Προσθήκη εφέ κίνησης σε παρουσίαση του PowerPoint

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε PowerPoint σε Windows phone ή tablet ή τηλέφωνο Android ή tablet για να αναπαραγάγετε το εφέ κίνησης (κίνηση) εφαρμόζεται σε κείμενο, εικόνες, σχήματα, γραφικά και άλλα. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρουσίαση του PowerPoint σε iPad ή iPhone για προσθήκη ή Κατάργηση εφέ κίνησης στην παρουσίασή σας.

Στο PowerPoint, το κινήσεις δεν είναι ίδια με μεταβάσεις. Μια κίνηση έχει αντιστοιχιστεί σε ένα στοιχείο μέσα σε μία μεμονωμένη διαφάνεια. Μια μετάβαση κινείται αλλαγές τρόπο μία διαφάνεια στην επόμενη. Για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη και κατάργηση μεταβάσεων, μεταβείτε στην Προσθήκη εφέ μετάβασης σε παρουσίαση του PowerPoint με την κινητή συσκευή σας.

Δεν μπορείτε να προσθέσετε εφέ ήχου ή διαδρομές κίνησης κινήσεις στο PowerPoint σε κινητές συσκευές αυτήν τη στιγμή.

Στο τηλέφωνο ή Android tablet

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Πατήστε τη διαφάνεια στην οποία θα έχει την κίνηση.

 3. Επιλέξτε μια γραμμή ή μπλοκ κειμένου, εικόνα ή γραφικό και, στη συνέχεια, πατήστε κινήσεις.

  Καρτέλα "κινήσεις" στο PowerPoint σε Android tablet

  Στο τηλέφωνό σας, πατήστε το εικονίδιο ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία στο PowerPoint σε τηλέφωνο Android, πατήστε για οικιακή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε κινήσεις.

 4. Επιλέξτε τον τύπο της κίνησης; Για παράδειγμα, πατήστε Εφέ εισόδου.

  Εφέ εισόδου για κινήσεις στο PowerPoint σε Android

 5. Επιλέξτε το εφέ που θέλετε να προσθέσετε; Για παράδειγμα, πατήστε Εμφάνιση με κίνηση. Ένας αριθμός εμφανίζεται για να υποδείξει ότι υπάρχει μια κίνηση.

  Αριθμοί στα αριστερά, μέσα σε παράθυρα, δείχνει την παρουσία της κίνησης στη διαφάνεια.

  Μπορείτε να προσθέσετε πολλά εφέ κίνησης σε ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια κίνηση εισόδου και μια κίνηση εξόδου. Εάν προσθέσετε πολλά εφέ κίνησης, ο αριθμός που υποδεικνύει μια κίνηση θα αλλάξει για να υποδείξετε πολλά εφέ κίνησης.

 6. (Προαιρετικό) Για να καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε μια σειρά από κινούμενες εικόνες θα εμφανίζονται (για παράδειγμα, αν εφέ κίνησης σε μια λίστα με κουκκίδες), πατήστε τον αριθμό στην αριστερή πλευρά του στοιχείου και, στη συνέχεια, πατήστε Ιδιότητα Επιλογές εφέ. Ανάλογα με τον τύπο της κινήσεις που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση και την ακολουθία τις κινήσεις.

 7. Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια για να προσθέσετε περισσότερες κινήσεις.

Η εφαρμογή PowerPoint για Android περιέχει ένα υποσύνολο από τα εφέ που παρέχεται στην πλήρη έκδοση διαθέσιμη με μια συνδρομή στο Office 365. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσατε την πλήρη έκδοση του PowerPoint για να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα εφέ δεν παρέχεται από την έκδοση για κινητές συσκευές, μπορείτε να τα αναπαραγάγετε ξανά στη συσκευή σας Android.

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Μεταβείτε στη διαφάνεια που περιέχει το εφέ κίνησης που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Επιλέξτε τη γραμμή ή μπλοκ κειμένου, εικόνα ή γραφικό που περιλαμβάνει το εφέ κίνησης.

 4. Θα δείτε έναν αριθμό ή μια σειρά αριθμών στην αριστερή πλευρά του στοιχείου που επιλέξατε.

  Πατήστε δύο φορές τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.

 1. Πατήστε το εικονίδιο παρουσίασης για να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας.

  Έναρξη παρουσίασης

 2. Για να περιηγηθείτε μέσω της παρουσίασης:

  • Κινηθείτε προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια (ή κίνηση διαφανειών) ή κινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια.

  • Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια διαφάνεια, μπορείτε είτε να ενώσετε είτε να απομακρύνετε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους στην οθόνη.

  • Για έξοδο από την προβολή, σε Android tablet, πατήστε το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος προβολής.

   Τέλος προβολής

   Στο τηλέφωνο Android, πατήστε το εικονίδιο Τέλος προβολής στο επάνω μέρος του οθόνης Τερματισμός παρουσίασης .

Στο iPad ή iPhone σας

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Πατήστε τη διαφάνεια στην οποία θα έχει την κίνηση.

