook για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δώσετε πρόσβαση πληρεξουσίου για το ημερολόγιο του Microsoft Exchange, επαφές και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορείτε να ορίσετε δικαιώματα που ορίζουν τις δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιήσει πληρεξουσίων για εσάς.

Προσθέστε έναν πληρεξούσιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε την ανάθεση, εσείς και ο πληρεξούσιός σας πρέπει να έχετε λογαριασμό του Microsoft Exchange.

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε έναν πληρεξούσιο σε, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληρεξουσίων.

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι που μπορούν να ενεργούν εκ μέρους μου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη  Προσθήκη .

 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε ως πληρεξούσιο.

 5. Κάντε κλικ στο όνομα του πληρεξουσίου στη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 6. Στο πλαίσιο δικαιώματα, επιλέξτε το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να ορίσετε για τον πληρεξούσιο για κάθε τύπο στοιχείου.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πριν από έναν πληρεξούσιο να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία σας, ο συνάδελφός πρέπει να σας προσθέσει στη λίστα ατόμων είμαι πληρεξούσιος για το λογαριασμό του Microsoft Exchange. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να γίνετε πληρεξούσιος κάποιου άλλου, ανατρέξτε στο θέμα γίνονται πληρεξούσιος ή διακοπή που πληρεξούσιο στο Outlook 2016 για Mac.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληρεξουσίων για πολλούς τύπους στοιχείων

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληρεξουσίων.

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι που μπορούν να ενεργούν εκ μέρους μου, κάντε κλικ στον πληρεξούσιο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργεια  Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" , κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων σε καμία, ο πληρεξούσιος παραμένει στη λίστα, που σας επιτρέπει να γρήγορη αποκατάσταση των δικαιωμάτων αργότερα.

Διαχείριση πληρεξουσίων δικαιωμάτων για ένα φάκελο

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα " Οργάνωση ":

  Στο ημερολόγιο, κάντε κλικ στην επιλογή " Δικαιώματα ημερολογίου ".

  Outlook 2016 για Mac κουμπί δικαιωμάτων ημερολογίου

  Στην αλληλογραφία ή άτομα, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα φακέλου.

  Outlook 2016 για Mac κουμπί δικαιώματα φακέλου

 3. Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα.

 4. Στη λίστα Επίπεδο δικαιωμάτων, επιλέξτε το επίπεδο πρόσβασης που θέλετε. Μεμονωμένο δικαίωμα επίπεδα συμπληρώνονται αυτόματα κάτω από το στοιχείο με βάση την επιλογή σας στη λίστα.

  Για να προσαρμόσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων του χρήστη, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου στην περιοχή Ανάγνωση, εγγραφή, Διαγραφή και άλλα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων σε καμία, ο πληρεξούσιος παραμένει στη λίστα, που σας επιτρέπει να γρήγορη αποκατάσταση των δικαιωμάτων αργότερα. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές για την κοινή χρήση και ανάθεση φακέλων στο Outlook 2016 για Mac.

Κατάργηση πληρεξούσιο

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή πληρεξουσίων.

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι που μπορούν να ενεργούν εκ μέρους μου, κάντε κλικ στον πληρεξούσιο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή  Διαγραφή .

Δείτε επίσης

Επιλογές για την κοινή χρήση και ανάθεση φακέλων στο Outlook για Mac

Γίνονται πληρεξούσιος ή διακοπή που πληρεξούσιο στο Outlook για Mac

Προσθέστε έναν πληρεξούσιο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε την ανάθεση, εσείς και ο πληρεξούσιός σας πρέπει να έχετε λογαριασμό του Microsoft Exchange.

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν πληρεξούσιο, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Πληρεξούσιοι.

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι που μπορούν να ενεργούν εκ μέρους μου, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη  Προσθήκη .

 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε ως πληρεξούσιο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση.

 5. Κάντε κλικ στο όνομα του πληρεξούσιου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για κάθε τύπο στοιχείου, χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού για να επιλέξετε το επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να ορίσετε για τον πληρεξούσιο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δικαιωμάτων για πληρεξούσιους, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για την κοινή χρήση και την ανάθεση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να έχει πρόσβαση ένας πληρεξούσιος στα στοιχεία σας, πρέπει να σας προσθέσει στη λίστα Άτομα για τα οποία είμαι πληρεξούσιος στον δικό του λογαριασμό Microsoft Exchange. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να γίνετε πληρεξούσιος για κάποιον άλλο, ανατρέξτε στο θέμα Γίνετε πληρεξούσιος ή σταματήστε να είστε πληρεξούσιος.

Διαχείριση δικαιωμάτων πληρεξουσίων για πολλούς τύπους στοιχείων

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Πληρεξούσιοι.

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι που μπορούν να ενεργούν εκ μέρους μου, κάντε κλικ στον πληρεξούσιο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενέργεια  Αναδυόμενο μενού "Ενέργεια" , κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, κάντε τις αλλαγές που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων σε "Κανένα", ο πληρεξούσιος παραμένει στη λίστα, το οποίο σας επιτρέπει να αποκαταστήσετε γρήγορα τα δικαιώματα αργότερα. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για την κοινή χρήση και την ανάθεση.

Διαχείριση πληρεξουσίων δικαιωμάτων για ένα φάκελο

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο φάκελο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Οργάνωση, κάντε κλικ στην επιλογή Δικαιώματα.

  Καρτέλα "Οργάνωση", Δικαιώματα, Ιδιότητες

 3. Κάντε κλικ στο όνομα του ατόμου του οποίου τα δικαιώματα θέλετε να αλλάξετε.

 4. Στο αναδυόμενο μενού Επίπεδο δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο επίπεδο πρόσβασης που θέλετε.

  Για να προσαρμόσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για τα στοιχεία που θέλετε και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επεξεργασία στοιχείων και Διαγραφή στοιχείων, κάντε κλικ στο επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ορίσετε το επίπεδο δικαιωμάτων σε "Κανένα", ο πληρεξούσιος παραμένει στη λίστα, το οποίο σας επιτρέπει να αποκαταστήσετε γρήγορα τα δικαιώματα αργότερα. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Πληροφορίες για την κοινή χρήση και την ανάθεση.

Κατάργηση πληρεξούσιο

 1. Στο μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Accounts (Λογαριασμοί).

 2. Κάντε κλικ στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τα δικαιώματα, κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα Πληρεξούσιοι.

 3. Στην περιοχή Πληρεξούσιοι που μπορούν να ενεργούν εκ μέρους μου, κάντε κλικ στον πληρεξούσιο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή  Διαγραφή .

Δείτε επίσης

Πληροφορίες για την κοινή χρήση και την ανάθεση

Γίνετε πληρεξούσιος ή σταματήστε να είστε πληρεξούσιος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×