Προσθήκη εφέ σε κείμενο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Word

PowerPoint

Excel

Word

Όταν θέλετε να προσθέσετε οπτικό βάθος στο έγγραφό σας, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα WordArt, μια σειρά από προκαθορισμένα εφέ κειμένου με τα οποία μπορείτε να τεντώσετε ή να κάμψετε κείμενο με πολλούς ενδιαφέροντες τρόπους. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε στυλ κειμένου σε κείμενο που έχετε ήδη εισαγάγει, είτε σε μεμονωμένο κείμενο είτε σε κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή εφέ κειμένου σε υπάρχον κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε στο κείμενο.

  Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε άλλες μορφοποιήσεις και εφέ κειμένου (για παράδειγμα, μικρά κεφαλαία ή διπλή διακριτή διαγραφή), στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Στην καρτέλα Στοιχεία εγγράφου, στην περιοχή Στοιχεία κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο αντικείμενο WordArt που θέλετε.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Μορφοποίηση κειμένου ως μικρά κεφαλαία

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε από πεζά σε μικρά κεφαλαία.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 3. Στην περιοχή Εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Μικρά κεφαλαία.

Αντιστροφή κειμένου για αντικατοπτρισμό εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να αντιστρέψετε το κείμενο προκειμένου να κάνετε έναν αντικατοπτρισμό εικόνας, για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί για μια σιδεροτυπία σε ύφασμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή" στο Word

 2. Σύρετε για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο σε αυτό.

 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, στην περιοχή Περιστροφή, στο πλαίσιο X, πληκτρολογήστε 180.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

Προσθήκη εφέ σκιάς

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

Προσθήκη λάμψης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ λάμψης που θέλετε.

Προσθήκη άλλων εφέ

Μπορείτε να εφαρμόσετε και άλλα εφέ στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου ή στο αντικείμενο WordArt. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάμψετε κείμενο ή να το μετατρέψετε σε μορφή 3-Δ.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Προσθήκη σκιάς [Λειτουργία συμβατότητας]

Η κατάσταση λειτουργίας συμβατότητας υποδεικνύει ότι το έγγραφο δημιουργήθηκε σε προηγούμενη έκδοση του Word ή αποθηκεύτηκε σε παλαιότερη μορφή αρχείου.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Εφέ σκιάς, κάντε κλικ στην επιλογή Σκιά.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Εφέ σκιάς"

Δείτε επίσης

Αλλαγή μεγέθους ενός αντικειμένου

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

PowerPoint

Όταν θέλετε να προσθέσετε οπτικό βάθος στο έγγραφό σας, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα WordArt, μια σειρά από προκαθορισμένα εφέ κειμένου με τα οποία μπορείτε να τεντώσετε ή να κάμψετε κείμενο με πολλούς ενδιαφέροντες τρόπους. Ή μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ κειμένου στο κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου ή αντικείμενο.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή εφέ κειμένου σε υπάρχον κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εφέ που θέλετε να εφαρμόσετε στο κείμενο.

  Συμβουλή: Για να εφαρμόσετε άλλες μορφοποιήσεις και εφέ κειμένου (για παράδειγμα, μικρά κεφαλαία ή διπλή διακριτή διαγραφή), στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή WordArt.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Μορφοποίηση κειμένου ως μικρά κεφαλαία

 1. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να μορφοποιήσετε από πεζά σε μικρά κεφαλαία.

 2. Στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμματοσειρά.

 3. Στην περιοχή Βασικά εφέ, κάντε κλικ στην επιλογή Μικρά κεφαλαία.

Αντιστροφή κειμένου για αντικατοπτρισμό εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να αντιστρέψετε το κείμενο προκειμένου να κάνετε έναν αντικατοπτρισμό εικόνας, για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί για μια σιδεροτυπία σε ύφασμα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 2. Σύρετε για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο σε αυτό.

 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, στην περιοχή Περιστροφή, στο πλαίσιο X, πληκτρολογήστε 180.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

Προσθήκη εφέ σκιάς

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Σκιά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ σκιάς που θέλετε.

Προσθήκη λάμψης

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Λάμψη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ λάμψης που θέλετε.

Προσθήκη εφέ 3-Δ

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στη μορφοποίηση που θέλετε.

Προσθήκη κορνίζας

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Κορνίζα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ κορνίζας που θέλετε.

Κάμψη κειμένου

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην περιοχή Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ κειμένου  Κουμπί εφέ κειμένου , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Μετασχηματισμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ μετασχηματισμού που θέλετε.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

Excel

Όταν θέλετε να βελτιώσετε την εμφάνιση του κειμένου στο έγγραφό σας, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να εισαγάγετε αντικείμενα WordArt, μια σειρά από προκαθορισμένα εφέ κειμένου με τα οποία μπορείτε να τεντώσετε ή να κάμψετε κείμενο με πολλούς ενδιαφέροντες τρόπους. Ή μπορείτε να εφαρμόσετε στυλ στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Εφαρμογή εφέ κειμένου σε υπάρχον κείμενο

 1. Επιλέξτε το κείμενο ενός πλαισίου κειμένου που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα εφέ κειμένου δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν στο κείμενο ενός κελιού.

 2. Στην ομάδα Στυλ κειμένου, κάντε κλικ στο στυλ που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

  Για να δείτε περισσότερα στυλ, τοποθετήστε το δείκτη σε ένα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Κάτω βέλος "Περισσότερα" .

Εισαγωγή αντικειμένου WordArt

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην εντολή WordArt.

 2. Πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε.

Αντιστροφή κειμένου για αντικατοπτρισμό εικόνας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να αντιστρέψετε το κείμενο προκειμένου να κάνετε έναν αντικατοπτρισμό εικόνας, για παράδειγμα, για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί για μια σιδεροτυπία σε ύφασμα.

 1. Στο μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 2. Σύρετε για να δημιουργήσετε το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το κείμενο σε αυτό.

 3. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, στο μενού Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήμα.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Περιστροφή 3-Δ και, στη συνέχεια, στην περιοχή Περιστροφή, στο πλαίσιο X, πληκτρολογήστε 180.

Προσθήκη αντανάκλασης

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ κειμένου, επιλέξτε Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αντανάκλαση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ αντανάκλασης που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Προσθήκη άλλων εφέ

Μπορείτε να εφαρμόσετε και άλλα εφέ στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου ή στο αντικείμενο WordArt. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια σκιά ή λάμψη γύρω από κείμενο, να κάμψετε ένα κείμενο ή να το μετατρέψετε σε μορφή 3-Δ.

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου ή το αντικείμενο WordArt που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Μορφοποίηση.

 2. Στην περιοχή Στυλ κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Εφέ, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σε ένα εφέ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό που θέλετε.

  Καρτέλα "Μορφή", ομάδα "Στυλ κειμένου"

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή κατάργηση στυλ και εφέ από αντικείμενα

Αντιγραφή μορφοποίησης μεταξύ αντικειμένων ή κειμένου

Εφαρμογή ή αλλαγή ενός στυλ ή εφέ για μια εικόνα

Προσθήκη ή αλλαγή του χρώματος γεμίσματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×