 3. Επιλέξτε μια γραμμή ή μπλοκ κειμένου, εικόνα ή γραφικό και, στη συνέχεια, πατήστε κινήσεις.

  Καρτέλα "κινήσεις"

  Στο iPhone, πατήστε το εικονίδιο επεξεργασίας Εικονίδιο επεξεργασίας , πατήστε κεντρική και, στη συνέχεια, πατήστε κινήσεις.

 4. Επιλέξτε τον τύπο της κίνησης; Για παράδειγμα, πατήστε Εφέ εισόδου.

  Επιλέξτε εφέ

 5. Επιλέξτε το εφέ που θέλετε να προσθέσετε; Για παράδειγμα, πατήστε Εμφάνιση με κίνηση. Ένας αριθμός εμφανίζεται για να υποδείξει ότι υπάρχει μια κίνηση. Αριθμός κίνησης

  Μπορείτε να προσθέσετε πολλά εφέ κίνησης σε ένα στοιχείο. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε μια κίνηση εισόδου και μια κίνηση εξόδου. Εάν προσθέσετε πολλά εφέ κίνησης, ο αριθμός που υποδεικνύει μια κίνηση θα αλλάξει για να υποδείξετε πολλά εφέ κίνησης. Πολλά εφέ κίνησης

 6. (Προαιρετικό) Για να καθορίσετε τον τρόπο που θέλετε μια σειρά από κινούμενες εικόνες θα εμφανίζονται (για παράδειγμα, αν εφέ κίνησης σε μια λίστα με κουκκίδες), πατήστε τον αριθμό στην αριστερή πλευρά του στοιχείου και, στη συνέχεια, πατήστε Επιλογές εφέ. Ανάλογα με τον τύπο της κινήσεις που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιλέξετε την κατεύθυνση και την ακολουθία τις κινήσεις.

  Επιλογές εφέ

 7. Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια για να προσθέσετε περισσότερες κινήσεις.

Η εφαρμογή PowerPoint για το iPad ή iPhone περιέχει ένα υποσύνολο από τα εφέ που παρέχεται στην πλήρη έκδοση διαθέσιμη με μια συνδρομή στο Office 365. Ωστόσο, εάν χρησιμοποιήσατε την πλήρη έκδοση του PowerPoint για να προσθέσετε οποιοδήποτε από τα εφέ δεν παρέχεται από την έκδοση για κινητές συσκευές, μπορείτε να τα αναπαραγάγετε πάλι στο iPad ή iPhone.

 1. Ανοίξτε την παρουσίασή σας.

 2. Μεταβείτε στη διαφάνεια που περιέχει το εφέ κίνησης που θέλετε να καταργήσετε.

 3. Επιλέξτε τη γραμμή ή μπλοκ κειμένου, εικόνα ή γραφικό που περιλαμβάνει το εφέ κίνησης.

 4. Θα δείτε έναν αριθμό ή μια σειρά αριθμών στην αριστερή πλευρά του στοιχείου που επιλέξατε.

  Πατήστε δύο φορές τον αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.

  Διαγραφή κίνησης

 • Κινηθείτε προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια (ή κίνηση διαφανειών) ή κινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια.

 • Για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη διαφάνεια, πατήστε το εικονίδιο στην επάνω δεξιά γωνία του σας παρουσίασης Προβολή διαφανειών . Οι διαφάνειες θα εμφανιστούν στη σειρά στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Κινηθείτε προς τα αριστερά για να μετακινηθείτε στις διαφάνειες και, στη συνέχεια, πατήστε τη διαφάνεια στην οποία θέλετε να μεταβείτε.

  Επιλέξτε τη διαφάνεια

 • Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια διαφάνεια, μπορείτε είτε να ενώσετε είτε να απομακρύνετε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους στην οθόνη.

 • Για να κλείσετε την προβολή παρουσίασης, πατήστε το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε το x στην επάνω αριστερή γωνία.

Στο τηλέφωνο ή tablet με Windows

Σε tablet με Windows ή τηλέφωνο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή PowerPoint να κινήσεις για να προσθέσετε ή να καταργήσετε κινούμενες εικόνες από μια παρουσίαση. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή κινήσεις που προσθέσατε προηγουμένως με μια άλλη έκδοση του PowerPoint.

 1. Πατήστε το εικονίδιο παρουσίασης για να ξεκινήσετε την παρουσίασή σας.

  Έναρξη παρουσίασης

 2. Για να περιηγηθείτε μέσω της παρουσίασης:

  • Κινηθείτε προς τα αριστερά για να μεταβείτε στην επόμενη διαφάνεια (ή κίνηση διαφανειών) ή κινηθείτε προς τα δεξιά για να μεταβείτε στην προηγούμενη διαφάνεια.

  • Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε μια διαφάνεια, μπορείτε είτε να ενώσετε είτε να απομακρύνετε τα δάκτυλά σας μεταξύ τους στην οθόνη.

  • Για έξοδο από την προβολή, πατήστε το επάνω μέρος της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος προβολής.

   Τέλος προβολής

   Στο Windows phone, πατήστε το εικονίδιο Τέλος προβολής στο επάνω μέρος του οθόνης Τερματισμός παρουσίασης .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×